КОЛЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ ЧЛЕНІВ НІЖИНСЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ (1874–1919 РР.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.14/56.4

Ключові слова:

Чернігівська губернія, судова реформа 1864 р., Ніжинський окружний суд, член окружного суду

Анотація

У статті окреслено забезпечення членами Ніжинський окружний суду у світлі просопографії у період 1874–1919 рр. на основі документів Відділу забезпечення збереженості документів Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжин. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму й об’єктивності. Вони реалізуються через застосування методів джерелознавчого аналізу та синтезу, логічного, історико-порівняльного, математичного. Наукова новизна. Вперше реконструйовано просопографічний портрет членів окружного суду у період його функціонування. Висновки. На основі аналізу архівних матеріалів вдалося ідентифікувати 36 членів. Встановлено, що левова частина працівників закінчили заклади вищої освіти. З’ясовано, що центром постачання юридичних кадрів у судову систему імперії загалом та до Ніжинського окружного суду зокрема на початку його роботи був Імператорський Московський університет, а з 1901 р. більшість посадовців закінчила Імператорський університет Св. Володимира в Києві. Більшість членів були особами непролетарського походження з дворянських родин. Службова кар’єра членів Ніжинського окружного суду характеризувалася мобільністю. Встановлено, що 22 посадовці (61%) до призначення на посаду члена Ніжинського окружного суду працювали в інших інституціях, а 14 осіб (39%) вже були у штаті Ніжинського окружного суду. На початку ХХ ст. збільшується оплата праці, а тому влада покладала надії на суддів як опору самодержавства. Схвалення роботи правників офіційною владою підтверджувалося їхніми нагородами, послужними досягненнями згідно з Табелем про ранги.

Посилання

Василенко М.П. Памяти В.В. Тарновского, А.М. Лазаревского и Н.В. Шугурова. Киевская старина. 1902. Т. 78. С. 282–292.

Відділ забезпечення збереженості документів Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжин (далі – ВДАЧОН). Ф. 358. Оп. 1. Спр. 311.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 333.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 347.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 348.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 352.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 368.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 383.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 395.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 398.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 408.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 419.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 441.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 453.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 461.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 466.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 472.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 476.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 479.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 507.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 511.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 519.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 537.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 567.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 593.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 608.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 625.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 627.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 641.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 692.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 710.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 717.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 718.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 731.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 747.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 773.

ВДАЧОН. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 798.

Воронов В.І. Науковий доробок О.М. Лазаревського в галузі археографії, джерелознавства та історіографії : дис. … канд. іст. наук : 07.00.06. Дніпропетровськ, 1996. 223 с.

Ворончук І.О. Олександр Лазаревський і дискусія щодо чинників закріпачення селянства Лівобережної України. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2022. С. 284–296. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/his.2022.54.11614.

Луговий О.М. Просопографія в історичному дослідженні : методичні вказівки до спеціального курсу. Одеса: Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2020. 32 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Статті