УКРАЇНСЬКЕ ГРОНО АВТОРІВ ЧАСОПИСУ «KWARTALNIK HISTORYCZNY» (1887–1914)

Автор(и)

  • ЛІДІЯ ЛАЗУРКО Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Ukraine, Ukraine
  • ТАРАС ЩЕРБАН

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.11/53.268538

Ключові слова:

наукові часописи; «Kwartalnik Historyczny»; історіографія ХІХ–ХХ ст.; наукова комунікація; Іван Франко; Михайло Грушевський.

Анотація

. Мета статті. Дослідити як впродовж 1887–1914 рр. розвивалася співпраця українських дослідників минулого з першим польським професійним у галузі історії виданням – «Kwartalnikem Historycznym». Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, системності, науковості, верифікації, автор-ської обʼєктивності з використанням загальнонаукових та спеці-ально-історичних методів. Наукова новизна дослідження полягає у запровадженні до наукового обігу масиву історіографічних дже-рел, на підставі якого вперше у історичній науці піднімається тема польсько-української наукової комунікації, що вибудувалася довкола

створеного у Львові часопису «Kwartalnik Historyczny». Висновки. Пік співробітництва українців з часописом «Kwartalnik Historyczny» припадає на 1887–1897 рр. і співпадає в часі з пожвавленням польсько-українських стосунків у межах впровадженої у Галичині полі-тики «Нової ери». Та попри те, що взаємодія українських дослід-ників з редакцією часопису мала доволі фрагментарний характер, ґрунтувалася на особистісних контактах і залежала, значною мі-рою, від загального фону польсько-українських громадських сто-сунків, вона відкривала нові горизонти для реалізації як власного наукового потенціалу українських вчених, так і для популяризації української історії і культури серед польської громадськості. Своєю чергою редакція часопису, сповідуючи принципи науковості, про-довжувала зацікавлено відслідковувати появу праць українських дослідників минулого та дискутувати з ними навіть після згорта-ння політики «Нової ери», коли польсько-українські наукові взаємини і співпраця, що налагоджувалися впродовж 80–90-х рр. XIX ст., почали згасати, поступаючись всезростаючій конфронтації.

Біографія автора

ЛІДІЯ ЛАЗУРКО, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Ukraine

Franko, I. (1888a). [Rec.:] Buslaev O.I. Narodnaia poeziia. Istoricheskie ocherki [Folk poetry. Historical essays]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 2, 273 [in Polish].

Franko, I. (1888b). [Rec.:] Zaklynskii R. Heohrafiia Rusy. Ch.1. Rus halytska, bukovynska i uhorska [Geography of Rus. Part 1. Galician, Bukovinian and Hungarian Rus]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 2, 275–276 [in Polish].

Franko, I. (1888c). [Rec.:] Kievskaia Staryna, ezhemesiachnyi istoricheskyi zhurnal, 1888 [Kievskaya Starina, monthly historical journal. 1888]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 2, 451–452 [in Polish].

Franko, I. (1888d). [Rec.:] Luchakovskii K. Liubych Mohylnytskii: yeho zhytie i znachenie [Lyubich Mohylnytskyi: his life and significance]. Kwartalnik HistorycznyKwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 2, 276–277 [in Polish].

Franko, I. (1888e). [Rec.:] Potebnia A.A. Obiasneniia maloruskykh i srodnyh narodnyh piesien. Koliadky i shchedrovky [Explanations of Little Russian and related folk songs. Carols and generosities]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly,  2, 452–454 [in Polish].

Franko, I. (1888f). [Rec.:] Ursyn: Ocherky iz psykholohii slavianskaho plemeni. Slavianofily [Essays from the psychology of the Slavic tribe. Slavophiles]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 2, 273–274 [in Polish].

Franko, I. (1888j). [Rec.:] Kopernicki І. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu [Contribution to the ethnography of the Ruthenian people in Volyn]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 2, 268–273 [in Polish].

Franko, I. (1889a). [Rec.:] Kolberg O. Obraz etnograficzny [Ethnographic picture]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly,  3, 740–741 [in Polish].

Franko, I. (1889b). [Rec.:] Kopernicki I. O góralach ruskich w Galicyi [O góralach ruskich w Galicyi]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 3, 742–744 [in Polish].

Franko, I. (1889c). [Rec.:] Kopernicki І. Pieśni górali Bieskidowych z okolic Rabki [Songs of Beskid highlanders from the vicinity of Rabka]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 3, 262–263 [in Polish].

Franko, I. (1889d). [Rec.:] Venherov S. Kritiko-biohraficheskii slovar russkikh pisatelei i uchienyh (ot nachala russkoi obrazovannosti do nashyk dnei) [Critical and biographical dictionary of Russian writers and scientists (from the beginning of Russian education to the present day)]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 3, 131–133 [in Polish].

Franko, I. (1889e). [Rec.:] Dashkevych M. Otzyvy o sochinenii  Petrova: Ocherki istorii ukrainskoi literatury XIX stolietiia [Reviews of the work of Mr. Petrov: Essays on the history of Ukrainian literature of the 19th century]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 3, 551–554 [in Polish].

Franko, I. (1889f). [Rec.:] Chteniia v istoricheskom obshchestvie Nestora lietopistsa [Readings in the Historical Society of Nestor the Chronicler]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 3, 333–334 [in Polish].

Franko, I. (1889j). [Rec.:] Uvarnitskii D. Zaporozhe v ostatkakh stariny i predaniiah naroda [Zaporozhye in the remains of antiquity and legends of the people]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 3, 332–333 [in Polish].

Korduba, M. (1896a). [Rec.:] Albowskij E. Bitwa pri Maciejowicach i plen Kościuszki [Battle of Maciejowice and imprisonment of Kościuszko]; Worobjew H. Zapiski baszmacznika Jana Kilinskawo about the Warsaw events 1794  [Notes of the shoemaker Jan Kilinskawo about the Warsaw events of 1794]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 10, 693–694 [in Polish].

Korduba, M. (1896b). [Rec.:] Czeszychin E. Kratkaja istorija Prybaltijskawo kraja [Brief history of the Baltic region]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 10, 413 [in Polish].

Korduba, M. (1896c). [Rec.:] Haumant E. La guerre du nord et la paix d’ Oliva (1655-1660) [The Northern War and the Peace of Oliva (1655-1660)]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 10, 406–409 [in Polish].

Korduba, M. (1896d). [Rec.:] Kaindl R. Geschichte der Bukowina I, II [History of Bukovina I, II]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 10, 870–871 [in Polish].

Korduba, M. (1896e). [Rec.:] Stukalicz W.K. Biełorussija i Litwa. Oczerki iz istoriji gorodow w Biełorussiji [Belarus and Lithuania. Essays on the history of the city in Belarus]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 10, 692–693 [in Polish].

Lewicki, A. (1895). Hruszewskij M. Wstupnyj wykład z dawnioji istoryi Rusy [Introductory lecture on the ancient history of Russia]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly,  9, 565–567 [in Polish].

Polemika (1890). I.Kopernicki contra I.F.; O.Kolberg contra I.F. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 4, 218–221 [in Polish].

Statut (1886). Statut Towarzystwa Historycznego [Statute of the Historical Society], Lwów [in Polish].

Studziński, C. (1897a). [Rec.:] Apokrify i legendy z ukraińskich rukopysiw, zibraw, uporiadkowaw i pojasnyw dr. Iwan Franko [Apocrypha and legends from Ukrainian manuscripts, collected and arranged by I. Franko]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly. 11, 815–816 [in Polish].

Studziński, C. (1897b). [Rec.:] Likowski E. Unia brzeska (1596r.) [Brest Union (1596)]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly,  11, 162–169 [in Polish].

Studziński, C. (1897c). [Rec.:] Szczurat W. Słowo Danyła Zatocznyka [A word from Danylo Zatochnyk]. Kwartalnik HistorycznyHistorical Quarterly, 11, 565–568 [in Polish].

Telwak, W. & Łazurko, L. (2013). Ukrainika na łamach «Kwartalnika Historycznego» w okresie międzywojennym [Ukrainian on the pages of the «Kwartalnik Historzcyny» in the interwar period]. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Yearbook of the Scientific Library of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Sciences in Krakow. R. LVIII. Kraków: wyd. Secesja, 239–255 [in Polish].

Zashkilniak, L. (2004). Stosunky mizh ukrainskymy i polskymy istorykamy na zlami XIX i XX stolit [Relations between Ukrainian and Polish historians at the turn of the 19th and 20th centuries] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. The multicultural historical environment of Lviv in the 19th and 20th centuries Rzeszów, 275–276 [in Ukrainian].

Ruda, O., Pikh, O. (2012). Retsenziina diialnist Myrona Korduby na storinkakh «Kwartalnika Historycznego» («Istorychnoho kvartalnyka») [Myron Corduba's review activity on the pages of «Kwartalnika Historycznego» («Historical Quarterly»)] Ukraina-Polshcha: istorychna spadshchyna i suspilna svidomist – Ukraine-Poland: historical heritage and social consciousness, 5, 141–152 [in Ukrainian].

Ruda, O. (2004). Ukrainska tema na storinkakh lvivskoho chasopysu «Kwartalnik Historyczny» («Istorychnyi kvartalnyk») v 1887–1914 rr. [The Ukrainian theme on the pages of the Lviv magazine «Kwartalnik Historyczny» («Historical Quarterly») in 1887–1914.] Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky – International relations of Ukraine: scientific research and findings, 13, 308–321 [in Ukrainian].

Sereda, O. (1992). Spivrobitnytstvo Ivana Franka z «Tovarystvom istorychnym» u Lvovi [Ivan Franko's cooperation with the «Historical Society» in Lviv]. Ukrainske literaturoznavstvo – Ukrainian literary studies, 56, 137–145 [in Ukrainian].

Telvak, V. (2005). Ukrainska istorychna nauka na storinkakh chasopysu «Kwartalnik Historyczny» (do 1914 r.) [Ukrainian historical science on the pages of the journal «Kwartalnik Historyczny» (until 1914). Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. Rzeszów – The multicultural historical environment of Lviv in the 19th and 20th centuries. Rzeszów, 2, 251–253 [in Ukrainian].

Посилання

Zashkilniak, L. (2004). Stosunky mizh ukrainskymy i polskymy istorykamy na zlami XIX i XX stolit [Relations between Ukrainian and Polish historians at the turn of the 19th and 20th centuries]. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. – The multicultural historical environment of Lviv in the 19th and 20th centuries (s. 275–276). Rzeszów [in Ukrainian].

Ruda, O., & Pikh, O. (2012). Retsenziina diialnist Myrona Korduby na storinkakh «Kwartalnika Historycznego» («Istorychnoho kvartalnyka») [Myron Cordubaʼs review activity on the pages of «Kwartalnika Historycznego» («Historical Quarterly»)]. Ukraina-Polshcha: istorychna spad-shchyna i suspilna svidomist – Ukraine-Poland: historical heritage and social consciousness, 5, 141–152 [in Ukrainian].

Ruda, O. (2004). Ukrainska tema na storinkakh lvivskoho chasopysu «Kwartalnik Historyczny» («Istorychnyi kvartalnyk») v 1887–1914 rr. [The Ukrainian theme on the pages of the Lviv magazine «Kwartalnik His-toryczny» («Historical Quarterly») in 1887–1914]. Mizhnarodni zviazky Ukrainy: naukovi poshuky i znakhidky – International relations of Ukrai-ne: scientific research and findings, 13, 308–321 [in Ukrainian].

Sereda, O. (1992). Spivrobitnytstvo Ivana Franka z «Tovarystvom istorychnym» u Lvovi [Ivan Frankoʼs cooperation with the «Historical Society» in Lviv]. Ukrainske literaturoznavstvo – Ukrainian literary studies, 56, 137–145 [in Ukrainian].

Telvak, V. (2005). Ukrainska istorychna nauka na storinkakh chasopysu «Kwartalnik Historyczny» (do 1914 r.) [Ukrainian historical science on the pages of the journal «Kwartalnik Historyczny» (until 1914). Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. Rzeszów – The multicultural historical environment of Lviv in the 19th and 20th cen-turies, 2, 251–253. Rzeszów [in Ukrainian].

Franko, I. (1888a). [Rec.:] Buslaev O.I. Narodnaia poeziia. Istoricheskie ocherki [Folk poetry. Historical essays]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 2, 273 [in Polish].

Franko, I. (1888b). [Rec.:] Zaklynskii R. Heohrafiia Rusy. Ch. 1. Rus halytska, bukovynska i uhorska [Geography of Rus. Part 1. Galician, Bukovinian and Hungarian Rus]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 2, 275–276 [in Polish].

Franko, I. (1888c). [Rec.:] Kievskaia Staryna, ezhemesiachnyi istoricheskyi zhurnal, 1888 [Kievskaya Starina, monthly historical journal. 1888]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 2, 451–452 [in Polish].

Franko, I. (1888d). [Rec.:] Luchakovskii K. Liubych Mohylnytskii: yeho zhytie i znachenie [Lyubich Mohylnytskyi: his life and significance]. Kwartalnik Historyczny – Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 2, 276–277 [in Polish].

Franko, I. (1888e). [Rec.:] Potebnia A.A. Obiasneniia maloruskykh i srodnyh narodnyh piesien. Koliadky i shchedrovky [Explanations of Little Russian and related folk songs. Carols and generosities]. Kwartalnik Histo-ryczny – Historical Quarterly, 2, 452–454 [in Polish].

Franko, I. (1888f). [Rec.:] Ursyn: Ocherky iz psykholohii slavianskaho plemeni. Slavianofily [Essays from the psychology of the Slavic tribe. Slavophiles]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 2, 273–274 [in Polish].

