МИРОН КОРДУБА ТА МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ У МІЖВОЄННИЙ ЧАС: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМИН

Автор(и)

  • Тарас БАТЮК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.12/54.283666

Ключові слова:

М. Кордуба, М. Грушевський, інтелектуальні взаємини, рецепція, міжвоєнний період.

Анотація

Анотація. Мета дослідження полягає у всебічній реконструкції особистісних і професійних взаємин М. Кордуби та М. Грушевського у міжвоєнний час. Методологія дослідження спирається на традиційне для історіографічних праць поєднання принципів (історизму й об’єктивності) і методів (загальнонаукових та спеціально-історичних) наукової праці. Наукова новизна статті полягає у спробі комплексного відтворення творчих контактів М. Кордуби та М. Грушевського протягом міжвоєнного двадцятиліття. Висновки. У підсумку відзначено суттєву відмінність моделей взаємин двох учених на зламі ХІХ–ХХ ст. і у міжвоєнний час. Так, у першому окресі переважала виховна парадигма, а в спілкуванні виразно домінував харизматичний Грушевський-наставник. Натомість у досліджуваний період ми бачимо вповні партнерський діалог, сповнений шанобливого взаємовизнання, фахового взаємозбагачення і розуміння однакової зацікавленості у співпраці. Натомість найбільш продуктивні моменти попередньої моделі товариського спілкування набули трансформації у 1920-ті рр. Йдеться, з одного боку, про учнівське розуміння лідерського статусу старшого колеги, необхідності всебічно асистувати йому в численних проєктах та важливості популяризувати багатоаспектне вчителеве служіння своєму народові на національному і міжнародному рівнях. З іншого, збереглася вчителева потреба у всебічній опіці молодшого колеги – фінансовій, інституційній та науковій. М. Грушевський не лише матеріально підтримав М. Кордубу, але й уможливив йому реалізацію власних наукових проєктів. Історіографічні здобутки учня стали підставою для його членства в очолюваних учителем історичних структурах ВУАН (Історична секція, Науково-дослідна кафедра історії українського народу, Археографічна комісія). У підсумку постав до певної міри унікальний в українській інтелектуальній історії творчий тандем, чий поважний науковий доробок є важливою складовою культури доби Розстріляного Відродження.

 

Посилання

(1916). Profesor Mykhailo Hrushevskyi [Professor Mykhailo Hrushevskyi.]. Vilne slovo – Free speech. 44, 1–2. [in Ukrainian].

Batuik, T. (2022). Myron Korduba ta Mykhailo Hrushevskyi: sproba rekonstruktsii intelektualnykh vzaiemyn na zlami XIX-XX stolit [Myron Korduba and Mykhailo Hrushevsky: an Attempt to Reconstruct Intellectual Relations At the Turn of the 19–20-th Centuries]. Naukovi zapysky VDPU imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Istoriia – Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University. Series: History. 39, 90–96 [in Ukrainian].

Batuik, T. (2016). Biohrafistyka v istoriohrafichnii spadshchyni Myrona Korduby [Biography Studies in historiographical heritage of Myron Korduba]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Istoriia – Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, 2, 106–110 [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. (1996). Istoriia Ukrainy-Rusy [History of Ukraine-Rus`]. T. IX. Kn. 1. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. (1997). Istoriia Ukrainy-Rusy [History of Ukraine-Rus`]. T. X. Kn. 2. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Korduba, M. (1916a). Hrushevskyi pro «nashu polityku» [Hrushevskyi about «our politics»]. Visnyk SVU – Herald of SVU. 127, 787 [in Ukrainian].

Korduba, M. (1916b). Pryizd prof. Hrushevskoho do Lvova (osobysti spomyny) [Arrival of Prof. Hrushevskyi to Lviv (personal memories)]. Visnyk SVU – Herald of SVU. 127, 795–796 [in Ukrainian].

Korduba, M. (1926). Akademyk Mykhailo Hrushevskyi yak istoryk (z nahody yuvyleiu) [Academician Mykhailo Hrushevskyi as a historian (on the occasion of the anniversary)]. Literaturno-naukovyi vistnyk – Literary and scientific herald. XCI, 346–357 [in Ukrainian].

Korduba, M. (1928). Vrazhinnia z poizdky do Kyiva [Impressions from a trip to Kyiv]. Dilo – Work. 84, 8 [in Ukrainian].

Korduba, M. (2021). Shchodennyk 1918–1925 [Diary 1918–1925]. Lviv: UKU [in Ukrainian].

Kupchynskyi, O. (2016). Uporiadnyk, avtor vstupnykh rozdiliv i naukovoho komentaria. Vzaiemne lystuvannia Mykhaila Hrushevskoho ta Myrona Korduby [Mutual correspondence of Mykhailo Hrushevskyi and Myron Korduba]. Lviv [in Ukrainian].

Pikh, O. (2012). Myron Korduba (1876–1947) [Myron Corduba (1876–1947)]. Lviv [in Ukrainian].

Polishchuk, Yu. A. (2019). Myron Korduba yak istoriohraf, arkheohraf i dzhereloznavets [Myron Korduba as a historian, archeographer and source researcher]. Cherkasy: Vyd. Yu. Chabanenko [in Ukrainian].

Svarnyk, H. (1998). Uporiadnyk, avtor arkheohrafichnoi peredmovy. Lysty Mykhaila Hrushevskoho do Kyryla Studynskoho (1894–1932 rr.) [Letters of Mykhailo Hrushevskyi to Kyril Studinskyi (1894–1932)]. Lviv – Niu-York [in Ukrainian].

Telvak, V., & Pedych, V. (2016). Lvivska istorychna shkola Mykhaila Hrushevskoho [Lviv historical school of Mykhailo Hrushevsky]. Lviv: Svit [in Ukrainian].

Telvak, V. (2008). Tvorcha spadshchyna Mykhaila Hrushevskoho v otsinkakh suchasnykiv (kinets XIX – 30-ti roky XX stolittia) [The creative heritage of Mykhailo Hrushevskyi in the estimation of contemporaries (end of the 19th – 30s of the 20th century)]. Kyiv – Drohobych [in Ukrainian].

Telvak, V. (2011). Mykhailo Hrushevskyi v memorialnykh praktykakh zakhidnoukrainskoi hromady v 1934–1935 rr. [Mykhailo Hrushevskyi in the memorial practices of the Western Ukrainian community in 1934–1935. Drohobytsky local history collection]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk – Drohobych local history collection. ХІV–XV, 286–294 [in Ukrainian].

Telvak, V. V., & Telvak, V. P. (2018). My`xajlo Grushevs`ky`j v istoriografichnij spadshhy`ni My`rona Korduby` [Mykhailo Hrushevsky in the historiographical heritage of Myron Korduba]. Problemy`gumanitarny`x nauk – Problems of humanitarian sciences, 42, 118–142 [in Ukrainian].

Korduba, M. (1932). Der Ukraine Niedergang und Aufschwung. Zeitschrift für Osteuropäische Geschichte. VI, 36–60, 193–230, 358–385 [in German].

Korduba, M. (1929). La littérature historique ukrainienne en pologne et dans l’émigration ukrainienne. Bulletin d’Information des sciences historiques en Europe Orientale. Varsovie, II, 1–2, 79–81 [in France].

Telvak, V., Pedych, V., & Telvak, V. (2021). Historical school of Mykhailo Hrushevsky in Lviv: formation, structure, personal contribution. Studia Historiae Scientiarum. 20, 239–261 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-31

Номер

Розділ

Статті