ОСВІТНІ ІНСТИТУЦІЇ ДРОГОБИЧА У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ ІВАНА ФРАНКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.15/57.2

Ключові слова:

Іван Франко, освітні інституції, комунікативний простір, Дрогобич, навчання, Василіянська школа при церкві Святої Трійці, Дрогобицька вища гімназії імені Франца-Йосифа, багатогранна діяльність, творча спадщина

Анотація

Мета дослідження. На основі сучасної франкознавчої історіографії та творчої спадщини Івана Франка, ставимо собі за мету охарактеризувати місце освітніх закладів Дрогобича у життєвому та творчому просторі великого українського генія – Івана Франка. Методологія дослідження базується на використовуванні загальнонаукових принципів історизму, об’єктивності та системності. Разом з тим, в ході дослідження даної проблеми, використанні історико-порівняльний й історико-системний методи. Основу джерельної бази становлять насамперед, різножанрові праці Івана Франка, де ним висвітлено історію та особливості функціонування освітніх інституцій Дрогобича. Наукова новизна запропонованої статті проявляється у тому, що вперше, на основі різностороннього аналізу творчої спадщини Івана Франка та сучасної франкознавчої історіографії, реалізовано спробу більш комплексного висвітлення місця освітніх інституцій Дрогобича у комунікативному просторі Івана Франка. Висновки. В процесі проведеного дослідження, констатовано, що Іван Франко навчався у дрогобицькій василіянській школі при церкві Святої Трійці у період від 1 вересня 1864 р. до 13 липня 1867 р. За весь час навчання у ній, як, учень, він показав себе здібним, і талановитим та, незважаючи на своє сільське походження, зумів отримати повагу як серед учнів, так і серед шкільного навчально-педагогічного колективу. Доведено, що у дрогобицькій василіянській школі, І. Франко означив свої перші переконання, здебільшого котрих дотримувався упродовж усього життя. Вагомим є те, що саме у Дрогобицькій головній школі у І. Франка сформувався хист до літературної діяльності, і саме у її стінах він почав писати перші поетичні твори. Ще одним важливим констатуючим фактором є те, що, саме в час навчання І. Франка у Дрогобицькій гімназії (від осені 1867 р. до літа 1875 р.), відбулося становлення його літературної діяльності – юний І. Франко почав писати вірші та оповідання трьома мовами: українською, німецькою і польською, а разом із тим багато перекладав з німецької, грецької та польської. Побіжно, у гімназійні роки, відбулося формування в І. Франка таких рис, як етнографа та фольклориста. Загалом про гімназію і навчання у ній І. Франко полишив низку автобіографічних творів, мемуарів та наукових праць: «Борис Граб», «Гірчичне зерно», «Рутенці», «Спомини із моїх гімназіальних часів», «Допис про Дрогобицьку гімназію», «Ученицька бібліотека в Дрогобичи» тощо, що дозволило в повному обсязі зрозуміти, яке ж місце мали освітні заклади Дрогобича у його комунікативному просторі і як вони вплинули на його подальшу багатогранну діяльність.

Посилання

ВРФТ ІЛ – Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Галик, В. (2017). Дрогобич у житті та творчій спадщині Івана Франка : альбом-путівник. Дрогобич : Видавництво ТзОВ «Трек-ЛТД».

Гандзюк, Р., Федорак, В., Федунків, З. (2016). Путівник по місцях перебування й увічнення пам’яті Івана Франка на Прикарпатті. Івано-Франківськ : Лілея-НВ.

Горак, Р. (1995). Адреси юності Івана Франка в Дрогобичі. Трускавець : «Франкова криниця».

Горак, Р., Гнатів, Я. (2001а). Іван Франко. Цілком нормальна школа. Львів : Видавництво отців Василіян «Місіонер», 2001. Книга друга.

Горак, Р., Гнатів, Я. (2001b). Іван Франко. Ґімназія. Львів : Видавництво отців Василіян «Місіонер», 2001. Книга третя.

Горак, Р. (2011). Дрогобич – місто юності Івана Франка: Книга-путівник. Х. : Майдан.

Грицак, Я. (2006). Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886). К. : Критика, 2006.

Німилович, О., Зимомря, М. (2010). Веселка просвітленої пам’яті. Дрогобич : Посвіт, 2010.

Ольховий, Я. (1987). Тут жив великий Каменяр. Радянське слово. № 66. С. 3.; № 67. С. 3.

Ольховий, Я. (2005). Дрогобицькі станції Великого Каменяра. Дрогобицький краєзнавчий збірник. Дрогобич : Коло. Вип. 9. С. 73–78.

Спогади про Івана Франка (2011). Упоряд., вступ. сл., прим. М. І. Гнатюка. 2-ге вид., доп., перероб. Львів: Каменяр.

«Там город преславний Дрогобич лежить…» (2008). (Вибрані праці Івана Франка про Дрогобич) /Упорядкування, передмова і коментарі Володимира Галика. Дрогобич : Коло.

Франко, І. (1978а). Борис Граб. Зібрання творів у 50-ти томах. К. : Наукова думка. Т. 18. С. 177-190.

Франко, І. (1978b). Рутенці. Зібрання творів у 50-ти томах. К. : Наукова думка, Т. 15. С. 7-41.

Франко, І. (1979). Гірчичне зерно (Із моїх споминів). Зібрання творів у 50-ти томах. К. : Наукова думка. Т. 21. С. 316-332.

Франко, І. (1980). Причинки до історії руської літератури XVIII віку. Дрогобицький збірник рукописних апокрифічних оповідань. Зібрання творів у 50-ти томах. К. : Наукова думка. Т. 27. С. 16-22.

Франко, І. (1983а). Спомини з моїх гімназійних часів. Зібрання творів у 50-ти томах. К. : Наукова думка. Т. 39. С. 50-54.

Франко, І. (1983b). В інтересі правди. Зібрання творів у 50-ти томах. К. : Наукова думка. Т. 39. С. 227-232.

Франко, І. (1983c). Причинки до автобіографії. Зібрання творів у 50-ти томах. К. : Наукова думка. Т. 39. С. 36-44.

Франко, І. (1986). Лист до М. Драгоманова від 26 квітня 1890 р. Зібрання творів у 50-ти томах. К. : Наукова думка. Т. 49. С. 236-252.

Франко, І. (2001). Мої знайомі жиди. Мозаїка: Із творів, що не ввійшли до зібрання творів у 50-ти томах. Упоряд. З. Т. Франко, М. Г. Василенко. Львів. С. 335-348.

Шалата, М. (2015). Іван Франко у школі при церкві Святої Трійці. Франкознавчі студії. Дрогобич : Коло. Вип. 6. С. 173-190.

Kultys, Ż. (1908). Historya gimnazyum drohobyckiego. Drohobycz.

Mściwujewski, M. (1929). Królewskie wolne miasto Drohobycz. Lwów-Drohobycz: Z drukarni i litografji Piller-Neumanna we Lwowie.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-12

Номер

Розділ

Статті