ВИСВІТЛЕННЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ЗАХІДНИХ УКРАЇНЦІВ У 1944–1953 РОКАХ НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ І НЕПЕРІОДИЧНИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Василь ФУТАЛА

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.12/54.283766

Ключові слова:

історіографія, історія повсякденності, періодичні і неперіодичні наукові видання, Західна Україна, соціум, радянський режим

Анотація

Анотація. Мета дослідження – показати роль статейних публікацій у висвітленні повсякденних практик західноукраїнського соціуму у перше повоєнне десятиліття, персоніфікувати науковий набуток учених та окреслити коло малодосліджених і недосліджених питань. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, об’єктивності, а також на методи історіографічного аналізу та синтезу. Наукова новизна полягає у тому, що виокремлено та розглянуто публікації у періодичних і неперіодичних наукових виданнях незалежної України як важливе джерело знань про повсякдення населення Західної України у повоєнні роки. Висновки. Статейні публікації засвідчили, що сучасні українські дослідники в контексті історії буденності проаналізували умови життя, принципи та норми поведінки, внутрішній світ, звички, особливості світогляду основних груп західноукраїнського населення в умовах радянської дійсності. Водночас історіографічний зріз підтвердив прогалини дослідницького поля. Зокрема, подальшого вивчення потребують теоретико-методологічні аспекти проблеми. Заслуговує на увагу й аналіз внутрішніх причин трансформування повсякденних практик та впливу на них динаміки історичних процесів. Не менш вагомою є проблема повсякденності в її етнонаціональному вимірі, на прикладі певних етнічних груп. Важливими є компаративні дослідження практик повсякдення (зокрема, повсякденні практики села й міста). Вагомим постає аналіз ментальних характеристик радянського повсякдення й формування нових стереотипів суспільного життя. Має добрі перспективи дослідження західноукраїнської дійсності з позиції гендерного підходу. Актуальною є тема традицій, свят та обрядовості населення західного регіону України в 1960–1980-х роках. Вважаю, що дослідникам варто також працювати в руслі спеціального вивчення повсякденних реалій сучасності.

 

Посилання

Bodnar, H. (2015). Rozkish i zlydni povoiennoho Lvova, abo realii zhytlovo-pobutovoho povsiakdennia v omriianomu misti [The luxury and poverty of post-war Lviv, or the realities of daily life in a dream city]. Ukraina moderna – Modern Ukraine, 28 liutoho – February 28. Lviv [in Ukrainian].

Vurlovska, M. (2017a). Kino u povsiakdennomu zhytti meshkantsiv Drohobychchyny u povoiennyi period (1944–1958) [Cinema in the everyday life of the inhabitants of the Drohobych region in the post-war period (1944–1958)]. Problemy humanitarnykh nauk: naukovi zapysky Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 40, 15–50. Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Vurlovska, M. (2017b). Teatr u povsiakdennomu zhytti naselennia Drohobychchyny u pershi povoienni roky (1944–1953) [Theater in the everyday life of the inhabitants of Drogobych region in the first post-war years (1944–1953)]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk – Drohobych collection of local lore, Spetsvypusk 3, 337–344. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Vurlovska, M. (2018). Radio u povsiakdennomu zhytti meshkantsiv Drohobychchyny (1944–1958) [Radio in the everyday life of the inhabitants of the Drohobych region (1944–1958)]. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – East European Historical Bulletin, 6, 197–202. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Havryshko, M. (2015). Henderni aspekty seksualnoi morali v OUN i UPA u 1940–1950 rr. [Gender aspects of sexual morality in the OUN and UPA in 1940–1950]. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh – Ukrainian Liberation Movement, 20, 99–213. Lviv: V-vo TsDVR [in Ukrainian].

Havryshko, M. (2016). Choloviky, zhinky i nasylstvo v OUN i UPA u 1940–1950-kh rokakh [Men, women and violence in the OUN and UPA in the 1940s and 1950s]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 4, 89–107 [in Ukrainian].

Heneha, R. (2011). Radianskyi kinematohraf u Lvovi v pershe povoienne desiatylittia [Soviet cinematography in Lviv in the first post-war decade]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 2, 106–122 [in Ukrainian].

Heneha, R. (2007). Vykladachi ta studenty Lvova v pershe povoienne desiatylittia [Teachers and students of Lviv in the first post-war decade]. Lviv: misto – suspilstvo – kultura, 6: Lviv – Krakiv: dialoh mist v istorychnii retrospektyvi – Lviv: city – society – culture, 6:Lviv – Krakow: the dialogue of cities in historical retrospect, (pp. 593–607). [Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna. Spetsialnyi vypusk – Bulletin of Lviv University. Historical series. Special issue]. Lviv: LNU im. Ivana Franka [in Ukrainian].

Heneha, R. (2009). Suspilnyi kontekst ukrainskoho natsionalnoho rukhu na prykladi etnosotsialnykh zmin u skladi y stanovyshchi naselennia Lvova druhoi polovyny 1940-kh rr. [The social context of the Ukrainian national movement on the example of ethno-social changes in the composition and position of the population of Lviv in the second half of the 1940s.]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 5, 139–152 [in Ukrainian].

Heneha, R. (2014). Formuvannia radianskoho sotsialnoho prostoru u Lvovi (1944–1953 rr.) [Formation of the Soviet social space in Lviv (1944–1953)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 6, 77–91 [in Ukrainian].

Heneha, R. (2017). Pomizh yizheiu ta nasolodoiu (alkoholni ta bezalkoholni osoblyvosti radianskoho Lvova 1944–1953 rr.) [Between food and pleasure (alcoholic and non-alcoholic features of Soviet Lviv 1944–1953)]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna. Spetsvypusk – Bulletin of Lviv University. Historical series. Special issue (pp. 339–355). Lviv: LNU im. Ivana Franka [in Ukrainian].

Heneha, R. (2019). Systema hromadskoho kharchuvannia povoiennoho Lvova: stari ta novi praktyky [Public catering system of postwar Lviv: old and new practices]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 3, 49–73 [in Ukrainian].

Hrynyk, L. (2021a). Zakhody shchodo orhanizatsii zdorovoho sposobu zhyttia ukrainskykh natsionalistiv na Prykarpatti 1940–1950-kh rr. (za materialamy HDA SBU): teoriia ta praktyka [Measures regarding the organization of a healthy lifestyle of Ukrainian nationalists in the Carpathian region of the 1940s and 1950s (based on the materials of the State Security Service of Ukraine): theory and practice]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 8/50, 243–272. Drohobych: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

Hrynyk, L. (2021b). Kryivka yak fenomen druhoho domu dlia ukrainskykh natsionalistiv (na prykladi Prykarpattia) [Kryivka as a phenomenon of the second home for Ukrainian nationalists (on the example of Prykarpattia)]. Novitnia doba – Contemporary era, 9, 148–158. Lviv: Instytut ukrainoznavstva NAN Ukrainy im. I. Krypiakevycha [in Ukrainian].

Hrynyk, L. (2021c). Sviatkuvania ta simeina obriadovist u konteksti natsionalno-vyzvolnykh zmahan Prykarpattia 1940–1950-kh rokiv [Celebration and family rituals in the context of national liberation competitions of Prykarpattia in 1940–1950s]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk: mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka – Topical issues of the humanities: an intercollegiate collection of researchers working with young people with Drohobych workers at Ivan Franko University, 42 (1), 14–23. Drohobych: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

Zolkovskyi, N. (2016). Problema zhytlovoho zabezpechennia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv Lvova u 1944–1965 rr. [The problem of providing housing for students of higher educational institutions of Lviv in 1944–1965]. Kraieznavstvo – Local studies, 3/4 (96/97), 175–185.

Ilnytskyi, V. & Hrynyk, L. (2022a). Komunikatsiia yak skladova povsiakdennoho zhyttia ukrainskykh natsionalistiv na Prykarpatti (1940–1950-ti rr.) [Communication as a component of the daily life of Ukrainian nationalists in the Prykarpattia (1940–1950)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 9/51, 278–300. Drohobych: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. & Hrynyk, L. (2022b). Konfliktni sytuatsii u Karpatskomu krai (1944–1950-ti rr.): prychyny, typy, naslidky [Conflict situations in the Carpathian region (1944–1950s): causes, types, consequences]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 10/52 (2022), 99–116. Drohobych: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2015). Osoblyvosti oblashtuvannia pobutu v umovakh pidpillia Karpatskoho kraiu OUN: 1945–1954 rr. (za materialamy Haluzevoho derzhavnoho arkhivu Sluzhby bezpeky Ukrainy) [Peculiarities of living arrangements in the underground conditions of the Carpathian region of the OUN: 1945–1954 (based on the materials of the Branch State Archive of the Security Service of Ukraine)]. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv – National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 3, 34–39. Kyiv [in Ukrainian].

Kachmar, V. & Zolkovskyi, N. (2015). Z istorii povsiakdennoho zhyttia radianskoho studentstva Lvivskoho universytetu [From the history of daily life of Soviet students of Lviv University]. Istoriia radianskoi povsiakdennosti: na perekhresti dzherel: zb. materialiv Vseukr. nauk.-teoret. seminaru, 14–15 travnia 2015 r., m. Vinnytsia – History of Soviet everyday life: at the crossroads of sources: coll. materials of the All-Ukrainian scientific and theoretical seminar, May 14–15, 2015, Vinnytsia. (рр. 55–69). Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD» [in Ukrainian].

Kis, O. (2009). Zhinochyi dosvid uchasti u natsionalno-vyzvolnykh zmahanniakh na zakhidnoukrainskykh zemliakh u 1940–1950-kh rr. [Women’s experience of participation in national liberation competitions in Western Ukrainian lands in the 1940s and 1950s.]. Skhid-Zakhid. Istoryko-kulturolohichnyi zbirnyk. Spets. vypusk «Istorychna pamiat i totalitaryzm: dosvid Tsentralno-Skhidnoi Yevropy» – East-West. Historical and cultural collection. Spec. issue «Historical memory and totalitarianism: the experience of Central-Eastern Europe», 13–14, 101–125. Kharkiv: TOV «NTMT» [in Ukrainian].

Kis, O. (2013). Mizh osobystym i politychnym: genderni osoblyvosti dosvidu zhinok-uchasnyts natsionalno-vyzvolnykh zmahan na Zakhidno-Ukrainskykh zemliakh u 1940–50-kh rokakh [Between the personal and the political: gender features of the experience of women participants in the national liberation struggles in the Western Ukrainian lands in the 1940s and 50s]. Narodoznavchi Zoshyty – The Ethnology Notebooks, 4, 591–599 [in Ukrainian].

Kis, O. (2015). Zhinochi oblychchia viiny: kliuchovi temy i pidkhody u zakhidnii feministskii istoriohrafii [Women’s Faces of War: Key Themes and Approaches in Western Feminist Historiography]. Zhinky Tsentralno-Skhidnoi Yevropy u chasy Druhoi svitovoi viiny: henderna spetsyfika dosvidu v chasy ekstremalnoho nasylstva: zbirnyk naukovykh prats – Women of Central and Eastern Europe during the Second World War: gender specificity of experience in times of extreme violence: a collection of scientific papers (pp. 15–39). Kyiv: TOV «Art-Knyha» [in Ukrainian].

Kis, O. (2016). Natsionalno-vyzvolni zmahannia yak vyprobuvannia mezh tradytsiinoi zhinochnosti: zhinochyi dosvid u natsionalnomu pidpilli 1940–50-kh rr. [National liberation competitions as a test of the limits of traditional femininity: women's experience in the national underground of the 1940s and 1950s]. Etnichna istoriia narodiv Yevropy – Ethnic History of European Nations, 48, 61–78 [in Ukrainian].

Koliastruk, O. (2012). Istoriia povsiakdennosti v suchasnii ukrainskii istoriohrafii [The history of everyday life in modern Ukrainian historiography]. Ukraina XX st.: kultura, ideolohiia, polityka: Zbirnyk statei – Ukraine of the 20th century: culture, ideology, politics: Collection of articles, 17, 5–9. Kyiv [in Ukrainian].

Marusyk, T. (1998). Intelihentsiia Ukrainy i vlada [The intelligentsia of Ukraine and the government]. Pytannia istorii Ukrainy: zbirnyk naukovykh prats – Questions of the history of Ukraine: a collection of scientific papers, 2, 145–153. Chernivtsi: Zoloti lytavry [in Ukrainian].

Marusyk, T. (1999). Osnovni napriamky suspilno-hromadskoi diialnosti intelihentsii Ukrainy u druhii polovyni 50-kh rokiv XX st. [The main directions of public activity of the intelligentsia of Ukraine in the second half of the 50s of the 20th century]. Pytannia istorii Ukrainy: zbirnyk naukovykh prats – Questions of the history of Ukraine: a collection of scientific papers, 3, 201–208. Chernivtsi: Zoloti lytavry [in Ukrainian].

Marusyk, T. (2000). Osnovni kontseptualni zasady doslidzhennia problemy intelihentsii v suchasnii kulturolohichnii dumtsi [The main conceptual foundations of the study of the problem of intelligentsia in modern cultural thought]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: zbirnyk naukovykh prats. Istoriia – Scientific bulletin of Chernivtsi University: collection of scientific papers. History, 96–97, 244–255. Chernivtsi: Ruta [in Ukrainian].

Marusyk, T. (2001a). Do pytannia shchodo doslidzhennia poniattia «intelihentsiia» v istoriohrafichnii dumtsi [To the question regarding the study of the concept of «intelligentsia» in historiographical thought]. Ukrainska istoriohrafiia na rubezhi stolit. Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Istorychni nauky – Ukrainian historiography at the turn of the century. Scientific works of Kamianets-Podilskyi State Pedagogical University. Historical sciences, 7(9), 69–76. Kamianets-Podilskyi: Oiium [in Ukrainian].

Marusyk, T. (2001b). Do pytannia shchodo formuvannia «novoi» intelihentsii v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy (40-vi roky XX st.) [To the question of the formation of a «new» intelligentsia in the western regions of Ukraine (40s of the XX century)]. Istoryko-politychni problemy suchasnoho svitu: zbirnyk naukovykh statei – Historical and political problems of the modern world: a collection of scientific articles, 8, 42–51. Chernivtsi: Ruta [in Ukrainian].

Marusyk, T. (2001c). Kulturno-osvitnia intelihentsiia zakhidnoho rehionu Ukrainy u pershi povoienni roky (1944–1950 rr.) [Cultural and educational intelligentsia of the western region of Ukraine in the first postwar years (1944–1950).]. Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Istorychni nauky – Scientific works of Kamianets-Podilskyi State Pedagogical University. Historical sciences, 6(8), 352–362. Kamianets-Podilskyi: Oiium [in Ukrainian].

Popp, R. & Yarushak, M. (2021). Zhytlovyi aspekt povsiakdennia intelihentsii zakhidnoho rehionu Ukrainy u 1944–1953 rr. [The housing aspect of the everyday intelligentsia of the western region of Ukraine in 1944–1953]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 7/49, 72–90. Drohobych: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

Popp, R. (2003). Sotsialno-pobutovi umovy intelihentsii Lvova u pershi povoienni roky (1944–1953) [Social and living conditions of Lviv intelligentsia in the first post-war years (1944–1953)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 12, 179–188. Drohobych: Vymir [in Ukrainian].

Popp, R. (2007). Studentstvo Lvova v 1944–1953 rokakh (istoryko-sotsiolohichnyi aspect) [Lviv studentship in 1944–1953 (historical and sociological aspect)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 20, 76–86. Drohobych: Vymir [in Ukrainian].

Popp, R. (2008). Intelihentsiia Lvova u 1944–1953 rokakh (istoriohrafiia problemy) [The intelligentsia of Lviv in 1944–1953 (historiography of the problem)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 22, 127–138. Drohobych: Vymir [in Ukrainian].

Popp, R. (2011). Studentstvo Drohobytskoho uchytelskoho instytutu v pershi povoienni roky (1944‒1953) [Studentship of the Drohobych Teachers’ Institute in the first post-war years (1944‒1953)]. Molodizhna polityka: problemy i perspektyvy: zbirnyk naukovykh prats – Youth policy: problems and prospects: a collection of scientific works, 2, 99–104. Drohobych: Red.-vyd. viddil DDPU imeni Ivana Franka.

Popp, R. (2016). Hazeta «Radianske slovo» yak dzherelo vyvchennia povsiakdennia naselennia Drohobychchyny (za materialamy 1950 roku) [The newspaper «Soviet Word» as a source of study of the everyday population of Drohobych region (based on materials from 1950)]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk – Drohobych collection of local lore (pp. 473–481). Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Popp, R. (2017). Polityka radianskoi systemy shchodo zhinotstva Drohobychchyny u pershi povoienni roky (1944–1953) [The policy of the Soviet system regarding women in Drohobych region in the first post-war years (1944–1953)]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk – Drogobych collection of local lore, Spetsvypusk III – Special issue III, 328–336. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Prokopov, V. (2015). Materialnyi aspekt povsiakdennoho zhyttia uchasnykiv rukhu OUN ta UPA na Zakerzonni (1943–1947 rr.) [The material aspect of everyday life of members of the OUN and UIA movement in Zakerzonna (1943–1947)]. Humanitarnyi zhurnal – Humanities Journal, 3–4, 127–138. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Prokopov, V. (2017a). Dozvillia ta sviata uchasnykiv UPA ta OUN na Zakerzonni 1943–1947 rr. [Leisure and holidays of the members of the UIA and OUN in Zakerzonna 1943–1947.]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Istoriia ta arkheolohiia – Dnipropetrovsk University bulletin. History & archaeology series, 25 (1), 88–95. Dnipro [in Ukrainian].

Prokopov, V. (2017b). Khvoroby ta yikh likuvannia v zhytti ukrainskykh povstantsiv Zakerzonnia (1944–1947 rr.) [Diseases and their treatment in the lives of Ukrainian rebels of Zakerzonny (1944–1947)]. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – East European Historical Bulletin, 5, 184–190. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Prokopov, V. (2018). Relihiinist ta zabobonnist v ukrainskomu povstanskomu seredovyshchi Zakerzonnia (1943–1947 rr.) [Religiosity and superstition in the Ukrainian insurgent environment of Zakerzonny (1943–1947)]. Hileia: naukovyi visnyk – Hileya: scientific bulletin, 136(9), 60–65. Kyiv: Vydavnytstvo «Hileia» [in Ukrainian].

Prokopov, V. (2018c). Stavlennia ukrainskykh povstantsiv Zakerzonnia do yevreiv: kontent-analiz memuarnykh dzherel [The attitude of the Ukrainian rebels of Zakerzonia towards the Jews: content analysis of memoir sources]. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – East European Historical Bulletin. Spetsialnyi vypusk 3 – Special issue 3, 318–325. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Starka, V. (2012). Opir skhidnohalytskoho selianstva stanovlenniu radianskoi totalitarnoi systemy u 1944–1953 rr. [Resistance of the Eastern Galician peasantry to the establishment of the Soviet totalitarian system in 1944–1953]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia – Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: History, 1, 117–122. Ternopil: Vyd-vo TNPU im. V. Hnatiuka [in Ukrainian].

Starka, V. (2019a). «To write about the fate of the ukrainian peasantry would mean writing the history of the ukrainian people»: source study reflections on the problems of the everyday life of the western ukrainian peasantry 1939–1953. Ukraina–Yevropa–Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny – Ukraine–Europe–World. The International Collection of Scientific Works. Series: History, International Relations, 22, 28–37. Ternopil: Vyd-vo TNPU im. V. Hnatiuka [in English].

Starka, V. (2019b). «Natsionalna za formoiu, sotsialistychna za zmistom»: kulturna polityka radianskoi vlady u zakhidnoukrainskomu seli u 1944–1953 rokakh [«National in form, socialist in content»: the cultural policy of the Soviet authorities in the Western Ukrainian village in 1944–1953]. Literatura ta kultura Polissia, 94. Seriia «Istorychni nauky» – Literature and culture of Polissia, 94. Series «Historical sciences», 11, 221–235. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].

Starodubets, H. (2004). Hospodarska diialnist povstanskoho zapillia v 1944 rotsi [Economic activity of the rebel rear in 1944]. Zbirnyk navchalno-metodychnykh materialiv i naukovykh statei istorychnoho fakultetu Volynskoho derzhavnoho universytetu im. Lesi Ukrainky – A collection of educational and methodological materials and scientific articles of the Faculty of History of the Volyn State University named after Lesya Ukrainka, 9, 70–75. Lutsk: VDU im. Lesi Ukrainky [in Ukrainian].

