ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ МИКОЛАЇВЩИНИ (1946–1947): У МАТЕРІАЛАХ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ

Автор(и)

  • Василь ІЛЬНИЦЬКИЙ
  • Наталія КАНТОР
  • Тарас БАТЮК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.12/54.283757

Ключові слова:

ОУН; УПА; український визвольний рух; Миколаївський район; повсякденне життя.

Анотація

Анотація. Мета статті – опублікувати і проаналізувати підпільний документ «Звіт за місяці грудень-лютий 1946–1947 рр.» (5 квітня 1947 р.) як джерело до історії повсякденного життя у Миколаївському районі зокрема, так і в Західній Україні – загалом. Методологія дослідження – принципи науковості, об’єктивності, історизму, методи зовнішньої та внутрішньої критики джерел. Наукова новизна полягає у тому, що до наукового обігу вперше вводиться досі невідомий документ до характеристики різних сторін повсякденного життя у Миколаївському районі (1946–1947 рр.) і здійснюється його аналіз. Висновки. Отже, публікований документ («Звіт за місяці грудень-лютий 1946–1947 рр.» є важливим джерелом до вивчення історії повсякденного життя різних соціальних груп населення не лише у Миколаївському районі Дрогобицької області, але й всієї Західної України. Зберігається він у Галузевому державному архіві СБУ (фонд 13, справа 376, том 76, аркуш 87‒111). Автор документа – особа на псевдо Поліщук. Сам документ був підготовлений 5 квітня 1947 р., хоча до нього увійшли інформаційні донесення за грудень 1946 – лютий 1947 р. У документі подається зведена інформація про кадрове наповнення, напряки роботи адміністративних, силових, господарських і культурно-освітніх органів. Водночас автор зафіксував і основні заходи, проведені українськими націоналістами (збройні акції, пропагандистська робота, суспільна опіка тощо). Відтак показав ставлення населення до руху. Також упорядник наводить інформацію про чисельність переселенців із Польщі, а також національних менших тощо. У виданні максимально збережено лексику, авторські та редакторські особливості джерел. Без змін подано власні і географічні назви. Виправленню підлягали лише найбільш очевидні граматичні огріхи. Кожен документ супроводжується легендою, в якій зазначено місце його зберігання (назва архіву, номер фонду, опису, справи, аркушів). Вважаємо, що доцільно підготувати окремий збірник підпільних документів, у яких розкриваються окремі аспекти повсякдення Миколаївщини у 1940–1950-х рр.

 

Посилання

Antoniuk, Ya. (2013). SB OUN (b) na Volyni ta Zakhidnomu Polissi (1946–1951 rr.) [SB OUN (b) in Volyn and Western Polissya (1946–1951)]. Lutsk: Kliuchi [in Ukrainian].

Antoniuk, Ya. (2016). «Povstanski dantysty»: likuvannia zubiv u pidpilli OUN–UPA [«Insurgent dentists»: dental treatment in the OUN-UPA underground]. Aktualni pytannia suspilnykh nauk ta istorii medytsyny ‒ Current issues of social sciences and history of medicine, 2, 65–72 [in Ukrainian].

Antoniuk, Ya., & Kysliak, P. (2009). Psykholohichnyi analiz proiaviv zhor-stokosti v borotbi SB OUN (b) iz seksotstvom na terytorii Volyni v pisliavoiennyi period (1944–1951 rr.) [Psychological analysis of mani-festations of cruelty in the struggle of the OUN (b) Security Service against sexism on the territory of Volyn in the postwar period (1944–1951)]. Istorychni studii Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni L. Ukrainky ‒ Historical Studies of Volyn National University named after L. Ukrainka, 2, 43–47 [in Ukrainian].

ATsDVR – Arkhiv Tsentru doslidzhennia vyzvolnoho rukhu [Archive of the Center for the Study of the Liberation Movement] [in Ukrainian].

Baran, V., & Danylenko, V. (1999). Ukraina v umovakh systemnoi kryzy (1946–1980 rr.) [Ukraine in the conditions of systemic crisis (1946–1980)]. (Vol. 13). Kyiv: Alternatyvy. (Seriia «Ukraina kriz viky») [in Ukrainian].

Bilas, I. (1994a). Represyvno-karalna systema v Ukraini 1917–1953: suspilno-politychnyi ta istoryko-pravovyi analiz [The repressive system in Ukraine in 1917–1953: Socio-political and historical-legal analysis]. (Vol. 1). Kyiv: Lybid: Viisko Ukrainy [in Ukrainian].

Bilas, I. (1994b). Represyvno-karalna systema v Ukraini 1917–1953: suspilno-politychnyi ta istoryko-pravovyi analiz [The repressive system in Ukraine in 1917–1953: Socio-political and historical-legal analysis]. (Vol. 2). Kyiv: Lybid: Viisko Ukrainy [in Ukrainian].

Viedienieiev, D.V., & Bystrukhin, H.S. (2007). Dvobii bez kompromisiv. Protyborstvo spetspidrozdiliv OUN ta radianskykh syl spetsoperatsii. 1945–1980-ti roky [An Uncompromising Combat. The Opposition of

Special Subdivisions of OUN with Soviet Special Operations Forces. 1945–1980]. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Vronska, T., & Halchenko, S. (2011). Oblychchia vyzvolenykh mist Ukrainy pislia okupatsii i zhyttievi stratehii horodian (1943–1945 rr.) [Faces of the liberated cities of Ukraine after the occupation and life strategies of the citizens (1943–1945)]. Ukraina u Druhii svitovii viini: pohliad z XXI stolittia: istorychni narysy ‒ Ukraine in the Second World War: a look from the XXI century: historical essays (Vol. 2, pp. 631–660). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Havryshko, M. (2015). Henderni aspekty seksualnoi morali v OUN i UPA u 1940–1950-kh rokakh [Gender aspects of sexual morality in the OUN and UPA in the 1940s and 1950s]. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh ‒ Ukrainian liberation movement, 20, 199–212 [in Ukrainian].

Havryshko, M. (2016). Choloviky, zhinky y nasylstvo v OUN ta UPA v 1940–1950-kh rr. [Men, women and violence in the OUN and UPA in the 1940s and 1950s]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal ‒ Ukrainian Historical Journal, 4, 89–107 [in Ukrainian].

Holubko, V., & Seredniak, A. (2007). Zakhidnoukrainskyi selianyn v umovakh komunistychnoho rezhymu 1939–1953 rr.: prystosuvannia ta sprotyv [Western Ukrainian Peasant in the Conditions of the Commu-nist Regime of 1939–1953: Adaptation and Resistance]. Istoriia Ukrainy: malovidomi imena, podii, fakty ‒ History of Ukraine: little-known names, events, facts, 34, 269–289 [in Ukrainian].

Danylenko, V. (2010). Povoienna Ukraina: narysy sotsialnoi istorii (druha polovyna 1940-kh – seredyna 1950-kh rr.) [Post-war Ukraine: essays on social history (second half of the 1940s – mid-1950s)]. (Vol. 2 (3)). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2016). Karpatskyi krai OUN v ukrainskomu vyzvolnomu rusi (1945–1954) [The OUN Carpathian region in ukrainian liberation movement (1945–1954)]. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2017). Diialnist molodizhnykh natsionalistychnykh orhaniza-tsii u Drohobychi (1945–1952) [Activities of youth nationalist organiza-tions in Drohobych (1945–1952)]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk ‒ Drohobych Regional Studies, spetsvypusk III, 300–311 [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2019). Molodizhna natsionalistychna orhanizatsiia u Droho-bytskomu uchytelskomu instytuti [Youth nationalist organization at the Drohobych Teachers’ Training Institute]. Litopys Boikivshchyny: zhurnal, prysviachenyi doslidam istorii, kultury i pobutu boikivskoho plemeny ‒ Chronicle of Boykivshchyna: a journal devoted to experiments in the history, culture, and way of life of the Boyko tribe, 1/96 (107), 79–86 [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V., & Haliv, M. (2015). Do istorii diialnosti molodizhnykh ukrainskykh natsionalistychnykh orhanizatsii na Drohobychchyni: nove dokumentalne svidchennia [To the history of activity of youth Ukrai-nian nationalist organizations in Drohobych region: a new documentary evidence]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk ‒ Drohobych Regional Studies, spetsvypusk II, 475–485 [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V., & Yarushak, M. (2020). Do istorii diialnosti molodizhnykh natsionalistychnykh orhanizatsii u Drohobytskii silskohospodarskii shkoli ta Drohobytskomu naftovomu tekhnikumi (1950–1951) [To the history of the activities of youth national organizations in the Drohobych Agricultural School and the Drohobych Oil College (1950–1951)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia ‒ Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 5/47, 208–228. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595. 5/47.217759 [in Ukrainian].

