КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ НІКОЛАЄ ЙОРГИ (НА ПРИКЛАДІ ВІЗИТУ ДО ПОЛЬЩІ 1924 р.)

Автор(и)

  • Віталій ТЕЛЬВАК Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Ukraine, Україна
  • Вікторія ТЕЛЬВАК
  • Володимир НАКОНЕЧНИЙ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.11/53.268670

Ключові слова:

Н. Йорга, культурна дипломатія, Польща, польсько-румунська співпраця, рецепція.

Анотація

Метою статті є зʼясування особливостей культурної дипломатії Н. Йорги на прикладі його візиту до Другої Речі

Посполитої у червні 1924 р. Методологічне підґрунтя становить міждисциплінарний підхід. Особливий акцент зроблено на структурно-функціональному системному аналізі історіографічних фак-тів і порівняльно-історичному методі, виходячи з принципів обʼєк-тивності й історизму. У дослідженні було також використано методи періодизації, класифікації і типологізації. Наукова новизна статті полягає у спробі комплексної реконструкції візиту Н. Йорги до Польщі в червні 1924 р. Висновки. Як довело проведене дослі-дження, візит М. Йорги до Польщі в червні 1924 р. засвідчив його щиру відданість ідеї польсько-румунської співпраці та послідов-ність у її реалізації. Адже втративши на деякий час лідерство у румунському політичному таборі, він надалі продовжував втілю-вати свої переконання про вагомість для західної цивілізації міцного міждержавного союзу двох сусідніх народів за допомогою більш звичного для нього інструментарію культурної дипломатії. Як знаємо, ці заходи виявилися успішними, адже Румунія та Польща про-тягом міжвоєнного часу послідовно посилювали співпрацю у різних сферах. У цьому процесі М. Йорга відігравав помітну роль не лише як публічний інтелектуал, але й як державний діяч, особливо в роки свого премʼєрства. Проведене дослідження також сигналізує про потребу подальшого ретельного опрацювання східноєвропейських архівних колекцій для зʼясування багатьох наразі малознаних нюансів творчої біографії видатного історика, в якій її польські сюжети повинні зайняти належне їм важливе місце.

Біографія автора

Віталій ТЕЛЬВАК, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Ukraine

DALO – Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti [State Archives of Lviv Region] [in Ukrainian].

Bledrzycki, E. (1924). Z pobytu prof. Jorgi we Lwowie [From life of Prof. Iorga in Lviv]. Słowo PolskiePolish word, 174, s. 5. [in Polish].

Bułhak, H. (1973). Próby przekształcenia sojuszu wojskowego z Rumunią w trójstronne przymierze polsko-rumuńskie w latach 1923-1924 [Attempts to transform a military alliance with Romania tripartite Polish-Romanian union in 1923–1924]. Przegląd HistorycznyHistorical Overview, LXIV, 3, 519-528. [in Polish].

  1. F. Z. (1924a). Nasz przyjaciel rumuński [Our Romanian camrade]. ŚwiatWorld, 25, s. 4–3. [in Polish].
  2. F. Z. (1924b). Wykłady prof. Jorgi [Lectures of Prof. Iorga]. Kurjer Warzawski – Warsaw Courier, 165 (wydanie wieczorne), s. 3. [in Polish].

Iorga, M. (1924a). Polska a Rumunja. Wspomnienia z preszłości i wskazania na pryszłość [Poland and Romania. Memories from the past and recommendations for the future]. Przegląd WspółczesnyContemporary Review, 26, s. 5–25. Imprint. [in Polish].

Iorga, M. (1924b). Sojusz Polsko-Rumuński [Polish-Romanian Union]. RzeczpospolitaСommonwealth, 157, s. 1. [in Polish].

Listy z Ruminji [Letters from Romania]. (1924). Kurjer Warzawski – Warsaw Courier, 167, s. 5–6. [in Polish].

Odczyt profesora Mikołaja Jorgi z Bukaresztu [Lectures of Professor Nicolae Iorga from Bucharest]. (1924). Kurjer Lwowski – Lviv Courier, 141, s. 5. [in Polish].

