РАДЯНСЬКІ РЕПРЕСІЇ ПРОТИ ДУХОВЕНСТВА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У 1944–1947 рр. (НА ПРИКЛАДІ БІОГРАФІЇ о. ІВАНА КОТІВА)

Автор(и)

  • Микола Галів
  • Анна Огар

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.6/48.228500

Ключові слова:

репресії; Греко-католицька церква; духовенство; Іван Котів; Андрей Шептицький; Йосиф Сліпий; Климент Шептицький; Сергій Даниленко-Карін

Анотація

Анотація. У статті на основі просопографічного підходу й аналізу біографії о. Івана Котіва  досліджено форми і методи радянських репресій проти греко-католицького духовенства. Мета статті – на прикладі взаємин радянських спецорганів з о. Іваном Котівим проаналізувати і висвітлити репресивну діяльність проти Греко-католицької церкви у 1944–1947 рр. Методологія дослідження спирається на просопографічний підхід, принципи історизму, науковості, авторської об’єктивності, застосування загальнонаукових (дедукція, індукція, аналіз, синтез, узагальнення) та спеціальних історичних (історико-генетичного, історико-системного, історико-типологічного) методів. Новизна дослідження полягає у тому, що вперше в українській історичній науці здійснено спробу висвітлити репресивну діяльність радянських властей проти греко-католицького духовенства крізь призму просопографічного аналізу діяльності о. Івана Котіва, одного з неформальних лідерів греко-католицького духовенства в умовах ліквідації ГКЦ. Висновки. Отже, на прикладі взаємин радянських спецорганів із о. Іваном Котівим проаналізовано і висвітлено репресивну діяльність проти ГКЦ у 1944–1946 рр. На нашу, думку репресивну політику радянських властей щодо духовенства ГКЦ впродовж окресленого періоду можна поділити на декілька етапів: 1) етап «м’якого тиску» (серпень 1944 – березень 1945 р.), який характеризувався ретельним вивченням і аналізом внутрішнього становища ГКЦ, особистісних рис провідних діячів серед греко-католицького духовенства, поступовою пропагандистською й агентурною підготовкою приєднання унійної Церкви до РПЦ, поширенням відповідної риторики індивідуально, а також через засоби масової інформації та вивчення реакції духовенства на таку ідею; 2) етап організаційно-репресивного тиску (квітень 1945 – березень 1946 рр.), котрий позначився арештами верхівки ГКЦ, створенням і діяльністю ЦІГ, нейтралізацією спроб опозиції на чолі з К. Шептицьким та І. Котівим протидіяти спецоперації з «возз’єднання» церков; 3) етап тотальних репресій проти духовенства, яке не визнало рішень Львівського псевдособору (березень 1946 – травень 1947 рр.). Власне, усі ці етапи доволі чітко простежуються у взаєминах о. І. Котіва з радянськими органами влади, а відтак його діяльність у досліджуваний період є доволі репрезентативною і просопографічно релевантною для розуміння складності становища ГКЦ в умовах відновлення радянського тоталітарного режиму на західноукраїнських землях у перші повоєнні роки.

Біографії авторів

Микола Галів

доктор педагогічних наук, професор кафедри історії України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (halivm@yahoo.com)

Анна Огар

кандидатка філологічних наук, старша викладачка кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100 (annaogar@ukr.net)

Посилання

Haliv, M. (2014). «Vid Unii ne vidrechusia»: diialnist o. Ivana Kotiva v umovakh likvidatsii UHKTs (1944–1946) ["I will not renounce the Union": the activities of Fr. Ivan Kotiv in the conditions of liquidation of the UGCC (1944–1946)]. Retrieved from http://www.sde.org.ua/home/archive/item/2014-ivana-kotiva-v-umovakh-likvidaciji.html [in Ukrainian].

HDA SBU – Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy [Sectoral State Archive of the Security Service of Ukraine] [in Ukrainian].

Hurkina, S. (2014). Naperedodni vichnosti: mytropolyt Andrei Sheptytskyi v ostanni try misiatsi svoho arkhiiereiskoho sluzhinnia [On the eve of eternity: Metropolitan Andrei Sheptytsky in the last three months of his episcopal ministry]. Retrieved from http://www.cerkva.od.ua/index [in Ukrainian].

Hurkina, S.V. (2009). Ukrainska hreko-katolytska tserkva i Vatykan: sproby kontaktiv u 1944–1949 rr. [Ukrainian Greek Catholic Church and the Vatican: Attempts at Contacts in 1944–1949]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia ‒ Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: History, 22. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ist/2009_22/010.htm [in Ukrainian].

Ilnytskyi, V. (2017). Protystoiannia SB OUN i MDB: sproba vvesty u seredovyshche pidpillia ahenta Yakova Kozlova-«Yarovyi», «Bohdan Bohun» [The opposition of OUN’s Security Service and the Ministry of State Security: an attempt to enter agent Yakiv Kozlov alias "Yarovyi", "Bohdan Bohun", into the underground’s milieu]. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk ‒ East European Historical Bulletin, spetsvypusk 2, 241–262 [in Ukrainian].

Kovba, Zh. (2010). Rol Mytropolyta Sheptytskoho v riatuvanni halytskykh yevreiv u chasy Holokostu [The role of Metropolitan Sheptytsky in rescuing Galician Jews during the Holocaust]. Retrieved from http://www.cerkva.od.ua/index [in Ukrainian].

Likvidatsiia UHKTs (1939–1946). Dokumenty radianskykh orhaniv derzhavnoi bezpeky [Liquidation of the UGCC (1939–1946). Documents of Soviet state security bodies]. (2006a). (Vol. 1). Kyiv: PP Serhiichuk M.I. [in Ukrainian].

Likvidatsiia UHKTs (1939–1946). Dokumenty radianskykh orhaniv derzhavnoi bezpeky [Liquidation of the UGCC (1939–1946). Documents of Soviet state security bodies]. (2006b). (Vol. 2). Kyiv: PP Serhiichuk M.I. [in Ukrainian].

Mytropolyt Andrei Sheptytskyi v dokumentakh radianskykh orhaniv derzhavnoi bezpeky (1939–1944 rr.) [Metropolitan Andrei Sheptytsky in the documents of the Soviet state security bodies (1939–1944)]. (2005). Kyiv: Ukrainska vydavnycha spilka [in Ukrainian].

Na Sviatoiurskii Hori [On Mount St. George]. (1941, August 7). Sambirski visti ‒ Sambir news, 2, p. 4 [in Ukrainian].

Patriarkh Yosyf Slipyi u dokumentakh radianskykh orhaniv derzhavnoi bezpeky 1939–1987 [Patriarch Josyph Slipyi in the documents of the Soviet state security bodies 1939–1987]. (2012). (Vols. 1‒2; Vol. 1). Kyiv: PP Serhiichuk M.I. [in Ukrainian].

Serdiuk, N.S. (2006). Represii radianskykh orhaniv derzhavnoi bezpeky shchodo Ukrainskoi hreko-katolytskoi tserkvy v 1944–1949 rr. [Repressions of the Soviet state security bodies against the Ukrainian Greek Catholic Church in 1944–1949]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Surmach, O. (2005). Dni kryvavykh svastyk. Hreko-katolytska tserkva v period nimetskoho okupatsiinoho rezhymu v Ukraini (1941–1944 rr.) [Days of bloody swastikas. Greek Catholic Church during the German occupation regime in Ukraine (1941–1944)]. Lviv: Spolom [in Ukrainian].

Ukraintsi, yaki vriatuvaly zhydiv [Ukrainians who saved Jews]. (2011). Retrieved from www.ucrdc.org/Project-Ukrainian-Jewish.../IvanHirnyi.pdf [in Ukrainian].

Franko, P. (2008). Represovane dukhovenstvo UHKTs [Repressed clergy of the UGCC] (2nd ed., rev.). Lviv [in Ukrainian].

TsDIAUL – Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi [Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv] [in Ukrainian].

Shchodennyk Lvivskoho hetto: Spohady rabyna Davyda Kakhane [Diary of the Lviv Ghetto: Memoirs of Rabbi David Kahane]. (2012). Retrieved from http://www.judaica.kiev.ua/Kahane [in Ukrainian].

Yarema, R. (2010). Vidnovlennia Pravoslavia na Zakhidnii Rusi v 1946 r. [Restoration of Orthodoxy in Western Rus’ in 1946]. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

Статті