Isaikina, O.D. (2005). Pobut i dozvillia miskoho naselennia Ukrainy v po-voiennyi period (1945–1955 rr.) [Life and leisure of the urban population of Ukraine in the postwar period (1945–1955)]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Pereiaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Kentii, A. (1999). Narys borotby OUN-UPA v Ukraini (1946–1956 rr.) [An outline of the struggle of OUN-UPA in Ukraine (1946–1956)]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kyrychuk, Yu. (2003). Ukrainskyi natsionalnyi rukh 40–50-kh rokiv XX stolittia: ideolohiia ta praktyka [Ukrainian Nationalist Movement of 1940s – 1950s: Ideology and Practice]. Lviv: Dobra sprava [in Ukrainian].

Kovpak, L.V. (2003). Sotsialno-pobutovi umovy zhyttia naselennia Ukrainy u druhii polovyni XX st. (1945–2000 rr.) [Socio-living conditions of the population of Ukraine in the second half of the twentieth century (1945–2000)]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Koliastruk, O.A. (2012). Povsiakdenne zhyttia ukrainskoho suspilstva u pershi povoienni roky [Everyday life of Ukrainian society in the first postwar years]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedaho-hichnoho universytetu im. M. Kotsiubynskoho. Seriia «Istoriia» ‒ Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after M. Kotsyubynsky, 20, 131–136 [in Ukrainian].

Maliarchuk, O. (2006–2007). Halytskyi natsionalnyi ketman: selo v ideolo-hichnii viini z partiino-radianskym totalitaryzmom [Galician National Ketman: a village in an ideological war with party-Soviet totalitaria-nism]. Halychyna: Vseukrainskyi naukovyi i kulturno-prosvitnii kraie znavchyi chasopys ‒ Galicia: All-Ukrainian scientific and cultural-educational local lore journal, 12–13, 157–166 [in Ukrainian].

Patryliak, I. (2012). «Vstan i borys! Slukhai i vir…»: ukrainske natsiona-listychne pidpillia ta povstanskyi rukh (1939–1960 rr.) [«Stand up and fight! Listen and believe... »: the Ukrainian nationalist underground and insurgent movement (1939–1960)]. Lviv: Chasopys [in Ukrainian].

Rusnachenko, A. (2002). Narod zburenyi: Natsionalno-vyzvolnyi rukh v Ukraini y natsionalni rukhy oporu v Bilorusii, Lytvi, Latvii, Estonii u 1940–50-kh rokakh [The Revolted People: National liberation move-ment in Ukraine and national resistance movements in Belarus’, Li-thuania, Latvia, and Estonia in the 1940s – 1950s]. Kyiv: Univer-sytetske vydavnytstvo «Pulsary» [in Ukrainian].

Smolii, V. (2006). Istoriia ukrainskoho selianstva [History of the Ukrainian peasantry]. (Vols. 1‒2; Vol. 2). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Starodubets, H. (2005). Orhanizatsiia medyko-sanitarnoi sluzhby u povstan-skomu zapilli (druha polovyna 1943–1944 rr.) [Organization of the medical and sanitary service in the insurgent garrison (second half of 1943–1944)]. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii ‒ Scientific notes on Ukrainian history, 17, 199–204 [in Ukrainian].

Starodubets, H. (2008). Heneza ukrainskoho povstanskoho zapillia [The genesis of the Ukrainian insurgent stronghold]. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-31

Номер

Розділ

Статті