LEMKOLOGICAL STUDIES IN FOREIGN UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY (1950s – 1980s)

Автор(и)

  • Volodymyr Nakonechnyi

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.8/50.240943

Ключові слова:

українська закордонна історіографія; лемкознавство; «Лемківське слово»; «Лемківщина»; Федерація дослідження Лемківщини; міжнародні відносини

Анотація

Анотація. Мета статті полягає у дослідженні становлення лемкознавства в закордонній українській історичній науці 1950–1980-х рр. як інтегральної складової української історичної регіоналістики. Методологічною основою статті є принципи системності, історизму та компаративності із застосуванням культурно-історичного та порівняльно-типологічного методів. Наукова новизна статті полягає у спробі цілісної реконструкції становлення та розвитку академічного лемкознавства в діаспорних українознавчих центрах протягом 1950–1980-х рр. Висновки. Проведене дослідження дає підставу переконливо ствердити, що протягом 1950–1980-х рр. у країнах Північної Америки зусиллями вихідців з регіону українських Бескидів було розпочато системне дослідження Лемківщини як унікального історико-культурного феномену. Цей процес мав два головні виміри – інституційний (організація громадських і дослідницьких інституцій, періодичних видань, музею) та концептуальний (всебічне обґрунтування історико-культурної єдності лемків з українством) виміри. Найбільш вагомим підсумком цієї довготривалої і наполегливої праці лемківських інтелектуалів, що представляли американські та західноєвропейські діаспорні осередки, була підготовка і видання фундаментальної енциклопедії лемківської історії та культури. Власне двотомна студія «Лемківщина: земля-люди-історія-культура» остаточно утвердила в свідомості не лише пересічного читача-українця, але й представників західного експертного середовища розуміння Лемківщини як самобутнього українського історичного феномену.

Біографія автора

Volodymyr Nakonechnyi

кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв, вул. Є. Коновальця, 36, м. Київ, Україна, індекс 01601 (nakonechniy.ua@gmail.com)

Посилання

Dorogi zemlyaky, shyroka ukrayinska gromado! [Dear fellow countrymen, a wide Ukrainian community!]. (1979). Lemkivshchyna, 1, 1–2 [in Ukrainian].

Dupliak, M. (1987). Deshcho pro Ukrainskyi Lemkivskyi muzei u Stemfordi [Certain notes about Ukainian Lemkos museum in Stanford]. Lemkivshchyna, 4, 22–23 [in Ukrainian].

Herasym, S. (1958). Lemkivshchyna [Lemkivshchyna]. Lemkivske slovo – Lemkos word, 31–34 [in Ukrainian].

Lemkivshchyna: zemlia-liudy-istoriia-kultura [Lemkivschyna: area-people-history-culture]. (1988a). (Vol. 1). New York – Paris – Sidney – Toronto [in Ukrainian].

Lemkivshchyna: zemlia-liudy-istoriia-kultura [Lemkivschyna: area-people-history-culture]. (1988b). (Vol. 2). New York – Paris – Sidney – Toronto [in Ukrainian].

Makarskyi, V. (1986). Pro mistsevi nazvy davnoi Sianitskoi zemli [About the local names of the ancient Sianic land]. Lemkivske slovo – Lemko’s word, 20 [in Ukrainian].

Nakonechnyi, V.M. (2016). Zhurnal "Lemkivshchyna": ideini zasady, rubrykatsiia, problematyka [Journal "Lemkivshchyna": ideological foundations, rubrics, issues]. Pereiaslavskyi litopys – Pereyaslav Chronicle, 10, 61–69 [in Ukrainian].

Padokh, Ya. (1988). Vstup [Introduction]. Lemkivshchyna: zemlia-liudy-istoriia-kultura [Lemkivschyna: area-people-history-culture]. (Vol. 1, pp. 3–7). New York – Paris – Sidney – Toronto [in Ukrainian].

Telvak, V., & Pedych, V. (2016). Lvivska istorychna shkola Mykhaila Hrushevskoho [Lviv historical school of Mykhailo Hrushevsky]. Lviv [in Ukrainian].

Telvak, V. (2008). Tvorcha spadshchyna Mykhaila Hrushevskoho v otsinkakh suchasnykiv (kinets XIX – 30-ti roky XX stolittia) [Creative heritage of Mykhailo Hrushevsky in the estimations of his contemporaries (the end of the 19th and the 30th years of the 20th century)]. Kyiv – Drohobych [in Ukrainian].

Toronskyi, O. (1985). Rusyny-lemky [Rusini Lemki]. Lemkivske slovo – Lemko’s word, 33 [in Ukrainian].

Turchak, O. (1995). Pytannia istorii ta narodnoi kultury lemkiv na storinkakh "Lemkivskoho slova" (1957–1992) [Questions of the history and folk culture of Lemkos on the pages of the "Lemkiv word" (1957–1992)]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna: Doslidzhennia z istorii Ukrainy – Visnyk of the Lviv University. Historical Series, 30, 107–112 [in Ukrainian].

Vermenych, Ya.V. (2003). Teoretyko-metodolohichni problemy istorychnoi rehionalistyky v Ukraini [Theoretical and methodological problems of historical regionalism in Ukraine]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy [in Ukrainian].

Yurchenko, M. (1961). Lemkivshchyna [Lemkivshchyna]. Lemkivske slovo – Lemko’s word, 28 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті