LITERARY WORK OF THE UKRAINIAN GALICIAN LAWYERS AT THE END OF THE XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURY

Автор(и)

  • Stepan Kobuta
  • Svitlana Kobuta

DOI:

https://doi.org/10.24919/2312-2595.6/48.228477

Ключові слова:

М. Бучинський; М. Кічура; М. Козоріс; А. Кос; літературна творчість; В. Левицький-Лукич; Л. Мартович; М. Мочульський; письменники; правники; М. Черемшина; А. Чайковський

Анотація

Анотація. Мета – проаналізувати літературний доробок представників українського правничого середовища, його змістову і смислову частину на тлі професійної юридичної діяльності, показати різножанровість їх літературної творчості, художню оригінальність і самобутність. Увага привернута як до відомих літераторів, так і до незаслужено забутих через радянський ідеологічний наратив осіб. Методологія дослідження визначена застосуванням принципів історизму, об’єктивності. Під час дослідження використовувалися методи конкретно-історичний, історико-порівняльний, біографічний, поведінковий, компаративістики. Наукова новизна статті полягає у потребі узагальнення і конкретизації участі представників правничих професій у культурному житті Галичини на рубежі двох століть, проєкції їх професійної і громадської діяльності, світогляду та осмислення ними потреб українства у літературних творчих формах.

Висновки. На рубежі ХІХ–ХХ ст. на суспільну арену західноукраїнських земель, що належали до Австро-Угорської імперії, вийшов новий соціально-професійний стан – українські правники. Його представники, зокрема, адвокати, були юридичними захисниками національних і громадянських прав співвітчизників у судах, посіли провідні місця в українському політичному і громадському житті Східної Галичини, стали виразниками прав українців в австрійському парламенті та Галицькому крайовому сеймі. Але, крім професійної, політичної і громадської діяльності, частина галицьких правників (як часто тоді називали представників юридичних професій) стала відомою завдяки своїй культурницькій і творчій діяльності, котру вела в позаробочий час. Однією із сфер реалізації власних творчих прагнень була художня література, або, тогочасною лексикою, «красне письменство». У числі відомих літературних особистостей слід назвати таких осіб, як: етнограф і фольклорист М. Бучинський, письменники Л. Мартович, І. Семанюк, А. Чайковський, поети М. Кічура і М. Козоріс, публіцист і один з перших вітчизняних футуристів А. Кос, літературні критики й редактори В. Левицький й М. Мочульський та ін. Власне літературна творчість була складовою їх життєвого шляху, способом власного самовираження, що доповнював основну юридичну роботу. Ці творчі особистості у своїх творах відображали не тільки тогочасну гірку дійсність і важке життя власного бездержавного народу, але й у художніх формах показували кращі риси українців.

Біографії авторів

Stepan Kobuta

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії, факультет історії, політології і міжнародних відносин, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна, індекс 76000 (step-ko@i.ua)

Svitlana Kobuta

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри іноземних мов і перекладу, факультет історії, політології і міжнародних відносин, Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна, індекс 76000 (antinomy@i.ua)

Посилання

Andrusiak, T.H. (2009). Levytskyi Volodymyr Lukych [Levytskyi Volodymyr Lukych]. In V.A. Smolii et al. (Eds.), Entsyklopediia istorii Ukrainy ‒ Encyclopedia of the History of Ukraine (Vol. 6: La-Mi, pp. 85–86). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Andrukhiv, I., & Arsenych, P. (1996). Ukrainski pravnyky u natsionalnomu vidrodzhenni Halychyny: 1848–1939 rr. [Ukrainian lawyers in the national renaissance of Halychyna: 1848–1939]. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Barabash, S. (2011). Zhyttievyi i tvorchyi shliakh M. Kozorisa v istoryko-kontseptyvnomu aspekti: stan doslidzhennia problemy [The life and creativity of M. Kozoris in the historical and conceptual aspect: the state of reseatch of the problem]. Humanitarna osvita v tekhnichnykh vyshchykh navchalnykh zakladakh ‒ Humanities education in technical higher educational institutions (pp. 265–276). Kyiv [in Ukrainian].

Bodnar, M.P. (n.d.). Kichura Meletii Omelianovych [Kichura Meletii Omelianovych]. Ukrainska literaturna entsyklopediia ‒ Ukrainian literary encyclopedia. Retrieved from https://slovnyk.me/dict/literary_encyclopedia/KIChURA_Meletii_Omelianovych [in Ukrainian].

Budzynovskyi, V. (1930). Ne-kariierovych (Iz spomyniv pro Lesia Martovycha) [Non-careerist (From memories about Les Martovych)]. Novi shliakhy ‒ New ways, 2, 319–323 [in Ukrainian].

