ІСТОРІЯ ОСВІТИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ АМВРОСІЯ АНДРОХОВИЧА (1879–1942)

Автор(и)

  • Сергій Оленич

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.11/53.273114

Ключові слова:

Амвросій Андрохович; історія освіти; Галичина; історіографія.

Анотація

Анотація. Мета статті – проаналізувати дослідження А. Андроховича з історії освіти й визначити головні засади наукових візій історика. Методологія дослідження базується на принципах історизму, обʼєктивізму, наукового критицизму, системності та верифікації, аналізу та синтезу. При цьому використовуються історико-порівняльний, історико-генетичний та історико-типологічний методи. Наукова новизна статті полягає у тому що фактично вперше аналізуються дослідження А. Андроховича з історії освіти та виокремлюються основні його візії. Висновки. Отже, дослідження А. Андроховича досі не були обʼєктом наукового зацікавлення історіографів. Праці історика, більшість яких опублікована у 1920–1930-ті рр., в основному присвячувалися минувшині закладів освіти, які відіграли роль інституційних центрів українського національного відродження кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Науковий стиль публікацій А. Андроховича характеризується, насамперед, ретельним опрацюванням історичних джерел та історіографії, а задеклароване ним прагнення представляти повноту досліджуваного предмета дає підстави вважати науковця прихильником позитивістської методології. У працях А. Андрохович виразно простежуються його національні візії, оцінка подій крізь призму україноцентричних маркерів. Дослідник засуджував полонізацію, негативно характеризував австрійську національну політику, однак підкреслював важливість залучення Галичини до західноєвропейського цивілізаційного простору. На історичні рефлексії А. Андроховича вплинули соціальні архетипи і досвід його професійної (педагогічної) діяльності. Перспективним напрямом подальших досліджень є написання інтелектуальної біографії А. Андроховича.

 

Посилання

Androkhovych, A. (1919). Ivan Lavrivskyi. Odyn z pioniriv ukrainskoho vidrodzhennia v Halychyni (1773–1820) [Ivan Lavrovsky. One of the pioneers of the Ukrainian revival in Galicia (1773–1820)]. Zapysky Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka – Notes of the Shevchenko Scien-tific Society, 128, 51–120. Lviv [in Ukrainian].

Androkhovych, A. (1921a). Lvivske «Studium ruthenum» [Lviv "Studium ruthenum"]. Zapysky Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka – Notes of the Shevchenko Scientific Society, 131, 123–195. Lviv [in Ukrainian].

Androkhovych, A. (1921b). Ivan Horbachevskyi, prymirnyi parokh Stavropihiiskoho bratstva (ur. 1743 † 1806) [Ivan Gorbachevskiy, exemplary pastor of the Stavropygian Brotherhood (b. 1743 † 1806)]. Zbirnyk Lvivskoi Stavropihii: Mynule i suchasne. Studii, zamitky, materiialy – Collection of Lviv Stavropygia: Past and Present. Studios, notes, mate-rials, 1, 55–98. Lviv [in Ukrainian].

Androkhovych, A. (1922). Lvivske «Studium ruthenum» [Lviv "Studium ruthenum"]. Zapysky Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka – Notes of the Shevchenko Scientific Society, 132, 185–217. Lviv [in Ukrainian].

Androkhovych, A. (1925a). Iz mynuloho akademichnoi gimnazii u Lvovi [From the past academic gymnasium in Lviv]. Ukrainska shkola: vydan-nia t-va «Uchytelska hromada» u Lvovi – Ukrainian school: publication of the "Uchitelska hromada" society in Lviv (Vol. 3 (34), Part 7–9 (49–51), pp. 15–23) [in Ukrainian].

Androkhovych, A. (1925b). Lvivske «Studium ruthenum» [Lviv "Studium ruthenum"]. Zapysky Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka – Notes of the Shevchenko Scientific Society, 136–137, 43–105. Lviv [in Ukrainian].

Androkhovych, A. (1927). Lvivske «Studium ruthenum» [Lviv "Studium ruthenum"]. Zapysky Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka – Notes of the Shevchenko Scientific Society, 146, 33–118. Lviv [in Ukrainian].

Androkhovych, A. (1929). Lvivske «Studium ruthenum» [Lviv "Studium ruthenum"]. Zapysky Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka – Notes of the Shevchenko Scientific Society, 150, 1–80. Lviv [in Ukrainian].

Androkhovych, A. (1930). Obrazky z istorii serednoho shkilnytstva v Halychyni v XVIII i XIX st. [Samples from the history of secondary schooling in Galicia in the 18th and 19th centuries]. Zapysky Naukovoho Tovarystva imeni Shevchenka. T. 100: Yuvileinyi zbirnyk na poshanu Akad. Kyryla Studynskoho. Ch. II: Pratsi istorychni – Notes of the Shevchenko Scien-tific Society. T. 100: Jubilee collection in honor of Acad. Kyril Studinsky. Part II: Historical works (pp. 289–310). Lviv [in Ukrainian].

Androkhovych, A. (1935). Videnske Barbareum. Istoriia korolivskoi Generalnoi hreko-katolytskoi Semynarii pry tserkvi sv. Varvary u Vidni z persho-ho periodu yii isnuvannia (1775–1784) [Vienna Barbareum. The history of the Royal General Greek Catholic Seminary at the Church of St. Bar-barians in Vienna from the first period of its existence (1775–1784)]. In Y. Slipyi (Comp.), Pratsi Hreko-Katolytskoi Bohoslovskoi Akademii u Lvovi. T. 1–2 (1): Hreko-katolytska Dukhovna Semynariia u Lvovi Lviv – Proceedings of the Greek-Catholic Theological Academy in Lviv. Vol. 1–2 (1): Greek-Catholic Theological Seminary in Lviv (pp. 42–213). Lviv [in Ukrainian].

Androkhovych, A. (1936). Istoriia hreko-katolytskoi Generalnoi Dukhovnoi Semynarii u Lvovi 1783–1810 [History of Greek Catholic of the General Theological Seminary in Lviv 1783–1810]. In Y. Slipyi (Comp.), Pratsi Hreko-Katolytskoi Bohoslovskoi Akademii u Lvovi. T. 3 (2): Hrekokatolytska dukhovna semynariia u Lvovi – Proceedings of the Greek-Catholic Theological Academy in Lviv. Vol. 3 (2): Greek-Catholic Theological Seminary in Lviv (pp. 61–505). Lviv: Biblos [in Ukrainian].

V. S. (1942, October 27). Amvrosii Androkhovych [Amvrosy Androhovych]. Krakivski visti – Krakow News, 239, p. 4. [in Ukrainian].

Haliv, M. (2018). Ukrainskyi istoryko-pedahohichnyi naratyv (seredyna XIX – kinets XX st.): epistemolohichni zasady [Ukrainian historical and pedagogical narrative (mid-19th – late 20th centuries): epistemological foun-dations]. Drohobych: Editorial and publishing department of Ivan Franko State University [in Ukrainian].

I. K. (Ivan Krypiakevych). (1942, November 15/16). Pamiati Amvroziia Androkhovycha [In memory of Amvroziy Androhovych]. Lvivski visti – Lviv News, 261, p. 2 [in Ukrainian].

Istorykovi Dukhovnoi Seminarii. Propovid Vsepreosv. Arkhiiepyskopa Yosyfa pry posviachenni nadhrobnyka bl. p. prof. Amvrosiia Androkhovycha 20. VI. 1943 [Historians of the Theological Seminary. Sermon of the Most Rev. Archbishop Yosif at the consecration of the tombstone approx. Mr. Prof. Amvrosiya Androhovycha 20. VI. 1943]. (1943, June 27/28). Lvivski visti – Lviv news, 142, p. 3 [in Ukrainian].

Orlevych, I. (2009). Lvivskyi Stavropihiiskyi instytut (1914–1925) [Lviv Stavropygian Institute (1914–1925)]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood, 18, 153–169 [in Ukrainian].

Romanenchuk, B. (Ed.). (1978). Yuvileina knyha Ukrainskoi akademichnoi himnazii u Lvovi: Na 100-richchia pershoho ukrainskoho ispytu zrilosty 1878–1978 [Jubilee book of the Ukrainian Academic Gymnasium in Lviv: On the 100th anniversary of the first Ukrainian matriculation exam 1878–1978]. Filadelfiia; Miunkhen [in Ukrainian].

Senytsia, P. (Comp.). (1973). Svitylnyk istyny. Dzherela do istorii ukrainskoi katolytskoi akademii u Lvovi 1928/29–1944 [The lamp of truth. Sources for the history of the Ukrainian Catholic Academy in Lviv 1928/29–1944]. (Part 1). Toronto; Chikago [in Ukrainian].

Senytsia, P. (Comp.). (1976). Svitylnyk istyny. Dzherela do istorii ukrainskoi katolytskoi akademii u Lvovi 1928/29–1944 [The lamp of truth. Sources for the history of the Ukrainian Catholic Academy in Lviv 1928/29–1944]. (Part 2). Toronto; Chikago [in Ukrainian].

Studynskyi, K. (1916). Lvivska dukhovna Semynariia v chasakh Markiiana Shashkevycha (1829–1843) [Lviv Theological Seminary during the time of Markiyan Shashkevich (1829–1843)]. Lviv: From the printing house of the Shevchenko Scientific Society [in Ukrainian].

Feloniuk, A. (2015). Androkhovych Amvrosii-Avrelii [Androhovych AmvrosiiAurelii]. Naukove tovarystvo imeni Shevchenka. Entsyklopediia: elektronna versiia – Shevchenko Scientific Society. Encyclopedia: electronic version. Kyiv, Lviv: Shevchenko Scientific Society, Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. Retrieved from http://encyclopedia.com.ua/search_articles.php?id=78 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Статті