ШЛЯХ ДО ЄДНАННЯ: ІДЕЯ СТВОРЕННЯ СВІТОВОГО КОНГРЕСУ ВІЛЬНИХ УКРАЇНЦІВ

Автор(и)

  • Анна Вахнянин

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.6/48.228527

Ключові слова:

Українська діаспора; Панамериканська українська конференція; консолідація; Світовий Конгрес Вільних Українців

Анотація

Анотація. Історія української діаспори є невід’ємною складовою історії України. У статті простежено шлях зарубіжних українців до об’єднання для відстоювання інтересів всього українського народу. Можна навести приклад успішного досвіду єврейського народу, який віками був розпорошений, але у 1936 р. об’єднався у Світовий єврейський конгрес, а згодом зумів проголосити Державу Ізраїль. Тому мета цього дослідження – простежити зародження ідеї консолідації зарубіжних українців та створення єдиного координаційного органу для українського народу в різних куточках світу в 1920-х рр., її поступову еволюцію та практичні кроки до втілення. Методологія. Для розв’язання поставленої мети було застосовано методи: 1) історичного порівняння (зокрема, досвіду консолідації українського та єврейського народу); 2) аналізу та синтезу історіографії і джерельної бази; 3) індукції та дедукції. Наукова новизна полягає у комплексному поетапному простеженні обставин скликання СКВУ. Висновки. У 1920-х рр. сформувалися потужні осередки політичної української еміграції, які прагнули відновити соборність та незалежність України. Однак єдності між ними не було з огляду на те, що в 1917–1920-х рр. вони боролися одне з одним за владу в Україні. Першим із авторитетних політичних лідерів, хто усвідомив необхідність консолідації, був Симон Петлюра. Його соратники, серед яких О. Шульгин та В. Приходько, у 1930-х рр. зробили перші спроби скликати Світовий конгрес українців. Ця ідея отримала підтримку в Галичині та США, але втілити її в міжвоєнний період українці не зуміли. Аналогічні процеси простежуємо в зазначений період і серед єврейської діаспори, однак їм вдалося у 1936 р. скликати конгрес, а у 1948 р. вони домоглися створення власної держави. Через нездатність до створення політичними лідерами в еміграції єдиного координаційного осередку, легітимними представниками українського народу під час та після Другої світової війни були дипломати СРСР та УРСР. Передумовою до скликання Світового Конгресу Вільних Українців (СКВУ) вважають створення у 1947 р. українцями американського континенту Панамериканської української конференції (ПАУК), одним із ключових завдань якої визначалося зорганізувати конгрес. Активним лобістом ідеї єдності українців та створення організаційної надбудови у повоєнний період був А. Мельник. ПАУК впродовж 1950–1960-х рр. здійснила декілька спроб скликати конгрес, але жодна не увінчалася успіхом. Тому напередодні відкриття СКВУ частина зарубіжних українців зневірилися у здатності ПАУК довести цю справу до успішного завершення. Однак у січні 1967 р. ПАУК оприлюднила маніфест про скликання СКВУ, розгорнула активну пропагандистську кампанію, і у листопаді тривалий шлях українського народу до консолідації увінчався результативно.

Біографія автора

Анна Вахнянин

аспірантка кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, індекс 79000 (anya.vahnyanyn@gmail.com)

Посилання

Antonovych, M. (Ed.). (1966). Andrii Melnyk u pershu richnytsiu smerty 1964–1966 [Andriy Melnyk on the first anniversary of his death in 1964–1966]. Toronto ‒ Vinnipeg: Vydavnycha spilka «Novyi shliakh» [in Ukrainian].

Bilak, Ya. (2017). Spomyny kolyshnoho holovy Komisii prav liudyny pro stvorennia i diialnist SKU [Memoires of a former Chair of the Human Rights Commission on the establishment and operation of the UWC]. Retrieved from https://www.newpathway.ca/spomynyjaroslawbilak/?fbclid=IwAR15xVQGmejXxFjE57RTBQECeQwWlxHV6LM7duhJxLlNmVXBYJE86GVy16I [in Ukrainian].

Dilo [Deed]. (1923, May 8). 26 [in Ukrainian].

Dilo [Deed]. (1933a, July 24). 191 [in Ukrainian].

Dilo [Deed]. (1933b, September 7). 234 [in Ukrainian].

Syrnyk, I. (Ed). (1969). Pershyi Svitovyi Konhres Vilnykh Ukraintsiv: materiialy [The First World Congress of Free Ukrainians: materials]. Vinnipeg, Niu-York, London: Vydannia Sekretariatu Svitovoho Konhresu Vilnykh Ukraintsiv [in Ukrainian].

Plaviuk, M. (1965). Problemy Svitovoho Kongresu Ukraintsiv [Problems of the World Congress of Ukrainians]. Toronto ‒ Vinnipeg: KE Ukrainskoho Natsionalnoho Obiednannia Kanady [in Ukrainian].

Riast, O. (1923). Suchasna ukrainska emihratsiia ta yii zavdannia [Modern Ukrainian emigration and its tasks]. Shchypiorno: Drukarnia v Shchypiorno [in Ukrainian].

Svoboda [Freedom]. (1947a, November 20). 271 [in Ukrainian].

Svoboda [Freedom]. (1947b, November 25). 275 [in Ukrainian].

Svoboda [Freedom]. (1967, October 27). 197 [in Ukrainian].

Tykhenko, V.O. (2016, May-August). Dokumenty z istorii Svitovoho Konhresu Ukraintsiv [Documents on the history of the World Congress of Ukrainians]. Arkhivy Ukrainy ‒ Archives of Ukraine, 3–4 (302–303), 206–212 [in Ukrainian].

Figol, A. (1965). Svitovyi Konhres vilnykh ukraintsiv [World Congress of Free Ukrainians]. Paryzh ‒ Rym ‒ Miunkhen: UKhR [in Ukrainian].

Yatsiv, A. (2019). Pershyi Svitovyi Konhres Vilnykh Ukraintsiv: na shliakhu do konsolidatsii svitovoho suspilstva [The First World Congress of Free Ukrainians: Towards the Consolidation of World Society]. Narodoznavchi zoshyty ‒ Ethnological Notebooks, 2 (146), 387‒402. doi: 10.15407/nz2019.02.387 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

Статті