ЗВІТНИЙ ДОКУМЕНТ ОУН ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ПОВСЯКДЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ (1949 р.)

Автор(и)

  • Руслана ПОПП
  • Андрій КІРДА

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.12/54.283765

Ключові слова:

: селяни, населення, колгоспи, повсякдення, радянська тоталітарна система

Анотація

Анотація. У 1945 р. Закарпаття входить до складу Радянського Союзу та радянської України. В регіоні встановлюється цілковито відмінна, від попередніх, сталінська тоталітарна система. Мета статті – опублікувати та проаналізувати звітний документ українського націоналістичного підпілля з Рахівщини (1949 р.), показати його важливість для об’єктивного вивчення історії повсякденного життя населення Закарпаття у перші повоєнні роки, коли у краї встановлюється/утверджується сталінська тоталітарна система. Методологія дослідження базується на загальноприйнятих принципах науковості, об՚єктивності, історизму, методах зовнішньої та внутрішньої критики джерел. Наукова новизна полягає у тому, що до наукового обігу вводиться документ, який висвітлює повсякденні реалії населення Закарпаття повоєнного часу. Показано, що об’єктивний аналіз усіх чинників, які визначали повсякденне життя людей на Закарпатті у перші повоєнні роки, впливали на формування їх етнонаціональних та політичних поглядів, ціннісних орієнтирів, можливий лише за умов залучення різноманітних за походженням і змістовим навантаженням джерел. Висновки. Опублікований документ «Звіт ОУН за час від 1 1 по 31 ІІІ 1949 рр.» із Рахівщини, містить інформацію про методи проведення колективізації, репресії та ідеологічний тиск щодо місцевого населення, його етнонаціональний та соціальний склад. У ньому показано сфери занятості, умови праці та розміри заробітної плати, освітні можливості мешканців регіону. У документі висвітлюються ідеологічні орієнтири населення краю, ставлення до українського визвольного руху та більшовицької системи у перші повоєнні роки. Матеріали підпільного донесення доводять, що складні повсякденні практики мешканців Закарпаття в цей період, були пов’язані із тоталітарним характером радянської системи, яка встановлюється/утверджується у краї. У публікації максимально збережена мова документа, виправленню підлягали лише найбільш очевидні граматичні помилки.

 

Посилання

ATsDVR – Arkhiv tsentru doslidzhen vyzvolnoho rukhu [Archives of the Liberation Movement Research Center] [in Ukrainian]

Vehesh, M. (2000). Storinky istorii OUN-UPA v Zakarpatti (1929–1950-ti rr.) [Pages of the history of the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army in Transcarpathia (1929–1950s).]. Carpatika – Karpatyka, 7, 51–100 [in Ukrainian].

Hordiichuk, S. (2013). Ukrainskyi natsionalno-vyzvolnyi rukh na Zakarpatti (1944 – 1958 rr.) [Ukrainian national-liberation movement in Transcarpathia (1944–1958)]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia «Istoriia» – Bulletin of the Carpathian University. «History» series, 23–24, 418–429 [in Ukrainian].

Dovhanych, O. (2009). Holhofa zhertv politychnykh represii:storinkamy oblasnoho tomu «Reabilitovani istoriieiu» [The Calvary of political repression victims: pages of the regional volume «Rehabilitated by History»]. Uzhhorod : Grazhda [in Ukrainian].

Dovhanych, O. (2008). Tak lamalysia doli represovanykh zakarpattsiv: storinkamy oblasnoho tomu «Reabilitovani istoriieiu» [This is how the fates of repressed Transcarpathians were broken: pages of the regional volume «Rehabilitated by History». Uzhhorod: Hrazhda]. Uzhhorod: Grazhda [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2012). Provid OUN Karpatskoho kraiu. Litopys Ukrainskoi Povstanskoi Armii. [Leadership of the OUN in Karpats’kyi Krai]. Seriia «Podii i liudy». Knyha 21. Toronto-Lviv: Vydavnytstvo «Litopys UPA» [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2016). Ukrainskyi natsionalno-vyzvolnyi rukh u Karpatskomu krai(1945–1954 rr.) [Ukrainian national liberation movement in the Carpathian region (1945–1954)]. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Mishchanyn, V. (2000). Ahrarna polityka na Zakarpatti (1944 – 1950 rr.) [Agrarian policy in Transcarpathia (1944–1950)]. Uzhhorod : Zakarpattia [in Ukrainian].

Mishchanyn, V. (2008). Borotba OUN-UPA na Zakarpatti proty polityky kolektyvizatsii v druhii polovyni 1940-kh rokiv [The struggle of the OUN-UPA in Transcarpathia against the policy of collectivization in the other half of the 1940s]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: History, 21, 43–46 [in Ukrainian].

Mishchanyn, V. (2014) Radianska kolektyvizatsiia na Zakarpatti movoiu dokumentiv. [Soviet collectivization in Transcarpathia in the language of documents]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: History, 2 (33), 159-161 [in Ukrainian].

Mishchanyn, V. (2018). Radianizatsiia Zakarpattia 1944–1950 rr. Uzhhorod : RIK-U .[Sovietization of Transcarpathia (1944–1950)] [in Ukrainian].

Mishchanyn V. (2021). Stanovlennia radianskoi vlady i borotba OUN-UPA na Zakarpatti v druhii polovyni 1940-kh rokiv. [Formation of soviet power and the struggle of the OUN-UIA in Transcarpathia in the second half of the 1940s]. URL: http://dejiny.unipo.sk/PDF/2021/04_1_2021.pdf [in Slovakia]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-31

Номер

Розділ

Статті