КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ НА ПІДПІЛЬНИХ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКИХ СВЯЩЕННИКІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ

Автор(и)

  • Олег Єгрешій

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.10/52.257908

Ключові слова:

кримінальні справи; підпільні греко-католицькі священики; історичне джерело; історія повсякдення; радянські спецслужби; фотодокументи

Анотація

Анотація. У науковій статті автор розглядає кримінальні справи, заведені радянськими спецорганами на підпільних греко-католицьких священників як першоджерело до вивчення історії повсякденності. Мета статті. З՚ясувати особливості та ступінь інформативності кримінальних справ на підпільних греко-католицьких священників як першоджерела до вивчення історії повсякденності. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, науковості, авторської об՚єктивності, застосування джерелознавчих методів, зокрема методу внутрішньої критики джерел. Наукова новизна. Ці історичні пам՚ятки попри свої особливості (характерний суб՚єктивізм, неточності, часом довільне трактування) містять значний корпус фактологічних даних, значно доповнюють наявну джерельну базу з історії повсякденності. Висновки. Цей вид першоджерел містить інформацію, яка, як правило, відсутня серед інших пам՚яток (періодиці, спогадах, епістолярії, щоденниках, нотатках для пам՚яті). У кримінальних справах, зокрема, зосереджується анкета арештанта, де вказується важлива у контексті історії повсякденності інформація (національність, соціальне походження, сімейний статус, місце проживання та місце роботи особи тощо). Цінна інформація про особисті дані священнослужителів, особливі прикмети підсудних, а також фотодокументи зустрічаються у словесному портреті. Поміщені фотодокументи, як правило, не були у науковому вжитку. Кримінальна справа як джерело уміщує пізнавальні факти затримання священників, обставин їхнього арешту, інформацію про допити отців, експертизи їхніх почерків, протоколи впізнання свідками їхніх фотографій, постанови про пред՚явлення звинувачення, матеріали вироку. Ці факти характеризують побутові умови, рівень забезпеченості отців, звички, інтелект, стан здоров՚я, зосереджуються дані про освіту, предмети особистого вжитку, сакраменталії, якими священнослужителі користувалися у пощоденні, церковно-релігійну атрибутику для проведення богослужінь. Перегляд кримінальних справ надає можливість простежити подальший життєвий шлях підсудних, епізоди повсякденного життя на засланні, ознайомитися з документами щодо їхньої реабілітації.

Біографія автора

Олег Єгрешій

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії, Прикарпатський національний університет, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна, індекс 76000 (ludyna@ukr.net)

Посилання

Havrysh, I. (2021). Zaboronena molytva: Stanyslavivska yeparkhiia UHKTs u period pidpillia (1946–1989) [Forbidden Prayer: Stanislaviv Eparchy of the UGCC in the Underground (1946–1989)]. Ivano-Frankivsk: Foliant [in Ukrainian].

HA SBU IFO – Haluzevyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy u Ivano-Frankivskii oblasti [Sectoral Archive of the Security Service of Ukraine in Ivano-Frankivsk region].

DAIFO – Derzhavnyi arkhiv u Ivano-Frankivskii oblasti [State Archives in Ivano-Frankivsk region].

Deliatynskyi, R., & Yehreshii, O., & Solovka, L. (2016). «Vid Holhofy cherez katakomby do Voskresinnia»: do 70-kh rokovyn Lvivskoho psevdo-soboru 1946 r. ["From Golgotha through the Catacombs to the Resurrection": to the 70th anniversary of the Lviv Pseudo-Cathedral in 1946]. Naukovyi visnyk Ivano-Frankivskoho bohoslovskoho universytetu UHKTs «Dobryi pastyr». Zbirnyk naukovykh prats. Bohoslovia. Vyp. 9: do 70-kh rokovyn Lvivskoho psevdo-soboru – Scientific Bulletin of the Ivano-Frankivsk Theological University of the UGCC "Good Shepherd". Collection of scientific works. Theology. Iss. 9: To the 70th anniversary of the Lviv Pseudo-Cathedral (pp. 32–78) [in Ukrainian].

Zharovska, O. (2013). Vyprobuvani, yak zoloto v hornyli [Tested like gold in a crucible]. (Vol. 1). Lviv: Vydavnytstvo «Koleso» [in Ukrainian].

Koliastruk, O. (2007). Predmet istorii povsiakdennosti: istoriohrafichnyi ohliad yoho stanovlennia u zarubizhnii ta vitchyznianii istorychnii nautsi [The subject of everyday history: historiographical review of its formation in foreign and domestic historical science]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 1, 174–184 [in Ukrainian].

Koliastruk, O. (2018). (Ekstra)ordynarnist povsiakdennoho zhyttia v umovakh Velykoho teroru: normy vs anomalii? [(Extra)ordinariness of everyday life in the conditions of the Great Terror: norms vs anomalies?]. Z arkhiviv VUCHK-HPU-NKVD-KHB – From the archives of the VUCHK-GPU-NKVD-KGB, 1 (49), 99. Retrieved from http://resource.history.org.ua/publ/za_2018_1__5 [in Ukrainian].

Koliastruk, O. (2019). Dekomunizatsiia ta problemy deradianizatsii – z pozytsii povsiakdennosti [Decommunization and the problems of de-Sovietization – from the standpoint of everyday life]. Ukraina XX stolittia: kultura, ideolohiia, polityka – Ukraine of the XX century: culture, ideology, politics, 24, 523. Retrieved from http://resource.history.org.ua/publ/Uxxs_2019_24_42 [in Ukrainian].

Lukashevych, O., & Nahaiko, T. (Comps.). (2010). Istoriia povsiakdennosti: teoriia ta praktyka: materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii – History of everyday life: theory and practice: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific Conference, Pereyaslav-Khmelnytsky, May 14–15, 2010. Pereiaslav-Khmelnytskyi. Retrieved from http://resource.history.org.ua/item/0002281 [in Ukrainian].

Romanchuk, L., & Savran, V. (2014). Vyprobuvani, yak zoloto v hornyli [Tested like gold in a crucible]. (Vol. 2). Zhovkva: Misioner [in Ukrainian].

Stetsyk, Yu. (Ed.). (2021). Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 7/49. Retrieved from http://phh.dspu.edu.ua/issue/view/14156 [in Ukrainian].

Udod, O. (2010). Istoriia povsiakdennosti yak providnyi napriam ukrainskoi istoriohrafii [History of everyday life as a leading direction of Ukrainian historiography]. Kraieznavstvo – Local lore, 3, 6–9 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-04

Номер

Розділ

Статті