ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ В ПУТІНСЬКІЙ РОСІЇ ЯК ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ З УКРАЇНОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.14/56.19

Ключові слова:

інформаційна війна, В. Путін, історія Росії, шкільні підручники, Україна

Анотація

Мета статті – дослідити використання В. Путіним та його оточенням шкільних підручників з історії у війні пам’ятей та інформаційній війні з Україною. Методологічне підґрунтя становить міждисциплінарний підхід. Здійснено структурно-функціональний системний аналіз історіографічних фактів із застосуванням методів критики й аргументації, на засадах принципів об’єктивності й історизму. Наукова новизна статті полягає у спробі комплексного аналізу еволюції путінської історичної політики в напрямі написання «єдино правильних» шкільних підручників з історії. Висновки. Путінська інформаційна та історична політика у системі гібридної війни потерпіла стратегічну поразку в Україні, як і збройна навала. Проте викладання шкільної історії у самій Росії продовжує служити знаряддям реваншизму, елементом війни пам’ятей та інформаційної війни з Україною: 1) подання історії українських земель у підручниках як російської давнини та «окраїни» нав’язує школярам переконання, що сучасна Росія має історичне право на ці землі; 2) описання давньої історії України як такої, що творилася «русскіми людьмі», а українців – як вигадки Австрії, повторює підхоплений В. Путіним старий міф про «єдіний народ», який розкололи зовнішні вороги; 3) після збройного вторгнення в Україну 2022 р. автори підручників остаточно втратили об’єктивність і, слідом за Путіним, заперечують існування Української держави в минулому та її теперішню легітимність; 4) довершеним відображенням путінської історичної політики та інформаційної війни став продукт «єдиного підручника». Ця агітка спрямована на дегуманізацію українців, зображення їх як нелюдів і нацистів, чим служить зомбуванню та мобілізації росіян проти «зовнішнього ворога».

Посилання

Багдасарян, В.Э. (2015). Историческое сознание и политические воплощения: украинский сценарий. Вестник государственного и муниципального управления, 1 (16), 139–147.

Батурина, С.С. (2017). Образ «іншого»: репрезентація історії України в російських підручниках. Харківський історіографічний збірник, 16, 269–281.

Волобуев, О., Карпачев, С., Романов, П. (2016). История России начало ХХ – начало ХХІ века. 10 кл. Москва : Дрофа.

Галеева, В. (2023, 14 августа). Параграф тридцать семь. Какую историю рассказывает новый школьный учебник с главой про СВО. URL: https://www.fontanka.ru/2023/08/14/72595703/.

Галів, М. & Ільницький, В. (2023). Характер сучасної російсько-української війни (2014–2023): вітчизняний історіографічний дискурс. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія, 13/55, 47–73. DOI: doi.org/10.24919/2312-2595.13/55.283164.

Данилов, А., Филиппов, А. (ред.). (2009). Освещение общей истории России и народов постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых государств. Москва : Государственный Клуб.

Дрогомирецький, Б. (2022). Сучасна гібридно-інформаційна війна: історіографічний вимір. Актуальні питання гуманітарних наук, 48, 1, 11–17.

Ільницький, В., Старка, В. & Галів, М. (2022). Російська пропаґанда як елемент підготовки до збройної аґресії проти України. Український історичний журнал, 5, 43–55. DOI: doi.org/10.15407/uhj2022.05.043.

Калакура, Я. (2022). Ідеологічна леґітимація загарбницьких воєн і конструювання образу ворога в російській історіографії. Український історичний журнал, 4, 93–108. DOI: doi.org/10.15407/uhj2022.04.093.

Касьянов, Г., Смолій, В., Толочко, О. (2013). Україна в російському історичному дискурсі: проблеми дослідження та інтерпретації. Київ : Інститут історії України.

Кочегаров К.А. (2014). Крым в истории России : методическое пособие для учителей общеобразовательных организаций. Москва : ООО «Русское слово – учебник».

Мединский, В.Р. (2020). Образы будущего и историческое мировоззрение. Преподавание военной истории в России и за рубежом, Вып. 3 / ред. К. Пахалюк. Москва; Санкт-Петербург : Изд. дом «Рос. военно-ист. общество», 5–14.

Мединский, В.Р., Торкунов, А.А. (2023). История России. 1945 год – начало ХХІ века. 11 класс. Базовый уровень. Москва : Просвещение.

Самигін, Д. (2023). Культ Сталіна. Якими будуть нові підручники з історії у Росії та на тимчасово окупованих територіях. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2023/09/1/7418051/.

Торкунов, А. (ред.). (2016). История России. 10 класс. В 3 ч. Ч. 3. Москва : Просвещение.

Турченко, Ф.Г. (2010). «Общая история»: наука чи політика? Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, XXVIII, 346–359.

Удод, О. (2012, 11 жовтня). «Спільний підручник»: Очевидна загроза й неочевидна користь / інтерв’ю І. Капсамуну. День,183.

Удод, О. (2023). Як мають українські історики протидіяти російській історичній пропаганді? ПЕРЕЛОМ: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини: діалоги з істориками. Кн. 3. / відпов. ред. В. Смолій. Київ : Інститут історії України, 817–819.

Шульга, Т. (2009). Какая история нужна современной России? Обзор учебников и пособий по новейшей истории России. URL: http://www.russkiivopros.com/ruskii_vopros.php?pag=one&id=279&kat=6&csl=42.

Юрченко, О. (2023). «З одного боку – цензура, з іншого – брехня». Нові підручники з історії РФ: чого навчають школярів у Криму. URL: https://ua.krymr.com/a/krym–pidruchnyk–istoria–rosii–propahanda–viyna–ukraina/32594856.html.

Яблонський, В.М. (Ред.) Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України : аналітична доповідь. Київ : НІСД, 2019.

Янковський, О., Щетина, Ю. (2023, 22 серпня). «Росія переписує історію та мілітаризує освіту». Чого навчатимуть українських дітей на окупованих територіях. Новини Приазов’я. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/novyny–pryazovya–pidruchnyk–istoriyi–rosiyi–osvita–v–okupatsiyi/32558574.html.

Яремчук, В., Смирнов, А. (2023). Аналітичний огляд «Історія України в російських шкільних підручниках з історії». Київ : Алменда.

Arjakovsky, A. (2015). Russia/Ukraine: From War to Peace? (2013–2015) / тransl. by J. Ryan, L. Collard and S. Hugh-Donovan. URL: https://www.academia.edu/11222949/russia_ukraine_from_war_to_peace_.

Demіanenko, B., Demіanenko, А. Militarization of the Educational Process in Occupied Crimea (2014–2019). East European Historical Bulletin, 2021, 19, 228–238.

Kuzio, T. (2017). Putin’s War Against Ukraine: Revolution, Nationalism, and Crime. Toronto : Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto.

Lipkan, V., & Artymyshyn, P. (2022). The Concept of «Denazification» in the Context of the Information Component of the Modern Russian-Ukrainian War. East European Historical Bulletin, 25, 227–236. DOI: 10.24919/2519–058X.25.269561.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Статті