ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ОУН: ОФІЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Світлана Лісіна

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.8/50.240961

Ключові слова:

правові документи; програма ОУН; статут; відозва; заява; нота; комунікат; маніфест; меморандум; інструкція; рішення

Анотація

Анотація. Мета дослідження – показати цінність правової документальної бази ОУН для створення національних збройних сил, за відновлення української державності. Методологія дослідження опирається на принцип історизму та порівняльний аналіз основних правових документів Організації Українських Націоналістів. Наукова новизна полягає у здійсненні однієї із перших спроб порівняльного аналізу конкретних правових документів ОУН (програма організації, заява, відозва, комунікат, меморандум, рішення, інструкції та інші). Висновки. На основі фондів: Державного архіву Львівської області (ДАЛО), Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВОУ), Центрального державного архіву громадських об՚єднань України (ЦДАГОУ), Центрального державного історичного архіву України, м. Львів (ЦДІАЛУ), націоналістичних газет та праць істориків О. Кентія, І. Гавриліва, Ю. Киричука, П. Мірчука, М. Посівнича щодо діяльності ОУН в 1929–1939 рр., висвітлено особливості і значення правових документів у формуванні Організації та її боротьбі. Програма ОУН як правовий документ висвітлює силове розв՚язання українського питання в умовах окупації. Означення устрою Великого Збору ОУН твердять, що Український націоналізм є духовним і політичним рухом. Маніфестом можемо вважати звернення Конгресу Українських Націоналістів 1929 р. до українців про утворення ОУН. Через «Заяву УВО до всього культурного світу» організація охарактеризувала політику Польщі щодо українців. Інструкції у сфері організаційної діяльності ОУН стосувалися передовсім розвідки та служб ОУН і друкувалися в газеті «Сурма». Рішення Празької конференції мали забезпечити підготовку кадрів для майбутнього військового конфлікту. Як видно із правових офіційних документів, Організація створювалася як організація військовиків з метою боротьби за визволення свого народу. Жанри документів також підтверджують глобальність ОУН і її можливість роботи на державному рівні.

Біографія автора

Світлана Лісіна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», вул. Степана Бандери, 12, м. Львів, Україна, індекс 79000 (svitiva@gmail.com)

Посилання

Andriievskyi, D. (1974). Obstavyny 30-kh rokiv i PUN [Circumstances of the 30s and PUN]. Yevhen Konovalets ta yoho doba – Eugene Konovalets and his time. Miunkhen [in Ukrainian].

Bedriy, A. (1983). OUN i UPA [OUN and UPA]. Vyzvolnyi shliakh – The way of liberation, 1, 271–280 [in Ukrainian].

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. (2003). Kyiv; Irpin: Perun [in Ukrainian].

Havryliv, I.O. (2017). Viiskovo-politychna diialnist UVO-OUN v borotbi za ukrainsku derzhavu (1920–1941 rr.) [Military-political activity of UVO-OUN in the struggle for the Ukrainian State (1920–1941)]. (Extended abstract of Doctor՚s thesis). Lviv [in Ukrainian].

Havryliv, I. (2014). Do pytannia utvorennia Ukrainskoi povstanskoi armii [On the question of formation a Ukrainian insurgent army]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood, 24, 167–180. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2014_24_15 [in Ukrainian].

Havryliv, I. (2019). UVO-OUN: v borotbi za Ukrainsku Derzhavu [UVO-OUN: in the struggle for the Ukrainian State]. Lviv: Levada [in Ukrainian].

DALO – Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti [State Archives of Lviv Region] [in Ukrainian].

Dokumenty i materialy z istorii Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv. T. 1: 1927–1930 [Documents and materials on the history of the Organization of Ukrainian Nationalists. Vol. 1: 1927–1930]. (2005). Kyiv: Vyd-vo im. O. Telihy [in Ukrainian].

DSTU 3017-95. Vydannia. Osnovni vydy. Terminy ta vyznachennia [Edition. The main types. Terms and definitions]. (1995). Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Kentii, A. (2008). Zbroinyi Chyn Ukrainskykh Natsionalistiv 1920–1956: istoryko-arkhivni narysy [Armed rank of Ukrainian Nationalists 1920–1956: Historical and archival essays]. Kyiv [in Ukrainian].

Knysh, Z. (1951). Dukh shcho tilo rve do boiu… [The spirit that tears the body to battle…]. Winnipeg [in Ukrainian].

Konhres Ukrainskykh Natsionalistiv 1929 r. [Congress of Ukrainian Nationalists 1929]. (2006). Lviv [in Ukrainian].

Martyniuk, M. (1998). Ukrainski periodychni vydannia Zakhidnoi Ukrainy, krain Tsentralnoi ta Zakhidnoi Yevropy (1914–1939) [Ukrainian periodicals of Western Ukraine, Central and Western Europe (1914–1939)]. Lviv [in Ukrainian].

Mirchuk, P. (1968). Narys istorii Orhanizatsii Ukrainskykh Natsionalistiv. T. 1: 1920–1939 [Essay on the history of UN organization. Vol. 1: 1920–1939]. Munich; London; New York: Ukrainian Publishing House [in Ukrainian].

Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [New explanatory dictionary of the Ukrainian language]. (1998). Kyiv [in Ukrainian].

OUN v svitli postanov Velykykh Zboriv, Konferentsii ta inshykh dokumentiv z borotby 1929–1955 rr. [The OUN in the light of the resolutions of the Great Assembly, Conferences and other documents on the struggle of 1929–1955]. (1955). B.m. [in Ukrainian].

Posivnych, M. (2018). Zovnishnia polityka OUN v 1929–1939 rr. [OUN foreign policy in 1929–1939]. Misiia Ukrainy ta natsionalni interesy v hlobalnomu sviti: viziia natsionalistiv: zbirnyk materialiv V Banderivskykh chytan (9.02.2018, m. Кyiv) – Mission of Ukraine and national interests in the globalized world: vision of nationalists: collection of materials of the V Bandera readings (February 9, 2018, Kyiv) (pp. 87–22). Kyiv – Lviv: Research Institute of Ukrainian Studies of Ministry of Education and Science of Ukraine, Non-State Analytical Center "Ukrainian studios of Strategic Studies" [in Ukrainian].

Postanovy Velykoho Zboru OUN v ZCh OUN [Resolutions of the Great OUN Assembly in the OUN Central Committee]. (1955). [in Ukrainian].

Rozbudova Natsii: orhan PUN [Nation Building: PUN Administration]. (1928–1934). Praha [in Ukrainian].

Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. (2000). Kyiv [in Ukrainian].

Surma: orhan UVO [Trumpet: UVO Administration]. (1927–1934). Kaunas [in Ukrainian].

TsDAVOU – Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [The Central State Archive of Higher Authorities and Administration of Ukraine] [in Ukrainian].

TsDAHOU – Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy [The Central State Archive of Public Associations of Ukraine] [in Ukrainian].

TsDIALU – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv [The Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv] [in Ukrainian].

Wysocki, R. (2003). Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939: Geneza, struktura, program, ideologia [Organization of Ukrainian Nationalists in Poland during 1929–1939: Genesis, structure, program, ideology]. Lublin [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті