ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ (кінець 1921 р. – жовтень 1922 р.)

Автор(и)

  • Іван ХОМА Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Ukraine, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.11/53.268532

Ключові слова:

Є. Коновалець; Українська військова органі-зація; Д. Герчанівський; Ю. Отмарштейн.

Анотація

Після поразки Української національної революції, один з її ключових діячів, полковник Армії УНР Євген Коновалець деякий час проживав у Празі та Відні. У липні 1921 р. він повернувся до Львова. Однією з важливих справ, якою займався за кор-доном, була Військова організація, з нею повʼязував продовження боротьби за українську державність. Хоча основні організаційні процеси проходили у Львові та Галичині загалом. Тут фактично склалося колективне командування. Це відчув Є. Коновалець після повернення додому. Він розумів, що такий стан справ не дає мож-ливості розраховувати на перспективи організації. Так і сталося: після замаху на Львівського воєводу К. Грабовського в присутності керівника Польщі Ю. Пілсудського, майже всіх лідерів Військової організації було заарештовано. Після цього Є. Коновалець її очолив. Було реорганізовано командний склад, сформовано управлінську структуру та розвинуто дві форми спротиву: активну і пасивну.

Розвитку діяльності сприяли політичні процеси, а саме заплановані вибори до польського парламенту. Це дало змогу апробувати ці дві форми спротиву. Результат спротиву вражає. Водночас ціна боротьби також дуже висока: тисячі арештованих і десятки загиб-лих. Певна свобода в діях особового складу дала змогу залучити багато людей до організації. Поза тим, Є. Коновальцю до жовтня 1922 р. вдалося залишатись невідомим керівником організації для польських органів безпеки. Цього часу було достатньо, щоб заклас-ти незворотні організаційні та конспіративні засади діяльності. Розвинутий масштаб боротьби не дав змоги Є. Коновальцю довго перебувати в конспірації, у кінці жовтня 1922 р. він змушений був виїхати за кордон. Методологічною основою статті є принципи історизму, обʼєктивності та критичного підходу. Наукова новизна. Акцентовано увагу на тому, що Є. Коновалець приступив до керівництва Військовою організацією не відразу після повернення з Відня, а після арештів, спричинених замахом на львівського воєводу 25 вересня 1921 р. Наукова цінність статті базується на введені до наукового обігу невідомого до недавнього часу джерельного матеріалу. Висновки. Є всі підстави стверджувати, що Є. Конова-лець очолив Військову організацію тільки в кінці 1921 р. Саме на цей час припадає утвердження ключових організаційних засад. На-віть після вимушеного виїзду за кордон крайовий осередок продов-жить активну діяльність.

Біографія автора

Іван ХОМА, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, Ukraine

Arkhiv doslidnytsʹkoho tsentru istoriyi immihratsiyi, Universytet Minnesoty – Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota [in Ukrainian]

VIMA – Viiskovo-istorychnyi muzei i arkhiv Ukrainskoi vilnoi akademii nauk u Kanadi (m. Vinnipeh) [Military History Museum and Archive of the Ukrainian Free Academy of Sciences in Canada (Winnipeg)] [in Ukrainian]

Herchanivskyi, D. (1963). Vyhnaty okupanta [Drive out the occupier]. Munich: Logos, 1963 [in Ukrainian]

Informatsiya upovnovazhenoho referenta krayu Romana Perfetsʹkoho upovnovazhenomu dlya sprav zakordonnykh Kostyu Levytsʹkomu pro podiyi u Skhidniy Halychyni [Information from the authorized referent of the region, Roman Perfetskyi, to Kosty Levytskyi, the authorized representative for foreign affairs, about the events in Eastern Galicia]. (2005). Zakhidno-Ukrayinsʹka narodna respublika 1918–1923. Dokumenty i materialy – Western Ukrainian People's Republic 1918–1923. Documents and materials. Tom 3. Knyha 2. Ivano-Frankivsʹk: “Lileya-NV” [in Ukrainian].

Z poza tyuremnykh hrat [From outside the prison bars]. (1921, March 11). Vpered –Forward [in Ukrainian].

Knysh, Z. (1966). Vlasnym ruslom. Ukrainska viiskova orhanizatsiia vid oseny 1922 do lita 1924 roku [In its own way. Ukrainian military organization from autumn 1922 to summer 1924]. Toronto: Sribna surma [in Ukrainian].

