ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ

Автор(и)

  • Любов Шептицька
  • Наталія Захарчин

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.10/52.257928

Ключові слова:

лісова політика; лісовий сектор; Карпати; лісотехнічна освіта; вирубка лісів

Анотація

Анотація. Мета роботи випливає із потреби аналізу різноманітних історичних аспектів розвитку лісової політики на західноукраїнських землях у перші повоєнні роки, окреслення чинників, які вплинули на стан навколишнього середовища. Методологія роботи ґрунтується на поєднанні принципів науковості, об՚єктивності та історизму при дослідженні запропонованої теми. Наукова новизна полягає у тому, що у статті розкрито та проаналізовано основні напрями розвитку лісової політики західноукраїнського регіону у 40–50-х рр. ХХ ст., які визначили подальший розвиток лісового сектору економіки та призвели до нищівної вирубки лісів і безповоротної екологічної катастрофи. Доведено, що попри всі нормативно-правові акти та плани розвитку, які надсилалися з Москви, лісовий сектор економіки піддавався нищенню та варварському пограбуванню. Тотальні вирубки Карпат у два-три рази перевищували всі плани розвитку. Встановлено, що створення Львівського лісотехнічного інституту, який мав на меті забезпечити кадрами лісовий сектор економіки та сприяти розвитку лісової науки, мало позитивні тенденції, оскільки ця галузь критично відчувала брак у висококваліфікованих фахівцях і потребувала наукових експериментів та обґрунтувань. Але  водночас ця подія була своєрідним маневром для прикриття хижацької політики влади. З՚ясовано, що науковці-лісівники неодноразово апелювали до органів влади із переконливими висновками щодо припинення нищення лісів в західноукраїнському регіоні. Усі спроби завершувалися в кращому випадку втратою посад, а у гіршому – переслідуваннями чи репресіями. Зроблено висновки, що політика радянської влади в лісовому секторі економіки мала руйнівний характер, попри всі так звані маскувальні маневри у вигляді постанов, розпоряджень, планів рубок лісу. Нищення лісового потенціалу Карпат, розпочате у післявоєнні роки, сьогодні має непоправні негативні наслідки, які все частіше проявляються у вигляді екологічних катаклізмів.

Біографії авторів

Любов Шептицька

кандидатка історичних наук, доцентка, завідувачка кафедри історії України, економічної теорії та права, Національний лісотехнічний університет України, вул. ген. Чупринки, 103, м. Львів, Україна, індекс 79057 (sheptytska@nltu.edu.ua)

Наталія Захарчин

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України, економічної теорії та права, Національний лісотехнічний університет України, вул. ген. Чупринки, 103, м. Львів, Україна, індекс 79057 (zakharchyn@nltu.edu.ua)

Посилання

Boreyko, V. (2001). Istoriya zapovednogo dela v Ukraine [History of nature conservation in Ukraine]. Kiev: Kievskiy ekologo-kulturnyy tsentr [in Russian].

Hensiruk, S.A. (2002). Lisy Ukrainy [Forests Ukraine]. Lviv: Vyd-vo Nauk. tov. im. Shevchenka, UkrDLTU [in Ukrainian].

Haftaniuk, K.T. (2001). Istoriia lisovoho hospodarstva Lvivschyny [History of forestry Lviv region]. Lviv: Biblos [in Ukrainian].

DAVO – Derzhavnyi arkhiv Volynskoi oblasti. F. R-16: Volynske terytorialne upravlinnia lisookhorony ta lisonasadzhen [State Archive of Volyn Region. F. R-16: Volyn Territorial Department of Forest Protection and Afforestation].

Ekolohizatsiia humanitarnoi osvity: istoriia Ukrainy, politolohiia, pravo [Greening of humanitarian education: history of Ukraine, political science, law]. (2016). Lviv: Liha-Pres [in Ukrainian].

Natsionalnyi lisotekhnichnyi universytet Ukrainy [Ukrainian National Forestry University]. (2014). Kyiv: Lohos Kyiv [in Ukrainian].

Pro zasoby po pokrashchenniu okhorony pryrody Ukrainskoi RSR: Postanova TsK Kompartii Ukrainy i Rady Ministriv URSR, cherven 1958 roku [On Means to Improve the Nature Protection of the Ukrainian SSR: Resolution of the Central Committee of the Communist Party of Ukraine and the Council of Ministers of the Ukrainian SSR, June 1958]. (1958). ZP URSR – CR URSR, 6, st. 106 [in Ukrainian].

Pro okhoronu pryrody na terytorii Ukrainskoi RSR: Postanova Rady Ministriv URSR vid 3 chervnia 1949 roku [On nature protection on the territory of the Ukrainian SSR: Resolution of the Council of Ministers of the USSR of June 3, 1949]. (1949). ZP URSR – CR URSR, 11, st. 40 [in Ukrainian].

Roshko, Yu.R. (2010). Ekoloho-ekonomichni aspekty rozvytku lisopromyslovoho kompleksu [Ecology-economic aspects of development of forest and industrial complex]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy – Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University, 20.9, 66–70. Lviv [in Ukrainian].

Stoiko, S., & Kopach, V. (2012). Storichchia stvorennia pralisovykh rezervativ v Ukrainskykh Karpatakh [Centenary of Establishment of the Primeval Forest Reserves in the Ukrainian Carpathians]. Lviv [in Ukrainian].

Tretiak, Yu.D. (1958). Do istorii lisivnychoi nauky i osvity v Zakhidnykh oblastiakh URSR: naukove vydannia [To the history of forestry science and education in the Western regions of the USSR: a scientific publication]. Lviv: Lviv Forestry Institute [in Ukrainian].

Shvets, M.V. (2008). Lisovporiadkuvannia v Ukraini: istoriia i suchasnist [Forest management in Ukraine: history and modernity]. Derevoobrobnyk – Woodworker. Retrieved from https://www.derevo.info/content/detail/4032 [in Ukrainian].

Yurchyshyn, N.H. (2012). Pravove rehuliuvannia instytutu prava vlasnosti na lisy u radianskyi period (1917–1990 rr.): stanovlennia ta rozvytok [Legal regulation the institution of right of property to forests in the Soviet period (1917–1990): establishment and development]. Aktualni problemy derzhavy i prava Natsionalnoho universytetu «Odeska yurydychna akademiia» – Current Problems of State and Law National University "Odessa Law Academy", 68, 596–603. Odesa [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-04

Номер

Розділ

Статті