ПЕРШИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК УЖГОРОДСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1945/1946): БУДНІ ТА СВЯТА ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Василь Міщанин

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.10/52.257919

Ключові слова:

Закарпаття; СРСР; УРСР; Ужгородський державний університет; викладачі; студенти

Анотація

Анотація. Мета статті – проаналізувати повсякденне життя перших викладачів і студентів Ужгородського державного університету, на яких партійним і радянським керівництвом покладалася велика відповідальність за організацію вищої освіти на Закарпатті. Методологія та методи дослідження – принципи науковості, об՚єктивності, історизму, методи зовнішньої та внутрішньої критики джерел. Наукова новизна полягає у тому, що в розрізі історії повсякдення дослідження окресленої проблематики ще не здійснювалося. Висновки. На підставі аналізу доступних автору статті матеріалів Державного архіву Закарпатської області (зокрема фонду 545 – Ужгородський державний університет) можна стверджувати, що радянська влада надавала великого значення відкриттю університету на Закарпатті. Активізувалася справа з відкриттям вузу після підписання договору між Радянським Союзом і Чехословаччиною про перехід Закарпатської України до складу Української РСР (СРСР). Вже в липні керівництво Народної Ради видає постанову про відкриття університети. 18 жовтня 1945 р. уряд Радянської України та ЦК КП(б)У прийняли спільну постанову «Про відкриття державного університету в м. Ужгороді». Ця дата вважається датою заснування університету. Проте постанова про відкриття університету вийшла до офіційного завершення входження Закарпаття до УРСР. У 1946 р. завершили юридичне оформлення університету документи союзних органів: постанова Ради міністрів СРСР від 28 травня 1946 р. та наказ міністерства вищої освіти СРСР від 7 червня 1946 р. Та все таки УжДУ було створено. Навчання студентів розпочалося 1 лютого 1946 р. До роботи приступили перші викладачі, на плечі яких лягла організація наукової, навчальної, виховної роботи перших студентів. Ще одним із найголовніших завдань стало «правильне» ідейне виховання студентів. Ці та інші проблеми життя викладачів і студентів Ужгородського університету початкового етапу його становлення висвітлюються у цій статті на основі відповідного і достатньо репрезентативного масиву джерел та наукової літератури.

Біографія автора

Василь Міщанин

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри модерної історії України та зарубіжних країн, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна, індекс 88000 (vasyl.mistchanyn@uzhnu.edu.ua)

Посилання

Vehesh, M. (2005). Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet na porozi III tysiacholittia [Uzhhorod National University on the threshold of the third millennium]. Uzhhorod [in Ukrainian].

Hranchak, I., Dovhanych, O., Slyvka, Yu., Turianytsia, V. (1995). Oseredok osvity, nauky, kultury. Uzhhorodskomu derzhavnomu universytetu – 50 rokiv [Center for Education, Science, Culture. Uzhhorod State University is 50 years old]. Uzhhorod [in Ukrainian].

DAZO – Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti [State Archives of Zakarpattia region].

Danylenko, V. (2010a). Povoienna Ukraina: narysy sotsialnoi istorii (druha polovyna 1940-kh – seredyna 1950-kh rr.) [Postwar Ukraine: Essays on Social History (the 2nd half of the 1940s – mid 1950s)]. (Vol. 2 (1–2)). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Danylenko, V. (2010b). Povoienna Ukraina: narysy sotsialnoi istorii (druha polovyna 1940-kh – seredyna 1950-kh rr.) [Postwar Ukraine: Essays on Social History (the 2nd half of the 1940s – mid 1950s)]. (Vol. 2 (3)). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Danylenko, V. (2014). Sotsialni transformatsii v Ukraini: piznii stalinizm i khrushchovska doba [Social transformations in Ukraine: late Stalinism and the Khrushchev era]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Yekelchyk, S. (2018). Povsiakdennyi stalinizm. Kyiv i kyiany pislia Velykoi viiny [Daily Stalinism. Kyiv and Kyiv residents after the Great War]. Kyiv: Laurus [in Ukrainian].

