МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ЯК ОРГАНІЗАТОР НАУКИ В РЕЦЕПЦІЇ ЗАКОРДОННИХ ІСТОРИКІВ 1968–1989 рр.

Автор(и)

  • Михайло САБІНСЬКИЙ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.12/54.283750

Ключові слова:

М. Грушевський, Л. Винар, науково-організаційна діяльність, українська закордонна історіографія, рецепція.

Анотація

Анотація. Метою дослідження є з’ясування особливостей рецепції науково-організаційної праці М. Грушевського представниками української закордонної історіографії 1968–1989 рр. Методологія дослідження передбачає використання принципів історизму й об’єктивності, а також загальнонаукових і спеціально-історичних методів історіографічного дослідження. Наукова новизна статті полягає у спробі всебічної реконструкції історіографічних дискусій довкола науково-організаційної праці М. Грушевського в середовищі українських закордонних істориків протягом 1968–1989 рр. Висновки. Опрацювання проблематики науково-організаційної грушевськіани в діаспорній гуманітаристиці протягом другої половини 1960–1980-х рр. показало виразну спеціалізацію історіографічного дискурсу. Вона проявлялася у помітному зростанні кількості наукових студій, у яких уперше в

 

 

україністиці здійснювалася спроба всебічного вивчення обраного сюжету спадщини Грушевського-організатора науки на підставі наявного кола джерел та із застосуванням модерного методологічного інструментарію. У підсумку було створено низку новаторських студій, багато з яких і до сьогодні не тільки не втратили наукової цінності, але й не заступлені новішими опрацюваннями. З іншого боку, об’єктивна обмеженість документальної бази мала наслідком фрагментарність грушевськознавчого дискурсу. Наприклад, у досліджуваний період не з’явилося жодного дослідження про працю М. Грушевського на форумі Українського наукового товариства. Ця обставина також унеможливлювала спроби узагальнювального погляду на науково-організаційну спадщину Великого Українця. Попри те, саме історіографічна література 1968–1989 рр. уможливила стрімкий поступ материкового грушевськознавства після проголошення української незалежності.

 

Посилання

Andrusiak, Nyk. (1971). Rets. na: Liubomyr Vynar, Mykhailo Hrushevskyi i Naukove Tovarystvo im. Tarasa Shevchenka 1892–1930 [Lyubomyr Vynar, Mykhailo Hrushevskyi and Scientific Society named after Taras Shevchenko 1892–1930]. Ukrainskyi istoryk – Ukrainian Historian, 1–2, 121–122 [in Ukrainian].

Antonovych, M. (1972). Ziznannia Stepana Tomashivskoho: komentari i pereklad [Stepan Tomashivsky's confession: Comments and Translation]. Ukrainskyi istoryk – Ukrainian Historian, 1–2, 91–99 [in Ukrainian].

Atamanenko, A. (2010). Ukrainske istorychne tovarystvo: idei, postati, diialnist [Ukrainian Historical Association: ideas, individuals, activities (1965–1991)]. Ostroh: Vyd-vo Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» [in Ukrainian].

Veryha, V. (1977). Naukove Tovarystvo im. Shevchenka v dobi Hrushevskoho (Z nahody 40-richchia smerty Mykhaila Hrushevskoho) [Scientific Society. Shevchenko in Hrushevsky's day (on the occasion of the 40th anniversary of Mikhail Hrushevsky's death)]. Yuvileinyi zbirnyk naukovykh prats z nahody 125-littia NTSh i 50-littia NTSh u Kanadi – Jubilee collection of scientific papers on the occasion of the 125th anniversary of NTSh and 50th anniversary of NTSh in Canada. Toronto: Naukove Tovarystvo im. Shevchenka v Kanadi, 15–32 [in Ukrainian].

Vynar, L. (1970). Mykhailo Hrushevskyi i Naukove tovarystvo im. Shevchenka, 1892–1930 [Mykhailo Hrushevsky and Scientific Society. Shevchenko, 1892–1930]. Miunkhen : Dniprova khvylia [in Ukrainian].

Vynar, L. (1972). Zamitky do statti Yu. Herycha «Do biohrafii M. Hrushevskoho» [Notes to Yu. Gerych's article «To the biography of M. Hrushevskyi»]. Ukrainskyi istoryk – Ukrainian Historian, 1–2, 85–90 [in Ukrainian].

Vynar, L. (1974). Istorychna shkola Mykhaila Hrushevskoho i NTSh [Historical School of Mykhailo Hrushevskyi and National Academy of Sciences]. Svoboda – Freedom, 7, 2–3 [in Ukrainian].

Vynar, L. (1984). Mykhailo Hrushevskyi i zahalni zbory NTSh u 1913 rotsi [Mykhailo Hrushevskyi and the general assembly of the National Academy of Sciences in 1913]. Ukrainskyi istoryk – Ukrainian Historian, 1–4, 64–81 [in Ukrainian].

Gerych, Yu. (1972). Do biohrafii M. Hrushevskoho (Deshcho pro konflikt v NTSh i pro «donos», yakoho ne bulo) [To the biography of M. Hrushevskyi (Something about the conflict in the NTSh and the «denunciation», which did not happen)]. Ukrainskyi istoryk – Ukrainian Historian, 1–2, 66–84 [in Ukrainian].

