КОЗАЦЬКЕ ПОВСТАННЯ 1625 року У ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ ст.

Автор(и)

  • Віталій Дубіна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.11/53.272631

Ключові слова:

козацьке повстання 1625 р.; Марко Жмайло; Куруківський договір; Річ Посполита; польська історична наука; історіографія.

Анотація

Анотація. Мета дослідження – вивчення особливостей зображення подій козацького повстання 1625 року на чолі із М. Жмайлом у працях польських дослідників, що працювали в кінці ХІХ століття й до початку ІІ Світової війни. Виявити особливості підходів істориків до історичних подій в залежності від їх приналежності до певних історичних шкіл та симпатії до різних політичних ідеологій. Методологія дослідження базується на принципах історизму, об’єктивізму, наукового критицизму, системності та верифікації, аналізу та синтезу. Використовувались спеціально-історичні методи, такі як історико-генетичний, історико-порівняльний та історико-типологічний. Наукова новизна статті полягає у першому у вітчизняних історіографічних дослідженнях спеціальному вивченню образу подій козацького повстання 1625 р. та оцінок Куруківського договору у працях польських істориків, що займалися науковою діяльністю з кінця ХІХ ст. до 1939 р. Висновки. Козацьке повстання 1625 р. на чолі із Марком Жмайлом отримало доволі різнобічне висвітлення у працях польських дослідників, що працювали з кінця ХІХ ст. і до початку ІІ Світової війни. Вчені вбачали його причину в посиленні козацтва після Хотинської війни й формуванню із них незалежної сили, що вела самостійну зовнішньополітичну діяльність. Зокрема козацтво активно здійснювало військові походи на турецькі володіння й цим чинило шкоду мирному існуванню Речі Посполитої. Інші ж дослідники, які вбачали у козаках втілення варварських інстинктів українського народу, вважали  усі їх дії, а також сам виступ 1625 р., проявом їх руйнівної сутності, що бажала лише грабувати та вбивати. Куруківську угоду, якою завершилось козацьке повстання, вчені здебільшого бачили підґрунтям для майбутніх виступів, адже вона, у їх розумінні, насправді не врегульовувала відносини між козацтвом та владою. Таким чином договір історики розглядали втіленням недовершеності польської політики того часу в Україні, нездатності влади на рішучі кроки. У висвітленні подій 1625 р. у працях багатьох польських дослідників проглядаються впливи історичних міфів, через призму яких поляки бачили як козацтво, так і увесь український народ.

Посилання

Hrynevych, T. (2012). Ukrayinske kozatstvo v dyskusiyakh polskykh istorykiv mizhvoyennoho periodu [Ukrainian Cossacks in the discussions of Polish historians of the interwar period]. Khronika 2000. Vyp. 3 (93): Ukrayina – Polshcha: dialoh u prodovzh tysyacholit – Chronicle 2000. Issue 3 (93): Ukraine – Poland: a dialogue for thousands of years (pp. 315–328). Kyyiv: Fond spryyannya rozvytku mystetstv [in Ukrainian].

Ruda, O. (2008). Ukrayinske kozatstvo v interpretatsiyi polskykh istorykiv kintsya XIX – pershoyi tretyny XX stolittya [Ukrainian Cossacks in the interpretation of Polish historians of the late nineteenth – first third of the twentieth century]. Lviv: Instytut ukrayinoznavstva im. I. Krypya-kevycha NAN Ukrayiny [in Ukrainian].

Antonów, M. (1929). Rola Stanisława Koniecpolskiego w przygotowaniu komisji kurukowskiej z 1625 roku [The role of Stanisław Koniecpolski in the preparation of the Kurukowska commission of 1625]. Lwów: Nakładem Seminarjum Historji Polski Uniw. J.K. [in Polish].

Bobrzyński, M. (1927). Dzieje Polski w zarysie [History of Poland in outline]. (Vol. 2). Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź; Paryż; Poznań; Wilno; Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa [in Polish].

Jabłonowski, A. (1921). Historya Rusi południowej do upadku Rzeczypospolitej Polskiej [The history of southern Ruthenia until the fall of the Re-public of Poland]. Kraków: Akademia Umiejętności [in Polish].

Konopczyński, W. (1936). Dzieje Polski Nowożytnej [The History of Modern Poland]. (Vol. I). Warszawa; Kraków; Łódź; Poznań; Wilno; Zakopane: Skład Główny u Gebethnera i Wolffa [in Polish].

Korzon, T. (1912). Dzieje wojen i wojskowości w Polsce. Epoka przedrozbiorowa [History of wars and military in Poland. Pre-Partition Era]. Kra-ków: Nakładem Akademii Umiejętności [in Polish].

Lewicki, A. (1923). Zarys Historji Polski [Outline of Polish History]. Warszawa; Kraków; Lublin: Nakładem Gebethnera i Wolffa [in Polish].

Mądzik, M. (1996). Kozackie wojny w polskiej historiografii przełomu XIX i XX w. [Cossack Wars in Polish historiography at the turn of the 19th and 20th centuries]. Kozatski viyny XVII stolittya v istorychniy svidomosti polskoho ta ukrayinskoho narodiv – The Cossack Wars of the 17th century in the historical consciousness of the Polish and Ukrainian peoples (pp. 213–224). Lviv; Lublin [in Polish].

Piątkowski, L. (1996). Wojny polsko-kozackie XVII w. w historiografii polskiej okresu międzywojennego (1918–1939) [Polish-Cossack wars of the 17th century in Polish historiography of the interwar period (1918–1939)]. Kozatski viyny XVII stolittya v istorychniy svidomosti polskoho ta ukrayinskoho narodiv – The Cossack Wars of the 17th century in the historical consciousness of the Polish and Ukrainian peoples (pp. 225–245). Lviv; Lublin [in Polish].

Rawita-Gawroński, F. (1923). Kozaczyzna ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do końca XVIII w. [Ukrainian Cossacks in the Republic of Poland until the end of the 18th century]. Warszawa [in Polish].

Smoleński, W. (1921). Dzieje narodu polskiego [The history of the Polish nation]. Warszawa; Kraków; Lublin; Łódź: Nakładem Gebethnera i Wolffa [in Polish].

Stępnik, A. (1998). Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie w syntezach i podręcznikach dziejów ojczystych okresu porozbiorowego 1795–1918 [Ukrai-ne and Polish-Ukrainian relations in syntheses and textbooks of home-land history of the post-partition period 1795–1918]. Lublin: UMCS [in Polish].

Szujski, J. (1889). Historyi Polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście [The history of Poland concisely told in twelve books]. Warszawa: Księgarnia Gebethneda i Wolffa [in Polish].

Tomkiewicz, W. (1930). Powstanie kozackie w roku 1930 [Cossack uprising in 1930]. Przegląd Powszechny – Universal Review, 187, 104–128 [in Polish].

Tomkiewicz, W. (1939). Kozaczyzna ukrainna [Ukrainian Cossacks]. Lwów: Państwowe Wadawnictwo Książek Szkolnych [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Статті