УЧАСТЬ ЛЕВА БАЧИНСЬКОГО У РОБОТІ З՚ЇЗДІВ РУРП (УРП) (1896–1913 рр.)

Автор(и)

  • Ганна Паска

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.8/50.240962

Ключові слова:

Лев Бачинський; Русько-українська радикальна партія; Українська радикальна партія; партійний з՚їзд; Східна Галичина; австрійський парламент

Анотація

Анотація. Мета дослідження – на основі архівних матеріалів, тогочасної газетної періодики та наукових праць висвітлено участь Лева Бачинського (1872–1930) у роботі з՚їздів Русько-української радикальної партії (РУРП), яка на початку ХХ ст. була перейменована на Українську радикальну партію (УРП). Методологічною основою статті слугували принципи об՚єктивності, історизму, різноманітності джерельної бази. У роботі використано методи аналізу і синтезу, проблемно-хронологічний, біографічний, просопографічний методи для вивчення життя та діяльності історичної постаті, метод внутрішньої критики джерел. Наукова новизна зумовлена введенням до наукового обігу маловідомих джерел, які дають змогу розкрити недостатньо з՚ясовані сторінки життєпису Л. Бачинського у 1896–1913 рр. У статті здійснено комплексний аналіз партійної діяльності політика крізь призму його участі у з՚їздах РУРП (УРП) в означуваний період, уточнено роки перебування радикала на чолі партії. Висновки. Л. Бачинський вперше взяв участь у щорічному з՚їзді РУРП у 1896 р. Через два роки, у 1898 р., він був обраний членом партії. Завдяки авторитету серед діячів радикального руху політик у 1905 р. став керівником партії. У статті, на основі часопису УРП «Громадський голос», з՚ясовано основні напрями роботи Л. Бачинського як лідера радикалів, проаналізовано його виступи на щорічних партійних з՚їздах. Охарактеризовано внутрішні суперечності та непорозуміння між Л. Бачинським та організатором українського пожежно-гімнастичного товариства «Січ» Кирилом Трильовським.

Біографія автора

Ганна Паска

аспірант кафедри історії України і методики викладання історії, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна, індекс 76018 (hannapaska@i.ua)

Посилання

Hromada (Kolomyia) [Community (Kolomyia)]. (1896, September). 4, pp. 56–59 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1896, October 1). 18, pp. 119–123 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1897, October 1). 19, pp. 149–151 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1898, December 1). 24, pp. 184–186 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1901, December). 28, pp. 221–223 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1907a, January 1). 1, p. 2 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1907b, January 4). 2, pp. 1‒2 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1907c, January 11). 3, p. 1 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1907d, January 22). 6, p. 4 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1907e, December 31). 95, pp. 2–3 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1909a, January 5). 1, p. 1 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1909b, January 16). 2, p. 6 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1909c, January 20). 3, p. 1 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1909d, February 12). 6, p. 4 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1909e, November 10). 46, pp. 1–2 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1909f, November 23). 48, p. 4 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1910a, December 23). 51, p. 2 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1910b, December 28). 52, p. 3 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1911, December 27). 58, p. 2 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1912a, January 17). 3, p. 3 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1912b, December 20). 44, pp. 1–2 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1913a, January 1). 1, pp. 2, 8–10 [in Ukrainian].

Hromadskyi holos (Lviv) [Public Voice (Lviv)]. (1913b, December 25). 52, pp. 2–5 [in Ukrainian].

Kuhutiak, M. (1993). Halychyna: storinky istorii. Narys suspilno-politychnoho rukhu (ХIХ st. – 1939 r.) [Galicia: Pages of History. Essay on the Socio-political Movement (19th Century – 1939)]. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Kuhutiak, M.V. (1990). Radykalna partiia v Skhidnii Halychyni [Radical Party in Eastern Galicia]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Journal, 10, 55–63 [in Ukrainian].

Novyi hromadskyi holos (Lviv) [New Public Voice (Lviv)]. (1905, December 7). 34, pp. 270–271 [in Ukrainian].

Stefanyk, V. (1954). Povne zibrannia tvoriv [Complete Collection of Works]. (Vols. 1–3; Vol. 3). Kyiv: AN Ukrainskoi RSR [in Ukrainian].

Sukhyi, O. (1999). Halychyna: mizh Skhodom i Zakhodom. Narys istorii ХIХ – pochatku ХХ st. [Galicia: between East and West. Essay on the History of the 19th – Early 20th Centuries]. Lviv [in Ukrainian].

TsDIAL Ukrainy – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u m. Lvovi [Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv] [in Ukrainian].

Shkrabiuk, P. (2012). My, ukrainski radykaly… (Mykhailo Pavlyk i Radykalna partiia) [We, Ukrainian Radicals… (Mykhailo Pavlyk and the Radical Party)]. Lviv [in Ukrainian].

Yaremko, O. (2009). Politychni partii narodovtsiv na Bukovyni 1908–1914 rr. [Political Parties of the Populists in Bukovyna in 1908–1914]. Pytannia istorii Ukrainy – Questions of the History of Ukraine, 12, 247–252 [in Ukrainian].

Yaremchuk, V. (2012). Ukrainska bahatopartiinist Naddniprianskoi i Zakhidnoi Ukrainy: komparatyvnyi analiz (1899–1918 rr.) [Ukrainian Multiparty System of Dnieper and Western Ukraine: a Comparative Analysis (1899–1918)]. Kyiv: IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Zoria (Kolomyia) [Star (Kolomyia)]. (1910, February). 1, pp. 4–12 [in Ukrainian].

Tomczyk, R. (2007). Radykałowie i socjaldemokraci. Miejsce i rola lewicy w ukraińskim obozie narodowym w Galicji 1890–1914 [Radicals and Social Democrats. The Place and the Role of the Left in the Ukrainian National Camp in Galicia 1890–1914]. Szczecin [in Polish].

Tomczyk, R. (2009). Z dziejów ukraińskiego ruchu paramilitarnego w Galicji towarzystwo gimnastyczne i straży ogniowej «Sicz» [From the History of the Ukrainian Paramilitary Movement in Galicia, the "Sich" Gymnastic and Fire Brigade Society]. Przegląd Zachodniopomorski – West Pomeranian Review, 24, 149–150 [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті