ВОЛИНЬ ТА ГАЛИЧИНА У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬСЬКИХ ЗЕМЛЯЦЬКИХ ТОВАРИСТВ (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Автор(и)

  • Любомир Хахула
  • Василь Ільницький

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.8/50.240968

Ключові слова:

спільнота пам՚яті; Волинь; Галичина; кресов՚яки; «східні креси»; волинська трагедія

Анотація

Анотація. Польські земляцькі об՚єднання переселенців зі сходу, їх нащадки та однодумці виражали інституційний вимір політик щодо історії, комеморативних і публіцистичних практик. Метою статті є критичний аналіз історичних дискурсів польських кресов՚яцьких товариств, зокрема щодо інтерпретації військово-політичного протистояння на Волині та в Галичині у 1943–1944 рр. на основі аналізу публікацій часопису «На рубєжи» («Na Rubieży»), друкованого органу Товариства увічнення пам՚яті жертв злочинів українських націоналістів, реконструйовано антиукраїнські історичні наративи кресов՚яків, виявлено рівень їхньої поширеності в польському суспільстві. Методологічною основою студії стала теорія спільнот пам՚яті, розроблена Морісом Гальбваксом, Яном Ассманом, Лехом Ніяковським. Згідно з нею, формаційними ознаками спільноти пам՚яті є історичний досвід, переконання у винятковості власних страждань, постійний культурний переказ. Наукова новизна статті полягає у критичному аналізі раніше не досліджених аспектів діяльності польських земляцьких товариств, зокрема публіцистичних наративів часопису «На рубєжи» щодо українсько-польського військово-політичного протистояння на Волині та у Галичині в 1943–1944 рр. Показано, що кресов՚яцька інтерпретація волинської трагедії охоплювала близько чверті польського суспільства і отримувала періодичну підтримку серед політичних сил та органів влади. Свідченням впливу земляцьких товариств стали державна фінансова підтримка їх видавничих проєктів, винесення проблематики протистояння на міжнародний рівень. У результаті проведеного дослідження зроблено висновки. Інституційна реалізація політик щодо історії польськими земляцькими середовищами кінця ХХ – початку ХХI ст. ґрунтувалася на особистому трагічному досвіді, а також міфології «східних кресів», як цивілізаційного рубежу та місця польської національної пам՚яті. Активним інституційним осередком кресов՚яків було Товариства увічнення пам՚яті жертв злочинів українських націоналістів із організаційним центром у Вроцлаві. Його суспільно-політична та комеморативна активність зосереджувалася навколо вшанування пам՚яті польських жертв міжнаціонального збройно-політичного протистояння на Волині та в Галичині у 1943–1944 рр. У часописі «На рубєжи» односторонньо засуджували політику ОУН-УПА, представляли їх у негативному образі та критикували спроби досягнення польсько-українського порозуміння. Ліберальні чи консервативні ініціативи українських й польських інтелектуалів, політиків щодо узгодження спільного бачення важких питань драматичного минулого не знаходили жодної підтримки у польських земляцьких середовищах. Політика щодо історії кресов՚яків, як спільноти пам՚яті, вміщувала Волинь та Галичину в рамках ностальгійного мнемонічного наративу з акцентом на винятковість польських страждань, незагоєну історичну травму та неможливість міжнаціонального порозуміння.

Біографії авторів

Любомир Хахула

кандидат історичних наук, асистент кафедри міжнародної інформації, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, Україна, індекс 79013 (liubomyr.i.khakhula@lpnu.ua)

Василь Ільницький

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100; доцент кафедри мобілізаційної, організаційно-штатної, кадрової роботи та оборонного планування, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, вул. Героїв Майдану, 32, м. Львів, Україна, індекс 79026 (vilnickiy@gmail.com)

Посилання

Dashkevych, Ya. (1991). Falsyfikatsiia novitnoi istorii ukrainskoho narodu v suchasnii Polshchi (Tovarystva kresoviakiv ta yikh diialnist) [Falsification of the recent history of the Ukrainian people in contemporary Poland (Kresovian societies and their activities)]. Ukrainskyi chas – Ukrainian time, 1, 15–19 [in Ukrainian].

Isaievych, Ya. (2003). Pro knyhu W. i E. Siemashkiv [About the book by W. and E. Siemaszko]. In Ya. Isaievych (Ed.), Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 10: Volyn i Kholmshchyna 1938–1947 rr.: polsko-ukrainske protystoiannia ta yoho vidlunnia. Doslidzhennia, dokumenty, spohady – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Vol. 10: Volhynia and Kholmshchyna 1938–1947: Polish-Ukrainian confrontation and its echoes. Research, documents, memories (pp. 375–390) [in Ukrainian].

