ДЕРЖАВНИЙ ТЕРОР ЩОДО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У 1939–1953 рр.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Василь Футала

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.8/50.240967

Ключові слова:

українська історіографія; історіографічні джерела; сталінський режим; державний терор; західноукраїнська інтелігенція; творче життя; радянізація; ідеологічний тиск

Анотація

Анотація. Мета дослідженняпоказати здобутки сучасної української історіографії у вивченні форм і методів терору сталінського режиму щодо західноукраїнської інтелігенції у 1939–1953 рр., персоніфікувати науковий доробок українських учених, передбачити перспективи подальших наукових пошуків. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, об՚єктивності, а також на методи історіографічного аналізу та синтезу. Наукова новизна полягає у тому, що на основі широкого кола історіографічних джерел, створених сучасними українськими дослідниками, простежено процес нагромадження історичних знань про перебіг і наслідки протистояння західноукраїнської інтелігенції радянському авторитаризму протягом 1939–1953 рр. Висновки. Сучасні вітчизняні дослідники на багатому ілюстративному матеріалі показали хід, складові і масштаби сталінських репресій щодо західноукраїнської інтелігенції у 1939–1953 рр. Автори сходяться на думці, що саме проти національно свідомих українців, чий опір утвердженню тоталітарного режиму на західних землях України набув у повоєнні роки масового і організованого характеру, спрямовувався головний удар з боку влади. Остання використовувала всі можливості для ідейного та інституційного тиску на творчу інтелігенцію, насадження нового історичного наративу, дискредитації українського національно-визвольного руху, а кожний вияв невдоволення такою політикою неодмінно розцінювався як прояв «українського буржуазного націоналізму» з усіма наслідками, що випливали з цього. Водночас аналізована проблема має перспективу розвитку. Зокрема, додаткових знань потребують ідеологічні чистки вчених природничих наук, морально-психологічний стан інтелігенції у контексті повсякденної локальної історії, формування інтелігенцією стандартів самопрезентації в умовах політики державного терору. Ця наукова проблема має перспективу дослідження крізь призму біографістики.

Біографія автора

Василь Футала

доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (vfutala@ukr.net)

Посилання

Avtushenko, I.B. (2010). Ukrainska intelihentsiia u povoienni roky (do problemy istoriohrafii) [Ukrainian intelligentsia in the postwar years (on the problem of historiography)]. Etnichna istoriia narodiv Yevropy – Ethnic history of the peoples of Europe, 32, 69–73. Kyiv [in Ukrainian].

Badiak, V. (2003). U leshchatakh stalinshchyny: narys istorii Lvivskoi orhanizatsii Spilky khudozhnykiv Ukrainy 1939–1953 rr. [In the grip of Stalinism: Essay on the history of the Lviv organization of the Union of Artists of Ukraine 1939–1953]. Lviv: SKIM [in Ukrainian].

Baran, V.K., & Tokarskyi, V.V. (2014). «Zachystka»: politychni represii v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy u 1939–1941 rr. ["Stripping": political repression in the western regions of Ukraine in 1939–1941]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NANU [in Ukrainian].

Baran, V. (1996). Ukraina 1950–1960-kh rr.: evoliutsiia totalitarnoi systemy [Ukraine in the 1950s and 1960s: the evolution of the totalitarian system]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Baran, V., & Danylenko, V. (1999). Ukraina v umovakh systemnoi kryzy (1946–1980-i rr.) [Ukraine in conditions of systemic crisis (1946–1980-ies)]. Kyiv: Alternatyvy [in Ukrainian].

Bilas, I. (1994). Represyvno-karalna systema v Ukraini (1917–1953): suspilno-politychnyi ta istoryko-pravovyi analiz [Repressive and punitive system in Ukraine (1917–1953): socio-political and historical-legal analysis]. (Vols. 1–2). Kyiv: Lybid; Viisko Ukrainy [in Ukrainian].

Halaichak, T., & Lutskyi, O. (2000). Instytut suspilnykh nauk: storinky istorii [Institute of Social Sciences: Pages of History]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist – Ukraine: cultural heritage, national identity, statehood, 7, 16–56. Lviv [in Ukrainian].