Odczyty prof. Jorgi [Readings by Prof. Iorga]. (1924a). Dzennik Wileński – Vilnius daily newspaper, 132, s. 3. [in Polish].

Odczyty prof. Jorgi [Lectures of Prof. Iorga]. (1924b). Kurjer Warzawski – Warsaw Courier, 160-161, s. 9. [in Polish].

Odlożenie odczytu prof. Jorgi [Postponement of lectures of Prof. Iorga]. (1924). Kurjer Warzawski – Warsaw Courier, №  162 (wydanie wieczorne), s. 4. [in Polish].

Piskurewicz, J. (1994). Kontakty naukowe polsko-rumuńskie 1918-1939 [Scientific polish-romanian contacts 1918–1939]. Analecta, 3/1 (5), 109 122. [in Polish].

Prof. Dr. N. Jorga w Poznaniu [Prof. Dr. N. Iorga in Poznan]. (1924). Dzennik Poznański – Poznan daily newspaper, 140, s. 2–3. [in Polish].

Prof. Iorga w Warszawie [Prof. Dr. Iorga in Warsaw]. (1924). Rzeczpospolita – Republic, 156, s. 5. [in Polish].

Prof. Jorga w Poznaniu [Prof. Iorga in Poznan]. (1924). Kurjer Poznański – Poznan Courier, 139, s. 4. [in Polish].

Prof. Jorga we Lwowie [Prof. Iorga in Lviv]. (1924). Kurjer Lwowski – Lviv Courier, 142, s. 4. [in Polish].

Prof. Jorga z Bukaresztu we Lwowie [Prof. Iorga from Bucharest in Lviv]. (1924). Kurjer Lwowski – Lviv Courier, 141, s. 4. [in Polish].

Prof. Mikołaj Iorga w Krakowie [Prof. Nicolae Iorga in Krakow]. (1924). Czas – Time, 138, s. 2. [in Polish].

Przyjazd wybitnego uczonego rumuńskiego do Krakowa [Visit of the great Romanian scientist to Krakow] (1924). Nowy dziennik – New daily newspaper, 135, s. 5. [in Polish].

Starszy Hist. (1924). Kartki rumuńskie [Romanian cards]. Kurjer Lwowski – Lviv Courier, 141, s. 3. [in Polish].

Święto nauki polskiej. Doroczne posedzenie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie [The holiday of Polish Science. Yearly assessment of the Polish Academy of Science in Krakow]. (1924). Ilustrowany kuryer codzienny – Daily illustrated courier, 166, s. 6. [in Polish].

Посилання

DALO – Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti [State Archives of Lviv Region] [in Ukrainian].

Bledrzycki, E. (1924). Z pobytu prof. Jorgi we Lwowie [From life of Prof. Iorga in Lviv]. Słowo Polskie – Polish word, 174, p. 5 [in Polish].

Bułhak, H. (1973). Próby przekształcenia sojuszu wojskowego z Rumunią w trójstronne przymierze polsko-rumuńskie w latach 1923–1924 [Attempts to transform a military alliance with Romania tripartite Polish-Romanian union in 1923–1924]. Przegląd Historyczny – Historical Overview, LXIV, 3, 519–528 [in Polish].

E. F. Z. (1924a). Nasz przyjaciel rumuński [Our Romanian camrade]. Świat – World, 25, s. 3–4 [in Polish].

E. F. Z. (1924b). Wykłady prof. Jorgi [Lectures of Prof. Iorga]. Kurjer Warzawski – Warsaw Courier, 165 (wydanie wieczorne), p. 3 [in Polish].

Iorga, M. (1924a). Polska a Rumunja. Wspomnienia z preszłości i wskazania na pryszłość [Poland and Romania. Memories from the past and recommendations for the future]. Przegląd Współczesny – Contemporary Review, 26, pp. 5–25. Imprint [in Polish].

Iorga, M. (1924b). Sojusz Polsko-Rumuński [Polish-Romanian Union]. Rzeczpospolita – Сommonwealth, 157, p. 1 [in Polish].

Listy z Ruminji [Letters from Romania]. (1924). Kurjer Warzawski – Warsaw Courier, 167, pp. 5–6 [in Polish].

