ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОСОПОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧЕРНЕЦТВА СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.14/56.1

Ключові слова:

історіографія, Східна Галичина, просопографія, Василіянський Чин, монах

Анотація

Мета дослідження – простежити процес нагромадження біографічних відомостей про василіянське чернецтво Східної Галичини. Методологія дослідження базується на співставленні повідомлень дослідників із документацією особового походження. Наукова новизна полягає у тому, що узагальнено відомості про дослідників біографічних студій василіянського чернецтва. Висновки. Різні покоління істориків зробили свій науковий внесок у вивчення біографій василіянського чернецтва Галицької провінції. Зокрема, дослідили історичні передумови зародження різних проєктів з об’єднання руських монастирів в окреме чернече згромадження, незалежне від київського митрополита. Значний акцент дослідники зробили на реконструкції монастирської мережі, яка постійно змінювалася у зв’язку із проведенням реформ. Значний акцент зроблено на дослідженні Добромильської реформи, яка значною мірою модернізувала василіянське чернецтво. Біографічні студії українських та польських дослідників спрямовані на реконструкцію життєписів визначних діячів Галицької чернечої провінції. Натомість досі залишається практично невивченою діяльність рядового монашества, яка провадила повсякденний аскетичний подвижницький спосіб життя.

Посилання

Альмес, І. (2015). До історії формування книгозбірень монастирів Львівської єпархії в другій половині XVII – середині XVIII ст. Історія релігій в Україні : науковий щорічник. Кн. 1. Львів : Вид-во «Логос», с. 83–97.

Балик, Б. (1958). Монастирі Перемиської єпархії за владицтва Ін. Винницького. Записки ЧСВВ. Сер. ІІ, сек. ІІ, т. 3, с. 69–97. Рим : В-во отців-василіян.

Ваврик, М. (1958). По василіянських манастирях. Торонто : Видавництво й друкарня ОО. Василіян.

Ваврик, М. (1979). Нарис розвитку і стану Василіянського Чина ХVІІ– ХХ ст. Топографічно-статистична розвідка. Записки ЧСВВ. Сер. ІІ, сек. І, т. XI. Рим.

Гіль, А. (2007). Унійні монастирі Холмсько-Белзької єпархії (1596– 1720). Ковчег : науковий збірник із церковної історії. Ч. 5. Львів : Місіонер, с. 285–300.

Гіль, А., Скочиляс, І. (2013). Володимирсько-Берестейська єпархія XI – XVIII століть : історичні нариси. Львів : Львівська політехніка.

Голубець, М. (1930). Малярі-Василіяни на тлі західно-українського церковного малярства. Записки ЧСВВ. Т. 3, ч. 3–4, с. 450–468.

Грім, Є. (2017). Протоархимандрит Золотої доби. Життя і діяльність отця Іпатія Білинського (1704–1771). Господь і я. № 18. 2017, с. 35–37.

Дух, О. (2013). Віктор Василь Старожинський (1740–1808) – протоігумен Галицької провінції ЧСВВ і Жовківський архімандрит. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Вип. 13–14, с. 235–242.

Дух, О. (2017). Превелебні панни: Жіночі чернечі спільноти Львівської та Перемишльської єпархій у ранньомодерний період. Львів : Видавництво УКУ.

Коссак, М. (1867). Шематизмь провинции св. Спасителя чина Св. Василия Великого вь Галиции и короткій поглядь на монастыри и монашество руске, оть заведеня на Руси вьры Христовои ажь по ныньшное время. Львовь : Типографія Института Ставропигіанского.

Назарко, І. (1962). Київські і Галицькі митрополити. Біографічні навриси (1590–1960). Торонто : В-во отців-василіян.

Назарко, І. (1963). Порфір Важинський – єпископ Холмський (1790– 1804). Записки ЧСВВ. Сер. II, cек. II, т. IV (X), fasc. 3–4, s. 527–533. Romae : PP. Basiliani.

Назарко, І. (1982). Сильветки перших василіян після Добромильської реформи. Записки ЧСВВ. Сер ІІ, сек. ІІ, т. XI (XVII)), с. 451–522. Рим : В-во отців-василіян.

Мицько, І. (1998). Святоуспенська Лавра в Уневі (кінець ХІІІ ст. – кінець ХХ ст.). Львів : Свічадо, с. 203–204.

Патрило, І. (1982). Нарис історії Галицької Провінції ЧСВВ. Записки ЧСВВ. Сер. ІІ, сек. ІІ, т. XІ (XVІІ). Рим : В-во. отців-василіян, с. 43–130.

Патрило І. (1988). Нарис історії Василіян від 1743 до 1839 р. Записки ЧСВВ. Сер. ІІ, сек. ІІ, т. XІІІ (XІX). Рим : В-во, отців-василіян, с. 183–283.

Підручний, П. (1988). Василіянський Чин від Берестейського З’єднання (1596) до 1743 р. Записки ЧСВВ. Сер. ІІ, сек. ІІ, т. XIII. Рим, с. 93–182.

Скрутень, Й. (1924). Життєписи Василіян. Виїмок з рукописного збірника митрополита Л. Кишки. Записки ЧСВВ. Т. І. Вип. 1, с. 35–56. Жовква : В-во Місіонар.

Скрутень, Й. (1926). Сторінки з історії монастирської школи в Лаврові. Записки ЧСВВ, Т. ІІ, с. 437–438.

Скрутень, Й. (1939). Dubicki Glicery Grzegorz (1738–1813). Polski Słownik Biograficzny. T. V. Kraków, s. 426–427.

Смуток, І. (2018). Руська шляхта Перемишльської землі (XIV–XVIII ст.). Історико-генеалогічне дослідження. Київ. ЦДІАУЛ – Центральний державний історичний архів України у м. Львів.

Choma, J. (1953). Maximilianus Rylo episcopus Chelmensis et Peremysliensis (1759–1793). Romae : PP Basiliani.

Derwich, M. (2000). Klasztor a miasto w średniowieczu w historiografii europejskiej. Proba podsumowania. Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym (Opera ad historiam monasticam spectantia. Ser. 1, сoll. 4), s. 21–50. Wroclaw-Opole.

Getka, J. (2017). U progu modernizacji. Ruskojęzyczne drukarstwo bazyliańskie XVIII wieku. Warszawa.

Hanrahan, J. (1973). The Basilian Fathers, 1822–1972: A Documentary Study of One Hundred and Fifty Years of the History of the Congregation of Priests of St. Basil Basilian. Romae : PP Basiliani.

Lorens, B. (2014). Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743–1780. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.

Nabywaniec, S. (1998). Diecezja przemyska greckokatolicka w latach 1772–1795. Premislia Christiana. Przemyśl, 1992/1993, s. 9–294.

Pidłypczak-Majerowicz, M. (2012). Książka i biblioteka bazyliańska w XVII–XVIII w. oraz wpływ kasat na stan ich zachowania i opracowania. Hereditas Monasteriorum. Vol. 1, s. 85–97.

Szegda, M. (1976). Bratkowski Jerzy Onufry (ok. 1722–1790). Encyklopedia Katolicka. Т. ІІ. Lublin, s. 1045–1046.

Szegda, M. (1976). Zakon Bazylianów sw. Josafata. Encyklopedia Katolicka. T. II. Lublin, s. 139–143.

Wawryk, M. (1971). De studiis philosophico-theologicis in provincia Rutheno-Ucraina OSBM s. XVIII eorumque manualibus. Analecta OSBM. Ser. II, sec. II, vol. VII (XIII), fasc. 1–4. Romae : PP. Basiliani, s. 85–113.

Welykyj, A. (1959). Epistolae Metropolitarum Kioviensium Catholicorum Leonis Kiśka, Athanasii Szeptyckyj, Floriani Hrebnyckyj (1714–1762). Analecta OSBM. Ser II, sec. III, vol. IV. Romae : PP. Basiliani.

Wereda, D. (2013). Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku. Siedlce-Lublin.

Wojnar, M. (1958). De Protoarchimandrita Basilianorum (1617–1804). Romae : PP Basiliani.

Wojnar, M. (1974). Basilian seminaries, colleges and schools (XVII– XVIII). Analecta OSBM. Ser. II, sec. II, vol. IX. Romae : PP. Basiliani, s. 48–63.

Wołyniak (Giżycki I.M.). (1904). Z przeszłosci zakonu bazylianskiego. Przewod. Nauk. i Lit. T. 32, s. 65–82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-22

Номер

Розділ

Статті