Haliv, M. (2009). Polityka radianskoi vlady shchodo pedahohichnykh kadriv zahalnoosvitnikh shkil Zakhidnoi Ukrainy u 1939–1941 rr. (na prykladi Drohobytskoi oblasti) [The policy of the Soviet government regarding the pedagogical staff of secondary schools of Western Ukraine in 1939–1941 (on the example of Drohobych region)]. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Istoriia» – Problems of the humanities: a collection of scientific works of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. History Series, 24, 92–109. Drohobych [in Ukrainian].

Herehova, S.V., & Marusyk, T.V. (1997). Rozvytok vyshchoi osvity v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy (druha polovyna 40-kh – persha polovyna 50-kh rr. ХХ st.) [Development of higher education in the western regions of Ukraine (second half of the 40s – first half of the 50s of the XX century)]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 3, 101–108. Kyiv [in Ukrainian].

Humeniuk, T.I. (2004). Dolia ukrainskoi intelihentsii pislia pryiednannia Zakhidnoi Ukrainy do URSR u 1939–1941 rokakh u suchasnii istoriohrafii [The fate of the Ukrainian intelligentsia after the accession of Western Ukraine to the USSR in 1939–1941 in modern historiography]. Naukovi zapysky. Seriia: Istoriia: za materialamy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii «Natsionalna intelihentsiia v istorii ta kulturi Ukrainy v ХХ–ХХІ stolittiakh», 28–29 zhovtnia 2004 r. – Scientific notes. Series: History: based on the materials of the All-Ukrainian scientific conference "National intelligentsia in the history and culture of Ukraine in the XX‒XXI centuries", October 28–29, 2004 (pp. 42–46). Vinnytsia [in Ukrainian].

Danylenko, V.M. (2002). Masovyi teror u pisliavoiennyi period [Mass terror in the postwar period]. Politychnyi teror i teroryzm v Ukraini. XIX–XX st. Istorychni narysy – Political terror and terrorism in Ukraine. XIX–XX centuries. Historical essays (pp. 707–775). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Dashkevych, Ya. (1990). Ivan Krypiakevych – istoryk Ukrainy [Ivan Krypyakevych – historian Ukraine]. In I. Krypiakevych, Istoriia Ukrainy – History of Ukraine (pp. 5–21). Lviv: Svit [in Ukrainian].

Dashkevych, Ya.R. (1995). Borotba z Hrushevskym ta yoho shkoloiu u Lvivskomu universyteti za radianskykh chasiv [Struggle with Hrushevsky and his school at Lviv University in Soviet times]. Mykhailo Hrushevskyi i lvivska istorychna shkola – Mykhailo Hrushevsky and Lviv Historical School (pp. 32–94). Niu-York, Lviv [in Ukrainian].

Dovbnia, O. (2017). Politychni represii na Volyni (1939–1953 rr.): istoriohrafichnyi aspect [Political repressions in Volyn (1939–1953): historiographical aspect]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Scientific Bulletin of the Lesia Ukrainka East European National University, 4, 150–155. Lutsk [in Ukrainian].

Ilnytskyi, M.M. (1999). Drama bez katarsysu: storinky literaturnoho zhyttia Lvova pershoi polovyny XX stolittia [Drama without catharsis: Pages of the literary life of Lviv in the first half of the twentieth century]. Lviv: Misioner [in Ukrainian].

Ilnytskyi, M.M. (2003). Drama bez katarsysu: storinky literaturnoho zhyttia Lvova druhoi polovyny XX stolittia [Drama without catharsis: Pages of the literary life of Lviv in the second half of the twentieth century]. Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Isaievych, Ya. (2001). Ivan Krypiakevych – istoryk i orhanizator naukovoho zhyttia [Ivan Krypyakevych – historian and organizer of scientific life]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist – Ukraine: cultural heritage, national identity, statehood, 8, 7–15. Lviv [in Ukrainian].

Ishchuk, O., & Nikolaieva, N. (2007). Reaktsiia lvivskoi intelihentsii na rozghrom istorychnoi shkoly Mykhaila Hrushevskoho u 1946 rotsi [The reaction of the Lviv intelligentsia to the defeat of the historical school of Mykhailo Hrushevsky in 1946]. Kyiv. Retrieved from https://chtyvo.org.ua/authors/Ischuk_Oleksandr/Reaktsiia_lvivskoi_intelihentsii_na_rozhrom_istorychnoi_shkoly_Mykhaila_Hrushevskoho_u_1946_rotsi/ [in Ukrainian].

