СТУДЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ТА УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТІВ У ЛЬВОВІ (1944‒1953 рр.): ЧИСЕЛЬНІСТЬ, УМОВИ НАВЧАННЯ І ПОБУТУ

Автор(и)

  • Микола Галів
  • Олександра Свйонтик
  • Мирослав Ющишин

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.10/52.257899

Ключові слова:

Львівський державний педагогічний інститут; Львівський державний учительський інститут; студентство; освіта; побут; повсякдення

Анотація

Анотація. Мета дослідження ‒ з՚ясувати чисельність та матеріальні умови життя і навчання студентів Львівського державного педагогічного інституту та Львівського державного учительського інституту у 1944‒1953 рр. Методологія дослідження спирається на принципи науковості, історизму, системності, авторської об՚єктивності, а також на використання загальнонаукових методів (індукції та дедукції, аналізу і синтезу) та спеціально-історичних методів (історико-системний, історико-генетичний, історико-типологічний). Наукова новизна полягає у тому, що вперше здійснено аналіз матеріальних умов навчання і побуту студентів педагогічного та учительського інститутів Львова у перше повоєнне десятиліття (1944‒1953). Висновки. У результаті дослідження встановлено, що контингенти студентів ЛДПІ і ЛДУІ впродовж досліджуваного періоду поступово зростали. У 1944 р. прийнято 220 осіб, а на навчання зʼявилася лише 181 особа. Студенти перших курсів не були достатньо підготовлені, але на кінець навчального року 12 студентів ЛДПІ були повними відмінниками. Кількість студентів у ЛДПІ на 1946–1947 н. р. сягнула 443 особи. Дисципліна студентів була невисокою: багато з них відкладали виконання завдань і підготовку до екзаменів на кінець семестру, відвідуваність занять не перевищувала 90 %. Щороку певну кількість студентів заарештовували органи держбезпеки за «український націоналізм». План набору студентів на 1950–1951 н. р. був виконаний повністю із великим конкурсом на історичному та біологічному факультетах. За цей навчальний рік 132 студенти вступили до комсомолу, з них 118 – уродженці Західної України. Навчальний корпус ЛДПІ та ЛДУІ мав 138 кімнат. Початково у ньому містився навіть гуртожиток. У звʼязку зі збільшенням контингенту студентів, будівля вже на 1948–1949 н. р. виявилася замалою. У ній не було лекційних аудиторій, де можна було б помістити понад 50 осіб. Бібліотеку інституту після війни комплектували заново: на 1947 р. вона налічувала близько 40 тис. томів, на 1951 р. – 71,5 тис. Їдальня інституту утримувалася трестом їдалень та ресторанів. Стан гуртожитків був критичним. На 1950 р. проблема гуртожитку посилилася. На 700 студентів, які потребували житла, студентський гуртожиток міг забезпечити його тільки 265 особам. При інституті до 1949 р. діяло підсобне господарство (52 га землі), а згодом ботанічний сад площею 3 га.

Біографії авторів

Микола Галів

доктор педагогічних наук, професор кафедри історії України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (halivm@yahoo.com)

Олександра Свйонтик

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (lesyadudnyk@dspu.edu.ua)

Мирослав Ющишин

магістр історії, здобувач освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (myroslaw.yushchychyn@gmail.com)

Посилання

Bader, A.V. (2012). Hromadsko-politychna diialnist yak element povsiakdennoho zhyttia studentskoi molodi URSR u seredyni 1950-kh – seredyni 1980-kh rr. (na materialakh Donbasu) [Socio-political activity as an element of everyday life of student youth of the USSR in the mid-1950s ‒ mid-1980s (based on Donbass)]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko Luhansk National University, 18 (253), 164‒171 [in Ukrainian].

Vlasova, N.M. (2011). Dozvillia studentiv Ukrainy v 1953‒1964 rr. [Leisure of students of Ukraine in 1953‒1964]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody – Collection of scientific works of the Hryhoriy Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 41, 146–150 [in Ukrainian].

Haliv, M. (2017). Dokumenty zi studentskoho zhyttia Bohdana Stashynskoho (1948–1951 rr.) [Documents from the student life of Bohdan Stashynsky (1948–1951)]. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – Eastern European Historical Bulletin, Special issue II, 270–277 [in Ukrainian].

Haliv, M., Sviontyk, O., & Yushchyshyn, M. (2021a). Osvitnii protses u Lvivskomu derzhavnomu pedahohichnomu instytuti (1944–1953): orhanizatsiini ta zmistovi aspekty [Educational process at the Lviv State Pedagogical Institute (1944–1953): organizational and semantic aspects]. Molod i rynok – Youth and market, 10 (196), 11–18 [in Ukrainian].

Haliv, M., Sviontyk, O., & Yushchyshyn, M. (2021b). Naukovo-pedahohichni kadry Lvivskoho derzhavnoho pedahohichnoho instytutu u pershi povoienni roky (1944–1953): povsiakdennia profesiinoi diialnosti [Scientific and pedagogical staff of the Lviv State Pedagogical Institute in the first postwar years (1944–1953): everyday professional activity]. Molod i rynok – Youth and market, 11‒12 (197‒198), 12–20 [in Ukrainian].

Heneha, R.Ya. (2007). Studentstvo mista Lvova v ukrainskomu natsionalnomu rusi (1944‒1953) [Students of the city of Lviv in the Ukrainian national movement (1944‒1953)]. (Candidate՚s thesis). Lviv [in Ukrainian].

DALO ‒ Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti [State Archives of Lviv Region].

Ilnytskyi, V., Kantor, N., & Batiuk, T. (2021). Povsiakdenne zhyttia u Drohobytskomu uchytelskomu instytuti: novyi dokument do istorii (1946–1949) [Everyday life at the Drohobych Teachers՚ Training Institute: a new document on history (1946–1949)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 6/48, 342–364 [in Ukrainian].

Komarnitskyi, O.B. (2017). Studenty-pedahohy u modernizatsii vyshchoi osvity radianskoi Ukrainy u 1920‒1930-kh rr. [Students-teachers in the modernization of higher education in Soviet Ukraine in the 1920s and 1930s]. Kamianets-Podilskyi: TOV "Drukarnia "Ruta" [in Ukrainian]

Kropyvko, O. (2016). Povsiakdenne zhyttia kyivskoho studentstva u 1960–1970-kh rr.: sotsialno-pobutovi aspekty [Everyday life of Kyiv students in the 1960s – 1970s: social and everyday aspects]. Kyivski istorychni studii – Kyiv historical studies, 1, 141‒145 [in Ukrainian].

Lukianenko, O. (2019). «Naiblyzhchi druzi partii»: kolektyvy pedahohichnykh vyshiv Ukrainy v obrazakh shchodennia 1920-kh – pershoi polovyny 1960-kh rokiv ["The closest friends of the party": groups of pedagogical universities of Ukraine in the images of everyday life of the 1920s ‒ first half of the 1960s]. Poltava: Vydavnytstvo "Simon" [in Ukrainian].

Marusyk, T.V. (1999). Studentstvo Bukovyny pid tyskom stalinskykh represii (1945–1950-ti roky) [Students of Bukovina under the pressure of Stalinist repressions (1945‒1950s)]. Z arkhiviv VUChK-HPU-NKVD-KHB – From the archives of VUChK-GPU-NKVD-KGB, 1/2 (10/11), 457–468 [in Ukrainian].

Riabchenko, O. (2012). Studenty radianskoi Ukrainy 1920–1930-kh rokiv: praktyky povsiakdennosti ta konflikty identyfikatsii [Students of Soviet Ukraine in the 1920s and 1930s: practices of everyday life and conflicts of identification]. Kharkiv: KhNAMH [in Ukrainian].

Sviontyk, O., & Haliv, M. (2021). Dokument z istorii povsiakdennoho zhyttia Chernivetskoho derzhavnoho uchytelskoho instytutu (1948 r.): arkheohrafichnyi analiz [Document on the history of everyday life of the Chernivtsi State Teachers՚ Training Institute (1948): archeographic analysis]. Molod i rynok – Youth and market, 2 (188), 16–21 [in Ukrainian].

Serhiichuk, O.M. (2002). Vyshcha shkola Ukrainy v umovakh liberalizatsii suspilnoho zhyttia 1953–1964 rr. [Higher school of Ukraine in the conditions of liberalization of public life 1953‒1964]. (Extended abstract of Candidate՚s thesis). Pereiaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Slyvka, Yu.Yu. et al. (1995). Kulturne zhyttia v Ukraini. Zakhidni zemli. Dokumenty i materialy. T. I: 1939–1953 [Cultural life in Ukraine. Western lands. Documents and materials. Vol. I: 1939–1953]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Smal, V. (1951, December 15). Studentske naukove tovarystvo [Student Scientific Society]. Radianska osvita – Soviet education, 50, p. 4 [in Ukrainian].

Trybulkevych, K.H. (2016). Rozvytok studentskoho samovriaduvannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy (1917‒2010 rr.) [Development of student self-government in higher educational institutions of Ukraine (1917‒2010)]. Odesa: Kupriienko S.V. [in Ukrainian].

Khomenko, N.M. (2008). Povsiakdenne zhyttia studentskoi molodi Ukrainy (1950‒1960-ti rr.) [Everyday life of student youth of Ukraine (1950–1960s)]. (Extended abstract of Candidate՚s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-04

Номер

Розділ

Статті