ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДРОГОБИЧЧИНИ В ЧАСИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСУ «ГОЛОС ПІДКАРПАТТЯ» 1942–1944 РР.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.14/56.10

Ключові слова:

дистрикт «Галичина», Дрогобицька округа, українська преса, часопис «Голос Підкарпаття», громадські організації, органи влади, нацистська окупація

Анотація

Мета статті – на основі аналізу публікацій у газеті «Голосі Підкарпаття» (1942–1944) розкрити діяльність органів влади та громадських організацій в Дрогобицькій окрузі дистрикту «Галичина». Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, авторської об’єктивності, а також на загальнонаукові та спеціально-історичні методи, зокрема історико-типологічний, історико-системний, джерелознавчої критики. Наукова новизна полягає у тому, що вперше на основі аналізу публікацій у газеті «Голосі Підкарпаття» (1942–1944) розкрито діяльність органів влади та громадських організацій в Дрогобицькій окрузі у часі нацистської окупації. Висновки. У часописі «Голос Підкарпаття» (1942–1944) подано різнобічну інформацію, яка проливає світло на різні аспекти діяльності органів влади, громадських організацій у Дрогобичі та Дрогобицькій окрузі в роки нацистської окупації. Відзначимо, що інформація не завжди достовірна, потребує належної верифікації. Крім того, більшість матеріалів мають паліативний характер – розкриваючи ту чи іншу подію, автори дописів часто уникали подавати певну статистичну інформацію, не згадували важливі деталі тощо. Немає сумніву, що такий підхід був пов’язаний із наявністю жорсткої цензури. У газеті часто згадуються представники офіційних властей, зокрема староста (крайсгауптман) Дрогобиччини Ґаргенс, керівник Дрогобицького шульамту (уряд праці) Білау, біргомістр міста Дрогобич Осип Костшемський, що дає можливість принаймні в загальних рисах окреслити окремі аспекти і напрями їхньої діяльності. Значно ширше в «Голосі Підкарпаття» описано діяльність Українського окружного комітету Дрогобиччини на чолі з Іваном Мартинюком, шкільного і господарського відділів та відділу суспільної опіки УОК. Неодноразово описувалися заходи дрогобицької філії Військової управи дивізії СС «Галичина», окружних осередків профспілки вчителів та профспілки інженерів і техніків, жіночої секції УОК, організації «Робітнича громада». Надзвичайно детально описано проведення набору добровольців до дивізії «Галичина» на Дрогобиччині. Ці матеріали дають можливість скласти доволі широке уявлення про адміністративно-управлінську та громадську складову частину суспільного життя Дрогобиччини в роки нацистської окупації.

Посилання

Антонюк, Н. В. (1997а). Осип Боднарович. Українська журналістика в іменах, (том 4). Львів, 23–24.

Антонюк, Н. В. (1997b). Українське культурне життя в «Генеральній Губернії» (1939–1944 рр.). За матеріалами періодичної преси. Львів, 230 с.

Боляновський, А. (2001). Український центральний комітет.Довідник з історії України. А-Я / За ред. І. Підкови і Р. Шуста (с. 974). Київ : Генеза.

В справі. (1941). В справі Українського Допомогового Комітету в Дрогобичі. Вільне слово, (37), 1 жовтня, 1.

Вергун, В. М. (1973). Українська преса в Дрогобичі. Дрогобиччина – земля Івана Франка: Збірник географічних, історичних, етнографічно-побутових матеріалів та мемуарів. Т. 1. Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто, 767–772.

Відправа. (1943). Відправа добровольців. Голос Підкарпаття, (26), 27 червня, 6.

Вручення прапору. (1943).Вручення прапору добровольцям СС Стрілецької Дивізії Галичина. Голос Підкарпаття,(27), 4 липня, 6.

Вчительське Об’єднання Праці. (1942).Вчительське Об’єднання Праці в Дрогобицькій окрузі. Голос Підкарпаття, (3), 13 вересня, 6.

Галів, М. (2008). Газета «Голос Підкарпаття» (1942–1944) як джерело з історії Дрогобича. Дрогобицький краєзнавчий збірник, ХІ–ХІІ, 376–400.

Діяльність УОК. (1942). Діяльність УОК в Дрогобичі. Голос Підкарпаття,(3), 13 вересня, 6.

Для рідного краю. (1943). Для рідного краю. Прощання добровольців у Дрогобичі. Голос Підкарпаття, (31), 1 серпня, 6.

Дуб, В. (1973). Робітнича Громада ім. Івана Франка в Дрогобичі. Дрогобиччина – земля Івана Франка: Збірник географічних, історичних, етнографічно-побутових матеріалів та мемуарів. Т. 1. Нью-Йорк – Париж – Сидней – Торонто, 600–605.

Жіноцтво. (1942). Жіноцтво Дрогобиччини при праці. Голос Підкарпаття, (2), 6 вересня, 6.

Жіноче зібрання. (1942). Жіноче зібрання в Дрогобичі. Голос Підкарпаття,(16), 13 грудня, 6.

З мистецького життя. (1943). З мистецького життя Дрогобича. Голос Підкарпаття,(33), 15 серпня, 6.

Зразкове Об’єднання Праці. (1943). Зразкове Об’єднання Праці. Діяльність українських інженерів і техніків у Дрогобичі. Голос Підкарпаття, (26), 27 червня, 6.

Курилишин, К. (2007). Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.): Історико-бібліографічне дослідження. У 2 т. (Т. 1: А-М).Львів, 221–226.

Набірна акція. (1943). Набірна акція в Дрогобиччині. Голос Підкарпаття, (20), 16 травня, 6.

Наладнання праці. (1942).Наладнання праці в Дрогобицькім УОК. Голос Підкарпаття, (1), 30 серпня, 6.

Народна Торгівля. (1943). «Народна Торгівля» в Дрогобичі. Голос Підкарпаття, (13), 28 березня, С. 6.

Нафтовий басейн маніфестує. (1943). Нафтовий басейн маніфестує. Акція за набором до СС Стрілецької Дивізії Галичина в Дрогобичі. Голос Підкарпаття,(19), 9 травня, 6.

Об’єднання праці. (1942). Об’єднання праці робітників у Дрогобичі. Голос Підкарпаття, (2), 6 вересня, 6.

Офіцинський, В. А. (2001). Дистрикт Галичина (1941–1944): Історико-політичний нарис. Ужгород : Ґражда, 143 с.

Паньківський, К. (1965). Роки німецької окупації. Нью-Йорк–Торонто: Життя і мислі, 480 с.

Праця Реферату. (1943). Праця Реферату Суспільної Опіки в Дрогобичі. Голос Підкарпаття, (24), 13 червня, 6.

Сходини. (1943). Сходини УУОП в Дрогобичі. Голос Підкарпаття, (42), 17 жовтня, 6.

Учительське Об’єднання. (1942). Учительське Об’єднання Праці в Дрогобицькій окрузі. Голос Підкарпаття, (11), 8 листопада, 6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Статті