Franko, I. (1888j). [Rec.:] Kopernicki І. Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu [Contribution to the ethnography of the Ruthenian people in Volyn]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 2, 268–273 [in Polish].

Franko, I. (1889a). [Rec.:] Kolberg O. Obraz etnograficzny [Ethnographic picture]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 3, 740–741 [in Polish].

Franko, I. (1889b). [Rec.:] Kopernicki I. O góralach ruskich w Galicyi [O góra-lach ruskich w Galicyi]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 3, 742–744 [in Polish].

Franko, I. (1889c). [Rec.:] Kopernicki І. Pieśni górali Bieskidowych z okolic Rabki [Songs of Beskid highlanders from the vicinity of Rabka]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 3, 262–263 [in Polish].

Franko, I. (1889d). [Rec.:] Venherov S. Kritiko-biohraficheskii slovar russkikh pisatelei i uchienyh (ot nachala russkoi obrazovannosti do nashyk dnei) [Critical and biographical dictionary of Russian writers and scientists (from the beginning of Russian education to the present day)]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 3, 131–133 [in Polish].

Franko, I. (1889e). [Rec.:] Dashkevych M. Otzyvy o sochinenii Petrova: Ocherki istorii ukrainskoi literatury XIX stolietiia [Reviews of the work of Mr. Petrov: Essays on the history of Ukrainian literature of the 19th century]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 3, 551–554 [in Polish].

Franko, I. (1889f). [Rec.:] Chteniia v istoricheskom obshchestvie Nestora lietopistsa [Readings in the Historical Society of Nestor the Chronicler]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 3, 333–334 [in Polish].

Franko, I. (1889j). [Rec.:] Uvarnitskii D. Zaporozhe v ostatkakh stariny i predaniiah naroda [Zaporozhye in the remains of antiquity and legends of the people]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 3, 332–333 [in Polish].

Korduba, M. (1896a). [Rec.:] Albowskij E. Bitwa pri Maciejowicach i plen Kościuszki [Battle of Maciejowice and imprisonment of Kościuszko]; Worobjew H. Zapiski baszmacznika Jana Kilinskawo about the Warsaw events 1794 [Notes of the shoemaker Jan Kilinskawo about the Warsaw events of 1794]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 10, 693–694 [in Polish].

Korduba, M. (1896b). [Rec.:] Czeszychin E. Kratkaja istorija Prybaltijskawo kraja [Brief history of the Baltic region]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 10, 413 [in Polish].

Korduba, M. (1896c). [Rec.:] Haumant E. La guerre du nord et la paix dʼOliva (1655–1660) [The Northern War and the Peace of Oliva (1655–1660)]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 10, 406–409 [in Polish].

Korduba, M. (1896d). [Rec.:] Kaindl R. Geschichte der Bukowina I, II [History of Bukovina I, II]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 10, 870–871 [in Polish].

Korduba, M. (1896e). [Rec.:] Stukalicz W.K. Biełorussija i Litwa. Oczerki iz istoriji gorodow w Biełorussiji [Belarus and Lithuania. Essays on the history of the city in Belarus]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 10, 692–693 [in Polish].

Lewicki, A. (1895). Hruszewskij M. Wstupnyj wykład z dawnioji istoryi Rusy [Introductory lecture on the ancient history of Russia]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 9, 565–567 [in Polish].

Polemika (1890). I. Kopernicki contra I.F.; O. Kolberg contra I.F. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 4, 218–221 [in Polish].

Statut (1886). Statut Towarzystwa Historycznego [Statute of the Historical Society]. Lwów [in Polish].

Studziński, C. (1897a). [Rec.:] Apokrify i legendy z ukraińskich rukopysiw, zibraw, uporiadkowaw i pojasnyw dr. Iwan Franko [Apocrypha and legends from Ukrainian manuscripts, collected and arranged by I. Franko]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 11, 815–816 [in Polish].

Studziński, C. (1897b). [Rec.:] Likowski E. Unia brzeska (1596 r.) [Brest Union (1596)]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 11, 162–169 [in Polish].

Studziński, C. (1897c). [Rec.:] Szczurat W. Słowo Danyła Zatocznyka [A word from Danylo Zatochnyk]. Kwartalnik Historyczny – Historical Quarterly, 11, 565–568 [in Polish].

Telwak, W., & Łazurko, L. (2013). Ukrainika na łamach «Kwartalnika Historycznego» w okresie międzywojennym [Ukrainian on the pages of the «Kwartalnik Historzcyny» in the interwar period]. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie – Yearbook of the Scientific Library of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Sciences in Krakow (Vol. LVIII, pp. 239–255). Kraków: wyd. Secesja [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Статті