УТВЕРДЖЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА ДОЛИНЩИНІ НАПРИКІНЦІ 1945 Р.: НОВЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЕ СВІДЧЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.14/56.11

Ключові слова:

більшовицька окупаційна влада, радянська пропаганда, уповноважений МВС, український революційно-визвольний рух

Анотація

Мета статті – опублікувати і проаналізувати підпільний документ «Долинщина. Двотижневий огляд подій від 25.Х. до 13.ХІ. 1945 р.» як джерело до вивчення історії утвердження більшовицького режиму та протистояння радянській окупаційній владі на західноукраїнських землях, зокрема у Долинському районі Станіславської області. Методологія дослідження базується на загальноприйнятих принципах науковості, об’єктивності, історизму, методах зовнішньої та внутрішньої критики джерел. Наукова новизна полягає у тому, що до наукового обігу вперше вводиться досі невідомий документ про повсякденне життя у Долинському районі Станіславської області у жовтні – листопаді 1945 р. та здійснюється його аналіз. Висновки. Отже, публікований документ («Долинщина. Двотижневий огляд подій від 25.Х. до 13.ХІ. 1945 р.») є важливим джерелом до вивчення історії повсякдення селян Долинського району Станіславської області. Він зберігається в Галузевому Державному архіві СБУ (фонд 13, том 81, справа 376, аркуш 352–355). До цього документа увійшли інформаційні звіти щодо утвердження більшовицького окупаційного режиму у Долинському районі в жовтні – листопаді 1945 р. і репресій радянської влади щодо місцевих селян. Також у документі упорядник вказує на методи пропаганди, які використовувала більшовицька влада боротьби з українським революційним рухом. Документ був укладений 21листопада 1945 р. У публікації максимально збережено авторські та редакторські особливості джерела, географічні назви, прізвища та імена осіб. Виправленню підлягали лише найбільш очевидні граматичні помилки.

Посилання

Андрухів, І., Француз, А. (2001). Станіславщина: Двадцять буремних літ (1939–1959): суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. Івано-Франківськ.

Антонюк, Я. (2013). СБ ОУН (б) на Волині та Західному Поліссі (1946–1951 рр.). Луцьк : Ключі.

Галів, М. (2015). Радянська педагогіка в дії: документи управління МДБ та обкому компартії Дрогобиччини щодо побиття учнів у школах області. Актуальні питання гуманітарних наук. 13, 13–20. Галузевий Державний архів СБУ.

Даниленко, В. (2010). Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.) (Кн. 2 (3)). Київ : Інститут історії України НАН України.

Ільницький, В. (2016). Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945–1954). Дрогобич : Посвіт.

Іщук, О. (2011). Колекція документів з історії ОУН і УПА в ГДА СБУ: ретроспектива і сучасність. Мандрівець. 2, 91–101.

Іщук, О. (2009). Узагальнення органами КДБ УРСР досвіду боротьби з підпіллям ОУН та УПА: до створення відомчої тематичної колекції архівних документів (1959–1964 рр.). З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ. 1, 87–119.

Кагуй, П. (1992). Матеріали до історії УПА, ОУН у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України. Україна в минулому. Київ; Львів. Вип. ІІІ, 7–9.

Кентій, А. (2011). Документи ОУН та УПА у фондах ЦДАГО України. Український історичний журнал. 2, 202–222.

Малярчук, О. (2006–2007). Галицький національний кетман: село в ідеологічній війні з партійно-радянським тоталітаризмом. Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис, 12–13, 157–166.

Сергійчук, В. (1998). Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944–1953 рр.: нові документи і матеріали. Київ : Дніпро.

Сергійчук, В. (2005). Український здвиг: Прикарпаття. 1939–1955. Київ : Українська видавнича спілка.

Смолій, В. (2006). Історія українського селянства: нариси (Т. 1‒2; Т. 2). Київ : Наукова думка.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Статті