Kalishchuk, O. (2020). Volyn՚43: istoriohrafichne piznannia i kryve dzerkalo pamiati [Volhynia՚43: historiographical knowledge and distorting mirror of memory]. Lviv: Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M.S. Hrushevskoho NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kalishchuk, O. (Comp.). (2007). Ukrainsko-polske protystoiannia na zakhidnoukrainskykh zemliakh u roky Druhoi svitovoi viiny: materialy do bibliohrafichnoho pokazhchyka [Ukrainian-Polish confrontation in Western Ukraine during the World War II: Materials for a bibliography guide]. Lviv – Lutsk: Volynska knyha [in Ukrainian].

Motyka, G. (2009). Druha svitova viina u polsko-ukrainskykh istorychnykh dyskusiiakh [World War II in Polish-Ukrainian historical discussions]. Ukraina Moderna – Modern Ukraine, 4 (15), 127–136 [in Ukrainian].

Strilchuk, L., & Ninichuk, A. (2019). Viina pamiati ta viiny pamiatnykiv u suchasnykh ukrainsko-polskykh vidnosynakh [The War of Remembrance and the Wars of Monuments in Contemporary Ukrainian-Polish Relations]. Lutsk: Vezha-Druk [in Ukrainian].

Yablonskyi, V., Lozovyi, V., Valevskyi, O., Zdioruk, S., Zubchenko, S. et al. (2019). Polityka istorychnoi pamiati v konteksti natsionalnoi bezpeky Ukrainy: analit. dop. [The policy of historical memory in the context of national security of Ukraine: an analyst. rep.]. Kyiv: Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen [in Ukrainian].

Assmann, J. (2016). Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych [Cultural memory. Writing, remembering and political identity in ancient civilizations]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego [in Polish].

Beauvois, D., Chruślińska, I., & Tyma, P. (2005). Kiedy kres Kresów? [When is the end of the Borderlands?]. Wiele twarzy Ukrainy – Many faces of Ukraine (pp. 268–277). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej [in Polish].

Beauvois, D. (1994). Mit «Kresów Wschodnich», czyli jak mu położyć kres [The myth of the "Eastern Borderlands", or how to put an end to it]. In W. Wrzesiński (Ed.), Polska myśl polityczna XIX i XX wieku. Polskie mity polityczne XIX i XX wieku – Polish political thought in the XIX and XX centuries. Polish political myths of the XIX and XX centuries (pp. 93–106). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [in Polish].

Brusnyj, A. (2003). Współczesne stosunki polsko-ukraińskie pod ciężarem historii [Contemporary Polish-Ukrainian relations under the burden of history]. ABC: Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne – ABC: Adriatic, Baltic, Black Sea, 10, 56–68 [in Polish].

Budzisz, F. (2000). Przed 11 lipca 2003 roku w 60-rocznicę zbrodni ludobójstwa dokonanego przez faszystowskie bandy OUN–UPA [Before July 11, 2003, on the 60th anniversary of the crime of genocide committed by the fascist gangs of the OUN–UPA]. Na Rubieży – On the Boundary, 48, 1–3 [in Polish].

Budzisz, F. (2003). Uczcimy godnie pamięć ofiar OUN–UPA [Let՚s honor properly the memory of victims of OUN–UPA]. Na Rubieży – On the Boundary, 68, 10–11 [in Polish].

Bulżacki, K. (1996). Stosunki polsko-ukraińskie w Gazecie Wyborczej [Polish-Ukrainian relations in Electoral Gazette]. Na Rubieży – On the Boundary, 17, 7–9 [in Polish].

Bulżacki, K. (1998). Mit «Kresów Wschodnich» [The myth of the "Eastern Borderlands"]. Na Rubieży – On the Boundary, 30, 10–l1 [in Polish].

Filar, W. (1995). Zbrodnicza działalność OUN-UPA przeciwko ludności polskiej na Wołyniu w latach 1942–1944 [The criminal activity of the OUN-UPA against the Polish population in Volhynia in the 1942–1944]. Na Rubieży – On the Boundary, 14, 1–3 [in Polish].

Filar, W. (1997). Wisła i Wołyń [Vistula and Volhynia]. Na Rubieży – On the Boundary, 24, 22–23 [in Polish].

Graczyk, R. (1994). Drugie dno kresowej nostalgii [The double bottom of borderland nostalgia]. Gazeta Wyborcza – Electoral Gazette, 185, pp. 10–11 [in Polish].

Groźba nacjonal-faszyzmu na Ukrainie [The Threat of National-Fascism in Ukraine]. (1997). Na Rubieży – On the Boundary, 20, 38–39 [in Polish].

Halbwachs, M. (2008). Społeczne ramy pamięci [On collective memory]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN [in Polish].

Hryciuk, G. (2000). Jak to było w Bieszczadach… [How it was in the Bieszczady Mountains]. Mówią Wieki – Centuries Speaks, 487, 61–62 [in Polish].

Jestal, J. (1998). O Ukrainie i polsko-ukraińskich dyskusjach w polskich i ukraińskich publikacjach ostatnich lat [About Ukraine and Polish-Ukrainian discussions in Polish and Ukrainian publications in recent years]. Fraza – Phrase, 21/22, 161–175 [in Polish].

Karłowicz, J., Kryński, A., & Niedźwiedzki, W. (Eds.). (1902). Słownik języka polskiego [Polish dictionary]. (Vol. II: H–M). Warszawa: Nakładem prenumeratorów i kasy im. Mianowskiego [in Polish].

Kudela-Świątek, W. (2014). Wspólnota pamięci [A community of memory]. In M. Saryusz-Wolska & R. Traba (Eds.), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci – Modi memorandi. Lexicon of the culture of remembrance (pp. 525–527). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar [in Polish].

Mułyk, D. (1997). W sidłach OUN [In the trap of the OUN]. Na Rubieży – On the Boundary, 22, 1–6 [in Polish].

Nijakowski, L.M. (2008). Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny [Polish politics of memory. A sociological essay]. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne [in Polish].

Od Redakcji [Editorial]. (1992). Na Rubieży – On the Boundary, 1, 1–2 [in Polish].

Prus, E. (1998). Głupota czy prowokacja? [Stupidity or provocation?]. Na Rubieży – On the Boundary, 27, 43–45 [in Polish].

Przygotowania do uroczystości obchodów 60 rocznicy ludobójstwa na ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię [Preparations for the celebration of the 60th anniversary of the genocide of the Polish population in Volhynia and Eastern Lesser Poland by the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army]. (2003). Na Rubieży – On the Boundary, 69, 1–4 [in Polish].

Refleksje po uroczystościach [Reflections on the solemnities]. (2003). Na Rubieży – On the Boundary, 69, 45–46 [in Polish].

Sawicz, A. (2010). Problematyka ukraińska w prasie polskiej w latach 1991–1996 [Ukrainian thematics in Polish press in 1991–1996]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie [in Polish].

Selwa, J. (1994). Wokół postaci Andrzeja Szeptyckiego [Around the figure of Andrzej Szeptycki]. Na Rubieży – On the Boundary, 8, 6–9 [in Polish].

Siekierka, S. (1998). Polska-Ukraina: trudne pytania? [Poland-Ukraine: difficult questions?]. Na Rubieży – On the Boundary, 28, 47–48 [in Polish].

Siemaszko, E., & Siemaszko, W. (1995). Ludobójstwo dokonane przez OUN-UPA w latach 1939–1945 na ludności polskiej na Wołyniu. Proba podsumowania [Genocide committed by the OUN-UPA in 1939–1945 on the Polish population in Volhynia. Summary attempt]. Na Rubieży – On the Boundary, 13, 6–9 [in Polish].

Siemaszko, W., & Siemaszko, E. (2000). Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia. 1939–1945 [Genocide committed by the OUN–UPA on the Polish population in Volhynia. 1939–1945]. (Vols. 1–2). Warszawa: Wydawnictwo "von borowiecky" [in Polish].

Sprawozdanie z pierwszej sesji Ogólnopolskiego Seminarium Historii Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej [Report on the first session of the Polish Seminar on the History of the Eastern Borderlands of the Second Polish Republic]. (1992). Na Rubieży – On the Boundary, 1, 2–3 [in Polish].

Szawłowski, R. (2000). Przedmowa [Preface]. W. Siemaszko & E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia. 1939–1945 – Genocide committed by the Ukrainian nationalists on the Polish population in Volhynia. 1939–1945 (Vol. 1, pp. 11–32). Warszawa: Wydawnictwo «von borowiecky» [in Polish].

Tatarkiewicz, A. (1992). Kres mitu kresów [The end of the borderland myth]. Polityka – Policy, 2, 5–6 [in Polish].

Turzański, K. (1997). Jacek Kuroń i Włodzimierz Pawluczuk jednej służą sprawie [Jacek Kuroń and Włodzimierz Pawluczuk serves one cause]. Na Rubieży – On the Boundary, 22, 36 [in Polish].

Wężyk, K. (2015, July 25). Kresy. Dla nas piekło, dla was raj. Rozmowa z Jarosławem [Borderlands. Hell for us, paradise for you. Conversation with Jarosław]. Retrieved from https://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,18418145,kresy-dla-nas-pieklo-dla-was-raj-rozmowa-z-jaroslawem.html [in Polish].

Widacki, J. (2002). Kresy – nasza miłość, nasz kłopot [Borderlands – our love, our trouble]. Gazeta Wyborcza – Electoral Gazette, 99, pp. 11–12 [in Polish].

Wojcechowski, M. (Comp.). (2008). Wolyń 1943–2008: Pojednanie. Zbiór artykułów publikowanych w «Gazecie Wyborczej»: wybór tekstów [Wolyń 1943–2008: Reconciliation. Collection of articles published in "Electoral Gazette": selection of texts]. Warszawa: Biblioteka «Gazety Wyborczej» [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті