НАУКОВИЙ ПОСТУП М.І. ГАВРИЛЕНКА у 40–50-х рр. ХХ ст.

Автор(и)

  • Марія Рогожа

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.6/48.228523

Ключові слова:

Гавриленко; вчений; зоологія; Полтавщина; наука; дослідження; результати

Анотація

Анотація. Мета дослідження – розкрити особливості науково-дослідницької роботи природознавця М.І. Гавриленка (1889–1971) упродовж 40–50-х рр. ХХ ст. Показати його особисте вміння вивчати природу в умовах тенденційного ставлення до вченого у повоєнний період, зумовленого особливостями біографії. Методологія дослідження ґрунтується на принципах: історичної достовірності, об’єктивності, системності, багатофакторності, науковості та всебічності; використанні методів дослідження загальнонаукових (аналітичних, синтетичних, логічних, класифікації); історичних (проблемно-хронологічних, порівняльно-історичних, історико-генетичних, ретроспективних) та міждисциплінарних. Наукова новизна полягає у тому, що вперше в новітній історії вивчено наукову спадщину зоолога М.І. Гавриленка на основі опублікованих ним праць упродовж 40–50-х рр. ХХ ст. Встановлено, що, попри негативне ставлення соціуму до вченого, він продовжив продуктивно працювати. Для формування науково достовірних результатів вивчення різних класів тварин він використовував методи зоології, а також ботаніки, анатомії, остеології, фізіології, фізичної географії, геології, палеонтології, екології, біоценології та інших наук. Висновки. В результаті практично 20-річного вивчення фауни хребетних Полтавщини вчений отримав кілька принципових результатів: 1) виявив зміни видового складу, 2) поглибив знання про маловідомі види тварин, 3) дослідив герпетофауну Полтавщини, чим розширив коло власних наукових інтересів, 4) уточнив питання зоогеографії тетервака (тетерева) в історичній ретроспективі, 5) провів порівняльно-видовий аналіз птахів Роду Очеретянка для різних екотопів у біогеоценозі, 6) провів у часово-просторовому континуумі (1929–1958) аналіз нових і маловідомих видів птахів на Полтавщині, 7) продовжив формування унікальної орнітологічної колекції. Загалом наголошено, що науковий поступ зоолога М.І. Гавриленка у зазначений період був продуктивним і результативним.

Біографія автора

Марія Рогожа

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 2, м. Умань, Україна, індекс 20300 (rohozhamm@ukr.net)

Посилання

Averin, V.G. (1914). Ezhegodnik Estestvenno-istoricheskogo muzeya Poltavskogo gubernskogo zemstva. 1912. Vyp. 1 [Yearbook of the Natural History Museum of the Poltava Provincial Zemstvo. 1912. Vyp. 1]. Byulleteni Kharkovskogo obshchestva lyubiteley prirody ‒ Bulletins of the Kharkiv Society of Nature Lovers, 1, 91‒93 [in Russian].

Havrylenko, M.I. (1954b). Dva malovidomykh zviri dlia Poltavshchyny [Two little-known animals for Poltava region]. Naukovi zapysky Poltavskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. V.H. Korolenka ‒ Poltava Korolenko National Pedagogical University, 7, 63‒68. Kyiv [in Ukrainian].

Havrylenko, M.I. (1954a). Do herpetofauny Poltavshchyny [To the herpetofauna of Poltava region]. Naukovi zapysky Poltavskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. V.H. Korolenka ‒ Poltava Korolenko National Pedagogical University, 7, 47‒52. Kyiv [in Ukrainian].

Havrylenko, M. (1954c). Do kolyshnoho i suchasnoho rozpovsiudzhennia tetervaka na Poltavshchyni [Before the former and modern distribution of black grouse in Poltava region]. Naukovi zapysky Poltavskoho derzhavnoho pedahohichnoho instytutu imeni V.H. Korolenka ‒ Scientific notes of Poltava State Pedagogical Institute named after V.H. Korolenko, 7, 71‒75. Kyiv [in Ukrainian].

Gavrilenko, N.I. (1958). Zalety nekotorykh ptits na Poltavshchinu [Visits of some birds to the Poltava region]. Uchenye zapiski Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta im. M.V. Lomonosova. Vyp. 197: Ornitologiya ‒ Scientific notes of the Moscow State University. M.V. Lomonosov. Iss. 197: Ornithology (Iss. 1, pp. 77‒80). Moskva: Izd-vo MGU [in Russian].

Havrylenko, M.I. (1956a). Zamitka pro losia ta pereviazku na Poltavshchyni [A note about a moose and bandaging in the Poltava region]. Zbirnyk prats Zoolohichnoho muzeiu Akademii nauk Ukrainskoi RSR ‒ Collection of works of the Zoological Museum of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, 27, 160‒164. Kyiv [in Ukrainian].

Havrylenko, M. (1954d). Indiiska ocheretianka ta stavkova ocheretianka na Poltavshchyni [Indian reed warbler and pond reed warbler in Poltava region]. Naukovi zapysky Poltavskoho derzhavnoho pedahohichnoho instytutu im. V.H. Korolenka ‒ Scientific notes of Poltava State Pedagogical Institute named after V.H. Короленка, 7, 53‒62. Kyiv [in Ukrainian].

Havrylenko, M.I. (1946). Novi vydy zviriv i ptakhiv dlia Poltavshchyny i yikh biolohiia [New species of animals and birds for Poltava region and their biology]. Naukovi zapysky Poltavskoho derzhavnoho pedahohichnoho instytutu: yuvileine vydannia. 1921‒1946 rr. ‒ Scientific notes of Poltava State Pedagogical Institute: anniversary edition. 1921‒1946, 6, 121‒129. Poltava [in Ukrainian].

Havrylenko, M.I. (1956b). Novi i malovidomi ptakhy Poltavshchyny [New and little-known birds of Poltava region]. Materialy pro okhoronu pryrody na Ukraini ‒ Materials on nature protection in Ukraine, 1, 96‒110. Kyiv: Vyd-vo Akademii nauk Ukrainskoi RSR [in Ukrainian].

Gavrilenko, N.I. (1955). Opisanie pukhovogo naryada porucheynika [Description of the downy outfit of the handguard]. Byulleten Moskovskogo obshchestva ispytateley prirody. Novaya seriya. 126-i god izdaniya. Otdel biologicheskiy ‒ Bulletin of the Moscow Society of Naturalists. New episode. 126th year of publication. Biological department (Vol. 60 (4), p. 99). Moskva: Izd-vo Moskov. gos. un-ta [in Russian].

Gavrilenko, N.I. (1929). Ptitsy Poltavshchiny [Birds of the Poltava region]. Poltava: Izd-vo Poltav. Soyuza okhotnikov [in Russian].

Dementyev, G.P., Meklenburtsev, R.N., & Sudilovskaya, A.M. (1951). Ptitsy Sovetskogo Soyuza [The Soviet birds]. (Vol. 1). Moskva: Sovetskaya Nauka [in Russian].

Zubarovskyi, V.M. (1977). Fauna Ukrainy. T. 5: Ptakhy. Vyp. 2: Khyzhi ptakhy [The Fauna of Ukraine. Vol. 5: Birds. Iss. 2: Birds of prey]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Kistiakivskyi, O.B. (1957). Fauna Ukrainy. T. 4: Ptakhy: zahalna kharakterystyka ptakhiv. Kuryni. Holuby. Pastushky. Riabky. Zhuravli. Drofy. Kulyky. Martyny [The Fauna of Ukraine. Vol. 4: Birds: general characteristics of birds. Chicken. Pigeons. Cowgirls. Ryabki. Cranes. Bustards. Sandpipers. Martini]. Kyiv: Vyd-vo Akademii nauk Ukrainskoi RSR [in Ukrainian].

Rohozha, M.M. (2015). Vnesok poltavskoho ornitoloha M.I. Havrylenka u vyvchennia ptakhiv Ukrainy ta Radianskoho Soiuzu [The contribution of Poltava ornithologist M.I. Gavrilenko in the study of birds of Ukraine and the Soviet Union]. Istoriia nauky i tekhniky ‒ History of science and technology, 7, 183‒195. Kyiv: DETUT [in Ukrainian].

Rohozha, M.M. (2008). Zooheohrafichni doslidzhennia M.I. Havrylenka na Poltavshchyni [Zoogeographical research of M.I. Gavrilenko in the Poltava region]. Aktualni pytannia istorii nauky i tekhniky: Materialy 6-oi Vseukrainskoi konferentsii, 11‒12 zhovtnia 2007 r. ‒ Current issues in the history of science and technology: Proceedings of the 6th All-Ukrainian Conference, October 11‒12, 2007. (pp. 283‒286). Poltava [in Ukrainian].

Samorodov, V.M., & Kyhym, S.L. (2009). Pryrodoznavets Mykola Havrylenko: epokha ta pamiat [Naturalist Mykola Gavrylenko: epoch and memory]. M.V. Hrynov (Ed.). Poltava [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

Статті