ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА СПАДЩИНА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО У ДЗЕРКАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.14/56.17

Ключові слова:

М. Грушевський, історіософія, методологічні погляди, українська історіографія, рецепція

Анотація

Мета дослідження полягає в реконструкції дискусій, які відбувалися у сучасній українській історіографії довкола теоретико-методологічної спадщини М. Грушевського. Методологія дослідження передбачає використання принципів об’єктивності, історизму і системності, а також властивих для історіографічного дослідження загальнонаукових і спеціально-історичних методів. Наукова новизна статті полягає у спробі всебічної реконструкції історіографічних дискусій довкола теоретико-методологічної спадщини М. Грушевського в українській історіографії кінця ХХ – першої чверті ХХІ ст. Висновки. У підсумку відзначено, що у сучасному грушевськознавстві історико-теоретичний напрям був досить популярним серед дослідників. Водночас у вічі впадає виразна диспропорція у вивченні теоретико-методологічної моделі визначного історика – чимала увага дослідників до його історіософії та майже цілковите ігнорування епістемологією дослідження. Серед досягнень цього періоду слід назвати розробку широкого кола питань розуміння М. Грушевським онтології історії. Насамперед історіографи нівелювали присутні в діаспорному українознавстві ідеолого-політичні нашарування під час аналізу цієї проблеми. Також важливим є здобутий консенсус про потребу відмовитися від маркування концепції М. Грушевського як суто позитивістської. Недоліки пов’язані із загальною недооцінкою необхідності опрацювання методологічної проблематики в українській історіографії. Тож малодослідженими, а отже, перспективними для подальших досліджень є контекстуальне опрацювання проблем реконструкції цілісної концепції історіософії М. Грушевського, вивчення теорії історичного пізнання вченого, визначення дефініції його теоретико-методологічної моделі, зрештою, з’ясування впливу історіософсько-епістемологічних рефлексій історика на українську соціогуманітаристику ХХ – першої чверті ХХІ ст.

Посилання

Березинець, В.В. (1996). Історіософія Михайла Грушевського : автореф. дис. … канд. філософ. наук : 09.00.05. НАН України, Ін-т філософії. Київ.

Будз, В. (2003). Соціально-філософські погляди М. Грушевського: футурологічний аспект : монографія. Івано-Франківськ : Місто НВ.

Гирич, І. (1994). М. Грушевський та В. Антонович: творчі контакти та суспільно-політичні погляди. Академія пам’яті професора Володимира Антоновича. Київ, 133–160.

Грицак, Я. (1995). Чи була школа Грушевського? Михайло Грушевський і Львівська історична школа. Матеріали конференції. Нью-Йорк–Львів, 138–152.

Дашкевич, Я. (1999). Михайло Грушевський – історик народницького чи державницького напряму? Михайло Грушевський і українська історична наука. Збірник матеріалів конференцій. Львів, 65–85.

Зашкільняк, Л. (1997). Історична спадщина М. Грушевського в контексті східноєвропейської історіографії початку ХХ ст. Вісник ЛДУ. Серія історична, 32, 108–117.

Зашкільняк, Л. (1999). Методологічні погляди Михайла Грушевського. Україна Модерна. 2–3, 133–153.

Колесников, К.М. (1999). Українська історична наука та історіософія на рубежі ХІХ–ХХ століть : автореф. дис. … кандидата історичних наук : 07.00.06. Дніпропетровський державний університет. Дніпропетровськ.

Пріцак, О. (1992). Михайло Грушевський як історіософ. Вісник Академії наук України. 2, 51–54.

Романцова, Н.І. (2019). Михайло Грушевський в історичній науці (1890–1934 рр.). Проблема в українській історіографії. Маріуполь : МДУ.

Сабінський, М. (2021). Історична концепція Михайла Грушевського в осмисленні українських закордонних істориків повоєнного двадцятиліття. Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія», 8 (50). С. 273–288.

Тельвак, В. (2000a). Проблеми історико-теоретичної спадщини Михайла Грушевського в історіографії української діаспори (1939–1990 рр.). Вісник Львівського університету. Серія історична. 35–36, 354–366.

Тельвак, В. (2000b). Історико-теоретичні дослідження в грушевськознавстві (90-ті рр. ХХ ст.). Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ, 5, 163–174.

Тельвак, В. (2001). Теоретичні проблеми історії у творчій спадщині М.С. Грушевського-рецензента (1894–1914 рр.). Київська Старовина, 5, 157–166.

Тельвак, В. (2002a). Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Дрогобич : «Вимір».

Тельвак, В. (2002b). Методологічні основи історичних поглядів М.С. Грушевського (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Київська Старовина, 2, 3–28.

Тельвак, В. (2003). Проблеми дослідження теоретико-методологічної спадщини М. Грушевського на сторінках «Українського Історика». Український історик, 1–5, 177–192.

Тельвак, В. (2010). Грушевськознавство: методологічні проблеми поступу. Краєзнавство. Науковий журнал, 3, 29–35.

Тельвак, В. Педич, В. (2016). Львівська історична школа Михайла Грушевського. Львів : Світ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Статті