ВИБОРИ ДО ГАЛИЦЬКОГО КРАЙОВОГО СЕЙМУ 1908 РОКУ

Автор(и)

  • Тарас ВОДОСЛАВСЬКИЙ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.12/54.283663

Ключові слова:

Галицький крайовий сейм, українці, поляки, вибори, депутат, посол.

Анотація

Анотація. Мета роботи. Здійснити комплексний аналіз виборчої кампанії до Галицького крайового сейму 1908 р., проаналізувати участь у ній як українців, так і представників інших національностей, а також вплив виборів на міжнаціональні відносини в Галичині напередодні Великої війни (1914–1918). Методологія дослідження. При написанні статті автор дотримувався принципів історизму, об’єктивності та всебічності, використовував історичний, логічний, порівняльний та системно-структурний методи дослідження. Важливим питанням виявилося використання термінології. Етнонім «українець» утверджувався у суспільно-політичному дискурсі тогочасної Галичини, наприклад, його використовував радикальний часопис «Громадський голос», тоді як у національно-демократичній газеті «Дїло» послуговувалися термінами «українці», «русини», «русини-українці» паралельно.У пропонованій статті автор користується етнонімом «українці», «український» при аналізі діяльності українських партій Галичини на початку ХХ ст. Наукова новизна полягає у тому, що стаття є поглибленим аналізом виборів 1908 р., суттєво доповнює напрацювання попередніх дослідників, вводить до обігу нові джерела, зокрема пресу – часописи «Дїло», «Громадський голос», «Галичанинъ». Висновки. Виборча кампанія 1908 р. підтвердила суттєві зміни в розвитку політичних рухів у Галичині. В українському політичному житті більш чітким стало розмежування на українофільський, який представляли націонал-демократи, радикали, соціал-демократи і малочисельні християнські суспільники, та москвофільський напрями. Натомість у польському середовищі свій вплив поступово посилювали ендеки та людовці, а консерваторам вдавалося зберігати позиції завдяки застарілій куріальній виборчій системі, опертій на поділі суспільства на стани на основі майнового цензу. Східногалицькі консерватори, побоюючись посилення впливу українофілів, вирішили підтримати москвофілів і вдалися до значних виборчих зловживань, що ще більше загострило українсько-польський конфлікт.  

 

Посилання

Arkusha, O. (1996). Halytskyi seim: Vyborchi kampanii 1889 i 1895 rr. [Galician Sejm: Election Campaigns of 1889 and 1895]. Lviv: Misioner [in Ukrainian].

Buszko, J. (1956). Sejmowa reforma wyborcza w Galicji 1905–1914 [Sejm electoral reform in Galicia 1905–1914]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe [in Polish].

Chego «Dilo» alchet? [What does «Dilo» want?]. (1908). Galichanin – Galician, 3, 1 [in Ukrainian].

Chornovol, I. (2010). 199 deputativ Halytskoho seimu [199 deputies of the Galician Sejm]. Lviv: Triada plius [in Ukrainian].

Do rusyniv Halytskoi zemli [To the Ruthenians of the Galician land]. (1908). Dilo – Dilo, 1, 1 [in Ukrainian].

Fedyk, L. (2019). Pravovyi status deputativ Halytskoho kraiovoho seimu ta yikhnikh ob’iednan (1861–1918 rr.) [Legal status of deputies of the Galician regional sejm and their associations (1861–1914 years)]. Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho: Zhurnal. Seriia pravo – Scientific and informational bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytskyi. Series Law, 7 (19), 63–70 doi: 10.33098/2078-6670.2019.7.19.63-70 [in Ukrainian].

Grodziski, S. (1993). Sejm Krajowy galicyjski 1861–1914 [The Galician Regional Sejm 1861–1914]. (Vol. 1). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe [in Polish].

Gruchała, J. (1988). Rząd austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii ukraińskiej (1890–1914) [The Austrian government and Polish political parties in Galicia on the Ukrainian question (1890–1914)]. Katowice: Uniwersytet Śląski [in Polish].

Ilyn, L. (2017). Halytskyi kraiovyi seim u systemi ukrainskoho parlamentaryzmu [The regional Galician sejm in the system of Ukrainian parliamentarizm]. Visegrad Journal on Human Rights, 2, 105–109 [in Ukrainian].

K Galitskoy Rusi vozvanіe eya verkhovnago narodnogo pravlenіya «Russkoy Rady» v Lvovi [To Galician Rus, the appeal of her supreme people's government of the «Ruthenian Rada» in Lvov]. (1908). Galichanin – Galician, 13, 1 [in Ukrainian].

Kandidatury «Russkoy Rady» [Candidates from the «Ruthenian Rada»]. (1908). Galichanin – Galician, 26, 1 [in Ukrainian].

Kandidatury «Russkoy Rady» [Candidates from the «Ruthenian Rada»]. (1908). Galichanin – Galician, 29, 1 [in Ukrainian].

Kandydatury ukrainskykh partii [Candidates of Ukrainian parties]. (1908). Hromadskyi holos – Public voice, 8, 2 [in Ukrainian].

Kapushchak, Ya., & Korolko, A. (2019). Ukrainska hromada mista Stanyslavova u vyborchomu rusi v Halychyni (kinets XIX – pochatok XX st.) [Ukrainian community of the city of Stanyslaviv in electoral movement in Galicia (end XIXth – beginning of the XXth century)]. Naukovyi i kulturno-prosvitnii kraieznavchyi chasopys «Halychyna» – «Galicia». Scientific, Cultural and Educative, Local Lore Periodical, 32, 9–23. doi: 10.15330/gal.32.9-23 [in Ukrainian].

Levytskyi, K. (1926). Istoriia politychnoi dumky halytskykh ukraintsiv 1848–1914. Na pidstavi spomyniv. [History of political thought of Galician Ukrainians 1848–1914. Based on memories.]. (Vols. 1–2). Lviv: Z drukarni oo. Vasylian u Zhovkvi [in Ukrainian].

Makukh, I. (2001). Na narodnii sluzhbi: Spohady [In public service: Memories]. Kyiv: Osnovni tsinnosti [in Ukrainian].

Mykhalskyi, Yu. (1997). Polska suspilnist ta ukrainske pytannia u Halychyni v period seimovykh vyboriv 1908 r. [Polish society and the Ukrainian question in Galicia during the Sejm elections of 1908]. Lviv: Kameniar [in Ukrainian].

Nepopravni [Irreparable]. (1908). Dilo – Dilo, 10, 1 [in Ukrainian].

Novyi soim [The new sejm]. (1908). Dilo – Dilo, 51, 1 [in Ukrainian].

Pered vyboramy [Before the election]. (1908). Hromadskyi holos – Public voice, 1, 1 [in Ukrainian].

Polsko-moskvofilskyi soiuz dovershenyi! [Polish-moscophiles union has created!]. (1908). Dilo – Dilo, 31, 1 [in Ukrainian].

Pryhadka [Reminder]. (1908). Dilo – Dilo, 35, 1 [in Ukrainian].

Soymovyi kandidatury v selskikh okrugakh vostochnoy Galichiny [Sejm candidates in rural districts of eastern Galicia]. (1908). Galichanin – Galician, 34, 1 [in Ukrainian].

Soymovyi vybory v gorodakh [Sejm elections in cities]. (1908). Galichanin – Galician, 41, 2 [in Ukrainian].

Sprawy sejmowe [Sejm cases]. (1908). Słowo Polskie – Polish word, 430, 1. [in Polish].

Stenograficzne Sprawozdania z Pierwszej Sesyi Dziewiątego Peryodu Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem z roku 1908 od 15. Września do 5. Listopada 1908. [Stenographic Reports from the First Session of the Ninth Period of the Regional Sejm of the Kingdom of Galicia and Lodomeria with the Grand Duchy of Kraków from 1908 from September 15 to November 5, 1908]. (Vol. 1). Posiedzenie 1–36 [całość] [in Poland]. URL: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/10227/edition/31461/content

Sukhyi, O. (1999). Halychyna: mizh Skhodom i Zakhodom. Narysy istorii XIX – pochatku XX st. [Galicia: between East and West. Essays on the history of the XIX – early XX centuries] (2nd ed.). Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet im. I. Franka; Instytut Ukrainoznavstva im. I. Kryp’iakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Tomczyk, R. (2007). Galicyjska Rusko-Ukraińska Partia Radykalna w latach 1890–1914 [The Galician Ruthenian-Ukrainian Radical Party in the 1890–1914 years]. Szczecin : Zapol [in Polish].

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy (m. Lviv) [Central State Historical Archives of Ukraine (Lviv) – CSHAU].

Ukhvaly zariadu ukrainskoi partii v Halychyni z dnia 9. sichnia 1908 [Decisions of the government of the Ukrainian party in Galicia of January 9, 1908]. (1908). Hromadskyi holos – Public voice, 2, 1 [in Ukrainian].

Vaskiv, N. (2008). Yevreiske predstavnytstvo v Halytskomu kraiovomu seimi (1861–1914) [Jewish Representation in the Galician Regional Sejm (1861–1914)]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist – Ukraine: Cultural Heritage, National Identity, Statehood, (17), 58–66 [in Ukrainian].

Vcherashni vybory [Yesterday's election]. (1908). Dilo – Dilo, 43, 1 [in Ukrainian].

Vendland, A. (2015). Rusofily Halychyny. Ukrainski konservatory mizh Avstriieiu ta Rosiieiu, 1848–1915 [Russophiles of Galicia. Ukrainian Conservatives between Austria and Russia, 1848–1915.]. Avtoryz. per. z nim. (Kh. Nazarkevych, Trans.). Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Vidozva v spravi vyboriv do soimu [Appeal concerning of elections to the sejm]. (1908). Hromadskyi holos – Public voice, 2, 1 [in Ukrainian].

Vyborcha aktsyia [Election campaign]. (1908). Dilo – Dilo, 7, 1 [in Ukrainian].

Vyborchi obrazky [Electoral insults]. (1908). Hromadskyi holos – Public voice, 14, 2 [in Ukrainian].

Vyborchi obrazky [Electoral insults]. (1908). Hromadskyi holos – Public voice, 15, 1 [in Ukrainian].

Vyslid holosovannia [Voting results]. (1908). Dilo – Dilo, 43, 1 [in Ukrainian].

Wątor, A. (2000). Galicyjska Rada Narodowa w latach 1907–1914: Z dziejów instytucji obywatelskiej [The Galician National Council in the 1907–1914 years: From the history of a public organization]. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego [in Polish].

Z narad ukrainskykh posliv [From the meetings of Ukrainian ambassadors]. (1908). Dilo – Dilo, 52, 1 [in Ukrainian].

Zhernokleiev, O. (1997). Ukrainska sotsial-demokratychna partiia (1899–1918) [Ukrainian Social Democratic Party (1899–1918)]. Ivano-Frankivsk: Vydavnytstvo Prykarpatskoho universytetu [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-31

Номер

Розділ

Статті