Zhulkanych, N. (2005). Storinky istorii Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: Dokumenty i materialy [Pages of the history of Uzhgorod National University: Documents and materials]. Uzhhorod: Vydavnytstvo Oleksandry Harkushi [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2021). Povsiakdenne zhyttia naselennia zakhidnykh zemel Ukrainy u pershi povoienni roky (1944–1953) [Everyday life of the population of the western lands of Ukraine in the first postwar years (1944–1953)]. Lviv – Torun: Liha-Pres [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V., Kantor, N., & Batiuk, T. (2021). Povsiakdenne zhyttia u Drohobytskomu uchytelskomu instytuti: novyi dokument do istorii (1946–1949) [Everyday life in Drohobych Teacher՚s Institute: a new document in history (1946–1949)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 6/48, 342–364. doi: https://doi.org/10.24919/2312-2595.6/48.228501 [in Ukrainian].

Kobal, Y. (2020). Khronika rozvytku vyshchoi osvity na Zakarpatti [Chronicle of the development of higher education in Transcarpathia]. Retrieved February 12, 2022, from https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/khronika-rozvytku-vyshchoi-osvity-na-zakarpatti/2020-07-04-42363 [in Ukrainian].

Lukashevych, O., & Nahaiko, T. (2010). Istoriia povsiakdennosti: teoriia ta praktyka: materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii [History of everyday life: theory and practice: materials of the All-Ukrainian scientific conference, Pereiaslav-Khmelnytskyi, May 14–15, 2010]. [in Ukrainian].

Mishchanyn, V. (2011). Funktsionuvannia Uzhhorodskoho universytetu v umovakh posylenoho ideolohichnoho kontroliu KPRS u pershi roky Radianskoi vlady na Zakarpatti (1946–1950 rr.) [Functioning of Uzhhorod University in the conditions of the strengthened ideological control of the CPSU in the first years of the Soviet power in Transcarpathia (1946–1950)]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series: History, 26, 47–55 [in Ukrainian].

Mishchanyn, V. (2012). Vtruchannia tsenzury v diialnist redaktsii hazet, bibliotek ta knyhotorhivli na Zakarpatti v 1944–1950 rr. [Censorship interference in the activities of newspapers, libraries and book trade in Transcarpathia in 1944–1950]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Filolohiia. Sotsialni komunikatsii – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series: Philology. Social communications, 27, 166–172 [in Ukrainian].

Mishchanyn, V. (2018). Radianizatsiia Zakarpattia 1944–1950 rr. [Sovietization of Transcarpathia 1944–1950]. Uzhhorod: RIK-U [in Ukrainian].

Ofitsynskyi, R. (2010). Uzhhorodskyi derzhavnyi universytet [Uzhhorod State University]. Zakarpattia 1919–2009 rokiv: istoriia, polityka, kultura. Ukrainomovnyi variant ukrainsko-uhorskoho vydannia – Transcarpathia 1919–2009: history, politics, culture. Ukrainian version of the Ukrainian-Hungarian edition. Uzhhorod: Lira [in Ukrainian].

Prokhorenko, O. (2010). Kharakterni rysy ta osoblyvosti povsiakdennoho zhyttia naukovo-pedahohichnoi intelihentsii 40-kh – 50-kh rr. ХХ st. [Characteristic features and peculiarities of everyday life of the scientific and pedagogical intelligentsia of the 40՚s – 50՚s of the twentieth century]. Istoriia povsiakdennosti: teoriia ta praktyka: materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii – History of everyday life: theory and practice: materials of the All-Ukrainian scientific conference, Pereiaslav-Khmelnytskyi, May 14–15, 2010. (pp. 187–189) [in Ukrainian].

Slyvka, Yu. (2000). Uzhhorodskyi derzhavnyi universytet [Uzhhorod State University]. Uzhhorod: PP «Vydavnytstvo "M-Studiia"» [in Ukrainian].

Turianytsia, V. (1997). Pedahohy-naukovtsi: Do 50-richchia universytetu [Teachers-scientists: To the 50th anniversary of the university]. (Vol. 1). Uzhhorod [in Ukrainian].

Khomenko, N. (2010). Kolektyvne dozvillia yak sposib kontroliu za studentskoiu povsiakdennistiu [Collective leisure as a way to control student life]. Istoriia povsiakdennosti: teoriia ta praktyka: materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii – History of everyday life: theory and practice: materials of the All-Ukrainian scientific conference, Pereiaslav-Khmelnytskyi, May 14–15, 2010. (pp. 191–193) [in Ukrainian].

TsDAHOU – Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy [Central State Archive of Public Associations of Ukraine].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-04

Номер

Розділ

Статті