НАРИСИ З ІСТОРІЇ СІЛ ЗОЛОТОНІЩИНИ М.Ф. ПОНОМАРЕНКА В «ІСТОРІЇ МІСТ І СІЛ УРСР. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ»: ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВІСТЬ ПОГЛЯДУ НА МИНУЛЕ КРАЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.14/56.13

Ключові слова:

Лівобережжя, Золотоніщина, багатотомне видання, історія України, козацтво, археологія, топонім

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати краєзнавчі нариси М.Ф. Пономаренка з історії сіл Золотоніського району, що написані ним для видання «Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область». Методологія дослідження. У ході роботи над такою темою використано біографічний та хронологічний методи історичного дослідження і загальнонауковий метод системного аналізу. Наукова новизна полягає у тому, що вперше проводиться комплексний аналіз опублікованого матеріалу та рукописної спадщини краєзнавця М.Ф. Пономаренка, що висвітлює історичний розвиток населених пунктів Золотоніщини у рамках багатотомного видання «Історія міст і сіл Української РСР». Висновки. З’ясовано, що одним із першорядних напрямів краєзнавчих досліджень М.Ф. Пономаренка була історія сіл Золотоніщини. Визначено, що підготовка нарисів за такою тематикою для енциклопедичного видання є закономірним продовженням його наукових пошуків попередніх років. На підставі здійсненого аналізу рукописних варіантів і опублікованих нарисів визначено масштаби скорочень, яких зазнали підготовлені краєзнавцем матеріали та розглянуто можливі причини, які викликали ці редагування. Окреслено, що досвід участі у цьому проєкті вплинув на подальші дослідження М.Ф. Пономаренка, які, зокрема, стали основою для опублікованих у 1990–2000-х рр. книг з історії краю – «Золотоніщина» (1991), «Золотоніщина в осадах» (2001). Також проаналізовано статті та рецензії краєзнавця, в яких відбивається його оцінка «Історії міст і сіл УРСР», що становить значний дослідницький інтерес. Проведена джерелознавча робота виявила, що краєзнавчі студії М.Ф. Пономаренка з історії сіл Золотоніщини не обмежуються лише нарисами в енциклопедичному виданні. Публікації краєзнавця з історії регіону висвітлювалися також і в регіональній періодичній пресі. Це є вагомим аргументом для продовження поглибленого дослідження такої теми.

Посилання

Голиш, Г. (2008). Історія Золотоніщини XVIII – поч. ХХ ст.: джерелознавчий аспект. Черкащина в контексті історії України : матеріали ІІІ наук.-краєзн. конф. Черкащини. Черкаси.

Гонца, І. (2014). Відродинні найменування в ойконімії Черкащини. Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 8. 23–30.

Гонца, І., & Молодичук, О. (2016). До питання ономастичної метонімізації географічних номенклатурних термінів в ойконімії. Філологічний часопис, 2(8). 17–27. ДАЧО – Державний архів Черкаської області.

Мельниченко, В. (2020). З любов’ю до Черкащини. Михайло Пономаренко: з любов’ю до Черкащини. Збірник статей, спогадів про М.Ф. Пономаренка та його вибраних публікацій / упор. В.М. Мельниченко. С. 3–13. Черкаси : «Вертикаль».

Пономаренко, М. (1957, 8 вересня). Домантів. Радянська Золотонощина.

Пономаренко, М. (1958, 29 січня). Боротьба за відбудову і розвиток народного господарства в повоєнний період. Радянська Золотонощина.

Пономаренко, М. (1972, 8 серпня). Історія міст і сіл Черкащини. Прапор Леніна.

Пономаренко, М. (1984). Звіт про розвідкові дослідження Змійових валів на Лівобережжі Черкащини у 40–70-x роках. Ф. 1984/63. Науковий архів Інституту археології НАН України.

Пономаренко, М. (1991). Золотоніщина. Черкаси.

Пономаренко, М. (2001). Золотоніщина в осадах. Золотоноша.

Попович, О. (2002). Голодомор 1932–1933 років на Україні в сучасній українській історіографії (кінець 80-х–90-ті роки ХХ ст.). Науковий вісник УжНУ, 7. 168–173.

Прядко, О. (2016). Давньоруське городище Бубнів на переяславському Лівобережжі Дніпра. Ніжинська старовина, 22(25). 132–139.

Семенов, В. (1903). Малоросія. В Росія. Повний географічний опис нашої держави. Санкт-Петербург.

Сєряков, С. (2012). Повсякденне життя єзуїтських шкіл України. / Смолій В. (Ред). В Практики, казуси та девіації повсякдення. Київ.

Соса, П. (1994). Біобібліографічний словник краєзнавців України. Пономаренко М.Ф. Краєзнавство. № 1–2. С. 17–19.

Стешенко, О.(1972). Історія міст і сіл Української РСР: у 26 т. Черкаська область. Київ : АН УРСР, Ін-т історії.

Трохименко, В. (2006). Патріарх українського краєзнавства, народний академік М. Пономаренко. Бо ти на землі – людина. С. 365–373. Черкаси.

Хоменко, В. (2016). Народний академік. Силуети. С. 14–18. Київ. Пономаренко М. Черняхівська, О. (2021). Діяльність головної редколегії «Історії міст і сіл Української РСР» щодо створення архівних колекцій проєкту. Сіверянський літопис, 4. 111–119. DOI: 10.5281/zenodo.5229577.

Яковенко, Н. (2008). Українська шляхта з кінця XVI – до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. Київ : Критика.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Статті