ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ ВОЛИНСЬКОГО МУЗЕЮ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ «WOŁYŃ» 1933–1939 рр.)

Автор(и)

  • Тарас Верба

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.8/50.239205

Ключові слова:

Волинський музей; музейні фонди; періодична преса; археологія; етнографія

Анотація

Анотація. Мета дослідження – за матеріалами тижневика «Wołyń» (1933–1939) простежити процес розширення фондових колекцій Волинського музею; з՚ясувати рівень зацікавленості громадськості музеєм та збереженням культурної спадщини у міжвоєнний період. Методологія дослідження базується на принципах історизму та об՚єктивності. Оскільки джерельну базу дослідження склали публікації періодичної преси, то застосовано методи критичного аналізу і типологізації. Наукова новизна: вперше проаналізовано матеріали тижневика «Wołyń» для вивчення процесів формування фондів Волинського музею у Луцьку міжвоєнного періоду. Це дало змогу значною мірою поглибити знання про період становлення установи, шляхи і способи поповнення музейного зібрання у 1933–1939 рр. Висновки і перспективи подальших досліджень. Аналіз матеріалів, опублікованих у тижневику «Wołyń» за 1933–1939 рр., показав, що Волинський музей за цей період значно розширив та урізноманітнив свою збірку. Багато у чому це стало можливим завдяки свідомій та активній громадянській позиції мешканців Польщі. За короткий період меценати, пересічні громадяни, державні і громадські діячі допомогли музею набути значні колекції предметів археології, етнографії та пам՚яток природи. Також у досліджуваний період до фондів музею надійшла низка цінних монетних скарбів, що зробило нумізматичну колекцію закладу однією з найбільших у Польщі. Зважаючи на те, що частина облікової документації та речового фонду музею були втрачені у ході Другої світової війни, поглиблений аналіз інформації з періодичної преси може стати основою для майбутніх досліджень щодо масштабів втрат предметного фонду музею. Це, зі свого боку, визначає перспективи подальших досліджень.

Біографія автора

Тарас Верба

аспірант кафедри музеєзнавства, пам՚яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, Волинський національний університет імені Лесі Українки, пр. Волі, 13, м. Луцьк, Україна, індекс 43025 (tarasverba@gmail.com)

Посилання

Zinko, D. (2016). Khudozhnii muzei m. Lutska: stanovlennia, diialnist, rol u kulturno-mystetskomu zhytti Volyni [Lutsk Art Museum: formation, activity, role in Volyn cultural and artistic life]. (Candidate՚s thesis). Volynskyi natsionalnyi universytet im. Lesi Ukrainky. Lutsk [in Ukrainian].

Kind-Voitiuk, N. (2009). Muzeina polityka Druhoi Rechi Pospolytoi u Volynskomu voievodstvi u 1920–1930-kh rokakh [Museum policy during the Second Polish-Lithuanian Commonwealth in Volhynian Voivodeship in the 1920s and 1930s]. Volynskyi muzei: istoriia i suchasnist – Volyn museum: history and contemporaneity, 4, 17–21 [in Ukrainian].

Kind-Voitiuk, N. (2008). Naukovi tovarystva Druhoi Rechi Pospolytoi u doslidzhenni istorii ta pamiatok Volynskoho voievodstva (1921–1939 rr.) [Scientific Societies during the Second Polish–Lithuanian Commonwealth in Historical and Volhynian Voivodeship`s Monuments Research (1921–1939)]. Kraieznavstvo – Monument՚s Studies, 1–4, 22–27 [in Ukrainian].

Kovalchuk, Ye. (2014). Polskyi period istorii Volynskoho kraieznavchoho muzeiu (1929–1939 roky) [Polish period in the history of the Volyn Local Lore Museum (1929–1939)]. Pratsi Tsentru pamiatkoznavstva – Center՚s of Monument՚s research Studies, 25, 108–119 [in Ukrainian].

Miroshnychenko-Husak, L. (2019). Viddil etnohrafii ta narodnykh promysliv Volynskoho kraieznavchoho muzeiu: formuvannia kolektsii, rol u zberezhenni natsionalnoi kulturnoi spadshchyny (1929–2018 rr.) [Department of Ethnography and Folk Crafts of the Volyn Local Lore Museum: formation of the collection, role in preserving the national cultural heritage (1929–2018)]. (Candidate՚s thesis). Volynskyi natsionalnyi universytet im. Lesi Ukrainky. Lutsk [in Ukrainian].