Halyk, V. (2011). Folkloryst, etnohraf ta yuryst Meliton Buchynskyi – stanislavivskyi pryiatel Ivana Franka [Folklorist, ethnographer and lawyer Meliton Buchynskyi – a friend of Ivan Franko from Stanislav]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Istoriia ‒ Bulletin of the Precarpathian University. History, 20, 42–50 [in Ukrainian].

Hnidan, O. (1991). Talant mohutnii, nevmyrushchyi [A powerful immortal talent]. In L. Martovych, Vynaidenyi rukopys pro ruskyi krai ‒ A manuscript about the Russian land was invented (pp. 5–19). Kyiv: Veselka [in Ukrainian].

Hnidan, O. (1985). Marko Cheremshyna: narys zhyttia i tvorchosti [Marko Cheremshyna: An essay on life and creative work]. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

Horak, R. (1990). Les Martovych: roman-ese [Les Martovych: Novel-essay]. Kyiv: Molod [in Ukrainian].

Hrytsyk, M.I. (1984). Folkloryst Meliton Bachynskyi [Folklorist Meliton Bachynskyi]. Ukrainske literaturoznavstvo ‒ Ukrainian literary criticism, 43, 43–50 [in Ukrainian].

Doroshenko, V. (1942, February 14). Mykhailo Mochulskyi (1886–1940) [Mykhailo Mochulskyi (1886–1940)]. Lvivski visti ‒ Lviv news [in Ukrainian].

Kachkan, V.A. (2012). Postati. Studii. Esei. Velvety. Refleksii [Figures. Research. Essays. Portraits. Reflections]. (Vols. 1‒2; Vol. 1). Ivano-Frankivsk: Misto-NV [in Ukrainian].

Kobuta, S.Y., & Kobuta, S.S. (2020). «Muzhytskyi» advokat z Hutsulshchyny Ivan Semaniuk (Marko Cheremshyna) (1874‒1927) [Ivan Semaniuk, "manlish" advocate from Hutsulshchyna (Marko Cheremshyna) (1874‒1927)]. Halychyna ‒ Galicia, 33, 137‒148. doi: https://doi.org/10.15330/gal.33.137-148 [in Ukrainian].

Kos, A. (1918, May 5). Lviv pered sta rokamy. Spohady Ivana Zalizniaka [Lviv before 100 years. Memories of Ivan Zalizniak]. Dilo ‒ Work [in Ukrainian].

Krekoten, V.I., & Moroz, M.O. (n.d.). Mandychevskyi Ivan Kornylovych [Mandychevskyi Ivan Kornylovych]. Ukrainska literaturna entsyklopediia ‒ Ukrainian literary encyclopedia. Retrieved from https://slovnyk.me/dict/literary_encyclopedia/MANDYChEVSKYI_Ivan_Kornylovych [in Ukrainian].

Kuntsiv, I. (1916, February 2). Les Martovych [Les Martovych]. Dilo ‒ Work [in Ukrainian].

Kurovets, I. (1921, April 17). D-r Andrii Kos. V treti rokovyny smerty [D-r Andrii Kos. On the third death anniversary]. Ukrainskyi vistnyk ‒ Ukrainian Herald [in Ukrainian].

Nad svizhoiu mohyloiu. Volodymyr Levytskyi (Vasyl Lukych) [Over the new grave. Volodymyr Levytskyi (Vasyl Lukych)]. (1938, October 8). Dilo ‒ Work [in Ukrainian].

Oshchypok, N. (2004). Mykhailo Mochulskyi: povernennia iz zabuttia [Mykhailo Mochulskyi: Return from being forlorn]. Paradyhma ‒ Paradigm, 2, 178–190 [in Ukrainian].

Rublov, O.S. (1993). Mykhailo Kozoris: dolia intelihenta [Mykhailo Kozoris: Intellectual’s fate]. In P.S. Sokhan (Ed.), Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk ‒ Ukrainian Archaeographic Yearbook, 2 (5), 104–122. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Sedliar, Yu.O. (2010). Literaturna diialnist Andriia Chaikovskoho yak skladova yoho hromadskoi pratsi [Literary work of Andrii Chaikovsky as a component of his social and public activity]. In B. Yakymovych (Ed.), Vyznachni postati Ukrainy: Andrii Chaikovskyi ta Teofil Okunevskyi (do 150-richchia vid dnia narodzhennia) ‒ Prominent figures of Ukraine: Andriy Tchaikovsky and Teofil Okunevsky (to the 150th anniversary of his birth) (pp. 9–28). Lviv: Afisha [in Ukrainian].

Yakymovych, B. (2002). Andrii Chaikovskyi: zhyttia, tvorchist, hromadsko-politychna diialnist [Life, creativity, public political activity]. In B. Yakymovych (Ed.), Andrii Chaikovskyi. Spohady. Lysty. Doslidzhennia ‒ Andrei Chaikovsky. Memoirs. Leaves. Research (Vols. 1‒3; Vol. 1, pp. 6–24). Lviv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

Статті