ВІЗИТАЦІЙНИЙ ОПИС ПАРАФІЯЛЬНОГО ХРАМУ СВЯТОГО ФИЛИПА МІСТА САМБІР (1773)

Автор(и)

  • Юрій СТЕЦИК Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Ukraine, Ukraine
  • Оксана ЦМОКАНИЧ
  • Єлизавета-Параскевія ЯЦУЛА

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.11/53.268615

Ключові слова:

візитація; храм; парафія; парох; парафіяни.

Анотація

Мета дослідження – визначити інформаційний потенціал протоколу візитації для висвітлення історії та культури храму. Методологія дослідження побудована на джерелознавчій

критиці церковної документації, яка супроводжується зіставленням статистично-описових відомостей із нормативними актови-ми документами. Наукова новизна полягає у представленні деталь-ного опису парафіяльного храму Святого Филипа, який не зберігся до нашого часу, однак був знаним осередком розвитку місцевої укра-їнської духовної культури. Висновки. Через відсутність фундацій-ної документації не можемо встановити точного часу побудови храму. Вже навіть у кінці XVIII ст. було втрачено первинну доку-ментацію, що дало підставу делегованому візитаторові ствер-джувати про давність його побудови. Та й загалом відсутність повного комплексу документації місцевої парафіяльної канцелярії створює суттєві труднощі у відтворенні історії побудови та функціонування храму і парафії при ньому. Тільки поодинокі фраг-ментарні згадки про церкву в актових книгах світських установ дають змогу епізодично насвітлити основні етапи її розвитку: за-снування парафії (XVI ст.), перехід до унії (1691), двічі урядування лаврівського чернецтва (1. кінець XVIІ ст., 2. 60-ті рр. XVIІІ ст.), приєднання до самбірського катедрального собору (70-ті рр. XVIІІ ст.), ліквідація (90-ті рр. XVIІІ ст.). Детальніші описи зовніш-нього та внутрішнього вигляду храму подає єпархіальний візита-тор за 1773 р. З його описів, перед нами постає давній деревʼяний храм, хрестоподібної форми, тільки із однією центральною банею. Церква складалася із трьох традиційних частин: бабинця, нави та великого вівтаря. У середній частині церкви (наві) по обидва боки (північному і південному) розміщувалися дві каплиці, де було по кілька бічних вівтарів із антимінсами. Очевидно, що на цих вівта-рях відправлялися літургії на честь певних церковних свят. Прикрашали храм давні ікони та іконостас. Для відправлення літургій використовувалася як давня православна богослужбова літера-тура, так і нові унійні видання. Біля церкви споруджено деревʼяну дзвіницю, а навколо храму був обгороджений цвинтар. Через свою давність храм поступово занепадав, а із побудовою поруч нового катедрального собору втратив значення і був демонтований.

Біографія автора

Юрій СТЕЦИК, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Ukraine

Holubets, M. (1927). Lavriv (Istoryko-arkheolohichna studiia) [Lavriv (Historical and Archaeological Studio)]. Zapysky ChSVV – Annals of OSBM. (vol. II. vyp.1–4) (pp. 30–69). Zhovkva: Misioner. [in Ukraine].

Zahaiska, O. (1997). Istoriia sambirskoi tserkvy [The history of the Sambir church]. Sakralne mystetstvo Boikivshchyny – Sacred art of Boikivshchyna, (pp/ 40-42). Drohobych: Vymir. [in Ukraine].

Kobilnyk, V. (1937). Istoriia Sambirskoi tserkvy [The history of the Sambir church]. Sambir. [in Ukraine].

Lukan, R. (2007). Vasyliiany v Sambori [Basilians in Sambor]. Litopys Boykivshchyny – Chronicle of Boykivshchyna. (Perevydannia chasopysu. Vypusk 2. Chysla 3–6 za  1934–1935) (pp. 74-76). Lviv: Kameniar. [in Ukraine].

VR LNB – Viddil rukopysiv Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka NAN Ukrainy [Department of Manuscripts of the Lviv Scientific Library named after V. Stefanyka of the National Academy of Sciences of Ukraine] [in Latin]

Rabii, Yu. (1999). Kniazhyi horod Sambir [Prince's city of Sambir]. Lviv–Sambir–Iutyka. [in Ukraine].

Semchyshyn, V. (1992). Korotkyi khronolohichnyi litopys mista Sambora [A brief chronological chronicle of the city of Sambor]. Sambir. [in Ukraine].

Slobodian, V. (1998). Tserkvy Ukrainy. Peremyska yeparkhiia [Churches of Ukraine. Diocese of Peremyshl]. Lviv, 1998. [in Ukraine].

Smutok, L. (2012).  Narysy z istorii Sambora [Essays on the history of Sambor]. T. 1. Administratyvnyi, hospodarskyi ta etnokonfesiinyi rozvytok u XV – XVIII st. Drohobych: Kolo. [in Ukraine].

Stetsyk, Yu. (2011). Rezydentsiia Lavrivskoho Vasyliianskoho monastyria u misti Sambori (XVII – XVIII st.) [The residence of the Lavrovsky Basilian Monastery in the city of Sambori (XVII – XVIII centuries)]. Literatura halytskoho Pidhir’ia kintsia XIX – pochatku XX st. i protses natsionalnoho vidrodzhennia (Z nahody 140 richnytsi vid dnia narodzhennia Ivana Fylypchaka): Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Sambir–Drohobych, 17 liutoho 2011 r., 174-180. Drohobych: Kolo. [in Ukraine].

Stetsyk, Yu. (2015). Vasylianski monastyri Peremyshlskoi yeparkhii (kinets XVII – XVIII st.): monohrafiia [The Basilian monasteries of the Przemyshl Eparchy (the end of the 17th - 18th centuries): monograph]. Zhovkva: Misioner. [in Ukraine].

TsDIAL – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi [Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv] [in Latin].

Shematyzm Sambirsko-Drohobytskoi yeparkhii UHKTs [Schematism of the Sambir-Drohobych Eparchy of the UGCCh]. (Drohobych). (2014). s. 281–282. [in Ukraine].

APP ABGK – Archiwum Państwowy w Przemyślu. Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyślu  [State Archives in Przemyśl. Archives of the Greek Catholic Bishopric in Przemyśl] [in Polish].

Blazejowskyj, D. (1995). Historical sematism of the eparchy of Peremysl including  the Apostolic Administration of Lemkivscyna (1828 – 1939). Lviv: Kamenyar [in Ukraine].

Budzyński, Z. (1990). Sieć parafialna prawosławnej diecezji Przemyskiej na przełomie XV i XVI wieku [The parish chain of the Orthodox Przemyśl diocese at the turn of the 15th and 16th centuries]. Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedstwa, T. 1, (pp. 135–155). Przemyśl. [in Polish].

Kuczera, A. (1935). Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomii Samborskiej [Samborszczyzna. Illustrated monograph of the town of Sambor and the economy of Sambor]. T.1. Sambor: Nakł. Księgarni nauczycielskiej. [in Polish].

 

Посилання

Holubets, M. (1927). Lavriv (Istoryko-arkheolohichna studiia) [Lavriv (Historical and Archaeological Studio)]. Zapysky ChSVV – Annals of OSBM (Vol. II, iss. 1–4, pp. 30–69). Zhovkva: Misioner [in Ukrainian].

Zahaiska, O. (1997). Istoriia sambirskoi tserkvy [The history of the Sambir church]. Sakralne mystetstvo Boikivshchyny – Sacred art of Boikivshchyna (pp. 40–42). Drohobych: Vymir [in Ukrainian].

Kobilnyk, V. (1937). Istoriia Sambirskoi tserkvy [The history of the Sambir church]. Sambir [in Ukrainian].

Lukan, R. (2007). Vasyliiany v Sambori [Basilians in Sambor]. Litopys Boykivshchyny – Chronicle of Boykivshchyna (Reprint of the magazine. Issue 2. Numbers 3–6. for 1934–1935) (pp. 74–76). Lviv: Kameniar [in Ukrainian].

VR LNB – Viddil rukopysiv Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka NAN Ukrainy [Department of Manuscripts of the Lviv Scientific Library named after V. Stefanyka of the National Academy of Sciences of Ukraine] [in Latin].

Rabii, Yu. (1999). Kniazhyi horod Sambir [Princeʼs city of Sambir]. Lviv–Sambir–Yutyka [in Ukrainian].

Semchyshyn, V. (1992). Korotkyi khronolohichnyi litopys mista Sambora [A brief chronological chronicle of the city of Sambor]. Sambir [in Ukrainian].

Slobodian, V. (1998). Tserkvy Ukrainy. Peremyska yeparkhiia [Churches of Ukraine. Diocese of Peremyshl]. Lviv [in Ukrainian].

Smutok, L. (2012). Narysy z istorii Sambora. T. 1: Administratyvnyi, hospodarskyi ta etnokonfesiinyi rozvytok u XV–XVIII st. [Essays on the history of Sambor. Vol. 1: Administrative, economic and ethnoconfessional deve-lopment in the XV–XVIII centuries]. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Stetsyk, Yu. (2011). Rezydentsiia Lavrivskoho Vasyliianskoho monastyria u misti Sambori (XVII–XVIII st.) [The residence of the Lavrovsky Basilian Monastery in the city of Sambori (XVII–XVIII centuries)]. Literatura halytskoho Pidhiria kintsia XIX – pochatku XX st. i protses natsionalnoho vidrodzhennia (Z nahody 140 richnytsi vid dnia narodzhennia Ivana Fylypchaka): Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Sambir–Drohobych, 17 liutoho 2011 r. – The literature of the Galician Pidhirya of the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries. and the process of na-tional revival (On the occasion of the 140th anniversary of the birth of Ivan Filipchak): Proceedings of the International science and practice conf. Sambir–Drohobych, February 17, 2011. (pp. 174–180). Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Stetsyk, Yu. (2015). Vasylianski monastyri Peremyshlskoi yeparkhii (kinets XVII–XVIII st.) [The Basilian monasteries of the Przemyshl Eparchy (the end of the 17th – 18th centuries)]. Zhovkva: Misioner [in Ukrainian].

TsDIAL – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi [Cen-tral State Historical Archive of Ukraine in Lviv] [in Latin].

Shematyzm Sambirsko-Drohobytskoi yeparkhii UHKTs [Schematism of the Sambir-Drohobych Eparchy of the UGCCh]. (Drohobych). (2014). (pp. 281–282) [in Ukrainian].

APP ABGK – Archiwum Państwowy w Przemyślu. Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego w Przemyślu [State Archives in Przemyśl. Archives of the Greek Catholic Bishopric in Przemyśl] [in Polish].

Blazejowskyj, D. (1995). Historical sematism of the eparchy of Peremysl including the Apostolic Administration of Lemkivscyna (1828–1939). Lviv: Kamenyar.

Budzyński, Z. (1990). Sieć parafialna prawosławnej diecezji Przemyskiej na przełomie XV i XVI wieku [The parish chain of the Orthodox Przemyśl diocese at the turn of the 15th and 16th centuries]. Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedstwa (Vol. 1, pp. 135–155). Przemyśl [in Polish].

Kuczera, A. (1935). Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomii Samborskiej [Samborszczyzna. Illustrated monograph of the town of Sambor and the economy of Sambor]. (Vol. 1). Sambor: Nakł. Księgarni nauczycielskiej [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Статті