ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ НАРОДНОГО ШКІЛЬНИЦТВА У СТУДІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Автор(и)

  • Сергій ОЛЕНИЧ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.12/54.283659

Ключові слова:

історія освіти, шкільництво, Галичина, історіографія.

Анотація

Анотація. Мета статті – здійснити історіографічний аналіз студій українських галицьких вчених другої половини ХІХ – початку ХХ ст., присвячених історії народного (початкового) шкільництва. Методологія дослідження базується на принципах історизму, об’єктивізму, наукового критицизму, системності та верифікації, аналізу та синтезу. При цьому використовуються історико-порівняльний, історико-генетичний та історико-типологічний методи. Наукова новизна статті полягає в узагальнювальному  історіографічному аналізі досліджень українських істориків Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Висновки. Отже, упродовж другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. українські історики, які жили і працювали в Галичині, усе більшу увагу звертали на минувшину народної освіти рідного краю, присвячуючи цій темі спеціальні студії. Першість у цьому процесі вели історики русофіли (А. Добрянський, Я. Головацький,А. Петрушевич), які, йдучи услід за науковою традицією Дениса Зубрицького, особливу увагу присвячували братському шкільництву, передовсім братській школі Львівського ставропігійного братства. Відзначимо, що на це впливала й приналежність цих істориків, передовсім А. Петрушевича, до Ставропігійного інституту у Львові. Вони активно публікували джерела до історії братських шкіл XVIXVII ст., супроводжуючи їх археографічними коментарями. У працях зазначених істориків помітними були різкі антипольські, антизахідницькі інтерпретації, піднесена увага до Слов’янщини, підкреслення руських історичних традицій у сфері освіти з певними реверансами убік «російського світу». Дещо осторонь від цих істориків стояв А. Павенцький, якого можна назвати старорусином: він дотримувався схожих антипольських і антизахідницьких візій, слов’янофільських тез, але чітко відмежовувався від російського панславізму й засуджував москвофільство. Натомість історики, які були прихильниками народовецького табору (Ю. Целевич) або стояли на чітких українських національних позиціях (І. Франко, М. Возняк, С. Томашівський, Ю Кміт та ін.), відмежовувалися не лише від ідеології русофілів, але і більшу увагу зверталина модерні часи історії народного шкільництва в Галичині, досліджували поступове становлення масового шкільництва в краї наприкінці ХІХ – першій половині ХХ ст. Перспективним напрямом подальших досліджень уважаємо аналіз історії середньої та вищої освіти Східної Галичини в інтерпретаціях українських і польських науковців.

 

Посилання

Akty otnosyashiesya k istorii yuzhno-zapadnoj Rusi (1878) [Acts related to the history of South-Western Russia (1878)]. Vremennik Instituta Stavropigijskogo s mѢsyaceslovom na god 1878–Provisional of the Stavropegian Institute with the monastic word for the year 1878. Lvov: Iz tipografii Stavropigijskogo Instituta, 127–136 [in Russian].

Arkusha, O., & Mudryi, M. (2014). Istorychni doslidzhennia v intelektualnykh ta politychnykh kontekstakh pidavstriiskoi Halychyny [Historical research in the intellectual and political contexts of Sub-Austrian Galicia]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna –Bulletin of Lviv University. Historical series, 50, 19–41 [inUkrainian].

Vozniak, M. (1912). Prosvitni zmahannia halytskykh Ukraintsiv v 19 vitsi (do 1850 r.). Narysy [Educational competitions of Galician Ukrainians in the 19th century (before 1850). Essays]. Lviv: Nakl. Tov-va «Prosvita»[inUkrainian].

Haliv, M. (2018). Ukrainskyi istoryko-pedahohichnyi naratyv (seredyna ХIХ – kinets ХХ st.): epistemolohichni zasady [Ukrainian historical and pedagogical narrative (mid-19th – late 20th centuries): epistemological foundations]. Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka [inUkrainian].

Golovackij, Ya. F. (1863). Poryadok Shkolnyj ili Ustav Stavropigijskoj shkoly v LvovѢ 1586 goda [Order of the School or Statute of the Stavropygius School in Lviv in 1586]. Galichanin. Literaturnyj sbornik izdavaemyj Yakovom Fedorovichem Golovackim i Bogdanom AndrѢevym DѢdickim–Galician Literary collection published by Yakov Fedorovych Holovatsky and Bohdan Andreev DѢdytsky. Lvov : Tipom Instituta Stavropigijskogo. Kniga I. Vypusk II, 69–78 [inUkrainian].

Hurzhii, I. O., Kalenychenko, P. M., Kasymenko, O. K., Leshchenko, M. N., Los, F. Ye. Suprunenko, M. I., & Shevchenko, F. P. (red. kol). (1956). I. Ya. Franko yak istoryk. AN Ukrainskoi RSR. Instytut istorii [I. Ya. Franko as a historian. Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Institute of History]. Kyiv: Vydavnytstvo AN Ukrainskoi RSR [inUkrainian].

Dobryanskij, A. (1894). Institut dyakov i uchitelej dlya shkol narodnyh, seminaria i uchilisha v Peremyshli (iz Peremyshlyanina na g. 1852) [Institute of deacons and teachers for folk schools, seminaries and schools in Przemyśl (from Przemyślyanyn in 1852)]. Ioann Snegurskij, ego zhizn i deyatelnost v Galickoj Rusi. Sochinenie Yustina Zhelehovskogo–John Snegursky, his life and activities in Galician Rus'. The composition of Yustin Zhelehovsky. Lvov: Tipom i nakladom Stavropigijskogo Instituta, 149–152 [inUkrainian].

Z.[Zubrytskyi M.] (1894). Z nashoho shkilnytstva [From our schooling]. Dilo– Dilo, 8(20), 9(21) chervnia [inUkrainian].

Z[ubpyts]kii, M. (1900a). Kartyna do istorii shkilnytstva v Halychyni na pochatku XIX viku [A picture of the history of schooling in Galicia at the beginning of the 19th century]. Dilo–Dilo, 21 sichnia (2 liutoho) [inUkrainian].

Z[ubryts]kii, M. (1900b). Do istorii ruskoho shkilnytstva v 1848 rotsi [To the history of Russian schooling in 184]. Dilo–Dilo, 11 (24) travnia [inUkrainian].

Kmit, Yu. (1909). Narodna silska shkola v Halychyni v rr. 1810–1824 [People's village school in Galicia in 1810–1824]. Ukrainsko-ruskyi arkhyv. Vydaie istorychno-filosofichna sektsiia Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka. T. IV: Materiialy do istorii halytsko-ruskoho shkilnytstva XVIII i ХІХ vv.–Ukrainian-Russian archive. Published by the historical and philosophical section of the Shevchenko Scientific Society. Volume IV: Materials for the history of Galician-Russian schooling in the 18th and 19th centuries(Vydani pid redaktsiieiu Stefana Tomashivskoho). Lviv: Z drukarni NTSh, 10–101 [inUkrainian].

Korolko, A. (2002). Hromadsko-politychna ta naukova diialnist Antona Petrushevycha [Social, political and scientific activity of Anton Petrushevich]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Chernivtsi, 20 s. [inUkrainian].

Kravets, M. (1971). Ivan Franko – istoryk Ukrainy [Ivan Franko is a historian of Ukraine]. Lviv: Vyd-vo Lvivskoho un-tu [inUkrainian].

Krevetskyi, I. (1909). Materiialy do istorii ukrainskoho narodnoho shkilnytstva v Halychyni v 1830–1850 rr. [Materials for the history of Ukrainian folk schooling in Galicia in 1830–1850]Ukrainsko-ruskyi arkhyv. Vydaie istorychno-filosofichna sektsiia Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka. T. IV: Materiialy do istorii halytsko-ruskoho shkilnytstva XVIII i ХІХ vv.–Ukrainian-Russian archive. Published by the historical and philosophical section of the Shevchenko Scientific Society. Volume IV: Materials for the history of Galician-Russian schooling in the 18th and 19th centuries(Vydani pid redaktsiieiu Stefana Tomashivskoho). Lviv: Z drukarni NTSh, 175–191 [inUkrainian].

Kutsyi, I. P. (2006). Ukrainska naukovo-istorychna dumka Halychyny (1830–1894 rr.): retseptsiia natsionalnoi istorii [Ukrainian scientific and historical thought of Halychyna (1830–1894): reception of national history]. Ternopil: Dzhura [inUkrainian].

Levytskyi, I. (1903). Pohliad na rozvii nyzshoho i vysshoho shkilnytstva v Halychyni v rr. 1772–1800 i rozvii rusko-narodnoho shkilnytstva v rr. 1801–1820 [A look at the development of lower and higher education in Galicia in 1772–1800 and the development of Russian-national education in 1801–1820]. Lviv: Nakladom NTSh [inUkrainian].

Materiialy do kulturnoi istorii Halytskoi Rusy XVIII i XIX viku, zibrani Mykh. Zubrytskym, Yur. Kmitom, Iv. Kobyletskym, Iv. E. Levytskym i Iv. Frankom, vydani pid redaktsiieiu Ivana Franka (1902) [Materials for the cultural history of Galician Rus of the 18th and 19th centuries, collected by Mykh. Zubrytskyi, Yur. Kmitom, Iv. Kobyletskyi, Iv. E. Levitskyi and Iv. Franko, published under the editorship of Ivan Franko (1902)]. Lviv: Nakl. NTSh [inUkrainian].

Matysiakevych, Z. (2002). Ukrainskyi istoryk Yakiv Holovatskyi [Ukrainian historian Yakiv Holovatskyi]. Lviv: Litopys.[inUkrainian].

Myron (Franko I.). (1893). K ystoryy prosveshchenyia v Halytsyy. Kyevskaia staryna [To the history of education in Galicia. Old Kiev]. T. 43. Kn. 10, 164 [inUkrainian].

Mishchuk, A. I. (2009). Hromadska ta naukova diialnist Yuliana Tselevycha (1843–1892 pp.)[Public and scientific activities of Julian Tselevich (pp. 1843–1892)]. Kosiv: Pysanyi Kamin [in Ukrainian].

Paventskyi, A. (1899). Pochatok i rozvii shkilnytstva na Rusy [The beginning and development of schooling in Russia]. Uchytel. Organ Ruskoho Tov. Pedagogichnoho–Teacher. Organ Ruskoy Tov. Pedagogical, Ch. 22, 337–344; Ch. 23, 353–359; 1900. Ch. 1, 2–6; Ch. 2, 17–22; Ch. 3, 38–42; Ch. 4, 57–61; Ch. 5, 68–69; Ch. 6, 83–87; Ch. 7, 97–101; Ch. 8, 13–116; Ch. 10, 145–148; Ch. 11, 161–164; Ch. 12, 184–187 [in Ukrainian].

Petrushevich, A. (1851). Slovickij zhenskij Monastyr Chinu Sv. Vasiliya V.[elikogo] i ego deivichoye vospitalishe. Kratkoe istoricheskoye izvestiye po gramotam i aktam togozhe Monastyrya sochinennoe [Slovitsky Women's Monastery of the Order of St. Vasiliy V.[elyky] and his secondary school. A brief historical report based on the charters and acts of the same monastery]. Zorya Galicka–Zorya Halytska, Ch. 13, 110–112; Ch. 14, 118–120; Ch. 15, 127–128 [inUkrainian].

Svientsitskyi, I. (1907). Z zhytia staroi shkoly [From the life of the old school]. Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni Shevchenka: naukova chasopys, prysviachena peredovsim ukrainskii istorii, filologii, etnografii vykhodyt u Lvovi shcho dva misiatsi pid redaktsiieiu Mykhaila Hrushevskoho–Notes of the Shevchenko Scientific Society: a scientific journal dedicated to the main aspects of Ukrainian history, philology, ethnography, published in Lviv every two months under the editorship of Mykhailo Hrushevskyi. Lviv, T. LXXVIII. Kn. IV. Miscellanea, 172–174 [in Ukrainian].

Svientsitskyi, I. (1909). Shkilna osvita dukhovnykh kandydativ v rr. 1756–1788 [School education of spiritual candidates in 1756–1788]. Ukrainsko-ruskyi arkhyv. Vydaie istorychno-filosofichna sektsiia Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka. T. IV: Materiialy do istorii halytsko-ruskoho shkilnytstva XVIII i ХIХ vv.– (Vydani pid redaktsiieiu Stefana Tomashivskoho). Lviv: Z drukarni NTSh, 1–9 [inUkrainian].

Smal, V. Z. (1962). Ivan Franko yak istoryk osvity [Ivan Franko as a historian of education]. Naukovi zapysky NPP URSR–, T. XX. Kyiv: Radianska shkola [inUkrainian].

Sozanskyi, I. (1909). Do istoryi narodnoho shkilnytstva v rr. 1821 – 1838. Zamitky y materyialy [To the history of national schooling in 1821 – 1838]. Uchytel. Organ Ruskoho Tovarystva Pedagogichnoho. Lviv, Ch. 10 i 11, 152–158; Ch. 12, 183–185; Ch. 13, 197–200; Ch. 14 i 15, 216–219; Ch. 16 i 17, 246–252; Ch. 18 i 19, 289– 295; Ch. 20 i 21, 319–324 [inUkrainian].

Sozanskyi, I. (1908). Oleksander Dukhnovych (Uhro-ruskyi avtor narodnykh uchebnykiv i publitsyst) [Oleksandr Dukhnovych (Hungarian-Russian author of folk textbooks and publicist)]. Uchytel. Organ Ruskoho tov.[arystva] pedagogichnoho–. Lviv, Ch. 9 i 10, 137–147; Ch. 11, 162–167; Ch. 12, 178–184 [inUkrainian].

Stynska, V. (2007). Systema shkilnytstva v Halychyni (kinets XIX – pochatok XX st.) [The system of schooling in Galicia (end of the 19th – beginning of the 20th century)]. Ivano-Frankivsk: Hostynets [inUkrainian].

Stuparyk, B. (1994). Shkilnytstvo Halychyny (1772–1939) [Education of Galicia (1772–1939)]. Ivano-Frankivsk: Prykarpatskyi universytet [inUkrainian].

Tomashivskyi, S. (1909a). Stan parokhiialnykh shkil v berezhanskim dekanati lvivskoi eparkhii v rr. 1843–1849 [The state of parochial schools in the Berezhan deanery of the Lviv diocese in 1843–1849]. Ukrainsko-ruskyi arkhyv. T. IV: Materiialy do istorii halytsko-ruskoho shkilnytstva XVIII i XIX vv. –Ukrainian-Russian archive. Published by the historical and philosophical section of the Shevchenko Scientific Society. Volume IV: Materials for the history of Galician-Russian schooling in the 18th and 19th centuries(Vydani pid redaktsiieiu Stefana Tomashivskoho). Lviv: Z drukarni NTSh, 151–174 [inUkrainian].

Tomashivskyi, S. (1909b). Stan parokhiialnykh shkil v kizlivskim dekanati lvivskoi eparkhii v rr. 1819–1827 [The state of parochial schools in the Kizliv deanery of the Lviv diocese in 1819–1827]. Ukrainsko-ruskyi arkhyv. T. IV: Materiialy do istorii halytsko-ruskoho shkilnytstva XVIII i ХIХ vv.–Ukrainian-Russian archive. Published by the historical and philosophical section of the Shevchenko Scientific Society. Volume IV: Materials for the history of Galician-Russian schooling in the 18th and 19th centuries(Vydani pid redaktsiieiu Stefana Tomashivskoho). Lviv: Z drukarni NTSh, 102–110 [inUkrainian].

Khalak, N. V. (1999). Naukova spadshchyna i hromadsko-politychna diialnist Stepana Tomashivskoho [Scientific heritage and social and political activity of Stepan Tomashivskyi].(Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv [inUkrainian].

Khronika ukrainsko-ruskoho Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka u Lvovi (1902) [Chronicle of the Ukrainian-Russian Scientific Society named after Shevchenko in Lviv (1902)]. Vyp. IV. Ch. 12. Lviv [inUkrainian].

Ts. (Tselevych Yu.) (1881). De-shcho pro nauku v zahal y pro halytsky shkoli za Iosyfa II / Ts. Shkolna chasopys [Something about science in general and about the Galician school under Joseph II / Ts. School journal]. Lvov, Ch. 11 (1 (13) chervnia), 81–82; Ch. 18 (15 (27) veresnia), 137–138; Ch. 19 (1 (13) zhovtnia), 145–146 [inUkrainian].

Shkilnytstvo narodne v Halychyni (1898) [Folk education in Galicia (1898)]. Uchytel. Organ Ruskoho Tovarystva Pedagogichnoho–Teacher. Body of the Russian Pedagogical Society. Lviv, Ch. 6, 85–91; Ch. 7, 99–104 [inUkrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-31

Номер

Розділ

Статті