Nadolska, V. (2012). Komplektuvannia zbirky Volynskoho kraieznavchoho muzeiu: dosiahnennia i problemy [Collection՚s Acquisition of the Volyn Local Lore Museum: achievements and problems]. Ostrozkyi kraieznavchyi zbirnyk – Ostroh Regional Studies, 5, 185–191 [in Ukrainian].

Potapchuk, L. (2005). Spravy, potsinovani suchasnykamy i nashchadkamy (Do 70-richchia zasnuvannia Volynskoho tovarystva pryiateliv nauk) [Cases valued by contemporaries and descendants (To the 70th anniversary of Volyn Society of Friends of Science establishment)]. Arkheolohichna spadshchyna Yana Fittske – Jan Fitzke՚s archaeological heritage (pp. 17–19) [in Ukrainian].

Pushkar, N., & Nestoruk, I. (2014). Piat etapiv muzeinoi istorii: kolektsii, khranyteli, budynky [Five stages of museum history: collections, keepers, houses]. Volynskyi muzei. Istoriia i suchasnist – Volyn museum: history and contemporaneity, 5, 168–185 [in Ukrainian].

Syliuk, A. (2006/2007). Volynskyi muzei v Lutsku ta yoho diialnist v sferi nakopychennia i okhorony pamiatok [Volyn Museum in Lutsk and its activities in the area of accumulation and protection of monuments]. Zamojsko-Wołyńskie zeszyty muzealne ‒ Zamość-Volhynian museum notebooks, 4, 241–252 [in Ukrainian].

Cenny dar dla Muzeum Wołyńskiego w Łucku [A precious gift for the Volyn Museum in Lutsk Volyn]. (1939). Wołyń – Volyn, 12, p. 2 [in Polish].

Cenny nabytek do Muzeum Wołyńskiego w Łucku [A valuable addition to the Volyn Museum in Lutsk]. (1937). Wołyń – Volyn, 8, p. 2 [in Polish].

Ciekawe odkrycie [An interesting discovery]. (1938). Wołyń – Volyn, 42, p. 6 [in Polish].

Ciekawe wykopaliska [Interesting excavations]. (1937). Wołyń – Volyn, 30, p. 2 [in Polish].

Fitzke, J. (1936a). Badania archeologiczne na Wołyniu [Archaeological research in Volyn]. Wołyń – Volyn, 41, p. 13 [in Polish].

Fitzke, J. (1936b). Niezwykle ciekawe і cenne znalezisko pod Torczynem pow. Łuck [Extremely interesting and valuable discovery near Torchyn, Lutsk powiat]. Wołyń – Volyn, 51–52, p. 12 [in Polish].

Hojny dar [A generous gift]. (1933). Wołyń – Volyn, 1, p. 4 [in Polish].

Muzeum Wołyńskie otrzymało następujące dary [The Volyn Museum has received such gifts]. (1933). Wołyń – Volyn, 30, p. 7 [in Polish].

Nowy cenny dar dla Wołyńskiego Muzeum T-wa przyjaciół Nauk w Łucku [A new precious gift for the Volyn Museum of Friends of Science in Lutsk]. (1936). Wołyń – Volyn, 46, p. 2 [in Polish].

Z Muzeum Wołyńskiego [From the Volyn Museum]. (1933). Wołyń – Volyn, 28, p. 7; 31, p. 8; 33, p. 7; 34, p. 8; 36, p. 8; 37, p. 8; 38, p. 7; 39, p. 7; 40, p. 11; 42, p. 7; 43, p. 7; 44, p. 7; 47, p. 7; 50, p. 7; 52, p. 3; 55, p. 7 [in Polish].

Z Muzeum Wołyńskiego [From the Volyn Museum]. (1934). Wołyń – Volyn, 7, p. 11; 10, p. 8; 18, p. 8; 25, p. 7; 30, p. 7; 36, p. 7; 42, p. 9; 52, p. 8 [in Polish].

Ze zbiorów Muzeum Wołyńskiego w Łucku [From the collection of the Volyn Museum in Lutsk]. (1933). Wołyń – Volyn, 44, p. 5 [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

Статті