ЗМІНА ТОРГОВЕЛЬНИХ НАПРЯМІВ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ БАЛТІЇ В ПЕРШЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.14/56.15

Ключові слова:

ринок, товари, експорт, економіка, транзит, торгівля

Анотація

Метою дослідження є виявлення передумов та особливостей зміни напрямків експорту товарів з України і країн Балтії (Литві, Латвії і Естонії) протягом першого десятиліття їх відновленої незалежності. Методологічною основою дослідження став метод порівняльного аналізу у частині виявлення тенденцій транзиту експорту товарів протягом першого періоду незалежності як у горизонтальному вимірі (між країнами Балтії та Україною), так і у вертикальному (хронологічному періоді у кожній з зазначених країн). Наукова новизна полягає у тому, що в дослідженні було виявлено передумови та особливості, котрі призвели до змін ринків збуту товарів з боку України і країн Балтії у перший пострадянський період. Висновки. Протягом перших років відновленої незалежності в Україні і країнах Балтії відбувся занепад виробництва товарів, для яких потрібна була сировина з інших суверенних пострадянських держав. Це, а також відсутність досвіду роботи у власників підприємств в ринкових умовах та на старому обладнанні спричинило економічну кризу, в основі якої була суттєва інфляція та значне падіння ВВП. Країни Балтії запровадили у перші роки незалежності радикальну економічну політику, котра відома як «шокова терапія», яка полягала у прискореній та ефективній приватизації державного майна. Такі заходи урядів балтійських країн призвели до виходу економіки з кризи. Нові власники підприємств (як державних, так і приватних) почали шукати ринки збуту своїх товарів в умовах відкритості кордонів. Проте найбільше експорту по інерції йшло на ринок країн СНД і самої РФ. До економічної кризи в РФ 1998 р. ця країна, як і весь ринок СНД, були головним імпортерами балтійських товарів. Після ж кризи відбулося скорочення балтійського експорту на схід у кількості понад 30% від валового річного показника. Цей сегмент балтійських товарів знайшов своїх споживачів на ринках країн Європи. Схожою була ситуація і з українським експортом, який протягом першого десятиліття незалежності поступово зменшувався на ринках країн СНД і пропорційно збільшувався на європейському ринку. Так, у 2001 році експорт українських товарів до Європи становив 35% від валового показника; до ринку СНД – 29%, а також 36% – до решти країн світу.

Посилання

Блейере, Д. та ін. (2005). Історія Латвії ХХ ст. Рига.

Бойко, О. (2021). 30 років незалежності України: у 2 т. Т. 2: Від 18 серпня 1991 р. до 30 грудня 1991 р. Харків.

Бумблаускас, А., Ейдинтас, А., Кулакаускас, А., Тамошайтис, М. (2018). Історія Литви кожному. Київ.

Державна служба статистики України (2001). Зовнішня торгівля України товарами за 2001 рік. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua.

Колодій, А. (ред.) (2009). Основи демократії : підручник для студентів вищих навчальних закладів. 3-тє вид., оновл. і доп. Львів.

Онацький, М. (2020) Соціально-економічні перетворення в Естонії у пострадянський період: досвід модернізаційних змін. Бізнесінформ, 12, 72–81.

Рибаков, Д. (2020). Ліберальні реформи: з чого складається «економічне диво» Грузії, Словаччини, Естонії, Великої Британії та Польщі. Mind. URL: https://mind.ua/publications/20209677-liberalnireformi-z-chogo-skladaetsya-ekonomichne-divo-gruziyi-slovachchini-estoniyi-velikoyi-britan.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Статті