Odczyt profesora Mikołaja Jorgi z Bukaresztu [Lectures of Professor Nicolae Iorga from Bucharest]. (1924). Kurjer Lwowski – Lviv Courier, 141, p. 5 [in Polish].

Odczyty prof. Jorgi [Readings by Prof. Iorga]. (1924a). Dzennik Wileński – Vil-nius daily newspaper, 132, p. 3 [in Polish].

Odczyty prof. Jorgi [Lectures of Prof. Iorga]. (1924b). Kurjer Warzawski – Warsaw Courier, 160–161, p. 9 [in Polish].

Odlożenie odczytu prof. Jorgi [Postponement of lectures of Prof. Iorga]. (1924). Kurjer Warzawski – Warsaw Courier, 162 (wydanie wieczorne), p. 4 [in Polish].

Piskurewicz, J. (1994). Kontakty naukowe polsko-rumuńskie 1918–1939 [Scientific polish-romanian contacts 1918–1939]. Analecta, 3/1 (5), 109–122 [in Polish].

Prof. Dr. N. Jorga w Poznaniu [Prof. Dr. N. Iorga in Poznan]. (1924). Dzennik Poznański – Poznan daily newspaper, 140, pp. 2–3 [in Polish].

Prof. Iorga w Warszawie [Prof. Dr. Iorga in Warsaw]. (1924). Rzeczpospolita – Republic, 156, p. 5 [in Polish].

Prof. Jorga w Poznaniu [Prof. Iorga in Poznan]. (1924). Kurjer Poznański – Poz-nan Courier, 139, p. 4 [in Polish].

Prof. Jorga we Lwowie [Prof. Iorga in Lviv]. (1924). Kurjer Lwowski – Lviv Courier, 142, p. 4 [in Polish].

Prof. Jorga z Bukaresztu we Lwowie [Prof. Iorga from Bucharest in Lviv]. (1924). Kurjer Lwowski – Lviv Courier, 141, p. 4 [in Polish].

Prof. Mikołaj Iorga w Krakowie [Prof. Nicolae Iorga in Krakow]. (1924). Czas – Time, 138, p. 2 [in Polish].

Przyjazd wybitnego uczonego rumuńskiego do Krakowa [Visit of the great Ro-manian scientist to Krakow]. (1924). Nowy dziennik – New daily newspaper, 135, p. 5 [in Polish].

Starszy Hist. (1924). Kartki rumuńskie [Romanian cards]. Kurjer Lwowski – Lviv Courier, 141, p. 3 [in Polish].

Święto nauki polskiej. Doroczne posedzenie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie [The holiday of Polish Science. Yearly assessment of the Polish Academy of Science in Krakow]. (1924). Ilustrowany kuryer codzienny – Daily illustrated courier, 166, p. 6 [in Polish].

Telvak, V., & Ilnytskyi, V. (2018). Mykhailo Hrushevsky and Nicolae Iorga: scholarsʼ struggle over the national history. Codrul Cosminului, XXIV, 1, 53–64 [in English].

Teodorescu, B. (1976). Nicolae Iorga. 1871–1940. Bucureşti [in Romanian].

Uczeni zagraniczni w kamienicy Baryczków [Foreign scientists in the Barychkiv Palace]. (1924). Kurjer Warzawski – Warsaw courier, 165 (dodatek poranny), p. 3 [in Polish].

Wędkiewicz, S. (1924). Mikołaj Iorga. Przegląd Współczesny – Contemporary Review, 26, pp. 1–10. Imprint [in Polish].

Wykłady Prof. Jorgi [Lectures of Prof. Iorga]. (1924). Kurjer Poznański – Poznan Courier, 140, p. 6 [in Polish].

Zalplachta, J. (1924). Odczyt prof. Jorgi [Reading by Prof. Iorga]. Kurjer Warzawski – Warsaw courier, 166 (wydanie wieczorne), p. 6 [in Polish].

А. Вr. (1924). Z sali odczytowej (Prof. M. Jorga: «Natura i Sztuka w Rumunji») [From the lecture hall]. Rzeczpospolita – Сommonwealth, 163, p. 4 [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Статті