Starodubets, H. (2005). Diialnist Ukrainskoho Chervonoho Khresta v konteksti funktsionuvannia povstanskoho zapillia v 1944 rotsi [Activities of the Ukrainian Red Cross in the context of the functioning of the rebel rear in 1944]. Naukovi zapysky Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu – Scientific notes of the Rivne State Humanities University, 5, 50–56. Rivne: Rivnenskyi derzhavnyi humanitarnyi universytet [in Ukrainian].

Starodubets, H. (2005c). Selianstvo yak sotsialna baza ukrainskoho povstanskoho zapillia (druha polovyna 1943 – 1945 rr.) [The peasantry as the social base of the Ukrainian insurgent rear (second half of 1943–1945)]. Ukrainskyi selianyn: zb. nauk. pr. – Ukrainian peasant: coll. scientific works, 9, 224–228. Cherkasy: Cherkaskyi natsionalnyi universytet im. B. Khmelnytskoho [in Ukrainian].

Starodubets, H. (2006a). Proiavy seksotnytstva u povstanskomu zapilli v 1944–1945 rr. [Manifestations of treason in the rebel ranks in 1944–1945.]. Mandrivets – The Traveler, 1(60), 19–22. Ternopil: Mandrivets [in Ukrainian].

Starodubets, H. (2006b). Ukrainske povstanske zapillia (istoriohrafiia problemy) [Ukrainian insurgent rear (historiography of the problem]. Storinky istorii: zbirnyk naukovykh prats – Pages of history: collection of scientific works, 23, 169–181. Kyiv: «Politekhnika» [in Ukrainian].

Starodubets, H. (2018). Hendernyi aspekt polityky radianizatsii zakhidnykh oblastei Ukrainy v 1944–1946 rr. [The gender aspect of the policy of sovietization of the western regions of Ukraine in 1944–1946]. Umanska starovyna – Uman Ancient, 5, 27–34. Uman: Vizavi [in Ukrainian].

Chornii, H. (2017a). Zhinotstvo u vidbudovi ta rozvytku promyslovosti zakhidnoukrainskoho rehionu vseredyni 1940-kh – na pochatku 1950-kh rr. [Women in the reconstruction and development of industry in the Western Ukrainian region in the 1940s – early 1950s.]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia – Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: History, 2(1), 100–105. Ternopil: Vyd-vo TNPU im. V. Hnatiuka [in Ukrainian].

Chornii, H. (2017b). Polityka radianskoi vlady shchodo zhinok u protsesi kolektyvizatsii zakhidnoukrainskoho rehionu (seredyna 1940-kh – pochatok 1950-kh rr.) [The policy of the Soviet government towards women in the process of collectivization of the Western Ukrainian region (mid-1940s – early 1950s)]. Ukraina–Ievropa–Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny – Ukraine–Europe–World. The International Collection of Scientific Works. Series: History, International Relations, 20, 89–99 [in Ukrainian].

Chornii, H. (2017c). Uchast zhinok u kadrovomu zabezpechenni Zakhidnoi Ukrainy v seredyni 1940-kh – pochatku 1950-kh rr. (na prykladi Drohobytskoi, Lvivskoi, Ternopilskoi ta Stanislavskoi oblastei) [Participation of women in the personnel provisionof Western Ukraine in the mid-1940s – early 1950s (on the example of Drohobych, Lviv, Ternopil and Stanislav regions)]. Istorychnyi arkhiv. Naukovi studii: zbirnyk naukovykh prats – Historical archive. Scientific studies: collection of scientific works, 19, 153–160. Mykolaiv: Vyd-vo Chornomorskoho derzhavnoho universytetu im. Petra Mohyly [in Ukrainian].

Chornii, H. (2018a). Polityka radianskoi vlady shchodo zhinok-materiv u pershi povoienni roky (na prykladi zakhidnoukrainskoho rehionu) [The policy of the Soviet authorities regarding women-mothers in the first post-war years (using the example of the Western Ukrainian region)]. Hileia: naukovyi visnyk – Hileya: scientific bulletin, 134(7), 112–116. Kyiv: Vydavnytstvo «Hileia» [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-31

Номер

Розділ

Статті