ГРУШІВСЬКИЙ ПАРОХ ІВАН КОРОСТЕНСЬКИЙ (1814–1888) – ПОДВИЖНИК НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ДУХОВНИХ ТРАДИЦІЙ НА ГАЛИЧИНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.14/56.3

Ключові слова:

сотрудник, парох, декан, катехит, меценат

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати національно-патріотичне та духовне служіння грушівського пароха Івана Коростенського. Методологія дослідження. Для верифікації фактологічного матеріалу проведено співставлення повідомлень автора листів із іншими видами офіційних церковних документів. Наукова новизна полягає у тому, що віднайдені рукописи офіційного листування грушівського пароха і мокрянського декана о. Івана Коростенського вперше впроваджується до наукового обігу і розкривають його особисті погляди та переконання. Висновки. Завдяки своїй багатовекторній (громадсько-політична, освітня, душпастирська, адміністративна, меценатська) праці ієрей Іван Коростенський був яскравою постаттю другої половини XIX ст. на теренах Мокрянського деканату Перемишльської греко-католицької єпархії. Духовність, інтелектуальність, практичний раціоналізм, жертовність були характерними риси о. Івана. Проаналізувавши листування, яке нам вдалося віднайти у архіві парафіяльної канцелярії села Грушів, відзначимо активну позицію Коростенського щодо збереження рідної мови, обрядів та традицій. Опираючись на ґрунтовну богословську освіту, парох зумів аргументовано довести перед Єпископською Консисторією у Перемишлі особливості організації богослужбових практик у грушівській парафії. Його погляди відзначалися раціональністю і практичністю та враховували місцеві особливості парафіяльної людності. Події революції 1848 р. спричинилися до формування в о. Івана активної громадсько-політичної позиції народницького напряму. Праця у Самбірській Руській Раді та місцевій гімназії викрастилізували в ієрея чіткі національні проукраїнські погляди, які наскрізно проявляються впродовж всього його земного життя у різних сферах суспільного служіння: шкільництво, душпастирство, меценатство. Відзначився фінансовим хистом у створенні різнотипових благодійних фондів, яким притамана цілеспрямованість та результативність. Втрати в особистому житті (смерть дитини та дружини) спричинилися до цілковитої посвяти себе на потреби Церкви та народу. Незважаючи на опір і на протистояння, парох зумів зберегти національні переконання та виховати патріотичну свідомість серед галицької української молоді із християнським забарвленням.

Посилання

АПКГ – Архів парафіяльної канцелярії храму св. вмч. Параскевії П’ятниці села Грушів.

Возняк, М. (1912). З-за редакційних куліс віденського «Вісника» та «Зорі Галицької». Записки НТШ. т. CVII, кн. 1. Львів. С. 72–76.

Галик, В. (2008). Духовні святині села Грушів. Старожитності Дрогобиччини. № 2. C.4.

Гречило, А. (2004). Символи Королівства Галичини і Лодомерії (1772 – 1918). До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. Т. 1. Львів. С. 538–553.

Заярнюк, А. (2003). Руські патріоти в галицькому селі 1860–1870-х років: святоюрці, обрядовці, патерналісти і популісти (На прикладі Самбірської околиці). Україна модерна. № 8. С. 107–126.

Заярнюк, А. (2007). Ідіоми емансипації. «Визвольні» проєкти і галицьке село у середині XIX ст. Київ.

Кріль, М. (2017). Самбірська гімназія: від заснування до «весни народів» (до 225-річчя від заснування). Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спец. Вип. 3. Дрогобич : Коло. С. 31–44.

Лаба, В. (2008). Історія села Грушів від найдавніших часів до 1939 року. Львів.

Схиматизм (1888) – Схиматизм всего клира руско-католического Епархій соединених Перемиской, Самборской и Сяноцкой на Рок от Рожд. Хр. 1888. (Перемышль).

Шематизм (2014) – Шематизм Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. (Дрогобич).

APP ABGK – Archiwum Państwowy w Przemyślu. Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyślu.

Blazejowskyj, D. (1995). Historical sematism of the eparchy of Peremysl including the Apostolic Administration of Lemkivscyna (1828–1939). Lviv: Kamenyar.

Schematismus (1856) – Schematismus Universi Cleri Orientalis Ritus Catholicorum Dioeceseos Premisliensis pro Anno Domini 1856. (Premislien).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Статті