ЖІНКА – ОБ’ЄКТ НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНСЬКОМУ ПІДПІЛЛІ: ПРАВДА ЧИ МІФ?

Автор(и)

  • Лілія Гриник

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.7/49.234419

Ключові слова:

ОУН та УПА; насильство; відносини; жінка; закон; покарання

Анотація

Анотація. Мета статтіохарактеризувати становище жінки в українському підпіллі (1940–1950-х рр.) та з’ясувати, яке місце займали насильницькі форми поведінки чоловіків стосовно жінок. Методологія дослідження передбачає використання таких принципів: історизму, науковості, об’єктивності та логічності. Використовуються методи: загальнонаукові (аналіз, порівняння, узагальнення), спеціально-історичні (періодизація, історико-порівняльний та ін.), а також методи критики джерел (зовнішні та внутрішні). Наукова новизна полягає у тому, що на основі невідомих та маловідомих архівних матеріалів спростовується поширена думка в українській історіографії щодо винятково насильницької поведінки чоловіків стосовно жінок. Подається узагальнена картина гендерних стосунків у підпіллі. Висновки. Становище жіноцтва під час національно-визвольних змагань було складним не лише через умови часу, а й з огляду на політику радянських каральних органів. Попри усі непорозуміння, які виникали усередині підпілля, учасники визвольних змагань намагалися підтримувати дружні стосунки задля досягнення спільної мети. Говорити про факти насильства як нормальну та загальноприйняту поведінку у лавах ОУН та УПА – недоречно. Як і в будь-який період існування суспільства, під час національно-визвольних змагань, мали місце проблеми гендерних нестатутних стосунків. Однак вони були радше винятком із правил, аніж «нормальним» ставленням до жінок. Існує набагато більше свідчень приязного та толерантного ставлення вояків до жінок. І це аж ніяк не залежить від замовчування чи приховування протилежних аргументів, а є лише прямим свідченням домінування адекватної поведінки чоловіків під час визвольних змагань. Наявність фактів примусу та водночас наявність правового регулювання проблеми насильства аж ніяк не були свідченням існування в підпіллі подвійної моралі, а лише нормативно-правовою спробою врегулювання людських конфліктів.

Біографія автора

Лілія Гриник

аспірантка кафедри історії України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (lilia_hrynyk@ukr.net)

Посилання

Avtobiohrafiia. Do personalnoi spravy. Pratsivnyk raionnoho tekhzvena OUN ‒ «Orysia» [Autobiography. To a personal matter. The worker of the regional technical OUN ‒ "Orysia"]. (n.d.). Arkhiv tsentru doslidzhen vyzvolnoho rukhu ‒ Archive of the Center for Initial Motion Research, f. 73, t. 1, ark. 1 [in Ukrainian].

Antonova, T. (2007). Zhinka ta yii «myrni», «napivmyrni» ta «voyenni» roli v borotbi OUN ta UPA [Woman and her "peaceful", "semi-peaceful" and "military" roles in the struggle between the OUN and the UPA]. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh ‒ Ukrainian liberation movement, 9, 138–147 [in Ukrainian].

AUSBU LO – Arkhiv upravlinnia Sluzhby bezpeky Ukrainy u Lvivskii oblasti [Archive of the Security Service of Ukraine in Lviv region] [in Ukrainian].

ATsDVR – Arkhiv tsentru doslidzhen vyzvolnoho rukhu [Archive of the Center for Initial Motion Research] [in Ukrainian].

Borysenko, V. (2010). Ukrainky v istorii: novi storinky [Ukrainian women in history: new pages]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Veselova, O., Kokin, S., Lysenko, O., & Serhiichuk, V. (Comps.). (2009). OUN i UPA v 1944 rotsi: dokumenty [OUN and UPA in 1944: Documents]. (Vols. 1‒2; Vol. 1). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy [in Ukrainian].

Havryshko, M. (2015). Henderni aspekty seksualnoi morali v OUN i UPA u 1940–1950-kh rokakh [Gender Aspects of Sexual Morality in the OUN and UPA in 1940‒1950’s]. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh ‒ Ukrainian liberation movement, 20, 199–212 [in Ukrainian].