Dombrovskyi, O. (1971). Vazhlyvyi vklad do doslidiv nad istoriieiu ukrainskoi nauky [An important contribution to research on the history of Ukrainian science]. Svoboda – Freedom, 90, 4 [in Ukrainian].

Dombrovskyi, O. (1974). Do pytannia ukrainskoi istorychnoi shkoly v diiaspori [On the question of the Ukrainian historical school in the diaspora]. Ukrainskyi istoryk – Ukrainian Historian, 4, 74–84 [in Ukrainian].

Drazhevska, L. (1974). UVAN u ZSA u 100-richchia NTSh [UVAN in the USA on the 100th anniversary of the NTSH]. Svoboda – Freedom, 1, 2. [in Ukrainian].

Zhukovskyi, A. (1986). Mykhailo Hrushevskyi i zhurnal «Ukraina» [Mykhailo Hrushevskyi and the magazine «Ukraine»]. Ukrainskyi istoryk – Ukrainian Historian, 1–2, 5–20 [in Ukrainian].

Lentsyk, V. (1984). Mykhailo Hrushevskyi v otsintsi svoikh studentiv [Mykhailo Hrushevskyi in the assessment of his students]. Ukrainskyi istoryk – Ukrainian Historian, 1–4, 123–131 [in Ukrainian].

Lentsyk, V. (1984а). NTSh – nekoronovana Akademiia nauk ukrainskoho narodu [National Academy of Sciences is the uncrowned Academy of Sciences of the Ukrainian People]. Svoboda – Freedom, 108, 2, 6 [in Ukrainian].

Pritsak, O. (1973). Chomu katedry ukrainoznavstva v Harvardi? [Why departments of Ukrainian studies at Harvard?]. Kembrydzh, Mass.: Fond Katedr Ukrainoznavstva. [in Ukrainian].

Telvak, V., & Pedych, V. (2015). Lvivska istorychna shkola Mykhaila Hrushevskoho: diaspornyi dyskurs [Mikhail Hrushevsky, Lviv History School: Diaspora Discourse]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Istorychni nauky» – Scientific notes of the Ostroh Academy National University. The «Historical Sciences» series, 23, 94–102 [in Ukrainian].

Telvak, V., & Pedych, V. (2016). Lvivska istorychna shkola Mykhaila Hrushevskoho [Lviv historical school of Mykhailo Hrushevsky]. Lviv: Svit [in Ukrainian].

Telvak, V., & Sabinskyi M. (2022). «Boi za Hrushevskoho»: doba Ukrainskoi revoliutsii v dyskusiiakh diaspornykh intelektualiv povoiennoho dvadtsiatylittia [«A Fight for Hrushevsky»: the era of the Ukrainian revolution in the discussions of diaspora intellectuals of the postwar years of XX century]. Eminak – Eminak, 1 (37), 100–109 [in Ukrainian].

Telvak, V. (2000). Vyvchennia istoryko-teoretychnoi spadshchyny Mykhaila Hrushevskoho v istoriohrafii ukrainskoi diaspory (1939–1990 rr.) [Study of the historical and theoretical heritage of Mykhailo Hrushevsky in the historiography of the Ukrainian diaspora (1939-1990)]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna – Visnyk of the Lviv University. Historical Series. 35–36, 354–366 [in Ukrainian].

Telvak, V. (2002). Teoretyko-metodolohichni pidstavy istorychnykh pohliadiv Mykhaila Hrushevskoho (kinets XIX-pochatok XX stolittia) [Theoretical and methodological bases of historical views of Mykhailo Hrushevsky (end of the XIX–beginning of the XX century)]. Drohobych: «Vymir» [in Ukrainian].

Telvak, V. (2006–2007). Problema «Franko-Hrushevskyi» v ukrainskii istoriohrafii [The «Franko-Hrushevsky» problem in Ukrainian historiography]. Ukrainskyi istoryk – Ukrainian Historian, 4 / 1–2, 183–199 [in Ukrainian].

Telvak, V. (2006-2007а). Retsenziia: Liubomyr Vynar. Mykhailo Hrushevskyi i Naukove tovarystvo im. Shevchenka: 1892–1934 [Review: Lubomyr Vynar. Mykhailo Hrushevskyi and the Scientific Society named after Shevchenko: 1892–1934] Ukrainskyi istoryk – Ukrainian Historian, 4 / 1–2, 372–376 [in Ukrainian].

Telvak, V. (2008). Tvorcha spadshchyna Mykhaila Hrushevskoho v otsinkakh suchasnykiv (kinets XIX – 30-ti roky XX stolittia) [Creative Heritage of Mykhailo Hrushevsky in judgements of his contemporaries (end ХІХ c. – 1930 s)]. Kyiv –Drohobych [in Ukrainian].

Telvak, V. (2010). Hrushevskoznavstvo: metodolohichni problemy postupu [Hrushevsky studies: methodological problems of progress]. Kraieznavstvo – Local history, 3, 29–35 [in Ukrainian].

Chubatyi, M. (1971). Ukrainska istorychna nauka (ii rozvytok ta dosiahnennia) [Ukrainian historical science (its development and achievements)]. Filadelfiia: «Ameryka» [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-31

Номер

Розділ

Статті