Knysh, Z. (2021). Nachalʹna komanda UVO u Lʹvovi [The initial team of UMO in Lviv]. Yevhen Konovalets ta yoho doba –Yevhen Konovalets and his time. Ivano-Frankivsk: “Lileya-NV”  [in Ukrainian].

Corduba, M. (2021). Shchodennyk 1918–1925 [Diary 1918–1925]. Lviv: Vydavnytstvo UKU [in Ukrainian].

Lyst Yevhena Konovalʹtsya do Andriya Melʹnyka vid 8 hrudnya 1921 r. [Letter of Yevhen Konovalts to Andrii Melnyk dated December 8, 1921]. (2011). Andrii Melnyk. 1890–1964. Spohady. Dokumenty. Lystuvannia –Andriy Melnyk. 1890–1964. Memories. Documents. Correspondence. Compiled by O. Kucheruk, Yu. Cherchenko. Kyiv: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy [in Ukrainian].

Lyst Ye. Konovalʹtsya do Ya. Chyzha vid 13 bereznya 1923 r. z arkhivu Olʹhy Kuzʹmovych [Letter of Ye. Konovalts to Ya. Chyzh dated March 13, 1923 from the archive of Olga Kuzmovich]. Kopiyu lysta nadav Andriy Salyuk, yaku zrobyv z oryhinalu nadanoho O. Kuzʹmovych – A copy of the letter was provided by Andriy Salyuk, which he made from the original provided by O. Kuzmovich [in Ukrainian].

Lyst Ye. Konovalʹtsya do Ya. Chyzha vid 15 sichnya 1922 r. z arkhivu Olʹhy Kuzʹmovych [Letter of Ye. Konovalts to Ya. Chyzh dated January 15, 1922 from the archive of Olga Kuzmovich]. Kopiyu lysta nadav Andriy Salyuk, yaku zrobyv z oryhinalu nadanoho O. Kuzʹmovych – A copy of the letter was provided by Andriy Salyuk, which he made from the original provided by O. Kuzmovich [in Ukrainian].

Mirchuk, P. (2007). Narys istoriyi OUN. 1920–1939 roky [Essay on the history of the OUN. 1920–1939 years]. Kyiv: ADEF-Ukraine [in Ukrainian].

Navrotsky, O. (1961). Ukrayinsʹka viysʹkova orhanizatsiya. Orhanizatsiyni pochatky y stvorennya Nachalʹnoyi kolehiyi UVO [Ukrainian military organization. Organizational beginnings and creation of the Initial Board of the Higher Education Institution]. Holos kombatanta – The voice of a combatant. Part 9 (15), 11 [in Ukrainian].

Navrotskyi, O. (1963). Polkovnyk Yevhen Konovaletsʹ [Colonel Yevhen Konovalets]. Sribna surma. Statti y materiyaly do diyannya Ukrayinsʹkoyi Viysʹkovoyi Orhanizatsiyi – Silver antimony. Articles and materials related to the actions of the Ukrainian Military Organization (Coll. II, p. 144.  ). Toronto: Silver Antimony [in Ukrainian].

Posmertna z·hadky [Posthumous mentions]. (1922, May 13). Hromadsʹkyy vistnyk – Public herald [in Ukrainian].

Reviziyi i areshtuvannya [Audits and arrests]. (1921, December 10). Vpered – Forward [in Ukrainian].

Sushko, R. (1933). Khto vbyv polkovnyka Otmarshtayna [Who killed Colonel Otmarstein]. Prague: B.m. [in Ukrainian].

Khoma, I. (2019). Yevhen Konovalets i pochatky UVO (serpen – lystopad 1920 r.) [Yevhen Konovalets and the beginnings of the Ukrainian Military Organization (August – November 1920)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2/44, 9–15 [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595.2/44.184669 /

Chebotariv, M. (1933). Nevdala reabilitatsiya Sushka – ubiynyka [Unsuccessful rehabilitation of Sushka – the killer]. Part 1. Warsaw: B.m. [in Ukrainian].

TsDIA u m. Lviv – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv  [Central State Historical Archive in Lviv] [in Ukrainian].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилання

Avtobiohrafiia Dmytra Herchanivskoho [Autobiography of Dmytro Herchanivsky]. (n.d.). Viiskovo-istorychnyi muzei i arkhiv (VIMA) Ukrainskoi vilnoi akademii nauk u Kanadi (m. Vinnipeh) – Military Historical Mu-seum and Archive (VIMA) of the Ukrainian Free Academy of Sciences in Canada (Winnipeg), vol. 75, spr. 1761, p. 2 [in Ukrainian].

Herchanivskyi, D. (1963). Vyhnaty okupanta [Drive out the occupier]. Munich: Logos [in Ukrainian].

Dozvil Ya. Chyzhu [Permission of Ya. Chizhu]. (n.d.). Arkhiv doslidnytskoho tsentru istorii immihratsii, Universytet Minnesoty. Fond Yaroslav Chyzh. Korobka 2, vidsutnia numeratsiia arkushiv na dokumenti – Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota. Yaroslav Chizh Foundation. Box 2, missing sheet numbering on the document [in Ukrainian].

Z poza tyuremnykh hrat [From outside the prison bars]. (1921, March 11). Vpered – Forward [in Ukrainian].

Informatsiya upovnovazhenoho referenta krayu Romana Perfetskoho upovnova-zhenomu dlya sprav zakordonnykh Kostyu Levytskomu pro podiyi u Skhidniy Halychyni [Information from the authorized referent of the region, Roman Perfetskyi, to Kosty Levytskyi, the authorized representative for foreign affairs, about the events in Eastern Galicia]. (2005). Za-khidno-Ukrayinska narodna respublika 1918–1923. Dokumenty i mate-rialy – Western Ukrainian Peopleʼs Republic 1918–1923. Documents and materials (Vol. 3 (2)). Ivano-Frankivsk: «Lileya-NV» [in Ukrainian].

Knysh, Z. (1966). Vlasnym ruslom. Ukrainska viiskova orhanizatsiia vid oseny 1922 do lita 1924 roku [In its own way. Ukrainian military organization from autumn 1922 to summer 1924]. Toronto: Sribna surma [in Ukrainian].

Knysh, Z. (2021). Nachalna komanda UVO u Lvovi [The initial team of UMO in Lviv]. Yevhen Konovalets ta yoho doba – Yevhen Konovalets and his time. Ivano-Frankivsk: «Lileya-NV» [in Ukrainian].

Korduba, M. (2021). Shchodennyk 1918–1925 [Diary 1918–1925]. Lviv: Vydavnytstvo UKU [in Ukrainian].

Lyst V. Bachynskoho do Ya. Chyzha vid 27 lypnia 1922 r. [Letter of V. Bachynsky to Ya. Chyzh dated July 27, 1922]. (1922, July 27). Arkhiv doslidnytskoho tsentru istorii immihratsii, Universytet Minnesoty. Fond Yaroslav Chyzh. Korobka 2, vidsutnia numeratsiia arkushiv na doku-menti – Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota. Yaroslav Chizh Foundation. Box 2, missing sheet numbering on the document [in Ukrainian].

Lyst do komitetiv «Oborony Ukrainy», Niu-York, 7 veresnia 1922 r. [Letter to the "Defense of Ukraine" committees, New York, September 7, 1922]. (1922, September 7). Arkhiv doslidnytskoho tsentru istorii immihratsii, Universytet Minnesoty. Fond Yaroslav Chyzh. Korobka 2, vidsutnia numeratsiia arkushiv na dokumenti – Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota. Yaroslav Chizh Foundation. Box 2, missing sheet numbering on the document [in Ukrainian].

Lyst Ye. Konovaltsya do Ya. Chyzha vid 13 bereznya 1923 r. [Letter of Ye. Konovalts to Ya. Chyzh dated March 13, 1923]. (1923, March 13). Z arkhivu Olhy Kuzmovych. Kopiyu lysta nadav Andriy Salyuk, yaku zrobyv z oryhinalu nadanoho O. Kuzmovych – From the archive of Olga Kuz-movich. A copy of the letter was provided by Andriy Salyuk, which he made from the original provided by O. Kuzmovich [in Ukrainian].

Lyst Ye. Konovaltsya do Ya. Chyzha vid 15 sichnya 1922 r. [Letter of Ye. Konovalts to Ya. Chyzh dated January 15, 1922]. (1922, January 15). Z arkhivu Olhy Kuzmovych. Kopiyu lysta nadav Andriy Salyuk, yaku zrobyv z oryhinalu nadanoho O. Kuzmovych – From the archive of Olga Kuz-movich. A copy of the letter was provided by Andriy Salyuk, which he made from the original provided by O. Kuzmovich [in Ukrainian].

Lyst Yevhena Konovaltsya do Andriya Melnyka vid 8 hrudnya 1921 r. [Letter of Yevhen Konovalts to Andrii Melnyk dated December 8, 1921]. (2011). In O. Kucheruk & Yu. Cherchenko (Comps.), Andrii Melnyk. 1890–1964. Spohady. Dokumenty. Lystuvannia – Andriy Melnyk. 1890–1964. Memories. Documents. Correspondence. Kyiv: Vydavnytstvo imeni Oleny Telihy [in Ukrainian].

Lystuvannia filialu imeni M. Shashkevycha u Lvovi z Dyrektsiieiu politsii, ukrainskymy tovarystvamy, okremymy osobamy pro provedennia zahalnykh zboriv, zatverdzhennia statutu, vidznachennia yuvileinykh dat to-varystva ta inshi orhanizatsiini pytannia. 1910–1922 rr. [Correspondence of the branch named after M. Shashkevych in Lviv with the Police Direc-torate, Ukrainian associations, individuals about general meetings, app-roval of the statute, celebration of the anniversary dates of the association and other organizational issues. 1910–1922]. (1910–1922). Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv – Central State Histori-cal Archive of Ukraine, Lviv, f. 348, op. 1, spr. 3572, ark. 118 [in Ukrainian].

Mirchuk, P. (2007). Narys istoriyi OUN. 1920–1939 roky [Essay on the history of the OUN. 1920–1939 years]. Kyiv: ADEF-Ukraine [in Ukrainian].

Navrotskyi, O. (1961). Ukrayinska viyskova orhanizatsiya. Orhanizatsiyni pochatky y stvorennya Nachalnoyi kolehiyi UVO [Ukrainian military organization. Organizational beginnings and creation of the Initial Board of the Higher Education Institution]. Holos kombatanta – The voice of a combatant, 9 (15), 11 [in Ukrainian].

Navrotskyi, O. (1963). Polkovnyk Yevhen Konovalets [Colonel Yevhen Konovalets]. Sribna surma. Statti y materiyaly do diyannya Ukrayinskoyi Viy-skovoyi Orhanizatsiyi – Silver antimony. Articles and materials related to the actions of the Ukrainian Military Organization (Vol. II, p. 144). Toronto: Silver Antimony [in Ukrainian].

Ohliad boievoi diialnosty na ukrainskykh zemliakh zaniatykh Polshcheiu za 1922-y rik (po vidomostiam do 6 hrudnia 1922) [Review of military activity on Ukrainian lands occupied by Poland for 1922 (according to in-formation up to December 6, 1922)]. (1922). Arkhiv doslidnytskoho tsentru istorii immihratsii, Universytet Minnesoty. Fond Yaroslav Chyzh. Korobka 2, vidsutnia numeratsiia arkushiv na dokumenti – Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota. Yaroslav Chizh Foundation. Box 2, missing sheet numbering on the document [in Ukrai-nian].

Posmertna zhadky [Posthumous mentions]. (1922, May 13). Hromadskyy vistnyk – Public herald [in Ukrainian].

Reviziyi i areshtuvannya [Audits and arrests]. (1921, December 10). Vpered – Forward [in Ukrainian].

Sushko, R. (1933). Khto vbyv polkovnyka Otmarshtayna [Who killed Colonel Otmarstein]. Prague: B.m. [in Ukrainian].

Khoma, I. (2019). Yevhen Konovalets i pochatky UVO (serpen – lystopad 1920 r.) [Yevhen Konovalets and the beginnings of the Ukrainian Military Organization (August – November 1920)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2/44, 9–15. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595.2/44.184669 [in Ukrainian].

Chebotariv, M. (1933). Nevdala reabilitatsiya Sushka – ubiynyka [Unsuccessful rehabilitation of Sushka – the killer]. (Part 1). Warsaw: B.m. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Статті