Havryshko, M. (2016). Choloviky, zhinky y nasylstvo v OUN ta UPA v 1940–1950-kh rr. [Men, Women and Violence in the OUN and UIA (UPA) in the 1940–1950’s]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal ‒ Ukrainian Historical Journal, 4, 89–107 [in Ukrainian].

HDA SBU – Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy [Sectoral State Archive of Security Service of Ukraine] [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2013). Znachennia konspiratyvnykh zakhodiv u diialnosti pidpillia Karpatskoho kraiu OUN [The significance of secret measures in the activities of the OUN underground in the Carpathian region]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk ‒ Topical Issues of Humanities, 7, 32‒52 [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2015). Formy ta zasoby ideolohichnoi roboty radianskoi administratsii, spriamovani proty pidpillia u Karpatskomu krai OUN u druhii polovyni 1940-kh rr. [Forms and means of ideological work of the Soviet administration directed against the underground in Karpatskyi krai of the OUN in the second half of the 1940s]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia» ‒ Scientific Notes of Ostroh Academy National University, 24, 101–107 [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2016). Karpatskyi krai OUN v ukrainskomu vyzvolnomu rusi (1945–1954) [The Carpathian region of the OUN in the Ukrainian liberation movement (1945–1954)]. Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Kis, O. (2009). Zhinochyi dosvid uchasti u natsionalno-vyzvolnykh zmahanniakh 1940–50-kh rokiv na zakhidnoukrainskykh zemliakh [Women’s experience of participating in the national liberation struggles of the 1940s and 1950s in Western Ukraine]. Skhid-Zakhid: istoryko-kulturolohichnyi zbirnyk ‒ East-West journal: The Scholarly Journal for History and Culture, 13‒14, 101–126 [in Ukrainian].

Kis, O. (2013). Mizh osobystym i politychnym: genderni osoblyvosti dosvidu zhinok-uchasnyts natsionalno-vyzvolnykh zmahan na zakhidnoukrainskykh zemliakh u 1940–1950-kh rokakh [Between personal and political: Gender features of the experience of women participants in national liberation struggles in Western Ukraine in the 1940s ‒ 1950s]. Narodoznavchi zoshyty ‒ The Ethnographic Notebooks, 4 (112), 591‒599 [in Ukrainian].

Lysenko, O., & Patryliak, I. (Comps.). (2003). Materialy ta dokumenty Sluzhby bezpeky OUN (b) u 1940-kh rr. [Materials and documents of the OUN (b) Security Service in the 1940s]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy [in Ukrainian].

Mytsyk, Yu. et al. (Comps.). (2016). UPA: spohady, dokumenty [UPA: memories, documents]. Kyiv [in Ukrainian].

Onyshko, L. (2004). Orhanizatsiia ta diialnist pidpilnoho Ukrainskoho Chervonoho Khresta na zakhidnoukrainskykh zemliakh u 1943–1945 rokakh [Organization and activity of the underground Ukrainian Red Cross in the Western Ukrainian lands in 1943–1945]. Vyzvolnyi shliakh ‒ Liberation Way, 3, 54–64 [in Ukrainian].

Orhanizatsiini instruktsii OUN(m) [OUN(m) organizational instructions]. (n.d.). Arkhiv tsentru doslidzhen vyzvolnoho rukhu ‒ Archive of the Center for Initial Motion Research, f. 17, t. 7, ark. 35 [in Ukrainian].

Orlova, T. (2010). Zhinka v istorii Ukrainy: istoriohrafiia XX pochatku XXI st. [Woman in the history of Ukraine: historiography of the XX beginning of the XXI century]. (Extended abstract of Doctor’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Petrenko, O. (2011). Instrumentalizatsiia strakhu. Vykorystannia radianskymy ta polskymy orhanamy bezpeky zhinok-ahentok u borotbi proty ukrainskoho natsionalistychnoho pidpillia [The Instrumentalization of Fear. The Usage of Female Agents by Soviet and Polish Security Services in their Struggle against Ukrainian Nationalist Underground]. Ukraina Moderna ‒ Modern Ukraine, 18 (7), 141‒167 [in Ukrainian].

Popp, R. (2017). Polityka radianskoi systemy shchodo zhinotstva Drohobychchyny u pershi povoienni roky (1944–1953) [The policy of the Soviet system towards the women of Drohobych in the first postwar years (1944–1953)]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk ‒ Drohobych local lore collection, special issue 3, 328‒336 [in Ukrainian].

Protokol zasidannia Terenovoho Orhanizatsiinoho Sudu. ‒ Postii, dnia 28.01.1949 r. [Minutes of the meeting of the Field Organizing Court. ‒ Postoy, on January 28, 1949]. (1949a). Arkhiv tsentru doslidzhen vyzvolnoho rukhu ‒ Archive of the Center for Initial Motion Research, f. 8, t. 1, ark. 2 [in Ukrainian].

Protokol zasidannia Terenovoho Orhanizatsiinoho Sudu. ‒ Postii, dnia 1.05.1949 r. [Minutes of the meeting of the Field Organizing Court. ‒ Postoy, on May 1, 1949]. (1949b). Arkhiv tsentru doslidzhen vyzvolnoho rukhu ‒ Archive of the Center for Initial Motion Research, f. 8, t. 1, ark. 4 [in Ukrainian].

Ripetskyi, M. (Ed.). (1992). Medychna opika v UPA [Medical care in the UPA]. (Vol. 1). Toronto ‒ Lviv: Litopys UPA. ("Chronicle of the Ukrainian Insurgent Army"; vol. 23) [in Ukrainian].

Ripetskyi, M. (Ed.). (2001). Medychna opika v UPA [Medical care in the UPA]. (Vol. 2). Toronto ‒ Lviv: Litopys UPA. ("Chronicle of the Ukrainian Insurgent Army"; vol. 32) [in Ukrainian].

Savchyn, M. («Marichka»). (1999). Tysiacha dorih: spohady [A Thousand Roads: Memories]. Toronto ‒ Lviv: Litopys UPA. ("Chronicle of the Ukrainian Insurgent Army"; vol. 28) [in Ukrainian].

Starodubets, H. (2005). Orhanizatsiia medyko-sanitarnoi sluzhby u povstanskomu zapilli: druha polovyna 1943‒1944 rr. [Organization of medical and sanitary service in the insurgent garrison: the second half of 1943‒1944]. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii ‒ Scientific notes on Ukrainian history, 17, 199‒204 [in Ukrainian].

Suspilno-politychnyi ohliad za sichen, liutyi i berezen 1949 r. Ternopilska oblast [Socio-political review for January, February and March 1949. Ternopil region]. (n.d.). Arkhiv tsentru doslidzhen vyzvolnoho rukhu ‒ Archive of the Center for Initial Motion Research, f. 63, t. 7, ark. 12 [in Ukrainian].

Khmel, S.F. (n.d.). Mizh frontamy: spohady [Between the fronts: Memoirs]. Arkhiv tsentru doslidzhen vyzvolnoho rukhu ‒ Archive of the Center for Initial Motion Research, f. 63, t. 11, ark. 16. [in Ukrainian].

Chornii, H. (2017). Rol zhinky v konteksti utverdzhennia radianskoi vlady na terytorii zakhidnykh oblastei URSR (seredyna 1940-kh – pochatok 1950-kh rokiv) [The role of women in the context of the establishment of Soviet power in the western regions of the USSR (mid-1940s – early 1950s)]. Teoriia ta praktyka suchasnoi nauky: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii ‒ Theory and Practice of Modern Science: Materials of the International scientific-practical conference (pp. 14‒17). Dnipro [in Ukrainian].

Chornii, H. (2018). Suspilno-politychne stanovyshche zhinok na terytorii zakhidnykh oblastei URSR (seredyna 1940-kh – pochatok 1950-kh rr.) [Socio-political situation of women in the Western regions of the USSR (mid-1940s ‒ early 1950s)]. Hileia: naukovyi visnyk ‒ Gileya: Scientific Bulletin, 133 (6), 50–55 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-20

Номер

Розділ

Статті