УКРАЇНОМОВНЕ МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Лілія Шологон

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.8/50.240971

Ключові слова:

джерелознавчий аналіз; Галичина; музичне мистецтво; громадські товариства

Анотація

Анотація. Мета дослідження. Метою статті є дослідження україномовного музичного мистецтва Галичини на основі критичного аналізу історичних джерел, що розкривають різні аспекти музичного життя краю другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Методологія дослідження. До дослідження джерел з історії музичного мистецтва Галичини залучено методи аналізу і синтезу джерел, текстологічної критики, класифікації та типології, історико-генетичний, порівняльний, кількісно-статистичний, біографічний тощо. Наукова новизна. Наукова новизна публікації полягає в тому, що вперше в українській історіографії зроблено джерелознавчий аналіз україномовного музичного мистецтва Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Висновки. У процесі дослідження цієї проблематики нами проаналізовано чотири групи джерел: 1) нормативні (законодавчі акти та статути, що регламентували роботу громадських, у тому числі музичних товариств); 2) статистичні (звіти про діяльність музичних об՚єднань); 3) джерела особового характеру (автобіографії, спогади, листи відомих українських композиторів та виконавців); 4) матеріали періодичних видань (містили інформаційні повідомлення та публіцистичні праці про події музичного життя Галичини). На основі їхнього аналізу, встановлено, що провідну роль у розвитку українського музичного мистецтва відігравали громадські товариства. Саме вони засновували хорові колективи та музичні навчальні заклади. При цьому в їхній діяльності домінували аматорський підхід та церковна музика. Однак діяльність нової генерації українських композиторів, яку представляли Д. Січинський, С. Людкевич, Ф. Колесса та співпраця галицьких митців з М. Лисенком сприяла зростанню професійної майстерності в Галичині. Всесвітньовідомі оперні виконавці С. Крушельницька, М. Менцинський, О. Мишуга також брали активну участь у мистецьких заходах національно-культурного характеру.

Біографія автора

Лілія Шологон

доктор історичних наук, професор кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, вул. Т. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна, індекс 76018 (liliya.shologon@pnu.edu.ua)

Посилання

Antonovych, O. (Comp.). (1996). Uryvky «Shchodennyka» tsytrysta ta kompozytora Yevhena Kupchynskoho z 1888–1889 rokiv [Excerpts from the "Diary" of zitherist and composer Euvgene Kupchynsky from 1888–1889]. Zapysky NTSh. Pratsi muzykoznavchoi komisii – NTSh notes. Proceedings of the musicological commission (pp. 267–285). Lviv [in Ukrainian].

Artystychnyi vistnyk: misiachnyk posviachenyi muzytsi i shtutsi [Artistic Bulletin: a month dedicated to music and art]. (1905). (Vols. 1–10) [in Ukrainian].

Bilynska, M. (1972). «Artystychnyi vistnyk» i muzychne zhyttia Zakhidnoi Ukrainy na perelomi ХIХ–ХХ st. ["Artistic Bulletin" and the musical life of Western Ukraine at the turn of the XIX–XX centuries]. Ivan Trush (1869–1969). Zbirnyk materialiv naukovykh konferentsii, prysviachenykh 100-richchiu vid dnia narodzhennia – Ivan Trush (1869–1969). Collection of materials of scientific conferences dedicated to the 100th anniversary of his birth (pp. 51–57). Lviv [in Ukrainian].

Vakhnianyn, A. (1908). Spomyny z zhyttia [Memories of life]. K. Studynskyi (Comp.). Lviv: Z pechatni V.A. Shyikovskoho [in Ukrainian].

VRFiT IL im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy – Viddil rukopysnykh fondiv i tekstolohii Instytutu literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy. F. 143, spr. 54. Zarytskyi Roman, holova stanislavskoho «Boiana». Lyst do Solomii Krushelnytskoi. Stanislav. 20.05.1898 r., 2 ark.; F. 143, spr. 79. Korylovych Z. Lyst do Solomii Krushelnytskoi. Prokhannia vziaty uchast u kontserti. Kolomyia. 01.06.1898 r., 1 ark. [Department of Manuscripts and Textology of the Institute of Literature T.G. Shevchenko National Academy of Sciences of Ukraine. F. 143, file no. 54. Roman Zarytsky, chairman of Stanislav’s Boyana. Letter to Solomiya Krushelnytska. Stanislav. 20.05.1898, 2 sheets; F. 143, file no. 79. Korylovych Z. Letter to Solomiya Krushelnytska. Please take part in the concert. Kolomyia. 01.06.1898, 1 sheet] [in Ukrainian].

Holovashchenko, M. (Comp.). (1995). Modest Mentsynskyi: Spohady. Materialy. Lystuvannia [Modest Mentsinsky: Memories. Materials. Correspondence]. Kyiv: Rada [in Ukrainian].

Horak, Ya. (Comp.). (1993). Lysty Denysa Sichynskoho do Yaroslava Vintskovskoho [Letters of Denis Sichynsky to Yaroslav Vintskovsky]. Zapysky NTSh. Pratsi muzykoznavchoi komisii – NTSh notes. Proceedings of the musicological commission (pp. 281–303) [in Ukrainian].

Druha ruska artystychna prohulka [Second Ruska artistic walk]. (1890, August 12). Dilo – Work, p. 1 [in Ukrainian].

Zarytskyi, R. (Comp.). (1904). Almanakh muzychnyi. Literaturna chast pershoho iliustrovanoho kalendaria muzychnoho na rik 1904 [Almanac of music. Literary part of the first illustrated music calendar for the year 1904]. Lviv: Z drukarni NTSh pid zariadom K. Bednarskoho [in Ukrainian].

Zvit diialnosti vydilu «Lvivskoho Boiana» za administratsyinyi rik 1904/1905 [Report on the activities of the "Lviv Boyan" division for the administrative year 1904/1905]. (1905). Lviv: Z drukarni V.A. Shyikovskoho [in Ukrainian].

Zvit diialnosti vydilu «Lvivskoho Boiana» za administratyvnyi rik 1912/1913 [Report on the activities of the "Lviv Boyan" division for the administrative year 1912/1913]. (1913). Lviv: Z drukarni «Dila» [in Ukrainian].

Kanchalaba, S. (1998). Lystuvannia Viktora Matiuka z diiachamy ukrainskoi kultury, dukhovnymy osobamy (Za materialamy viddilu rukopysiv LNB) [Correspondence of Victor Matyuk with figures of the Ukrainian culture, clergymen (According to materials of department of manuscripts of LNB)]. Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka – Notes of the Lviv National Scientific Library named after V. Stefanyk, 6, 14–20 [in Ukrainian].

Kyianovska, L. (2007). Halytska muzychna kultura ХIХ–ХХ st. [Galician musical culture of the XIX–XX centuries]. Chernivtsi: Knyhy – ХХI [in Ukrainian].

Kolessa, F. (1947). Spohady pro Mykolu Lysenka [Memories of Mykola Lysenko]. Lviv: Vilna Ukraina [in Ukrainian].

Korolko, A. (2020). Muzychno-khorove tovarystvo «Sniatynskyi Boian» na pochatku ХХ st.: stanovlennia i praktychna diialnist [Music and Choral Society "Sniatyn Boian" at the beginning of the 20th century: formation and practical activity]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yuriia Fedkovycha. Istoriia – History Journal of Yuriу Fedkovych Chernivtsi National University, 2, 62–72. doi: 10.31861/hj2020.52.62–72 [in Ukrainian].

Levytskyi, V. (1968). Yak Lviv vitav Mykolu Lysenka [How Lviv greeted Mykola Lysenko]. In O. Lysenko (Comp.), M.V. Lysenko u spohadakh suchasnykiv – M.V. Lysenko in the memoirs of contemporaries. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].

Liudkevych, S. (1902, November 5). Kilka sliv pro potrebu zasnuvannia ukrainskoi muzychnoi konservatorii u Lvovi [A few words about the need to establish a Ukrainian music conservatory in Lviv]. Dilo – Work [in Ukrainian].

Liudkevych, S. (1932). U sorokalittia «Lvivskoho Boiana» (1891–1931) [In the fortieth anniversary of "Lviv Boyan" (1891–1931)]. Dilo – Work, 51, p. 2 [in Ukrainian].

