ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЇ УАН М. ГРУШЕВСЬКОГО ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УВАН В ЄВРОПІ ТА ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ

Автор(и)

  • Ігор ГИРИЧ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.12/54.283748

Ключові слова:

Михайло Грушевський, УАН, УВАН, концепція національної академії, гуманітарні дисципліни

Анотація

Анотація. Мета статті. Обґрунтувати вплив концепції національної академії наук Михайла Грушевського 1890–1920-х рр. на формування концепції Української вільної академії наук 1945 р. Методологічне підґрунтя становить міждисциплінарний підхід. Особливий акцент зроблено на структурно-функціональному системному аналізі історіографічних фактів і порівняльно-історичному методі, виходячи з принципів об’єктивності й історизму. Наукова новизна статті полягає у спробі комплексного аналізу концептуальних ідей М. Грушевського на НТШ-УНТ-УАН та їхній вплив на концепцію УВАН. Висновки. Концепція Української академії наук (УАН) 1920-х рр. мала вирішальний вплив на концепцію Української вільної академії наук (УВАН) 1940– 1950-х рр. В  основі  однієї  і  другої лежали  фундаментальні думки

Михайла Грушевського на наукове і суспільне призначення національної науки для української нації. УВАНівці визнавали слушним переконання голови Історичної секції ВУАН про першочерговість розвою гуманітарних наук. Члени-засновники УВАН взорувалися на діяльність М. Грушевського в межах Історичної секції ВУАН у 1920-ті рр. Також взято було і систему поділу на секції наукових знань (історико-філософсько-філологічні, соціально-економічні та точні науки і медичні дисципліни), яка існувала і в Науковому товаристві ім. Шевченка у Львові, Українському науковому товаристві у Києві та ВУАН, котру розробив М. Грушевський. У своїй діяльності УВАН взяла на озброєння наукову схему історії України, розроблену Михайлом Грушевським. Так, у своїх дослідах УВАНівські вчені розробляли історію ХІХ – початку ХХ ст., як початку модерного часу і постання й обґрунтування національної ідеології новітнього періоду. Особливо це помітно у творчості О. Оглоблина, О. Пріцака, Ю. Шевельова, В. Міяковського. Отже, батьки-засновники УВАН взорувалися на концепцію М. Грушевського щодо своєї попередниці – УАН в Києві до її розгрому в період сталінщини.

 

Посилання

(1946). Biuleten UVAN – UVAN Bulletin. Avgsburg [in Ukrainian]

(1947). Litopys UVAN – Annals of UVAN. Avgsburg [in Ukrainian]

Hyrych, I. (2013). V. I. Vernadskyi i pytannia ukrainskoho derzhavotvorennia [V. I. Vernadskyi and the question of Ukrainian state formation]. Ukraina XX stolittia: kultura, ideolohiia, polityka – Ukraine of the 20th century: culture, ideology, politics, 18, 64–72 [in Ukrainian]

Hyrych, I. (2012). Naukove tovarystvo im. Shevchenka yak suspilno-politychnyi proekt Mykhaila Hrushevskoho [Scientific Society named after Shevchenko as a socio-political project of Mykhailo Hrushevskyi]. Visnyk NTSh – Bulletin of the National Academy of Sciences, 47, 19–24 [in Ukrainian]

Hyrych, I. (1996). M. Hrushevskyi i S. Yefremov na tli suspilno-politychnoho zhyttia kintsia XIX – 20-kh rr. XX st. [M. Hrushevskyi and S. Efremov against the background of the social and political life of the end of the 19th – 20s of the 20th century.]. Ukrainskyi istoryk – Ukrainian historian, 1–4 (128–131), 142–187 [in Ukrainian]

AM UVAN – Arkhiv-Muzei UVAN (SShA, Niu-York) [UVAN Archive-Museum (USA, New York)] [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-31

Номер

Розділ

Статті