Kyrychuk, Yu.A. (2001). Vbyvstvo Yaroslava Halana: istynni vbyvtsi ta politychni naslidky [Murder Yaroslav Halan: the true killer and political consequences]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika»: Derzhava ta armiia – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic": State and Army, 431, 91–96 [in Ukrainian].

Kyrychuk, Yu. (2002). Teror i teroryzm u Zakhidnii Ukraini [Terror and terrorism in Western Ukraine]. Politychnyi teror i teroryzm v Ukraini. XIX–XX st. Istorychni narysy – Political terror and terrorism in Ukraine. XIX–XX centuries. Historical essays (pp. 548–595). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Kleban, L. (2008). Hromadsko-politychna diialnist Mykhaila Vozniaka: perelomnyi 1946 rik [Socio-political activity of Mykhailo Vozniak: the turning point of 1946]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist – Ukraine: cultural heritage, national identity, statehood, 17, 437–441. Lviv [in Ukrainian].

Kleban, L. (2016). Mykhailo Vozniak v ostanni roky zhyttia (1945–1954): krytyka ta peresliduvannia akademika [Mykhailo Vozniak in the last years of his life (1945–1954): criticism and persecution of an academician]. Naukovi zoshyty istorychnoho fakultetu Lvivskoho universytetu – Scientific notebooks of the historical faculty of Lviv University, 17, 322–340. Lviv [in Ukrainian].

Kondratiuk, K. (2001). Vtraty naselennia Zakhidnoi Ukrainy u 1939–1941 rr. [Losses of the population of Western Ukraine in 1939–1941]. Ukraina-Polshcha vazhki pytannia. T. 5: Ukrainsko-polski vidnosyny pid chas Druhoi svitovoi viiny: materialy V mizhnarodnoho seminaru istorykiv, Lutsk, 27–29 kvitnia 1999 roku – Ukraine-Poland are difficult issues. Vol. 5: Ukrainian-Polish relations during the Second World War: materials of the V International Seminar of Historians, Lutsk, April 27‒29, 1999 (pp. 150–163). Varshava [in Ukrainian].

Kravchuk, O.R. (2021). Hromadsko-politychna i kulturno-prosvitnytska diialnist Arsena Richynskoho (1892–1956) [Socio-political and cultural-educational activities of Arsen Richynsky (1892–1956)]. (Extended abstract of Candidate՚s thesis). Ternopil [in Ukrainian].

Krainik, R. (2011). Suchasna vitchyzniana istoriohrafiia radianskoi ideolohizatsii navchalnoho protsesu v zakladakh osvity Ukrainy u pershe povoienne desiatylittia [Modern domestic historiography of the Soviet ideologization of the educational process in educational institutions of Ukraine in the first postwar decade]. Ukrainskyi istorychnyi zbirnyk – Ukrainian historical collection, 14, 238–243. Kyiv [in Ukrainian].

Lytvyn, M.R., Lutskyi, O.I., & Naumenko, K.Ye. (1999). 1939. Zakhidni zemli Ukrainy [1939. Western lands of Ukraine]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Lytvyn, M., & Ilnytskyi, V. (2021). Sotsiohumanitarystyka zakhidnoho rehionu Ukrainy v umovakh stalinskoho totalitaryzmu: prosopohrafichnyi ta komemoratyvnyi aspekty [Sociohumanitarianism of the western region of Ukraine in the conditions of Stalinist totalitarianism: prosopographic and commemorative aspects]. Polityka pamiati v Ukraini shchodo radianskykh represii u zakhidnykh oblastiakh (1939–1953) – Politics of Memory in Ukraine on Soviet repression in the western regions (1939‒1953) (pp. 139–153). Lviv – Torun: Liha-Pres [in Ukrainian].

Lutskyi, O. (2003). Intelihentsiia v planakh utverdzhennia radianskoho totalitarnoho rezhymu na zakhidnoukrainskykh zemliakh (veresen 1939 – cherven 1941) [The intelligentsia in the plans to establish the Soviet totalitarian regime in Western Ukraine (September 1939 – June 1941)]. Intelihentsiia i vlada. Seriia: Istoriia – Intelligentsia and power. Series: History, 1, 98–105. Odesa [in Ukrainian].

Lutskyi, O. (2006). Lviv pid radianskoiu okupatsiieiu 1939–1941 rr. [Lviv under Soviet occupation 1939–1941]. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh – Ukrainian liberation movement, 7, 89–119. Lviv [in Ukrainian].

Lutskyi, O. (1995). Peredmova [Preface]. In Yu. Slyvka (Ed.), Kulturne zhyttia v Ukraini. Zakhidni zemli. Dokumenty i materialy. T. 1: (1939–1953) – Cultural life in Ukraine. Western lands. Documents and materials. Vol. 1: (1939–1953) (pp. 3–51). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Lutskyi, O. (2009). Pryborkannia intelihentsii (1939–1953 rr.) [Taming of the intelligentsia (1939–1953)]. Reabilitovani istoriieiu. U 27-my tomakh. Lvivska oblast. Knyha persha – Rehabilitated by history. In 27 volumes. Lviv region. Book one (pp. 581–595). Lviv: Astroliabiia [in Ukrainian].

Malezhyk, D.I. (2014). Tvorcha intelihentsiia Zakhidnoi Ukrainy v umovakh druhoi radianizatsii rehionu (1944–1953 rr.) [Creative intelligentsia of Western Ukraine in the conditions of the second Sovietization of the region (1944–1953)]. Viiskovo-istorychnyi merydian: elektronnyi naukovyi fakhovyi zhurnal – Military-historical meridian: electronic scientific professional journal, 4 (6), 105–115. Kyiv [in Ukrainian].

Mankovska, R. (2013). Berehynia ukrainskoi kultury (do 100-richchia vid dnia narodzhennia vydatnoho naukovtsia ta muzeieznavtsia Viry Svientsitskoi) [Guardian of Ukrainian culture (to the 100th anniversary of the birth of the outstanding scientist and museologist Vira Sventsitska)]. Kraieznavstvo – Regional studies, 4, 224–232. Kyiv [in Ukrainian].

Mankovska, R. (2012). Muzeini kolektsii Zakhidnoi Ukrainy pid ideolohichnym tyskom v pisliavoiennyi period [Museum collections of Western Ukraine under ideological pressure in the postwar period]. Volynskyi muzeinyi visnyk: Muzei u doslidzhenni ta zberezhenni pamiatok kulturnoi spadshchyny zakhidnoukrainskykh etnichnykh zemel – Volyn Museum Bulletin: Museums in the study and preservation of cultural heritage of Western Ukrainian ethnic lands: a scientific collection, 4, 21–26. Lutsk [in Ukrainian].

Mankovska, R. (2014). Represovane muzeinytstvo Lvivshchyny (1939–1950-i rr.): znyshchennia tradytsii [Repressed museum work in Lviv region (1939–1950s): destruction of traditions]. Reabilitovani istoriieiu. U dvadtsiaty semy tomakh. Lvivska oblast. Knyha druha – Rehabilitated by history. In twenty-seven volumes. Lviv region. Book two. (pp. 174–194). Lviv: Astroliabiia [in Ukrainian].

Marusyk, T.V. (2003). Zakhidnoukrainska humanitarna intelihentsiia: dynamika skladu, diialnist, stosunky z vladoiu (druha polovyna 40-kh – pochatok 60-kh rokiv XX st.) [Western Ukrainian humanitarian intelligentsia: the dynamics of composition, activities, relations with the authorities (the second half of the 40՚s – early 60՚s of the twentieth century)]. (Extended abstract of Doctor՚s thesis). Chernivtsi [in Ukrainian].

Mishchanyn, V.V. (2019). Radianizatsiia Zakarpattia 1944–1950 rr. [Sovietization of Transcarpathia in 1944–1950]. (Extended abstract of Doctor՚s thesis). Uzhhorod [in Ukrainian].

Nadolskyi, Y.E. (2008). Deportatsiina polityka stalinskoho totalitarnoho rezhymu v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy (1939–1953 rr.) [The policy of deportations of the Stalinist totalitarian regime in the western regions of Ukraine (1939–1953)]. Lutsk: Vezha [in Ukrainian].

Oleksyshyn, O. (2011). Humanitarna intelihentsiia Prykarpattia v period stalinizmu (1944–1953 rr.) [Humanitarian intelligentsia of Prykarpattia region during the Stalinist period (1944–1953)]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovo-doslidnoho instytutu ukrainoznavstva ta vsesvitnoi istorii – Collection of scientific works of the National Research Institute of Ukrainian Studies and World History, 27, 328–334. Kyiv [in Ukrainian].

Pater, I. (2015–2016). Ideolohichno-propahandystskyi nastup stalinskoho rezhymu na halychan (1944–1953) [Ideological and propagandistic attack of the Stalinist regime on Galicians (1944–1953)]. Novitnia doba – Modern times, 3–4, 35–58. Lviv [in Ukrainian].

Popp, R. (2008). Intelihentsiia Lvova u 1944–1953 rokakh (istoriohrafiia problemy) [The intelligentsia of Lviv in 1944–1953 (historiography of the problem)]. Problemy humanitarnykh nauk: naukovi zapysky Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Istoriia» – Problems of the humanities: a collection of scientific works of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. History Series, 22, 127–138. Drohobych [in Ukrainian].

Popp, R.P. (2000). Stanovyshche tvorchoi intelihentsii Lvova u povoienni roky (1944–1953) [The position of the creative intelligentsia of Lviv in the postwar years (1944–1953)]. Problemy humanitarnykh nauk: naukovi zapysky Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Istoriia» – Problems of the humanities: a collection of scientific works of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. History Series, 5, 151–162. Drohobych [in Ukrainian].

Romaniv, O., & Fedushchak, I. (2002). Zakhidnoukrainska trahediia 1941 [Western Ukrainian tragedy of 1941]. Lviv – Niu-York: Naukove tovarystvo im. Shevchenka; Fundatsiia Ukrainskoho Vilnoho Universytetu v SShA [in Ukrainian].

Rublov, O.S., & Cherchenko, Yu.A. (1994). Stalinshchyna y dolia zakhidnoukrainskoi intelihentsii, 20–50-ti roky XX st. [Stalinism and the fate of the Western Ukrainian intelligentsia, 20–50s of the XX century]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Svorak, S.D. (1997). Osvita na zakhidnoukrainskykh zemliakh u povoiennyi period [Education in western Ukraine in the postwar period]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 2, 28–42. Kyiv [in Ukrainian].

Siruk, N.M. (2008). Politychnyi kontrol totalitarnoi derzhavy za kulturno-naukovoiu sferoiu Ukrainy (druha polovyna 40-kh – pochatok 50-kh rokiv XX st.) [Political control of the totalitarian state over the cultural and scientific sphere of Ukraine (the second half of the 40՚s – early 50՚s of XX century)]. (Extended abstract of Candidate՚s thesis). Lviv [in Ukrainian].

Slyvka, Yu. (Ed.). (1995). Kulturne zhyttia v Ukraini. Zakhidni zemli. Dokumenty i materialy. T. 1: (1939–1953) [Cultural life in Ukraine. Western lands. Documents and materials. Vol. 1: (1939–1953)]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Steblii, F. (2011). Ivan Krypiakevych – oboronets akademichnoho statusu Instytutu suspilnykh nauk [Ivan Krypyakevych – defender of the academic status of the Institute of Social Sciences]. In F. Steblii, Halychyna na perekhrestiakh istorii. Postati – Galicia at the crossroads of history. Personalities (pp. 261–267). Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Fedushchak, I. (2006). Do 65-yi richnytsi komunistychnoho zlochynu (cherven 1941 r.) [To the 65th anniversary of the communist crime (June 1941)]. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh – Ukrainian liberation movement, 7, 120–154. Lviv [in Ukrainian].

Shevchenko, A. (1992). Kulturno-ideolohichni protsesy v Ukraini u 40–50-kh rr. [Cultural and ideological processes in Ukraine in the 40–50՚s]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 7, 39–48. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті