ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІ ЦЕРКОВНІ МЕТРИКИ ЯК ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ТА ГЕНЕАЛОГІЇ ДО ШЛЯХЕТСЬКИХ РОДІВ ПРИКАРПАТТЯ (кінець XVIII – початок ХХ ст.)

Автор(и)

  • Ігор СМУТОК
  • Ярослав ЛИСЕЙКО

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.12/54.283577

Ключові слова:

метричні книги, шляхта Галичини, генеалогія, історичні джерела, історичне джерелознавство.

Анотація

Анотація. Мета дослідження – проаналізувати джерельний потенціал метричних книг з теренів Галичини через призму студій з генеалогії та історії шляхти Прикарпаття. Методологія дослідження оперта на принципах історизму й методів для дослідження з генеалогії та джерелознавства. Наукова новизна   уперше артикульовапроблематику використання метричних книг як історичного джерела для вивчення генеалогії та історії шляхти Прикарпаття. Висновки. Метричні книги греко-католицької церкви становлять чималий документальний комплекс. Охоплюючи період з кінця XVIII до середини ХХ ст., вони за умови доброї збреженості дають змогу реконструювати генеалогію шляхти у межах семи-восьми поколінь. За відсутності сповідальних списків, які збереглися для теренів Наддніпрянщин, метричні книги у Галичині залишаються чи не єдиним генеалогічним джерелом. Особливо це актуально для шляхти греко-католицького віровизнання, яка не була заможною і провадила простий спосіб життя, що нагадував селянський. Не будучи надто добре представленою в інших тогочасних документах, вона може бути об’єктом для генеалогічних студій лише за умови використання метричних книг. Рівень їхньої інформативності різниться. Це зумовлено не тільки збереженістю самих метрик, але й специфікою метричних записів (адже священники по-різному їх нотували); міграційними рухами; глибиною декласації та деградації окремих шляхетських родів.

 

Посилання

Borodenko, O. A. (2019). Metrychni knyhy yak dzherelo u vyvchenni shliubnosti druhoi polovyny ХVIII ‒ pershoi polovyny ХІХ stolittia: mozhlyvi doslidnytski ryzyky [Metric books as a source in the study of the marriage of the second half of the XVIII – the first half of the XIX century: possible research risks]. Universum istorii ta arkheolohii Unyversum ystoryy y arkheolohyy – Universum Historiae et Archeologiae The Universe of History and Archeology. Vol. 2 (27), Issue 2, 185–196 [in Ukrainian].

Huzenkov, S. H. (2005). Metrychni knyhy yak dzherelo z istorychnoi demohrafii Pivdennoi Ukrainy druhoi polovyny ХІХ – pochatku ХХ st. [Metric books as a source of historical demography of Southern Ukraine in the second half of the 19th and early 20th centuries] (Extended abstract of Candidate’s thesis). Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Zvorskyi, S.L. (2009) Metrychni knyhy: istoriia yikh vedennia ta terenakh Ukrainy ta zberihannia v derzhavnykh arkhivakh [Metric books: the history of their management in the territories of Ukraine and storage in state archives]. Zvedenyi kataloh metrychnykh knyh, shcho zberihaiutsia v derzhavnykh arkhivakh Ukrainy – Consolidated catalog of metric books stored in the state archives of Ukraine (Vol.1.). Kyiv, 7–19 [in Ukrainian].

Legun, Yu. (2005). Genealogy of the peasants of the Podilsk province: sources. [Genealogy of peasants of Podolsk province: sources]. Vinnytsia: O. Vlasyuk [in Ukrainian].

Lobko, N. (2010) Z istorii zaprovadzhennia metrychnykh knyh na ukrainskykh zemliakh [On the history of the introduction of metric books on Ukrainian lands]. Sumskyi istoryko-arkhivnyi zhurnal – Sumy historical archival journal. VIII–IХ, 159–164 [in Ukrainian].

Lobko, N.V. (2012). Osoblyvosti vykorystannia metrychnykh knyh tserkov pry provedenni henealohichnykh doslidzhen [Particular the use of metric books churches during genealogical research]. Sumskyi istoryko-arkhivnyi zhurnal – Sumy historical archival journal, XVІ–ХVІІ, 70–74 [in Ukrainian].

Mordvintsev, V. M. (1999). Меtrychni knyhy [Metric books.]. Visnyk Kyivskoho universytetu imeni T. Shevchenka. Istoriia – Bulletin of T. Shevchenko Kyiv University. History, 41, 12–15 [in Ukrainian].

Slyvka, L. (2014). Shliakhetske pokhodzhennia hreko-katolytskoho dukhovenstva Peremyshlskoi yeparkhii (ХІХ – 30-ti rr. ХХ st.) [Noble origin of Greco-Catholic clergy of Peremyshl’ (Przemyśl) diocese in in the period of ХІХ – 30th of ХХ of century]. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho Bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi Pastyr»: Zbirnyk naukovykh prats – Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk Theological University of the UGCC «Good Parson»: Collection of scientific works, 6, 150–156 [in Ukrainian].

APP, ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego [The State Archive in Przemyśl, Archives of the Greek Catholic Bishopric] [in Poland].

TsDIAUL ‒ Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi archiv Ukrainy, m. Lviv [Central State Historical Archives of Ukraine, Lviv] [in Ukrainian].

Rachwał, P. (2015) Księgi metrykalne z czasów zaboru austriackiego w archiwach parafialnych w Lubelskiem – regulacje prawne, stan zachowania [Record books from the time of the Austrian partition in the parish archives in Lubelskie – legal regulations, state of preservation]. Rocznik ubielskiego Towarzystwa Genealogicznego – Yearbook of the Lublin Genealogical Society, VІ, 153–325 [in Polish]

Ślusarek, K. (1994). Drobna szlachta w Galicji 1772 – 1848 [Petty nobility in Galicia 1772 – 1848]. Kraków: wyd. «Księgarnia Akademicka» [in Polish].

Ślusarek, K. (2017). Drobna szlachta w Galicji – problem tożsamości społecznej [Minor gentry in Galicia – the problem of social identity]. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 144 (2), 385–400 [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-31

Номер

Розділ

Статті