СЕЛЯНСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА У ПРАЦЯХ ІДЕОЛОГА І ТЕОРЕТИКА ОУН ПЕТРА ФЕДУНА-«ПОЛТАВИ»

Автор(и)

  • Василь Ільницький
  • Микола Глібіщук
  • Олексій Компанієць

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.6/48.228497

Ключові слова:

Петро Федун-«Полтава»; селянство; епістолярій; ідейно-теоретичні праці; український визвольний рух

Анотація

Анотація. Мета статті – проаналізувати селянську проблематику в ідейно-теоретичній та епістолярній спадщині Петра Федуна-«Полтави». Методологія дослідження – принципи науковості, об’єктивності, історизму, методи зовнішньої та внутрішньої критики джерел. Наукова новизна полягає у тому, що вперше вивчається бачення П. Федуна стосовно розв՚язання селянського питання у майбутній Українській державі. Висновки. Проаналізувавши праці Петра Федуна-«Полтави», стверджуємо, що всі вони відзначаються глибиною та широтою порушених питань, окремі навіть не втратили актуальності й досі. Стиль написання, чіткість викладу думок, опрацювання різноманітної літератури (у тім числі й іншомовної) свідчать про високий інтелектуальний рівень автора. Розвиток подій вимагав оперативної реакції на них, через це значна увага приділялася як доопрацюванню програмових засад, так і їхній популяризації, а також спростуванню міфів створених радянською пропагандистською машиною. У працях П. Федун-«Полтава» розглядає питання розробки устрою майбутньої Української держави, доопрацювання програмних засад ОУН, проблему різних соціальних верств суспільства, обґрунтовує свою позицію щодо протистояння у середовищі української політичної еміграції тощо. При розгляді проблем різних соціальних верств питання селянства було одним із центральних у працях Петра Федуна. Дослідник обґрунтовував позицію ОУН щодо селянства, зокрема: форми власності на землю та знаряддя праці, колективізації (методи і форми залучення до колгоспів, наслідки, які це мало для селянства, та опір цій політиці), виборів тощо. «Полтава» вважав селянство фундаментом усього народу, наголошував на його внеску у спротив асиміляційній і денаціоналізаційній політиці окупантам, жертовність, вірність національним традиціям, наявність здорової моралі і духу.

На думку П. Федуна, економічною основою цього суспільства мала бути суспільна, національно-державна або громадсько-кооперативна власність на знаряддя і засоби виробництва в усіх головних галузях народного господарства, а також плановість і суспільний контроль всього народно-господарського життя. Розв՚язання земельного питання П. Федун вбачав у формуванні національно-державної власності на землю в майбутній Українській державі, паралельно із індивідуальним або колективним користуванням землею. При цьому в майбутній державі має бути встановлена, на погляд дослідника, парламентська форма правління.

Біографії авторів

Василь Ільницький

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa, вул. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, Україна, індекс 82100; доцент кафедри мобілізаційної, організаційно-штатної, кадрової роботи та оборонного планування, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, вул. Героїв Майдану, 32, м. Львів, Україна, індекс 79026 (vilnickiy@gmail.com)

Микола Глібіщук

кандидат історичних наук, асистент кафедри всесвітньої історії, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Кафедральна, 2, м. Чернівці, Україна, індекс 58000 (m.hlibischuk@chnu.edu.ua)

Олексій Компанієць

аспірант кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, бульвар Шевченка, 81, м. Черкаси, Україна, індекс 18000 (oleksiy_kompaniyets@ukr.net)

Посилання

V. K. B. (1962). Mii druh P. Poltava [My friend P. Poltava]. Ukrainskyi samostiinyk – Ukrainian Independent, 10 (456), 33–34 [in Ukrainian].

Viedienieiev, D. (n.d.). Fedun Petro. Retrieved from http://format.ua/index.php?go=Articles&in=7&id=125 [in Ukrainian].

Viedienieiev, D., & Bystrukhin, H. (2006). «Povstanska rozvidka diie tochno y vidvazhno...»: Dokumentalna spadshchyna pidrozdiliv spetsialnoho pryznachennia Orhanizatsii ukrainskykh natsionalistiv ta Ukrainskoi povstanskoi armii. 1940–1950- ti roky ["Insurgent Intelligence Acts Accurately and Bravely ...": Documentary Legacy of Special Forces of the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army. 1940s – 1950s]. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Hai, M. (1997, May 17). Providnyk. Spomyny pro Petra Poltavu [Conductor. Memories of Peter Poltava]. Holos vidrodzhennia – The voice of rebirth [in Ukrainian].

Hai, M. (1992, October 28). Spomyn pro Petra Poltavu [Memory of Peter Poltava]. Holos vidrodzhennia – The voice of rebirth [in Ukrainian]

Halasa, V. (2005). Nashe zhyttia i borotba: spohady [Our life and struggle: memories]. Lviv: Vydavnytstvo «Ms» [in Ukrainian].

HDA SBU – Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby bezpeky Ukrainy [Sectoral State Archive of the Security Service of Ukraine] [in Ukrainian].

