ДО ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ЖИДАЧІВЩИНИ УЛІТКУ 1946 р.: НОВІ ДОКУМЕНТАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ

Автор(и)

  • Микола ГАЛІВ
  • Олександра СВЙОНТИК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.12/54.283761

Ключові слова:

Журавненський / Жидачівський надрайон ОУН, Жидачівщина, Дрогобицька область, історія повсякдення, репресії, критика джерел

Анотація

Анотація. Мета статті – проаналізувати й опублікувати документи до історії повсякденного життя населення Жидачівського та Журавненського районів Дрогобицької області УРСР улітку 1946 р. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, науковості, авторської об’єктивності, застосування джерелознавчих методів, зокрема методу внутрішньої критики джерел. Наукова новизна полягає у тому, що до наукового обігу вперше уводиться публікований документ. Висновки. Аналізовані звіти за липень і серпень 1946 р. про стан справ у Журавненському надрайоні Калуської округи Організації українських націоналістів (Жидачівський і Журавненський райони Дрогобицької області УРСР) зберігаються у Галузевому державному архіві Служби безпеки України (м. Київ). Автором (укладачем) документів був виконувач обов’язків надрайонного провідника Жидачівщини «Макар» («Інженер»), прізвище та ім’я якого наразі залишається невідомим (припускаємо, що йдеться про Олексія Галатина з с. Новошин, який загинув у 1947 р.). Аналізовані документи з великою долею достовірності описують повсякденне життя населення Жидачівщини улітку 1946 р. У нас немає підстав сумніватися у твердженнях автора про методи і зміст радянської пропаганди, адміністративно-репресивне проведення хлібозаготівельних кампаній, роботу колгоспів і радгоспів, оплату праці колгоспникам тощо. Однак факти про ці процеси викладені в оцінному ключі: автор різко негативно характеризує усі заходи окупаційних радянських властей і піднесено веде мову про, на жаль, незначні успіхи українського визвольного руху. Вважаємо публіковані документи важливими і репрезентативними історичними джерелами до історії повсякденного життя міського і сільського населення на Дрогобиччині зокрема та у західноукраїнських областях України загалом. Документи публікуються мовою оригіналу з дотриманням необхідних археографічних вимог.

 

Посилання

Andriushchenko, E. & Kahanov, Yu. (2022). Materialno-pobutovi umovy zhyttia meshkantsiv Zakhidnoi Ukrainy u spetspovidomlenniakh radianskykh orhaniv derzhavnoi bezpeky (1946–1953) [Material living conditions of residents of Western Ukraine in special reports of Soviet state security agencies (1946–1953)]. Zakhidni zemli Ukrainy u pershi pisliavoienni roky (1944–1953): povsiakdenne zhyttia: kolektyvna monohrafiia [Western Lands of Ukraine in the First Post-War Years (1944–1953): Everyday Life: Collective Monograph] / ed. V. Ilnytskyi. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 337–348 [in Ukrainian].

Bila, S., Lozynska, I. & Vovk, L. (2021). Teoretyko-metodychni zasady vyvchennia istorii povsiakdennia Drohobychchyny (1944‒1953 rr.) u starshii shkoli [Theoretical and methodological principles of studying the history of everyday life in Drohobych (1944 – 1953) in high school]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia, 7/49, 13–53 [in Ukrainian].

Haliv, M., & Sviontyk, O. (2021). Povsiakdenne zhyttia shkoliariv u Krementsi na Ternopilshchyni (1949 r.): dokumentalne svidchennia [Everyday life of schoolchildren in Kremenets in Ternopil region (1949): documentary evidence]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 7/49, 155–167 [in Ukrainian].

Haliv, M., & Hrand, M. (2021). Dva dokumenty do istorii povsiakdennoho zhyttia naselennia Stanislava u pershi povoienni roky (1946–1947) [Two Documents On the History of Everyday Life of the Population of Stanislav in the First Post-War Years (1946–1947)]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Current Issues of Humanitarian Sciences, 46 (1), 4–13 [in Ukrainian].

Haliv, M., Ilnytska, N. & Grand M. (2022). Povsiakdenne zhyttia naselennia Drohobychchyny (1947‒1948): nove dokumentalne svidchennia [Everyday Life of the Population of Drohobychchyna (1947‒1948): New Documentary Evidence]. Zakhidni zemli Ukrainy u pershi pisliavoienni roky (1944–1953): povsiakdenne zhyttia: kolektyvna monohrafiia [Western Lands of Ukraine in the First Post-War Years (1944–1953): Everyday Life: Collective Monograph] / ed. V. Ilnytskyi. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 183–242 [in Ukrainian].

Haliv, M., Sviontyk, O. & Grand, M. (2022). Povsiakdenne zhyttia robitnytstva Drohobychchyny u pershi pisliavoienni roky (1945–1950) [Everyday Life of Workers in the Drohobych Region in the First Post-War Years (1945–1950)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 11/53, 292–309 [in Ukrainian].

HDA SBU – Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy [Branch State Archive of the Security Service of Ukraine] [in Ukrainian].

