ДО ІСТОРІЇ НЕСТВОРЕНИХ МУЗЕЇВ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1939–1950)

Автор(и)

  • Наталія БІЛАС Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Ukraine, Україна
  • Олександр ЦЕЛУЙКО
  • Юрій ГУДИМА

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.11/53.268599

Ключові слова:

Львівський університет, Іван Старчук, музей.

Анотація

Львів відомий цілою низкою  великих музеїв, які зберігають і продовжують кількасотрічні традиції музейництва

на західноукраїнських землях і чиї колекції та фонди нараховують сотні тисяч одиниць збереження. Однак поряд з ними існували і десятки інших музейних установ, менш відомих широкому загалу, зокрема музеї вищих навчальних закладів, формування яких тісно повʼязано з історією цих університетів чи інститутів. В останні десятиріччя розпочалося активне вивчення їхньої діяльності. Щоправда, оскільки офіційне заснування цих музейних інституцій від-булося у 1950–1960-і рр., то доволі скупо охарактеризовано той період у їхній історії, який ми окреслимо часом першого та другого приходу радянської влади, тобто 1939–1941 та 1944–1950 рр. Ме-тою пропонованої розвідки є докладніше торкнутися історії тих музеїв, створення яких у стінах Львівського університету було передбачено впродовж зазначеного проміжку часу, однак з тих чи тих причин, було відкладено або не завершено. Наукова новизна полягає у тому, що вперше здійснено комплексний аналіз діяль-ності університетських владців та науковців з організації у дослі-джуваний період зазначених інституцій. Висновки. Із початком радянізації вищої школи на західноукраїнських землях у Львівському університеті було заплановано створення низки музеїв, у тому числі Археологічного та Етнографічного. Основою для їхнього ство-рення мали стати фонди відповідних університетських колекцій. Завідувачем Археологічного музею було призначено Івана Старчука (1894–1950). Однак через низку субʼєктивних та обʼєктивних об-ставин згадані музеї так і не запрацювали на повну силу. У 1945–1946 рр. у Львівському університеті ініціювали створення Музею історії цього закладу освіти. Було напрацьовано декілька установ-чих і підготовчих документів. Однак влітку 1946 р., у звʼязку з початком у Львові активної фази ідеологічної кампанії боротьби з історичною школою М. Грушевського і наступними після цього переслідуваннями низки західноукраїнських вчених, керівництво Львів-ського університету відмовилося від ідеї створення цього Музею.Біографія автора

Наталія БІЛАС , Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Ukraine

Akademische Behörden an der k.k. Universität zu Lemberg, sammt der Ordnung der Vorlesungen an derselben in Winter-Semester des Studien-Jahres 1855–56 [Academic authorities at the k.k. University of Lemberg, together with the order of the lectures at the same in the winter semester of the academic year 1855–56]. (1855). Lemberg [in German].

Arkhiv LNU – Arkhiv Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Franka [Archive of Ivan Franko National University of Lviv] [in Ukrainian].

DALO ‒ Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti [State Archives of Lviv Region] [in Ukrainian].

Hryniuka, B. (2013a). Vnesok Ivana Starchuka u zasnuvannia Arkheolohichnoho muzeiu Lvivskoho universytetu (1940–1941 rr.) [Ivan Starchuk's contribution to the founding of the Archaeological Museum of Lviv University (1940–1941)]. Problemy ta perspektyvy nauk v umovakh hlobalizatsii: materialy IKh Vseukrainskoi naukovoi konferentsii [Problems and prospects of science in the conditions of globalization: materials of the 10th All-Ukrainian scientific conference]. Ternopil, 101–104 [in Ukrainian].

Hryniuka, B. (2013b). Vykladatska diialnist Ivana Starchuka (1921–1950) [Teaching activity of Ivan Starchuk (1921–1950)]. Visnyk instytutu arkheolohii Lvivskoho universytetu [Proceeding of the Insitute of archaeology. Lviv University], 8, 114–130 [in Ukrainian].

Hryniuka, B. (2014). Muzeina diialnist Ivana Starchuka (1930–1950 rr.) [Museumactivitiesof Ivan Starczuk (1930–1950 years]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Istorychni nauky» [Proceedings of the National University of Ostroh Academy], 22, 137–145 [in Ukrainian].

Hudyma, Yu. (2007). Muzei istorii Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka: etapy rozvytku [Museum of History of Ivan Franko National University of Lviv: stages of development]. Materialy 2-ho Kruhloho stolu «Problemy i perspektyvy rozvytku muzeiv VNZ Ukrainy». Tezy dopovidei. V avtorskii redaktsii [Materials of the 2nd Round Table «Problems and prospects for the development of museums of universities of Ukraine». Abstracts of reports. In the author's edition]. Kyiv, 23–24 lystopada 2007 r., 17 [in Ukrainian].

Hudyma, Yu. (2012). Lvivskomu natsionalnomu universytetu imeni Ivana Franka 350 rokiv. Yuvilei i muzei [Ivan Franko National University of Lviv is 350 years old. Anniversary and museum]. Universytetski muzei: yevropeiskyi dosvid ta ukrainska praktyka: zb. pr. mizhnar. nauk.-prakt. konf. (6–7 zhovtnia 2011 r., m. Kyiv) [University museums: European experience and Ukrainian practice: Collection of scientific articles of International science and practice conference. (October 6–7, 2011, Kyiv)]. Nizhyn, 74–79 [in Ukrainian].

Kachmar, V. (2005). Mizh «radianizatsiieiu» ta «ukrainizatsiieiu»: diialnist Mykhaila Marchenka na posadi rektora Lvivskoho universytetu v 1939–1940 rokakh [Between «Radianization» and «Ukrainization»: Mykhailo Marchenko's activities as rector of Lviv University in 1939–1940]. Lviv: misto – suspilstvo – kultura, V: Liudy Lvova [Lviv: city – society – culture, V: People of Lviv]. Lviv, 141–155 [in Ukrainian].

Kachmar, V., & Prytula, Ya. (2014). Istorychnyi fakultet u strukturi Lvivskoho universytetu: 1940 rik [Faculty of history in the structure of Lviv Univeristy: 1940]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna [Visnyk of the Lviv University. Series History], 50, 418–447 [in Ukrainian].

Matkovskyi, O., & Volkova, L. (2014). Mineralohichnyi muzei [Mineralogical Museum]. Encyclopedia. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka [Encyclopedia: IvanFrankoNationalUniversity of Lviv]: u 2-kh t., t. 2: L–Ia, Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2014, 151 [in Ukrainian].

Mylian, T. (2005). Muzei arkheolohii Lvivskoho universytetu [Museum of Archaeology of Lviv University]. Arkheolohichni doslidzhennia Lvivskoho universytetu [Archaeological research of Lviv University], 8, 221–226 [in Ukrainian].

Pohoralskyi, Ya. (2007). Arkheolohichnyi muzei Lvivskoho universytetu [Archaeological Museum of Lviv University]. Arkheolohichni doslidzhennia Lvivskoho universytetu [Archaeological research of Lviv University], 10, 321–325 [in Ukrainian].

Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1910/1911 [Composition of the [Lviv] University in the academic year 1910/1911]. (1910). Lwów, 1910 [in Polish].

Tarnavskyi, R. (2016). Kafedra etnolohii Lvivskoho universytetu. Klasychnyi period (1910–1947) [Department of Ethnology of Lviv University. Classical period (1910–1947)]. Lviv [in Ukrainian].

Tseluiko, O. (2015). Do istorii diialnosti Muzeiu sfrahistyky y numizmatyky Lvivskoho universytetu u 1940–1950-kh rr. [To the history of the Lviv University’s Museum of sphragisticsand numismatics in 1940–1950’s.] Muzeinyi visnyk. Naukovo-teoretychnyi shchorichnyk [Museum Visnyk. Scientific and theoretical yearbook], 15/2, 25–36 [in Ukrainian].