Hulyk, I. (1992). Petro Poltava i yoho kontseptsiia ukrainskoi derzhavnosti [Petro Poltava and his concept of Ukrainian statehood]. Derzhavnist – Statehood, 3, 42–44 [in Ukrainian] .

Dychkovska, H. (1995). Svitohliadni kontseptsii Petra Poltavy [Worldview concepts of Peter Poltava]. Vyzvolnyi shliakh – Liberation Way, 8, 980–986 [in Ukrainian].

Dmytriv, M. (1960). Slidamy dumok P. Poltavy. Z pryvodu poiavy zbirnyka yoho pidpilnykh pysan [In the footsteps of P. Poltava. About the appearance of a collection of his underground writings]. Ukrainskyi samostiinyk – Ukrainian Independent, 4 (426), 3–10 [in Ukrainian].

Zelenchuk, M. (1992, April 7). Khto buv Petro Poltava [Who was Peter Poltava]. Za vilnu Ukrainu – For a free Ukraine [in Ukrainian].

Zelenchuk, M. (1993). Khto buv Petro Poltava? [Who was Peter Poltava?]. Litopys neskorenoi Ukrainy – Litopys of unconquered Ukraine (pp. 409–411). Lviv [in Ukrainian].

Ishchuk, O. (2008). Rozshuk orhanamy derzhavnoi bezpeky URSR kerivnyka Holovnoho oseredku propahandy OUN(b) Petra Feduna u 1944–1951 rr. [Search by the state security bodies of the Ukrainian SSR for the head of the Main OUN (b) propaganda center Petro Fedun in 1944–1951]. Kyiv [in Ukrainian].

Kentii, A. (1999). Narys borotby OUN–UPA v Ukraini (1946–1956 rr.) [Essay on the OUN-UPA struggle in Ukraine (1946–1956)]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kyrychuk, Yu. (2003). Ukrainskyi natsionalnyi rukh 40–50-kh rokiv XX stolittia: ideolohiia ta praktyka [Ukrainian national movement of the 40‒50s of the XX century: ideology and practice]. Lviv: Dobra sprava [in Ukrainian].

Kozak, I. (1967). Nastupalnist nashoi borotby (U 15-richchia smerty sl. p. P. Poltavy) [The aggressiveness of our struggle (On the 15th anniversary of the death of Mr. P. Poltava)]. Ukrainskyi samostiinyk – Ukrainian Independent, 01 (507), 5–8 [in Ukrainian].

Moroz, V. (Comp.). (2011). Litopys Ukrainskoi Povstanskoi Armii. Nova seriia. T. 17: Osyp Diakiv-«Hornovyi». Dokumenty i materialy [Chronicle of the Ukrainian Insurgent Army. New series. Vol. 17: Osyp Dyakiv-"Horny". Documents and materials]. Kyiv; Toronto: [b.v.] [in Ukrainian].

Marchuk, V. (2004a). «Pryntsyp pryvatnoi trudovoi vlasnosti na zemliu v prohrami OUN» – malovidoma broshura Petra Feduna (Poltavy) ["The principle of private labor ownership of land in the OUN program" ‒ a little-known brochure of Peter Fedun (Poltava)]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»: Istorychni nauky – Scientific notes of the National University "Ostroh Academy": Historical Sciences, 4, 298–303. Ostroh: Natsionalnyi universytet «Ostrozka akademiia» [in Ukrainian].

Marchuk, V. (2008). Diialnist Petra Feduna-«Poltavy» v propahandystskomu aparati ukrainskoho vyzvolnoho rukhu v 1940-kh – 1950-kh rokakh [Activities of Petro Fedun-"Poltava" in the propaganda apparatus of the Ukrainian liberation movement in the 1940s – 1950s]. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh – Ukrainian Liberation Movement, 12, 117–133 [in Ukrainian].

Marchuk, V. (2006). Petro Fedun (Poltava): shchabli diialnosti v ukrainskomu pidpilli [Petro Fedun (Poltava): stages of activity in the Ukrainian underground]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»: Istorychni nauky – Scientific notes of the National University "Ostroh Academy": Historical Sciences, 6, 291–302. Ostroh: Natsionalnyi universytet «Ostrozka akademiia» [in Ukrainian].

Marchuk, V. (2004b). Studii nad malovidomym tvorom P. Feduna (Poltavy) «Ukraina pohybaie, khto vynuvatyi v tsomu?» [Studies on the little-known work of P. Fedun (Poltava) "Ukraine is dying, who is to blame for this?"]. In A. Chemerys (Ed.), Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia: zbirnyk naukovykh prats Lvivskoho rehionalnoho instytutu derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy – The effectiveness of public administration: a collection of scientific papers of the Lviv Regional Institute of Public Administration under the President of Ukraine, 5, 134–139. Lviv: LRIDU NADU [in Ukrainian] .

Moroz, V. (2002). Krytyka komunistychnoi systemy Petrom Poltavoiu [Criticism of the communist system by Peter Poltava]. Ukraina XXI stolittia: shliakh i meta: Materialy naukovo-teoretychnoi konferentsii – Ukraine of the XXI century: Way and purpose: Proceedings of the scientific-theoretical conference. (Pt. 1, pp. 15–18). Kyiv [in Ukrainian].

Nahirniak, M. (2001). Petro Poltava – teoretyk ukrainskoho natsionalno-vyzvolnoho rukhu 40–50-kh rokiv XX st. [Petro Poltava is a theorist of the Ukrainian national liberation movement of the 1940s and 1950s]. Naukovi zoshyty istorychnoho fakultetu LNU imeni Ivana Franka – Scientific notebooks of the historical faculty of LNU named after I. Franko, 4, 275–284. Lviv [in Ukrainian].

Panchenko, O. (2002). Petro Fedun-Poltava (1919–1951 rr.) [Petro Fedun-Poltava (1919–1951)]. Problemy istorii ta suchasnoho stanu nauky Ukrainskoi derzhavy. T. 1: Istorychni dystsypliny ta ukrainoznavstvo – Problems of history and current state of science of the Ukrainian state. Vol. 1: Historical disciplines and Ukrainian studies (pp. 107–123). Mykolaiv – Odesa [in Ukrainian].

Patryliak, I. (2012). «Vstan i borys! Slukhai i vir…»: ukrainske natsionalistychne pidpillia ta povstanskyi rukh (1939–1960 rr.) ["Get up and fight! Listen and believe…": Ukrainian nationalist underground and insurgent movement (1939–1960)]. Lviv: Chasopys [in Ukrainian].

Poltava, P. (1959). Zbirnyk pidpilnykh pysan [Collection of underground writings]. Miunkhen: V-vo «Ukrainskyi Samostiinyk» [in Ukrainian].

Romaniuk, M. (2009). Petro Fedun-«Poltava» – providnyi ideoloh OUN ta UPA [Petro Fedun-"Poltava" – a leading ideologue of the OUN and UPA]. Toronto; Lviv: Litopys UPA [in Ukrainian].

Roshkovych, Ya. (2003, February 21). Spohady pro heroia [Memories of the hero]. Holos vidrodzhennia – The voice of rebirth [in Ukrainian].

Rusnachenko, A. (2002). Narod zburenyi: Natsionalno-vyzvolnyi rukh v Ukraini y natsionalni rukhy oporu v Bilorusii, Lytvi, Latvii, Estonii u 1940–50-kh rokakh [The people are upset: the national liberation movement in Ukraine and the national resistance movements in Belarus, Lithuania, Latvia, and Estonia in the 1940s and 1950s]. Kyiv: Universytetske vydavnytstvo «Pulsary» [in Ukrainian].

Sodol, P. (1994). Ukrainska Povstancha Armiia, 1943–1949: dovidnyk [Ukrainian Insurgent Army, 1943–1949: reference book]. Niu York: Proloh [in Ukrainian].

Stasiuk, O. (2006a). Vydavnycho-propahandyvna diialnist OUN (1941–1953 rr.) [Publishing and propaganda activities of the OUN (1941–1953)]. Lviv: Tsentr doslidzhen vyzvolnoho rukhu; Instytut ukrainoznavstva imeni I. Krypiakevycha [in Ukrainian].

Stasiuk, O. (2006b). Ideino-politychna stratehiia OUN (b) povoiennoho periodu [Ideological and political strategy of the OUN (b) of the postwar period]. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh – Ukrainian Liberation Movement, 8, 253–276 [in Ukrainian].

Turchyn, A. (1998). Petro Fedun. Brody i Bridshchyna: istorychno-memuarnyi zbirnyk – Brody and Bridshchyna: historical-memoir collection, II, 520–534. Brody [in Ukrainian].

Fedun, Petro – «Poltava». (2008). Kontseptsiia Samostiinoi Ukrainy. T. 1: Tvory [The concept of Independent Ukraine. Vol. 1: Works]. M.V. Romaniuk (Comp.). Lviv [in Ukrainian].

Fedun, Petro ‒ «Poltava». (2013). Kontseptsiia Samostiinoi Ukrainy. T. 2: Dokumenty i materialy [The concept of Independent Ukraine. Vol. 2: Documents and materials]. M.V. Romaniuk (Comp.). Lviv [in Ukrainian].

TsDAVOU – Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy [Central State Archive of the highest authorities and administration of Ukraine] [in Ukrainian].

Chui, V. (1996, February 4). Neskhybnyi patriot. Do dnia narodzhennia P. Feduna – «Poltavy» [An infallible patriot. To P. Fedun’s ‒ "Poltava" birthday]. Halytska khronika – Galician chronicle, p. 4 [in Ukrainian].

Shtendera, Ye., & Potichnyi, P.I. (Eds.). (1995). Litopys Ukrainskoi Povstanskoi Armii. Vol. 28: Mariia Savchyn («Marichka»). Tysiacha dorih (Spohady) [Chronicle of the Ukrainian Insurgent Army. Vol. 28: Maria Savchin ("Marichka"). A Thousand Roads (Memories)]. Toronto – Lviv: Vydavnytstvo Litopys UPA [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

Статті