КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У ШКОЛАХ ХАРКІВЩИНИ У 20-ТІ РОКИ ХХ СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.14/56.8

Ключові слова:

краєзнавство, шкільне краєзнавство, краєзнавчий рух, шкільний музей, краєзнавчо-екскурсійна робота, освітяни Харківщини, комплексні програми, семирічна трудова школа

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати становлення шкільного краєзнавства на Харківщині в 1920-ті роки та охарактеризувати краєзнавчу діяльність у школах краю. Методологія дослідження зумовлена метою та завданням. В основу методології покладено принцип історизму, об’єктивності й системності вивчення. Автори використовують хронологічний, порівняльно-історичний, історико-генетичний, ретроспективний методи, а також методи аналізу і синтезу. Плідними для дослідження виявилися статистичний, текстологічний і біографічний методи. Наукова новизна полягає в тому, що критично осмислено творчий, науковий і методичний доробок освітян Харківщини у 20-ті роки ХХ ст. Проаналізовано методичні та дидактичні матеріали з краєзнавства і показано шлях їх упровадження у школах краю. Висновки. У 20-ті роки ХХ ст. шкільне краєзнавство на Харківщині набуває значного поширення. Уведення комплексних програм у семирічній трудовій школі передбачало наповнення матеріалу краєзнавчим компонентом. Він стає обов’язковим елементом у навчанні. Усе це позитивно позначилося на залученні учнів до краєзнавчих досліджень. Спостерігаємо розширення мережі шкільних краєзнавчих гуртків і музеїв. Але у той же час краєзнавство не було зведено до окремого предмету, а розглядалось і впроваджувалось як принцип навчання, що передбачав систематичне звернення до місцевого матеріалу у навчально-виховній роботі школи. Відзначаючи беззаперечні досягнення в організації різноманітних форм урочної та гурткової роботи, поширення екскурсійної діяльності, не можна не помітити того, що невирішеними залишалися питання браку методичного забезпечення, катастрофічно не вистачало літератури, технічних приладів, фінансування. Негативно на шкільному краєзнавстві позначилося і ідеологічне втручання. Поступово ініціатива та громадська активність були зведені нанівець, а краєзнавчий рух зазнав поступового затухання.

Посилання

Борис, У. (2023). Шкільне краєзнавство в Україні: витоки становлення та особливості розвитку за умов викликів сьогодення. Молодь і ринок. 1 (209).

Бугрій, В. (2011). Шкільне краєзнавство в Україні : монографія. Суми.

Войтова, Л. (2008). Бібліографія праць з проблеми розвитку шкільного краєзнавства (20 – 30-ті роки ХХ століття). Історико-педагогічний альманах. 1.

Кашаба, О. (2009). Внесок освітян Харківщини в розвиток історичного краєзнавства в 20-х – початку 30-х років ХХ ст. Харків.

Костюкова, О. (2010). Краєзнавчо-екскурсійна справа в Україні в 20-х роках ХХ ст.: суспільно-політичний, освітній і культурологічний аспект : монографія. Черкаси. Краєзнавство в школі. (1924). Шлях освіти. 11.

Матеріали про організацію учбового процесу в загальноосвітніх та профтехнічних школах. ЦДАВО. Ф. 166, оп. 1, спр. 873.

Нагірняк, А. (2022). Впровадження радянської ідеології у краєзнавчо-екскурсійну діяльність України у 20-х роках ХХ ст. Економіка та суспільство. 36.

Обозний, В. (2001). Краєзнавча підготовка вчителя (теоретичні і організаційно‐практичні аспекти). Київ.

Прокопчук, В. (2011). Деякі аспекти теорії і методології шкільного краєзнавства. Краєзнавство. 3.

Савчук, В. (2006). Проблема та розвиток шкільного краєзнавства в Україні у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Краєзнавство. 1-4. Слобожанщина в екскурсіях. (1928). Харків.

Тронько, П. (2000). Історичне краєзнавство: крок у нове тисячоліття (досвід, проблеми, перспективи). Київ.

Федоровський, О. (1923). Краєзнавча робота в Харкові і на Слобожанщині. Червоний шлях, 3.

Школьные учебные программы (1921). ДАХО. Ф.З.820, оп.1, спр. 165.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Статті