Tseluiko, O. (2016). Do istorii stvorennia ta diialnosty Muzeiu / kabinetu dopomizhnykh istorychnykh dystsyplin u Lvivskomu universyteti [TothehistoryofLvivUniversity`sMuseum / Centreofauxiliaryhistoricalsciences]. Naukovi zoshyty istorychnoho fakultetu Lvivskoho universytetu. Zb. nauk. prats [Proceedings of History Faculty of Lviv University. Collection of scientific articles], 17, 213–250 [in Ukrainian].

Tseluiko, O., & Hudyma Yu. (2020). Ivan Krypiakevych i sproba stvorennia Muzeiu istorii Lvivskoho universytetu u 1945–1946 rr. [Ivan Krypiakevych and attempt to createMuseum of History of Lviv University in 1945–1946].Muzeinyi visnyk. Naukovo-teoretychnyi shchorichnyk [Museum Visnyk. Scientific and theoretical yearbook], 20, 147–166 [in Ukrainian].

Viddil rukopysiv Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka [Department of manuscripts of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv].

Volkov, R. (Red.). (1947). Lvivskyi derzhavnyi universytet imeni Iv. Franka [Ivan Franko State University of Lviv]. Lviv: vydavnytstvo Lvivskoho derzhavnoho universytetu [in Ukrainian].

Посилання

Arkhiv LNU – Arkhiv Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Franka [Archive of Ivan Franko National University of Lviv] [in Ukrainian].

Volkov, R. (Ed.). (1947). Lvivskyi derzhavnyi universytet imeni Iv. Franka [Ivan Franko State University of Lviv]. Lviv: vydavnytstvo Lvivskoho derzhavnoho universytetu [in Ukrainian].

VR LNNB im. V. Stefanyka, Arkhiv I. Krypiakevycha – Viddil rukopysiv Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka, Arkhiv Ivana Krypiakevycha [Department of manuscripts of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv, Archive of Ivan Krypya-kevich] [in Ukrainian].

Hryniuka, B. (2013a). Vnesok Ivana Starchuka u zasnuvannia Arkheolohichnoho muzeiu Lvivskoho universytetu (1940–1941 rr.) [Ivan Starchukʼs contribution to the founding of the Archaeological Museum of Lviv Uni-versity (1940–1941)]. Problemy ta perspektyvy nauk v umovakh hloba-lizatsii: materialy IX Vseukrainskoi naukovoi konferentsii – Problems and prospects of science in the conditions of globalization: materials of the 10th All-Ukrainian scientific conference (pp. 101–104). Ternopil [in Ukrainian].

Hryniuka, B. (2013b). Vykladatska diialnist Ivana Starchuka (1921–1950) [Teaching activity of Ivan Starchuk (1921–1950)]. Visnyk instytutu arkheo-lohii Lvivskoho universytetu – Proceeding of the Insitute of archaeology. Lviv University, 8, 114–130 [in Ukrainian].

Hryniuka, B. (2014). Muzeina diialnist Ivana Starchuka (1930–1950 rr.) [Museum activities of Ivan Starczuk (1930–1950 years]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Istorychni nauky» – Proceedings of the National University of Ostroh Academy. Series "Historical Sciences", 22, 137–145 [in Ukrainian].

Hudyma, Yu. (2007). Muzei istorii Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka: etapy rozvytku [Museum of History of Ivan Franko National University of Lviv: stages of development]. Problemy i perspektyvy rozvytku muzeiv VNZ Ukrainy: Materialy 2-ho Kruhloho stolu. Tezy do-povidei. V avtorskii redaktsii (Kyiv, 23–24 lystopada 2007 r.) – Prob-lems and prospects for the development of museums of universities of Ukraine: Materials of the 2nd Round Table. Abstracts of reports. In the authorʼs edition (Kyiv, November 23–24, 2007). (p. 17). [in Ukrainian].

Hudyma, Yu. (2012). Lvivskomu natsionalnomu universytetu imeni Ivana Franka 350 rokiv. Yuvilei i muzei [Ivan Franko National University of Lviv is 350 years old. Anniversary and museum]. Universytetski muzei: yevropeiskyi dosvid ta ukrainska praktyka: zbirnyk prats mizhnar. nauk. prakt. konf. (6–7 zhovtnia 2011 r., m. Kyiv) – University museums: European experience and Ukrainian practice: Collection of scientific articles of International science and practice conference (October 6–7, 2011, Kyiv). (pp. 74–79). Nizhyn [in Ukrainian].

DALO ‒ Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti [State Archives of Lviv Region] [in Ukrainian].

Kachmar, V., & Prytula, Ya. (2014). Istorychnyi fakultet u strukturi Lviv-skoho universytetu: 1940 rik [Faculty of history in the structure of Lviv Univeristy: 1940]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna – He-rald of the Lviv University. Series History, 50, 418–447 [in Ukrainian].

Kachmar, V. (2005). Mizh «radianizatsiieiu» ta «ukrainizatsiieiu»: diialnist Mykhaila Marchenka na posadi rektora Lvivskoho universytetu v 1939–1940 rokakh [Between "Radianization" and "Ukrainization": Mykhailo Marchenkoʼs activities as rector of Lviv University in 1939–1940]. Lviv: misto – suspilstvo – kultura, V: Liudy Lvova – Lviv: city – society – culture, V: People of Lviv (pp. 141–155). Lviv [in Ukrainian].

Matkovskyi, O., & Volkova, L. (2014). Mineralohichnyi muzei [Mineralogical Museum]. Encyclopedia. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka – Encyclopedia: Ivan Franko National University of Lviv (Vols. 1–2; Vol. 2: L–Ya, p. 151). Lviv: LNU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Mylian, T. (2005). Muzei arkheolohii Lvivskoho universytetu [Museum of Archaeology of Lviv University]. Arkheolohichni doslidzhennia Lvivskoho universytetu – Archaeological research of Lviv University, 8, 221–226 [in Ukrainian].

Pohoralskyi, Ya. (2007). Arkheolohichnyi muzei Lvivskoho universytetu [Archaeological Museum of Lviv University]. Arkheolohichni doslidzhennia Lvivskoho universytetu – Archaeological research of Lviv University, 10, 321–325 [in Ukrainian].

Tarnavskyi, R. (2016). Kafedra etnolohii Lvivskoho universytetu. Klasychnyi period (1910–1947) [Department of Ethnology of Lviv University. Classical period (1910–1947)]. Lviv [in Ukrainian].

Tseluiko, O. (2015). Do istorii diialnosti Muzeiu sfrahistyky y numizmatyky Lvivskoho universytetu u 1940–1950-kh rr. [To the history of the Lviv Universityʼs Museum of sphragisticsand numismatics in 1940–1950ʼs]. Muzeinyi visnyk. Naukovo-teoretychnyi shchorichnyk – Museum Herald. Scientific and theoretical yearbook, 15/2, 25–36 [in Ukrainian].

Tseluiko, O. (2016). Do istorii stvorennia ta diialnosty Muzeiu / kabinetu dopomizhnykh istorychnykh dystsyplin u Lvivskomu universyteti [To the history of Lviv Universityʼs Museum / Centre of auxiliary historical scien-ces]. Naukovi zoshyty istorychnoho fakultetu Lvivskoho universytetu – Proceedings of History Faculty of Lviv University, 17, 213–250 [in Ukrainian].

Tseluiko, O., & Hudyma, Yu. (2020). Ivan Krypiakevych i sproba stvorennia Muzeiu istorii Lvivskoho universytetu u 1945–1946 rr. [Ivan Krypiakevych and attempt to create Museum of History of Lviv University in 1945–1946]. Muzeinyi visnyk. Naukovo-teoretychnyi shchorichnyk – Museum Visnyk. Scientific and theoretical yearbook, 20, 147–166 [in Ukrainian].

Akademische Behörden an der k.k. Universität zu Lemberg, sammt der Ordnung der Vorlesungen an derselben in Winter-Semester des Studien-Jahres 1855–56 [Academic authorities at the k.k. University of Lemberg, together with the order of the lectures at the same in the winter semester of the academic year 1855–56]. (1855). Lemberg [in German].

Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1910/1911 [Composition of the [Lviv] University in the academic year 1910/1911]. (1910). Lwów [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Статті