Liudkevych, S. (1995). Yomu nalezhyt odne z pershykh mists [He has one of the first places]. In M. Holovashchenko (Comp.), Modest Mentsynskyi: Spohady. Materialy. Lystuvannia – Modest Mentsinsky: Memories. Materials. Correspondence (pp. 44–46). Kyiv: Rada [in Ukrainian].

Liudkevych, S. (1999). Doslidzhennia, statti, retsenzii, vystupy [Research, articles, reviews, speeches]. Z. Shtunder (Comp.). (Vols. 1–2; Vol. 1). Lviv: Dyvosvit [in Ukrainian].

Liudkevych, S. (2000). Doslidzhennia, statti, retsenzii, vystupy [Research, articles, reviews, speeches]. Z. Shtunder (Comp.). (Vols. 1–2; Vol. 2). Lviv: Dyvosvit [in Ukrainian].

Monolatii, I. (2012). Inshi svoi. Politychna uchast etnichnykh aktoriv piznohabsburzkykh Halychyny i Bukovyny [Others own. Political participation of ethnic actors of late Habsburg Galicia and Bukovina]. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV.

Novakovych, M. (2019). Halytska muzyka habsburzkoi doby: u poshukakh ukrainskoi identychnosti [Galician music of the Habsburg era: in search of Ukrainian identity]. Lviv: Tetliuk T.V. [in Ukrainian].

Osadtsa, N. (2009). Operna i muzychno-teatralna krytyka na storinkakh lvivskoi presy ХIХ – pochatku ХХ st. [Opera and musical-theatrical criticism in the pages of the Lviv press of the XIX – early XX centuries]. Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka – Notes of the Lviv National Scientific Library named after V. Stefanyk, 17, 62–81 [in Ukrainian].

Pylypchuk, R. (Comp.). (2003). Mykola Lysenko u spohadakh suchasnykiv [Mykola Lysenko in the memoirs of contemporaries]. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].

Sichynskyi, D. (1904). Avtobiohrafiia [Autobiography]. Iliustrovanyi muzychnyi kalendar na rik zvychainyi 1905 – Illustrated music calendar for the ordinary year 1905 (pp. 72–73). Lviv: Z drukarni Naukovoho Tovarystva imeny Shevchenka [in Ukrainian].

Skorulska, R. (Comp.). (2004). Mykola Lysenko. Lysty [Mykola Lysenko. Letters]. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].

Sviato ukrainskoi pisni [Ukrainian Song Holiday]. (1903, November 29 (December 12)). Ruslan, 271 [in Ukrainian].

Frait, I., & Shunevych, Ye. (2020). Vnesok Anatolia Vakhnianyna u rozvytok muzychnoi osvity Skhidnoi Halychyny [Anatol Vakhnyanin՚s contribution to the development of the music education in Eastern Galicia]. Molod i rynok – Youth and the market, 1 (180), 125–130. doi: 10.24919/2308-4634.2020.195966 [in Ukrainian].

Franko, I. (1904). Lysenkove sviato v Avstrii [Lysenkov holiday in Austria]. Literaturno-naukovyi vistnyk – Literary-scientific bulletin (Vol. 25, pp. 47–52) [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv. F. 867. Hrynevetskyi Ilarion, pedahoh, muzykoznavets, kompozytor. 1892–1962 rr. Op. 1, spr. 24. Protokoly zahalnykh zboriv i zasidan Muzychnoho tovarystva im. M. Lysenka. Tom I. 1903–1911 rr., 63 ark. [Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv. F. 867. Hrynevetsky Hilarion, teacher, musicologist, composer. 1892–1962. Op. 1, file no. 24. Minutes of general meetings and sessions of the Music Society. M. Lysenko. Vol. I. 1903–1911, 63 sheets] [in Ukrainian].

Cherepanyn, M. (1997). Muzychna kultura Halychyny (druha polovyna ХIХ – persha polovyna ХХ stolittia) [Musical culture of Galicia (second half of the XIX – first half of the XX century]. Kyiv: Vezha [in Ukrainian].

Sholohon, L. (2015). Dzherela z istorii natsionalno-kulturnoho rukhu ukraintsiv Halychyny (1848–1914 rr.) [Sources from the history of the national-cultural movement of Ukrainians in Galicia (1848–1914)]. Ivano-Frankivsk: Symfoniia-forte [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті