СТАНОВИЩЕ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У ПІСЛЯВОЄННІ РОКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ ЙОСИФА СЛІПОГО

Автор(и)

  • Любов ШЕПТИЦЬКА
  • Наталія ЗАХАРЧИН
  • Олеся РЕМЕНЯК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.12/54.283771

Ключові слова:

Українська греко-католицька церква, Йосиф Сліпий, митрополит, ув’язнення, заслання.

Анотація

Анотація. Мета статті: на основі вивчення епістолярної спадщини Йосифа Сліпого та документів радянських органів державної безпеки 1939–1987 рр. проаналізувати становище греко-католицької церкви на західноукраїнських землях у післявоєнні роки. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні принципів науковості, об’єктивності та історизму при дослідженні запропонованої теми. Наукова новизна полягає у тому, що розкрито й проаналізовано процес ліквідації греко-католицької церкви у повоєнні роки крізь призму жертовної діяльності Йосифа Сліпого. Доведено, що, ув’язнивши митрополита Йосифа Сліпого та деяких єпископів української греко-католицької церкви (УГКЦ), радянська влада розпочала послідовний процес її остаточної ліквідації та переведення вірян у пряме підпорядкування московському патріархату. Встановлено, що, ув’язнивши митрополита Йосифа Сліпого, радянська каральна система розпочала масовий наступ на інститут церкви в Україні. З’ясовано, що органи радянської влади періодично намагались використати вплив і авторитет релігійного лідера для посилення геополітичного впливу СРСР на міжнародній арені. Незважаючи на численні наполегливі пропозиції щодо відречення від своєї релігії та церкви, Йосиф Сліпий залишався вірним послідовником Ватикану та захисником греко-католицької церкви в Україні. Висновки. Особа митрополита Йосифа Сліпого відігравала значну роль у протистоянні українців тоталітарній радянській системі у період після Другої світової війни. Патріарх Йосиф Сліпий став символом боротьби українського народу за свою релігію, культуру, ідентичність і національну гідність. Незважаючи на те, що радянський тоталітарний режим намагався всіма можливими методами знищити Йосифа Сліпого, а в його особі і українську греко-католицьку церкву, вони вистояли і відродилися із небуття. Уніатська церква разом зі своїм очільником, пройшовши через пекло сталінських таборів, допити, катування, підпілля, забуття, постали незламним символом українського народу.

 

Посилання

Baran, V.K. & Danylenko, V.M. (1999). Ukrajina v umovakh systemnoji kryzy (1946–1980–ti rr.) [Ukraine in the Systemic Crisis (1946–1980's)]. K.: Vydavnychyj dim «Aljternatyvy» [in Ukrainian].

Biblijnyj Josyf Ukrainy (do richnytsi vid dnia narodzhennia Josypa Slipoho) [Biblical Joseph of Ukraine (to the anniversary of the birth of Joseph Slipyj)]. Ukrains'kyj instytut natsional'noi pam'iati. Ofitsijnyj sajt. Retrieved from: https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/statti/bibliynyy-yosyf-ukrayiny-do-richnyci-vid-dnya-narodzhennya-yosypa-slipogo

Bilas, I. (1994). Represyvna karalna systema v Ukraini. 1917–1953: Suspilno-politychnyi ta istorychno-pravovyi analiz [Repressive penal system in Ukraine. 1917–1953: Socio-political and historical-legalanalysis]. Kyiv, Book 1 [in Ukrainian].

Haiuk, V. (Ed.). (1991). Patriarkh Josyp Slipyj. Do 100 richchia vid dnia narodzhennia Blazhennishoho Josyfa Slipoho Patriiarkha Ukrains'koi Hreko-Katolyts'koi Tserkvy. [Patriarch Joseph Slipyj. To the 100th anniversary of the birth of His Beatitude Joseph Slipoho, Patriarch of the Ukrainian Greek-Catholic Church.]. Lviv [in Ukrainian].

Hrynchyshyn, M. (Ed). (2004). I piznaiete pravdu…1953–1963. Dokumenty Materialy Svitlyny. [And you will learn the truth... 1953–1963. Documents Materials Photos]. Lviv [in Ukrainian].

Hrynchyshyn, M. (Ed.). (2009). Do dukhovenstva. Vybrani lysty-poslannia Mytropolyta Andreia Sheptyts'koho ta Patriiarkha Josyfa Slipoho. [To the clergy. Selected letters-messages of Metropolitan Andrey Sheptytskyi and Patriarch Josyf Slipyj] Lviv. [in Ukrainian].

Kyrychuk, O. (2019). Kardynal Slipyj [Cardinal Slipyj]. Glagoslav Publications.

Lentsyk, V. (2001). Vyznachni postati ukrains'koi tserkvy: mytropolyt Andrej Sheptyts'kyj i Patriiarkh Josyf Slipyj. [Prominent figures of the Ukrainian Church: Metropolitan Andrey Sheptytskyi and Patriarch Josyf Slipyj]. Lviv [in Ukrainian].

Myshanych, O. (1994). Mytropolyt Josyf Slipyj za materialamy sudovykh sprav 1945–1946 i 1958–1959 rr. Pam'iati Patriarkha Josyfa Kardynala Slipoho [Metropolitan Yosif the Blind based on the materials of the court cases of 1945–1946 and 1958–1959]. In memory of Patriarch Josyfa Cardinal Slipoho. Materials of the scientific conference. Lviv [in Ukrainian].

Serhijchuk, V. (Ed.). (2012). Patriarkh Josyf Slipyj u dokumentakh radians'kykh orhaniv derzhavnoi bezpeky 1939–1987. [Patriarch Josyf Slipyj in the documents of the Soviet state security bodies 1939–1987.]. Lviv [in Ukrainian].

Slipyi, Y. (2014). Spomyny. [Memories]. Lviv - Rome: UKU Publishing House. [in Ukrainian].

Turij, O. (Comp.). (2017). «Bud'mo soboiu!» Zhyttia i zapovit patriarkha Josyfa Slipoho. [«Let's be ourselves!» The life and testament of Patriarch Josyf Slipyj]. Lviv [in Ukrainian].

Khoma, I. (1987). Shliakhamy katorhy Blazhennishoho Josyfa Slipoho. [By the ways of the penal servitude of Josyf Slipyj]. Rome [in Ukrainian].

Khoma, I. (1993). Druhyj period katorhy Patriiarkha Slipoho. [The second period of penal servitude of Josyf Slipyj]. Rome [in Ukrainian].

Khoma, I. (2009). Patriarkh Josyf. [Patriarch Joseph]. Lviv [in Ukrainian].

Опубліковано

2023-07-31

Номер

Розділ

Статті