Horbal, M. (2005). Dovidnyk-poshukivets. Reiestr osib, poviazanykh z vyzvolnoiu borotboiu na terenakh Drohobychchyny 1939–1950 (za arkhivnymy dokumentamy) [Search Guide. Register of Persons Connected With the Liberation Struggle on the Territory of Drohobych Region 1939–1950 (according to archival documents)]. Lviv-Toronto: Litopys UPA [in Ukrainian].

DALO – Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti [State Archive of the Lviv Region].

Danylyshyn, O. (2007). Dzvony pamiati. Shtrykhy natsionalno-vyzvolnoi borotby Zhydachivshchyny 1939–1950-ti roky [The Bells of Memory. Features of the National Liberation Struggle of the Zhydachiv County 1939–1950s]. Uzhhorod: Vyd-vo: «Timpani» [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. & Kantor, N. (2021). Povsiakdenne zhyttia na Drohobychchyni (1946 r.): nove dokumentalne svidchennia [Everyday life in Drohobych (1946): a new documentary evidence]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 7/49, 120–155 [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V., Hrynyk, L. & Kantor, N. (2022). Povstanske povsiakdennia u voiennykh realiiakh (1944–1950-i rr.): vybrani pytannia [Rebel Everyday Life in Wartime Realities (1944–1950s): Selected Issues]. Zakhidni zemli Ukrainy u pershi pisliavoienni roky (1944–1953): povsiakdenne zhyttia: kolektyvna monohrafiia [Western Lands of Ukraine in the First Post-War Years (1944–1953): Everyday Life: Collective Monograph] / ed. V. Ilnytskyi. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 94–115 [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V., Kantor, N. & Batiuk, T. (2020). Povsiakdenne zhyttia u Drohobytskomu uchytelskomu instytuti: novyi dokument do istorii (1946–1949) [Everyday life at the Drohobych Teachers' Institute: a new document to history (1946–1949)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 6/48, 342–364 [in Ukrainian].

Litopys UPA. (2022). Litopys Ukrainskoi povstanskoi armii. Tom 36: Knyha polehlykh chleniv OUN i voiakiv UPA Lvivshchyny: materiialy do biohrafii (z arkhivnykh dokumentiv) [Annals of the Ukrainian Insurgent Army. Volume 36: Book of fallen members of the OUN and soldiers of the UPA of Lviv Region: materials for biographies (from archival documents)]. Toronto-Lviv: Litopys UPA [in Ukrainian].

Popp, R., & Yarushak, M. (2021). Zhytlovyi aspekt povsiakdennia intelihentsii zakhidnoho rehionu Ukrainy u 1944–1953 rr. [Housing facilities of the intelligentsia in the western region of Ukraine in 1944–1953]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 7/49, 72–90 [in Ukrainian].

Popp, R. (2017). Hazeta «Radianske slovo» yak dzherelo vyvchennia povsiakdennia naselennia Drohobychchyny (za materialamy 1950 roku) [The Newspaper «Soviet Word» as a Source of Studying the Population’s Everyday Life of Drohobych Region (based on materials from 1950)]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk – Drohobych Local History Collection, XIX–XX, 473–481 [in Ukrainian].

Sviontyk, O. & Haliv, M. (2021a). Dokument z istorii povsiakdennoho zhyttia Chernivetskoho derzhavnoho uchytelskoho instytutu (1948 r.): arkheohrafichnyi analiz [Document on the history of everyday life of the Chernivtsi State Teachers' Institute (1948): archeographic analysis]. Molod i rynok: shchomisiachnyi naukovo-pedahohichnyi zhurnal – Youth and the Market: а Monthly Scientific and Pedagogical Journal, 2(188), 16–21. [in Ukrainian].

Sviontyk, O. & Haliv, M. (2021b). Povsiakdenni aspekty shkilnytstva na Drohobychchyni v 1947–1948 r.: nove dokumentalne svidchennia [Everyday Aspects of Schooling in Drohobych Region in 1947–1948: New Documentary Evidence]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Current Issues of Humanitarian Sciences, 44(1), 4–12 [in Ukrainian].

Starka, V. V. (2019). Povsiakdenne zhyttia zakhidnoukrainskoho sela v umovakh totalitarnykh rezhymiv 1939–1953 rr. [Everyday life of the western Ukrainian village in the conditions of totalitarian regimes 1939–1953]. (Doctors thesis). Pereiaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Yarushak, M., Sviontyk, O. & Haliv M. (2021). Zahalnoosvitnie shkilnytstvo zakhidnykh oblastei Ukrainy (1944–1953) u vymirakh istorii povsiakdennia (istoriohrafichnyi aspekt) [Secondary schooling in the western regions of Ukraine (1944–1953) in the dimensions of everyday history (historiographical aspect)]. Molod i rynok: shchomisiachnyi naukovo-pedahohichnyi zhurnal – Youth and the Market: а Monthly Scientific and Pedagogical Journal, 3 (189), 15–23 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-31

Номер

Розділ

Статті