СТУДЕНТСЬКА АУДИТОРІЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТЕОЛОГІЧНОГО ТА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТІВ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: СПРОБА РЕКОНСТРУКЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.14/56.5

Ключові слова:

Львівський університет, М. Грушевський, теологічний і медичний факультети, національний склад, дидактичні преференції

Анотація

Мета дослідження полягає у з’ясуванні кількісних параметрів, етнічного складу і дидактичних пріоритетів студентської аудиторії М. Грушевського теологічного і медичного факультетів на підставі деканатських каталогів. Методологічне підґрунтя становить міждисциплінарний підхід. Особливий акцент зроблено на структурно-функціональному системному аналізі історіографічних фактів і порівняльно-історичному методі, виходячи з принципів об’єктивності та історизму. Наукова новизна статті полягає у спробі комплексного аналізу студентської аудиторії М. Грушевського на теологічному і медичному факультетах. Висновки. Відзначено, що саме завдяки деканантським каталогам ми змогли з’ясувати відмінність студентських аудиторій М. Грушевського між факультетами, в навчальних планах яких загальноосвітній і культурологічний складники були домінуючими (філософський і правничий), і факультетами, де виразно переважала спеціальна фахова підготовка. В другому випадку йдеться про теологічний і медичний факультети, які, попри виразну фахову відмінність, об’єднувало домінування вузькоспеціальних предметів. Наслідком такої специфіки була практична відсутність у навчальних зацікавленнях молоді цих факультетів так званих загальноосвітніх курсів, втім й історії України, який читав М. Грушевський. Можемо зробити аргументований висновок, що для поодиноких студентів теологічного і медичного факультетів запис на виклади українського професора був глибоко усвідомленим світоглядним вибором. Про це свідчить і те, що такі студенти нерідко надавали перевагу спеціальним курсам перед загальноісторичними. А в поодиноких випадках спілкування з М. Грушевським взагалі мало наслідком кардинальну зміну професійних планів і перекваліфікацію на історика. Таким чином, деканатські студентські каталоги вкотре довели свою евристичну цінність для з’ясування багатьох проблем щодо яких тривалий час домінували історіографічні стереотипи.

Посилання

Арсенич, П. (2004). Гарматій Григорій Васильович. Тернопільський енциклопедичний словник: у 4 т. Тернопіль, 1, 338.

Грушевский, М. (1905). К польско-украинским отношениям в Галиции. Київ.

Пахолків, С. (2014). Українська інтелігенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація нації. Львів : ЛА «Піраміда».

Тельвак, В., Педич, В. (2015). Михайло Грушевський та польська професорська корпорація Львівського університету: між співпрацею та конфліктами. Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету): колективна монографія. Львів : ПАІС, 62–70.

Тельвак, В., Педич, В. (2016). Львівська історична школа Михайла Грушевського. Львів : Світ.

Тельвак, В. (2016). «Історичні вправи» Михайла Грушевського у Львівському університеті: спроба реконструкції. Український археографічний щорічник. Нова серія, 19/20, 313–322.

Тельвак, В. (2017). Михайло Грушевський та польсько-український конфлікт у Львівському університеті: спроба реконструкції. Східноєвропейський історичний вісник, 4, 28–35.

Тельвак, В. (2018). Михайло Грушевський та боротьба за українські кафедри Львівського університету. Східноєвропейський історичний вісник, спеціальний випуск, 3, 156–162.

Тельвак, В.В., Журавльов, С.А. & Владига, О.М. (2023). Студентська аудиторія Михайла Грушевського філософського факультету Львівського університету: склад та динаміка. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія, 11/53, 86–101.

Тельвак, В., Дядюк, М. (2018) (упоряд.). Листування Михайла Грушевського. Т. 7: Листування Михайла Грушевського з Олександром Барвінським. Львів; Київ; Нью-Йорк; Острог.

Тельвак, В., Лазурко, Л. & Журавльов, С. (2023). Студенти Михайла Грушевського правничого факультету Львівського університету (за деканатським каталогом). Актуальнi питання гуманiтарних наук, 61, 3, 10–15.

Тельвак, В., Сабінський, М. (2022). «Бої за Грушевського»: доба Української революції в дискусіях діаспорних інтелектуалів повоєнного двадцятиліття. Eminak, 1 (37), 100–109.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Статті