МЕДИКО-САНІТАРНА СИТУАЦІЯ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ В СВІТЛІ ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ

Автор(и)

  • Руслана Попп

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.10/52.257920

Анотація

Анотація. Мета дослідження. Показати бачення українськими підпільниками санітарно-медичної ситуації в Західному регіоні України у перші повоєнні роки, значення цієї інформації для об՚єктивного висвітлення повсякдення населення регіону в зазначений період. Методологія дослідження базується на загальнонаукових принципах історизму, об՚єктивності, науковості, системності, антропологізму, багатофакторності, а також проблемно-хронологічному, історико-типологічному, історико-біографічному, історико-психологічному, порівняльно-історичному, інституціональному, комунікативному наукових методах. Наукова новизна полягає у тому, що робиться спроба проаналізувати зміст раніше заборонених звітів ОУН щодо становища радянської медицини у перші повоєнні роки. Показано, що українські визвольні сили аналізували структуру та чисельність медичних закладів їх забезпеченість та кадровий склад, причини поширення епідемій та хворіб, вплив радянської політики в галузі медицини на повсякденне життя мешканців краю. З՚ясовано чи повідомлення підпільників відрізняються від офіційного тодішнього висвітлення розвитку медицини в західних областях України у перші повоєнні роки. Висновки. Звіти ОУН є надзвичайно важливим історичним джерелом, яке містить відомості про тодішню суспільно-політичну ситуацію у Західному регіоні України, боротьбу українських визвольних сил із сталінським тоталітарним режимом, його злочини проти населення. Учасники українського визвольного руху окремо збирали інформацію і про медико-санітарну ситуацію в регіоні. У своїх зведеннях вони подають дані про мережу медичних закладів, чисельність, національний та партійний склад медичних працівників. Наголошують на тому, що у медичних колективах краю левову частку становили кадри, прислані зі східних областей УРСР. Із зведень видно, що в регіоні були серйозні проблеми з поширенням епідемій, інфекційних захворювань, забезпеченням лікарськими засобами. Звіти доводять, що непроста ситуація з медичним обслуговування населення краю спостерігалася в усі повоєнні роки, і це негативно впливало на повсякдення мешканців регіону.

Біографія автора

Руслана Попп

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa, вул. Івана Франка, 42, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (ryslana_popp@ukr.net)

Посилання

HDA SBU – Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy [Sectoral state archive of the Security].

Hulai, V. (2001). Problemy okhorony zdorovia naselennia zakhidnykh oblastei Ukrainy (druha polovyna 40-kh – 50-ti roky XX st.) [Problems of health care of the population of the western regions of Ukraine (second half of the 40s – 50s of the XX century)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia ‒ Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 8, 176–185 [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2014a). Vykorystannia radianskymy karalno-represyvnymy orhanamy spetszasobiv u borotbi proty vyzvolnoho rukhu u Karpatskomu krai OUN (1945–1954) [Using by Soviet punitive and repressive authorities of special devices in the fight against the liberation movement of the OUN in the Carpathian region (1945–1954)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia ‒ Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 34, 76–86. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595.34.171508 [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2014b). Porushennia «sotsialistychnoi zakonnosti» pry utverdzhenni radianskoi administratsii u Karpatskomu krai OUN (1945–1954) [The "socialist legality" violation during the Soviet administration statement in the OUN Carpathian region (1945–1954)]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Humanities science current issues, 10, 17–28 [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2016). Karpatskyi krai OUN v ukrainskomu vyzvolnomu rusi (1945−1954) [The Carpathian region of the OUN in the Ukrainian liberation movement (1945–1954)]. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2021). Vykorystannia radianskymy sylovymy orhanamy spetsialnykh zasobiv i komprometatsiinykh zakhodiv u borotbi z ukrainskym vyzvolnym rukhom (1944–1950-i rr.) [Use of special means and compromisative measuresby soviet forces in the fight against the Ukrainian liberation movement in 1944 and 1950]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Humanities science current issues, 42 (1), 24–38 [in Ukrainian].

Popp, R. (2017). Polityka radianskoi systemy shchodo zhinotstva Drohobychchyny u pershi povoienni roky (1944–1953) [Soviet System՚s Policy Towards Drohobych Womenfolk In the First Post-war Years (1944–1953)]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk – Drohobych local lore collection, Special issue 3, 328–336 [in Ukrainian].

Popp, R. (2019). Stavlennia naselennia do diialnosti OUN i UPA u pershi povoienni roky (na materialakh pidpilnykh zvitiv) [Public attitude towards organization of ukrainian nationalists՚ (OUN) and ukrainian insurgent army՚s (UPA) activities in the first postwar years (based onthe materials of underground reports)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia ‒ Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2/44, 270–286. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595.2/44.184679 [in Ukrainian].

Popp, R. (2020). Povoienne shkilnytstvo u svitli zvitnykh dokumentiv Ukrainskoho natsionalistychnoho pidpillia [Post-warschooling in the light of reporting documents of the Ukrainian nationalist underground resistance]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia ‒ Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 3/45, 168–185. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595.3/45.203986 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-04

Номер

Розділ

Статті