ІСТОРИК ПОЗА РОБОЧИМ СТОЛОМ: ІВАН КРИП’ЯКЕВИЧ (1886–1967)

Автор(и)

  • Микола Литвин
  • Тамара Литвин

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.7/49.236609

Ключові слова:

Іван Крип’якевич; родина; побут; краєзнавство; туризм; колекціонування; музика; фольклор

Анотація

Анотація. Мета дослідження. У статті реконструйовано повсякденне життя та побут відомого історика, краєзнавця, бібліофіла і колекціонера, академіка АН УРСР Івана Крип’якевича, який у радянську добу очолював важливу соціогуманітарну установу – Інститут суспільних наук АН УРСР, науковці якого досліджували історію та культуру, етнолінгвістичні процеси західного регіону. Показано родинне оточення вченого – працю та зацікавлення його дружини і дітей, краєзнавчі подорожі вченого в Карпати, околицями Львова, Жовкви та Рогатина. Стверджено, що вчений цікавився класичною музикою, фольклором, природним середовищем Високого замку та львівських парків. Показано його співпрацю з фотографами, колекціонерами екслібрисів, громадськими діячами на ниві дослідження та збереження пам’яток історії, культури та природи рідного краю. Розкрито толерантну і доброзичливу атмосферу, яку створював директор Інституту суспільних наук АН УРСР у колективі, де організовувалися сатиричні вечори і творчі зустрічі з письменниками Львова. Методологія дослідження базується на принципах історизму, системності та верифікації.

Висновки. Як свідчать документи та спогади сучасників, вчений не терпів повсякденної суєти, чвар, інтриг, нашіптувань. Керівник установи був зорієнтований на формування в Інституті відчуття дружної творчої сім’ї, атмосфери доброзичливості, шанобливого ставлення до співробітника незалежно від звань і посад, реалізовуючи працю колективу не примусовими, диктаторськими методами, а логікою вчинків. За будь-яких умов у принципових питаннях львівський історик завжди мав свою позицію і послідовно її відстоював, був вірним професійному покликанню й намагався використати найменшу можливість зробити щось корисне для науки, народу, своєї родини.

Біографії авторів

Микола Литвин

доктор історичних наук, професор, завідувач відділу «Центр дослідження українсько-польських відносин», Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, вул. Козельницька, 4, м. Львів, Україна, індекс 79026 (lytvynmr@gmail.com)

Тамара Литвин

кандидатка історичних наук, науковий співробітник відділу рукописів, Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника, вул. Стефаника, 2, м. Львів, Україна, індекс 79000 (lytvyn.tamara@gmail.com)

Посилання

Arkhiv Instytutu ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [Archive of the I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies National Academy of Sciences of Ukraine] [in Ukrainian].

Baran, V. (2005). Istoriia Ukrainy 1945–1953 rr. [History of Ukraine 1945–1953]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Baran, V., & Tokarskyi, V. (2009). Ukraina: zakhidni zemli. 1939–1941 rr. [Ukraine: western lands. 1939–1941]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Baran, V., & Tokarskyi, V. (2014). «Zachystka»: politychni represii v zakhidnykh oblastiakh Ukrainy u 1939–1941 rr. ["Cleansing": political repression in the western regions of Ukraine in 1939–1941]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Boriak, H., & Danylenko, V. (Eds.). (2009). Radianski orhany derzhavnoi bezpeky u 1939 – chervni 1941 r.: dokumenty HDA SB Ukrainy [Soviet state security bodies in 1939 – June 1941: Documents of the State Security Service of Ukraine]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia» [in Ukrainian].

Halychyna v etnopolitychnomu vymiri [Galicia in the ethnopolitical dimension]. (2017). Kyiv [in Ukrainian].

Dashkevych, Ya. (2016). U naukovii laboratorii istoryka [In the scientific laboratory of the historian]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 28: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, suspilstvi – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Iss. 28: Ivan Krypyakevych in family tradition, science, society (pp. 639–640) [in Ukrainian].

Dymyd, M. (2001). Rodyna Krypiakevychiv [The Krypyakevych family]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 8: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, suspilstvi – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Iss. 8: Ivan Krypyakevych in family tradition, science, society (pp. 943–945) [in Ukrainian].

Zabolotna, I. (2016). Nove do formuvannia svitohliadu I.P. Krypiakevycha (za materialamy yoho himnaziinoho shchodennyka ta spohadiv) [New to the formation of worldview I. Krypyakevych (based on his high school diary and memoirs)]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 28: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, suspilstvi – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Iss. 28: Ivan Krypyakevych in family tradition, science, society (pp. 368–369) [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V., Lytvyn, M., & Haliv, M. (Eds.). (2019). Represii radianskoho totalitarnoho rezhymu na zakhidnykh zemliakh Ukrainy (1939–1953): prychyny i naslidky, polityka pamiati [Repressions of the Soviet totalitarian regime in the western lands of Ukraine (1939–1953): causes and consequences, the politics of memory]. Drohobych; Kherson: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].

Krypiakevych, I. (2001). Spohady [Memoirs]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 8: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, suspilstvi – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Iss. 8: Ivan Krypyakevych in family tradition, science, society (pp. 79–143) [in Ukrainian].

Krypiakevych, R. (2016a). Bohdan Khmelnytskyi, Ivan Krypiakevych i Zhovkva [Bohdan Khmelnytsky, Ivan Krypyakevych and Zhovkva]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 28: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, suspilstvi – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Iss. 28: Ivan Krypyakevych in family tradition, science, society (pp. 545–548) [in Ukrainian].

Krypiakevych, R. (2016b). Krypiakevychivski pamiatni mistsia na karti Lvova [Krypyakevych’s memorable places on the map of Lviv]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 28: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, suspilstvi – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Iss. 28: Ivan Krypyakevych in family tradition, science, society (pp. 540–544) [in Ukrainian].

Krypiakevych-Lukomska, L. (2016). Ivan Krypiakevych – mii stryiko (diadko) v rodynnykh i v moikh spomynakh [Ivan Krypyakevych is my uncle in my family and in my memories]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 28: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, suspilstvi – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Iss. 28: Ivan Krypyakevych in family tradition, science, society (pp. 346–350) [in Ukrainian].

Krypiakevych-Tsehelska, L. (2016). Choloviky rodu Krypiakevychiv [Men of the Krypyakevych family]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 28: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, suspilstvi – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Iss. 28: Ivan Krypyakevych in family tradition, science, society (pp. 332–336) [in Ukrainian].

Kucherepa, M., & Visyn, V. (2005). Volyn: 1939–1941 rr. [Volyn: 1939–1941]. Lutsk [in Ukrainian].

Lytvyn, M. (2019). 1939 r. u suspilnii svidomosti ta politytsi pamiati [1939 in the public consciousness and the politics of memory]. In M. Kucherepa (Comp. & Ed.), Veresen 1939 u doli derzhav ta narodiv: viina, represii, pamiat – September 1939 in the fate of states and peoples: war, repression, memory (pp. 182–201). Lutsk: Vezha-Druk [in Ukrainian].

Lytvyn, M., Lutskyi, O., & Naumenko, K. (1999). 1939. Zakhidni zemli Ukrainy [1939. Western lands of Ukraine]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Lytvyn, T. (2019). Ivan Krypiakevych yak kolektsioner i doslidnyk knyzhkovykh znakiv [Ivan Krypyakevych as a collector and researcher of book marks]. Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka – Notes of the Lviv National Scientific Library of Ukraine named after V. Stefanyk, 11 (27), 232–270 [in Ukrainian].

Lutskyi, O. (2001). Naukovo-orhanizatsiina i pedahohichna diialnist I.P. Krypiakevycha u veresni 1939 – chervni 1941 rr. [Scientific-organizational and pedagogical activity of I. Krypyakevych in September 1939 – June 1941]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 8: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, suspilstvi – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Iss. 8: Ivan Krypyakevych in family tradition, science, society (pp. 783–800) [in Ukrainian].

Lutskyi, O. (2016). Ivan Krypiakevych ta Instytut suspilnykh nauk AN URSR: dyrektorskyi period diialnosti [Ivan Krypyakevych and the Institute of Social Sciences of the USSR Academy of Sciences: director’s period of activity]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 28: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, suspilstvi – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Iss. 28: Ivan Krypyakevych in family tradition, science, society (pp. 596–617) [in Ukrainian].

Matskevyi, L., Romanova, D., & Mykytiv, B. (2016). Yulian Dorosh – fotomytets, kraieznavets, liudyna [Julian Dorosh – photographer, local historian, man]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 28: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, suspilstvi – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Iss. 28: Ivan Krypyakevych in family tradition, science, society (pp. 660–663) [in Ukrainian].

Mudra, N. (2001). 1940-vi roky v zhytti rodyny Krypiakevychiv [1940s in the life of the Krypyakevych family]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 8: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, suspilstvi – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Iss. 8: Ivan Krypyakevych in family tradition, science, society (pp. 578–579) [in Ukrainian].

Pritsak, O. (2001). Spohad pro vchytelia [Memories of a teacher]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 8: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, suspilstvi – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Iss. 8: Ivan Krypyakevych in family tradition, science, society (p. 564) [in Ukrainian].

Slyvka, Yu. (2000). Akademik Ivan Petrovych Krypiakevych: spohady [Academician Ivan Petrovich Krypyakevych: memories]. Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Spivak, O. (2016). Spohady rovesnytsi Instytutu [Memoirs of a peer of the Institute]. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Vyp. 28: Ivan Krypiakevych u rodynnii tradytsii, nautsi, suspilstvi – Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood. Iss. 28: Ivan Krypyakevych in family tradition, science, society (pp. 361–365) [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-20

Номер

Розділ

Статті