ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ РОБІТНИЦТВА ДРОГОБИЧЧИНИ У ПЕРШІ ПІСЛЯВОЄННІ РОКИ (1945–1950)

Автор(и)

  • Микола Галів
  • Олександра Свйонтик
  • Михаїл Гранд

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.11/53.272630

Ключові слова:

робітництво; повсякденне життя; Дрогобицька область; соціальні процеси; побут.

Анотація

Анотація. Мета статті – представити результати дослідження повсякденного життя робітництва Дрогобицької області УРСР у 1945–1950 рр. Методологія дослідження спирається на принципи науковості, історизму, системності, авторської об՚єктивності, а також на використання загальнонаукових методів (індукції та дедукції, аналізу і синтезу) та спеціально історичних методів (історико-системний, історико-генетичний, історико-типологічний). Наукова новизна полягає у тому, що уперше на основі маловідомих джерел представлено повсякденне життя робітництва Дрогобицької області УРСР у 1945–1950 рр. Висновки. У результаті дослідження з’ясовано, що, повсякденне життя робітництва Дрогобиччини у перші повоєнні роки характеризувалося вкрай незадовільними матеріально-побутовими і соціальними умовами. Карткова система, яка діяла до 1947 р., не враховувала навіть мінімальні потреби робітників, на утриманні яких були родини з кількох осіб. Заробітна плата коливалася від 200 до 900 крб., однак 20–30 % грошових доходів робітників спрямовувалося на оплату податків, державних позик, виплату грошових штрафів за невиконання норм виробітку тощо. Продуктовий кошик робітника обмежувався переважно картоплею і поганої якості чорним хлібом. Умови проживання міських робітників були нужденними, дещо кращим виявилося становище сільських робітників. Однак останні, володіючи земельними ділянками, змушені були сплачувати натуральні і грошові податки. Робітництво було об’єктом індоктринаційних зусиль компартії, комсомолу і профспілкових організацій. Політика радянського режиму щодо робітництва, зазвичай викликала осуд робітників, частина з яких симпатизувала українському визвольному рухові (ОУН і УПА), але ніколи не наважувалася на відкриті протести.

Посилання

Andriushchenko, E., & Kahanov, Yu. (2022). Materialno-pobutovi umovy zhyttia meshkantsiv Zakhidnoi Ukrainy u spetspovidomlenniakh radianskykh orhaniv derzhavnoi bezpeky (1946–1953) [Material living condi-tions of residents of Western Ukraine in special reports of Soviet state security agencies (1946–1953)]. In V. Ilnytskyi (Ed.), Zakhidni zemli Ukrainy u pershi pisliavoienni roky (1944–1953): povsiakdenne zhyttia: kolektyvna monohrafiia – Western Lands of Ukraine in the First Post-War Years (1944–1953): Everyday Life: Collective Monograph (pp. 337–348). Riga, Latvia: "Baltija Publishing" [in Ukrainian].

Vronska, T. (1998). Diia kartkovoi systemy v Ukraini u voienni ta povoienni roky (1941–1947) [The Operation of the Card System in Ukraine in the War and Post-War Years (1941–1947)]. Storinky voiennoi istorii: zbirnyk naukovykh prats – Pages of Military History: Collection of Scientific Works, 2, 156–169 [in Ukrainian].

Haliv, M., Ilnytska, N., & Grand, M. (2022). Povsiakdenne zhyttia naselennia Drohobychchyny (1947‒1948): nove dokumentalne svidchennia [Everyday Life of the Population of Drohobychchyna (1947‒1948): New Documentary Evidence]. In V. Ilnytskyi (Ed.), Zakhidni zemli Ukrainy u pershi pisliavoienni roky (1944–1953): povsiakdenne zhyttia: kolektyvna monohrafiia – Western Lands of Ukraine in the First PostWar Years (1944–1953): Everyday Life: Collective Monograph (pp. 183–242). Riga, Latvia: "Baltija Publishing" [in Ukrainian].

HDA SBU – Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy [Branch State Archive of the Security Service of Ukraine].

Danylenko, V.M. (Ed.). (2010). Povoienna Ukraina: narysy sotsialnoi istorii (druha polovyna 1940-kh – seredyna 1950-kh rr.) [Postwar Ukraine: essays of social history (second half of the 1940s – mid-1950s). (Vol. 1 (1–2). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V., Hrynyk, L., & Kantor, N. (2022). Povstanske povsiakdennia u voiennykh realiiakh (1944–1950-i rr.): vybrani pytannia [Rebel Everyday Life in Wartime Realities (1944–1950s): Selected Issues]. In V. Ilnytskyi (Ed.), Zakhidni zemli Ukrainy u pershi pisliavoienni roky (1944–1953): povsiakdenne zhyttia: kolektyvna monohrafiia – Western Lands of Ukraine in the First Post-War Years (1944–1953): Everyday Life: Collective Monograph (pp. 94–115). Riga, Latvia: "Baltija Publishing" [in Ukrainian].

Isaikina, O. (2006). Pobut ta dozvillia miskoho naselennia Ukrainy v povoiennyi period (1945–1955 rr.) [Life and Leisure of the Urban Population of Ukraine in the Post-War Period (1945–1955)]. (Extended abstract of Candidate՚s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Isaikina, O. (2010). Pobut miskoho naselennia Ukrainy v povoiennyi period (1945–1955 rr.) [Life of the Urban Population of Ukraine in the Post-War Period (1945–1955)]. Istoriia povsiakdennosti: teoriia i praktyka: materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 14–15 travnia 2010 r.) – History of Everyday Life: Theory and Practice: Proceeding of the All-Ukrainian Scientific Conference (PereyaslavKhmel-nytskyi, May 14–15, 2010). (pp. 181–184). Pereiaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Kovpak, L. (2003). Sotsialno-pobutovi umovy zhyttia naselennia v II-y polovyni XX st. (1945–2000 rr.) [Social and household living conditions of the population in the second half of the 20th century (1945–2000)]. Kyiv [in Ukrainian].

Koliastruk, O.A. (2012). Povsiakdenne zhyttia ukrainskoho suspilstva u pershi povoienni roky (1944–1947) [Everyday Life of Ukrainian Society in the First Post-War Years (1944–1947)]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Istoriia – Scientific notes of Mykhailo Kotsyubynskyi Vinnytsia Sta-te Pedagogical University. Series: History, 20, 131–136 [in Ukrainian].

Narodne hospodarstvo. (1956). Narodne hospodarstvo Drohobytskoi oblasti. Statystychnyi zbirnyk [National economy of Drohobychregion. Statistical collection]. Drohobych: Drohobytske oblasne vydavnytstvo [in Ukrainian].

Popp, R. (2016). Sotsialni transformatsii v Drohobytskii oblasti (1944–1953 rr.) [Social Transformations in the Drohobych Region (1944–1953)]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Current Issues of Humanitarian Sciences, 16, 94–103 [in Ukrainian].

Popp, R. (2017). Hazeta «Radianske slovo» yak dzherelo vyvchennia povsiakdennia naselennia Drohobychchyny (za materialamy 1950 roku) [The Newspaper "Soviet Word" as a Source of Studying the Population՚s Everyday Life of Drohobych Region (based on materials from 1950)]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk – Drohobych Local History Collec-tion, XIX–XX, 473–481 [in Ukrainian].

Sviontyk, O., & Haliv, M. (2021). Povsiakdenni aspekty shkilnytstva na Drohobychchyni v 1947–1948 r.: nove dokumentalne svidchennia [Everyday Aspects of Schooling in Drohobych Region in 1947–1948: New Docu-mentary Evidence]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Current Issues of Humanitarian Sciences, 44 (1), 4–12 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Статті